Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nevysvětlitelné záhady: KRUHY V OBILÍ

Jako kruhy v obilí nebo jinak také agrosymboly jsou označovány jevy, kdy se v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle některých lidí mechanicky, ale zatím dosud neznámým vlivem. Podle odpůrců těchto teorií se jedná o lidský či přírodní výtvor.

Ze stručných zpráv ve starých kronikách vyplývá, že se lidé setkávali s kruhy v obilí již minimálně od 17. století. Systematický zájem a pokusy o vysvětlení příčin vzniku uvedeného jevu se datuje od 70. let 20. století, kdy v celém světě vznikly stovky organizací, které shromažďují dokumentaci o jednotlivých jevech s cílem objektivně posoudit možné příčiny jejich vzniku a především vyloučit ty jevy, kdy se prokazatelně jedná o zásah člověka.


VIDEO nájdete na tejto adrese

Zdroj: http://www.youtube.com/user/UfodokumentyCZ

Prevzaté z: http://osud.biz/


Všetky časti "UNEXPLAINED MYSTERIES" postupne nájdete na tejto adrese.

august 01, 2012 20:14 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top