Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kosmický konflikt 1

Uprostřed měsíce května v roce 1992 mnoho desítek milionů lidí po celých Spojených Státech na televizí stanici „CBS“ mohli sledovat zajímavý filmový snímek pod příznačným názvem „Vetřelci“. Šlo o pravdivou dramatizaci, která dokumentovala interakci cizích inteligencí s lidskou rasou. Vzájemné ovlivňování tehdy zahrnovalo různé „experimenty“, které byly řízené cizorodou rasou především na lidech žijících v USA. Co vedlo k odvysílání tohoto snímku, který dodal odvahu mnoha tisícům anonymních jedinců, kteří se zažili a nebo stále zažívají svůj vlastní osobní dramatický příběh života, kdy se tváří v tvář, z očí do očí setkávají s něčím co stojí za hranicemi jakéhokoliv tradičně přijímaného racionálna. V následujícím příběhu Vás seznámím s fakty, které jednoznačně poukazují na existenci reálného „Kosmického konfliktu“ o kterém můžeme sdělit, že již po mnoho tisíc let se stává pevnou součástí reality našeho života aniž by si drtivá většina lidský obyvatel této planety byla schopna uvědomit. V posledních letech jsme konfrontován ohromujícím množstvím tzv. „nevysvětlitelných fenoménů“. Mnoho z těchto jevů a úkazů má své kořeny v jisté organizované globální aktivitě, která se odvíjí za hranicemi našeho kulturního vnímání, za hranicemi přirozené prahové citlivosti našich smyslů, za hranicemi logického chápání naší mysli...Některé z těchto fenoménů byly lidskou společností pojmenované a tak můžeme hovořit o mnohdy nevysvětlitelném mrzačení chovného dobytka, piktogramech, příběhu Bermudského trojúhelníku, podivných mizení a zmizení včetně teleportace, samovolném vznícení, různých okultních manifestací, spiknutí, výskytu nevysvětlitelných artefaktů, para - speleologických fenoménů atd. Jednoznačně však nad tím vím se vznáší otazník v podobě jevů neidentifikovatelných létajících objektů. Na stránkách Matrixu věnuji této problematice poměrně dostatek prostoru, kdy se snažíme zkoumat tyto skutečnost z různých stran pod vlivem různých filozofií a názorových proudů.

V současné době můžeme směle prohlásit v duchu badatelských, ale i vědeckých tradic, že se UFOs stal pevnou složkou toho čemu říkáme kulturní antropologie. Jednoznačně si vydobyl přední místo v prostředí různých alternativních myšlenkových proudů a filozofií. Osobně musím souhlasit s veteránem ufo výzkumu a badatelem, spisovatelem John Keelem, že dnes ve své podstatě již nejde o to zda tento fenomén existuje či nikoliv, ale co za ním stojí. Jeho spis „Operation Trojan Horse“ dnes patří ke klasickým učebnicím taktiky a strategie infiltrace případné mimozemské inteligence.

Problematika věnovaná UFOs spojená s případnou mimozemskou aktivitou je v současné době v bodě stagnace. Existuje nepřeberné množství různých teorií, analýz, zadokumentovaných případů více či méně prokazujících věrohodnost daného tématu. Přesto všechno dodnes neexistuje důkaz či série nějakých konkrétních indicií, které vnesly konečné jasno do celé záležitosti. V poslední době se začíná stále více a více spekulovat na téma zda všechno to záhadné a tajemné, které je napojené na prezentovanou oblast výzkumu není součástí nějaké pro nás doposud neznámé a zatím nepochopitelné hry kolektivních psychických fenoménů kolektivního vědomí či snad podvědomí lidské civilizace.

Pokud tedy seskupíme všechna doposud známá fakta, protřídíme je a statisticky prověříme, zjistíme zhruba následující fakta:

1) Většina jevů charakterizovaná „razítkem“ ufos jsou pilotovaná humanoidními bytostmi. Z nich pouze malá část je fyzikálně podobná lidské bytosti, ale většinou jde o bytosti, které nejsou evolučně příbuzné člověka. Zvláštní kategorii pak tvoří entity pro které se vžil název „greys“ (šedí) podle jejich typického zbarvení pokožky. Pak tu máme specifickou skupinu tzv. „plazovců“, která je natolik komplikovaná a zároveň významná pro pochopení obrovského množství jiných souvislostí ve spojení s lidskou bytostí a její historie, že vyžaduje specifickou kapitolu zkoumání. Problematika „plazovců“ je např. rozebírána v paralelním seriálu „Nejvyšší tajemství“ od Davida Ickeho, ale dotýkám se jí podrobnějším způsobem i na jiných místech materiálu. K „plazovcům“ jsme si vytvořili za dobu zkoumání jejich problematiky velmi vyhranění a poměrně dost nevybíravý postoj. Nevím, rozhodně nechci nic bezúčelně posuzovat, ale myslím si, že se blíží doba, kdy pod tíhou nových okolností a vědomostí budeme muset svůj postoj významně pozměnit.

2) Jistá odnož těchto entit je spojená s podpovrchovými oblastmi naší planety. Podle informací, které máme v současné době k dispozici víme, že v tomto případě půjde s největší pravděpodobností o autochtonní formu „plazovců“ přirozeně spojených s prostředím naší planety. Zjistilo se, že mnozí z těchto tvorů mohou žít v systému globální sítě hydrotermálních a geotermálních jeskyní a uměle vykopaných tunelů předpotopního a postdiluvianího původu. Existence této neuvěřitelné globální tunelové báze je před veřejností zatajována, ale mocenském složky mnohých států o ní velmi dobře ví a dokonce do již mnohokrát vstoupily. Existuje velmi mnoho příběhu z dob dávno minulých, ale i současných a rozhodně nelze všechny tyto případy označit za výplod choré mysli a nebo výmysly senzace chtivých osob.

V roce 1967 (v roce, kdy jsem se narodil), známý výzkumník UFOs Brad Steiger společně se svým kolegou Joan Whritenourem (autoři kultovní knihy „Flying Saucers Are Hostile“) s ohledem na okolnosti možné přítomnosti neznámé inteligence sdělili:

„Existují různé kulty a systémy víry, které vidí a vnímají případnou přítomnost mimozemské inteligence v prostředí naší planety různým způsobem. Samozřejmě, že nám nepřísluší hodnotit tyto jednotlivé pohledy na věc, ale zároveň bychom chtěli varovat před zcela neadekvátním zbožňováním takových bytostí (problém apotheosy). Ve skutečnosti nejsme schopni dopředu adekvátním způsobem určit způsob chování takové inteligence. Jediné o čem můžeme být přesvědčeni, je skutečnost, že se taková inteligence bude řídit podle svých vlastních záměrů. Jinými slovy se bude snažit realizovat své vlastní záměry se kterými by potencionálně navštívily naší planetu. Neděláme si žádné iluze o přehnaně mírumilovných aspektech takové mise. To je ale ovšem na osobní příspěvek k dané problematice.“

Jenže jak šel čas i Brad Steiger začal měnit svůj názor. Zhruba po dvaceti letech dalšího bádání významným způsobem změnil svůj pohled na věc týkající se mimozemských. Pod tíhou okolností a svým způsobem i důkazů zjistil, že situace není zase až tak černobílá jak se možná mohlo ze začátku zdát. Změnu svého pohledu docela jasně definoval ve svém novém filmu „The Truth About UFOs“. Zde již není tak radikálně přesvědčen o zlé až agresivní povaze případných mimozemských návštěvníků naší planety. Doslova říkám, že není možné plošně a globálně jednoznačným způsobem definovat záměry a povahu těchto možných inteligencí.

Nezávisle na názorech Brada Steigera existují poměrně zajímavé analýzy týkající se mentálních schopností těchto bytostí. Ví se o tom, že jsou schopni na dálku poměrně snadno manipulovat s lidským mentálním faktorem. Je zřejmé, že celá řada tzv. okultních a jakýchsi nadpřirozených prostředků je s aktivitami těchto bytostí spojená. Dodnes celá řada tzv. „tajných společností“ praktiku jisté obřady, které se svým pojetí a rituálním nábojem prakticky zůstávají po tisíce let prakticky neměnné. V současné době zde hrají roli i sdělovací prostředky a je to především TV a kinematografie, které produkuje až moc často snímky do kterých jsou implantované právě ony výše uvedené charakteristické rysy, které člověk může především na podvědomé úrovni přijímat bez jakéhokoliv odporu.

Na mnoha jiných místech jsem v souvislosti s plazovci zmínil autochtonní planetární odnož a při této souvislosti jsem odkázal na velmi zajímavý materiál, který se oficiálně jmenuje „Dokumenty Lacerta“. Ty jsou ve své podstatě výpovědí, ženské formy plazí autochtonní civilizace, která žije v globálním podzemním tunelovém systému. Lacerta v podstatě potvrzuje domněnky, které hovoří o tom, že v důsledku klimatická či jakékoliv jiné katastrofy na Zemi v období druhohor mohl jistý druh plazích (sauřích) forem existence zmutovat a tak evolučně výrazně poskočit dopředu. Pomineme-li tedy informace Lacerty, je zajímavé, že nezávisle na tomto zdroji v podobném duchu hovoří i dva významní přírodovědci – Dale Russel a Ron Seguen, kteří pracují pro „Národní přírodopisné kanadské muzeum“ v Otawě.

Tito vědci jsou přesvědčeni o tom, že v prehistorických dobách došlo k významným mutačním změnám u dvou druhů tehdejších živočichů – u Stenonychosauruse a Equalluse, přičemž mohla vzniknout tzv. „humanoidní forma dinosaura“. Taková bytost by byla velké kolem 2 metrů, přičemž by chodila vzpřímená na dvou nohách a přední končetiny se staly poměrně chápavým a velmi pružným orgánem. Tato bytost měla velký mozek, spodní a horní končetiny obsahovaly tři prsty a jeden vratiprst. Oba dva vědci nechali podle zjištěných informací a hypotéz, které získali sestavit „dinosauroida“ v životní velikosti. Stojí ve jmenovaném muzeu, hned u hlavního vchodu. Má zelenou šupinatou kůži a velké žluté hadí oči. Působí skutečně impozantním dojmem.

Plazí hegemonie bytostí může mít dvě hlavní mutační větve. K tomuto zjištění dochází přední badatelé současné doby. První mutační odnož vytváří obojživelnou formu entit. Studiem historických záznamů zjišťujeme, že tato obojživelná forma musela být nějakým způsobem aktivních uvnitř Atlantské civilizace. Bohužel nemáme doposud dostatek vědomostí a znalostí, abychom mohli přesně definovat jaký vliv měli tyto bytost uvnitř této civilizace. Je možné, že konečná zkáza Atlantis mohla být nějak spojena s jejich aktivitou. V nejbližší době lze očekávat významné sérii významných objevů na tomto poli bádaní.

Druhá mutační větev plazovců je významněji zastoupená. Objevuje se snad ve všech kulturách světa všech dob. Hovoříme o tzv. „okřídlených hadech“ čili dracích. Exisruje nespočet legend a bájí na toto téma. Neexistuje silnější globální historický archetyp než je tento. Proč tomu tak je? Jakou roli hráli „okřídlení hadi“ v lidské historii? Podle celé řady svědeckých výpovědí z různých míst světa disponují plazí inteligence vlastním ústředním logem, kterým je „okřídlený had“. Zjistilo se, že draci tvoří vrchol evoluční hierarchie plazovců a těší se ohromné úctě. Jejich povahová charakteristika je také zcela odlišná od klasických plazovců. Badatelský svět tento druh bytostí nazývá – "Ciakar“. Významné informace může čtenář nalézt ve spisech Johna A. Keela.

- pokračování -

© 2008 Jaroslav Chvátal

Zdroj: Matrix-2001.cz


máj 18, 2008 23:03 popoludní

 

 

Top