Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krížovka života 5

Je potrebné, aby sme sa všetci zamysleli nad svojím životom a zdravím. Je potrebné dať ľuďom systém, ktorý by im umožňoval udržovať si svoje zdravie do značnej miery svojpomocne. Vývoj zdravotného stavu obyvateľov nie je priaznivý. Dnes je každý informovaný o tom, akým prekvapujúcim tempom narastajú problémy z oblasti kĺbov, chrbtice, alergií, cievnych a srdcových ochorení, zhubných nádorov či obávaného AIDS čiže získaný defekt imunity – odolnosti. Táto choroba ako by dokumentovala klesajúcu odolnosť človeka na všetkých frontoch.

Pod dojmom veľkolepých operácií, transplantácií, vo vidine zmien genetického kódu, biotechnológií a ďalších úspechov modernej medicíny sa tak trochu stráca prevencia duševných chorôb, ochorení srdca a ciev, či prevencia nádorového bujnenia. Prevencia je vždy pracnejšia pre pacienta a menej pracná pre lekára. Ľudia však túžia, aby to bolo naopak. Potreba prevencie bude narastať. Ľudstvo podľa prepočtov presných štatistikov sa už v priebehu tridsiatich piatich rokov má dostať do situácie, s ktorou sa dosiaľ vo svojej histórii nestretlo. Nemá s ňou žiadne skúsenosti. Počet starých ľudí prevýši počet ľudí v aktívnom veku. Žiadny štát na tomto svete nie je schopný zaistiť takému množstvu starých ľudí ideálnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Už dnes si každý svojim spôsobom života rozhoduje o svojej budúcnosti. V tejto knihe budeme hovoriť predovšetkým o prevencii, o strave, ktorá bola a bude základnou ľudskou potrebou a teda i súčasťou života s nesmiernym vplyvom. Budeme hovoriť o potrebe prírodných stimulov, ktoré ovplyvňujú hodinový stroj nášho života. Človek rozhodne nemusí čakať na ranu osudu. Štatistika stále narastajúceho množstva výskytu cievnych a nádorových ochorení nie je nič fatálneho, definitívneho a nezmeniteľného.

Načrtnuté témy budeme preberať z tak trochu nezvyklého pohľadu. Väčšinu postrehov orientálnych mudrcov môžeme dnes zaradiť do systému reflexnej liečby. Cielene ovplyvňujeme organizmus umelými či prirodzenými podnetmi. Reflexná liečba nie je žiadnym nováčikom na kolbišti lekárskej vedy. Poľom neoraným je dosiaľ reflexná diagnostika a predovšetkým reflexná prevencia. Rozvoj elektroniky prinesie iste na tomto poli netušené výsledky. Energetické zmeny musia zákonite predchádzať zmenám hmoty, zmenám tkanív. Pokiaľ budeme zachytávať tieto odchýlky už na prvotnej energetickej úrovni, potom dosiahneme tej najdokonalejšej prevencie, ktorá je vôbec možná. Iste bude pre naše myslenie veľmi náročné osvojiť si predstavu, že angína i schizofrénia môžu mať spoločného menovateľa. Tým bude prvotný prejav života, pohyb častíc čiže energie. Ak ďaleko siahala subtílnosť myslenia ľudí žijúcich pred tisícami rokov.

Bolo by celkom jednoduché, aby sme stanovili prísny program života, ktorý by pomohol vyhnúť sa väčšine telesných a duševných nepríjemností. To by však bol program pre niekoľko jednotlivcov. Väčšina ľudí nemá dosť možností, ani vôle, podrobiť sa prísnej životospráve. Každý tiež vstupujeme do života s iným fondom, vlastnosťami a schopnosťami. Keď dvaja netrénovaní jedinci vybehnú na trať, jeden stráca dych po prvých kolách a druhý bude zľahka krúžiť po dráhe pol hodiny. Orientálny lekár hodnotil individuálne každého jednotlivca. Individuálna bola strava, cvičenie i body, ktoré bolo treba masírovať. Rozpoznal, kedy je treba pritiahnuť životu uzdu, spomaliť jazdu a čakať, kým sa narušené orgány opäť upravia. Orientálni lekári poznali tisíce znakov, podľa ktorých bolo možné určiť, akej je človek konštitúcie a v akej je dnes kondícii. Svoju diagnózu stanovili z nepreberného množstva informácií, od vrások až po spôsob chôdze či jednania s druhým človekom. My sme zákonite zabudli, že tieto veci je možné vidieť a vedieť hodnotiť bez pomoci komplikovaných prístrojov.

Odložme preto skostnatené myslenie a snažme sa pochopiť svet plný záhad. Každý lúč poznania môže pomôcť. Je našou povinnosťou, aby sme prežili radostný život, dožili sa primeraného veku a až do konca života boli sebestační a svojou nemohúcnosťou neobťažovali druhých. Naopak aby sme mohli s radosťou pomôcť ostatným.

Ak sa veľkí vedci snažili preniknúť ku koreňu života v akejkoľvek dobe, došli vždy k rovnakým záverom. Prečítajme si výstižnú vetu nositeľa Nobelovej ceny ruského fyziológa Pavlova. „Živočíšny organizmus je nesmierne zložitá sústava skladajúca sa s takmer nekonečného radu súčastí spätých jednak vzájomne a i s okolitou prírodou do jediného komplexu. Medzníkom a cieľom fyziologického vedenia je vyjadriť tento nekonečne zložitý vzájomný pomer organizmu a okolitého sveta v podobe presnej vedeckej formule.“

- pokračovanie -

Josef Jonáš

Zdroj: Křížovka života; moudrost orientální medicíny a dnešek, Josef Jonáš, Vydalo Severočeské nakladatelství, 1990, Z češtiny preložil: Sokol
MUDr. Josef Jonáš je jedným z najpopulárnejších autorov a zároveň vyhľadávaným praktikom celostnej medicíny. Jeho priekopnícka kniha Krížovka života patrí medzi najžiadanejšie publikácie, ktoré kedy vyšli.

Autori: 
máj 01, 2008 18:39 popoludní

 

 

Top