Obrázok používateľa CEZ OKNO
KOZMICKÝ BUDHA: Moderná technológia skenovania odhalila úžasné ilustrácie znázorňujúce budhistické učenie (+VIDEO)

Digitálny 3D sken, vykonaný na soche mnícha v životnej veľkosti zo 6. storočia, odhalil ohromujúce ilustrácie vytesané do vápenca znázorňujúce príbehy zo života a učenia Budhu. Voľným okom rytiny skoro nemožno vidieť, čo znamená, že nové skeny umožnia expertom rozlúštiť príbehy, ktoré sú zložito vytesané do rúcha sochy.


Socha Budhu Vairóčana (Pilušena), známa tiež ako ´Kozmický Budha´ bola pôvodné získaná z čínskej provincie Če-nan a radí sa do Severnej dynastie Čchi (550-577 po Kr.), obdobia veľkých umeleckých zmien a náboženského vyjadrenia.

„Ikonografia naratívnych scén, ktoré pokrývajú povrch mníchovho rúcha, historicky reprezentuje život Budhu a tak isto ´Úrovne bytia´ - symbolickú mapu budhistického sveta“, vysvetľuje ›› Freer Gallery of Art, kde je Budha vystavený.

„V budhistických textoch je Vairóčana opisovaný ako všeobecná sila ukrývajúca sa za všetkým dianím vo vesmíre. Je tiež ústrednou postavou škôl Tiantai a Huayan. Naratívne scény sú duchovnou emanáciou povstávajúcou zo samotného Budhu a ilustrujú základy budhistického učenia. Tieto príbehy boli pôvodne maľované, ako môžeme usúdiť z nepatrných pigmentových stôp, ktoré zostali.“


Výstava vo Freer Gallery of Art, Washington, DC, USA. Zdroj: ›› Verejná doména

3D skeny odhaľujú detaily zložitých rytín

›› The Washington Post oznámil, že rytiny na Budhovi sú extrémne opotrebované a výskumníci a umeleckí historici sa roky snažili poskladať dohromady ilustrácie s použitím odtlačkov do papiera. Avšak hneď ako tento proces začal znehodnocovať povrch sochy, Keith Wilson, kurátor Starovekého čínskeho umenia v galériách Freer a Sackler, požiadal o pomoc nový Smithsonianský program 3D digitalizácie.

Keď prišli výsledky skenu, pán Wilson ostal v nemom úžase aké boli rytiny zreteľné a podrobné odhaliac dokonca detaily, ktoré boli predtým nečitateľné.

Pán Wilson sa vyjadril pre Washington Post, že na zadnej strane sochy našiel „jednu z najkomplexnejších ilustrácií Sútry, zjednotenie troch alebo štyroch udalostí spojených v jednom výjave... ide o jeden z najstarších prípadov takejto kombinácie. Za normálnych okolností by to mala byť len jedna scéna.“

Štúdium týchto doposiaľ nečitateľných scén umožnilo Wilsonovi dospieť k záveru, že socha Budhu mohla slúžiť ako učebná pomôcka, pravdepodobne v kláštore, kde učiteľ prednášal lekcie budhistickej náuky.


Spletité detaily boli odhalené. 3D skeny ukázali doposiaľ nečitateľné výjavy vyryté do Budhovho rúcha. Zdroj: ›› Screenshot, Freer a Sackler YouTube video

„Pozorovaním 3D výtlačkov vedci môžu teraz študovať výjavy pre ich umeleckú hodnotu, podobne ako pri obrazoch. Výtlačky nám môžu priblížiť skorú čínsku naratívnu ilustráciu a poskytnúť dôležitý náhľad do Čínskej vizuálnej kultúry 6. storočia,“ hovoria Freer and Sackler Galleries. „Vďaka 3D modelu môže byť teraz Kozmický Budha skúmaný so spolupracovníkmi v Číne a všade inde vo svete tak ako nikdy predtým.“

Pozrite si video znázorňujúce dychberúce ilustrácie z rúcha Kozmického Budhu odhalené 3D skenmi:


VIDEO nájdete na tejto adrese.


Úvodný obrázok: 3D skeny odhalili predtým nečitateľné výjavy vyryté do Budhovej róby. Zdroj: ›› Screenshot, Freer a Sackler YouTube video

April Holloway

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/cosmic-buddha-hi...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Zuzana

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: Buddha
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-buddha

Osobnosti-Spiritualita-Transformácia
http://www.cez-okno.net/rubrika/osobnosti-spiritualita-transformacia


február 10, 2016 23:21 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top