Obrázok používateľa CEZ OKNO
KRYONIKA POD LUPOU: Môže veda ponúknuť život po smrti? I.

Dr. Max More - predseda a výkonný riaditeľ Alcor Life Extension Foundation v rozhovore pre ScienceOmega.com rozpráva o rastúcej vierohodnosti kryoniky. „Na tomto svete nie je nič isté, okrem smrti a daní,“ napísal v roku 1789 polyhistor Benjamin Franklin v liste Jean-Baptiste Leroyovi. Napriek tomu, že od napísania listu ubehlo viac ako 200 rokov, uvedený výrok je stále pravdivý, tak ako tomu bolo aj v 18. storočí. Otázkou je: Bude to tak aj o dve storočia?


Väčšina by súhlasila, že dane budú existovať vždy, no na druhej strane, časť vedeckej komunity začína pochybovať o dlhovekosť smrti. Dokonca už podľa dnešných kritérií smrť nemusí byť nevyhnutne definitívna. Umožňuje to lekársky postup, ktorý za priaznivých podmienok umožní doktorovi prebrať pacienta, ktorý je klinicky mŕtvy, späť k životu. Nie je to nemožné - z toho dôvodu môžeme povedať, že ako budú rásť naše schopnosti, budú sa meniť aj parametre smrti.

Ak sa vede nakoniec aj podarí prekabátiť ľudskú smrteľnosť, je na mieste sa pýtať, v akom smere by to mohlo byť pre vás prospešné. Nakoniec pravdepodobne aj tak zomriete ešte predtým ako bude tajomstvo večnej mladosti odhalené. Sprvoti sa môže tento problém zdať neprekonateľný, no existuje jedna vedecká disciplína, ktorá by mohla mať riešenie.

Kryonika je vedná disciplína, ktorá uchováva ľudské telo pri tak nízkej teplote, aby sa vedelo predísť procesom fyzického rozkladu. Keď sa subjekty dostanú do spomínaného konzervačného stavu - do tzv. biostázy - budú uchované až kým medicína nepokročí do takého štádia, aby ich vrátila naspäť k životu.

Môže to vyzerať ako vystrihnuté zo sci-fi - vlastne v skutočnosti sa na kryoniku už od jej vzniku ľudia pozerali ako na alternatívnu vedu. Avšak v oblastiach ako napr. regeneratívna medicína alebo nanomedicína došlo k takým pokrokom, že niektorí experti uznali rastúci potenciál kryoniky. Napríklad minulý mesiac traja akademici z Oxfordu prezradili, že keď zomrú, dajú sa kryonicky zakonzervovať,až kým ich nebude možné ich opäť oživiť.

Aby som sa dozvedel viac o kryonických postupoch a aby som dokázal ohodnotiť realizovateľnosť tejto ambicióznej disciplíny, porozprával som sa s Dr. Maxom Moreom, z Alcor Life Extension Foundation. Hneď v úvode som sa ho spýtal, prečo by sa niekto vôbec rozhodol pre biostázu na konci svojho prirodzeného života.

'Rozšírenie intenzívnej starostlivosti'

„Je to z rovnakého dôvodu ako keď sa človek rozhodne pre otvorenú operáciu srdca alebo pre experimentálnu liečbu rakoviny. V podstate kryoniku vnímame ako nadstavbu intenzívnej starostlivosti. Ak by ste pred päťdesiatimi rokmi pri prechádzaní sa mestom nedajbože dostali infarkt, pravdepodobne by vás na mieste vyhlásili za mŕtveho. V súčasnosti záchranári používajú defibrilátory a kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR), aby oživili pacientov, ktorí by v minulosti jednoducho zomreli.“
„Kryonici to, čo my považujeme za smrť, označujú ako niečo arbitrárne. Záleží to hlavne od stupňa zdravotníckej technológie, ktorá je v tom čase dostupná,“ hovorí Dr. More. „Keď dnes doktori vyhlásia osobu za klinicky mŕtvu, neznamená to, že osoba je mŕtva aj po biologickej stránke. Neznamená to, že všetky mozgové bunky explodovali alebo zmizli. Znamená to len toľko, že spomínaná osoba je v nefunkčnom štádiu, ktoré oni nie sú schopní napraviť."

Kryonika je zachovávanie niečoho pri nízkej teplote s dlhodobým cieľom vzkriesenia. Niekto môže osobu v biostáze prirovnať ku stlačeniu pauzy - subjekt je pozastavený vo fixnom fyzickom štádiu pokiaľ nebude možné oživenie.

'Pohľad do budúcnosti'

„Keď prehlásime osobu za mŕtvu, skôr hovoríme o technických obmedzeniach ako o skutočnom stave osoby,“ tvrdí Dr. More. „Tak prečo nechať tú osobu len tak napospas smrti? Stále je teoreticky tam, jej mozog je nedotknutý. Ako kryonici sa pozeráme stále dopredu. Dokážeme robiť veci, ktoré boli pred päťdesiatimi rokmi nemožné. Je evidentné, že o 50 rokov budeme dosahovať veci, ktoré dnes nie je možné dosiahnuť a v budúcnosti budeme schopní vyriešiť mnoho vecí, ktoré v súčasnosti nedokážeme. Dúfajme, že to zahŕňa aj proces starnutia.“

Obr. Operačná sála centra Alcor, pripravená na príjem pacienta

Uvedenie človeka do biostázy nie je len jednoduché "zmrazenie" pozostatkov. Aby sa zmiernili následky fyzického rozkladu, špecialisti kryonici z Alcoru chodia za smrteľne chorými pacientmi, aby procedúra kryo-uchovania mohla začať hneď ako osobu vyhlásia za klinicky mŕtvu.

„Biostáza takmer úplne eliminuje rozklad,“ vysvetľuje Dr. More. „Len čo organický materiál dosiahne teplotu pod -110°C, začne prechádzať fázou zmeny, vtedy už nie je kvapalný. Osoba v biostáze je v pevnom skupenstve a všetky biologické aktivity sú pozastavené. My v skutočnosti uchovávame pacientov pri teplote nižšej ako -110°C, pretože tekutý dusík je veľmi vhodný prostriedok na uchovávanie.“

Minimalizácia škôd spôsobených rozkladom

„Našim hlavným cieľom je minimalizovanie poškodenia, ku ktorému môže dôjsť pri uvádzaní osoby do biostázy. Hoci sa nám podarilo neuveriteľne vylepšiť procedúry, niet pochýb, že medzi smrťou človeka a jeho uvedením do biostázy dochádza k ďalšiemu poškodeniu. V ideálnom prípade nám ohlásia, že jeden z našich pacientov je blízko ku klinickej smrti a v tom momente máme pripravený pohotovostný tím. V priebehu niekoľkých sekúnd ako osobu vyhlásia za klinicky mŕtvu (okamih, na ktorý musíme zo zákona čakať), môže náš tím začať s procesom uchovávania. Začnú s ochladzovacím procesom a odstránia z tela čo najviac krvi a tekutiny. Tieto látky sú nahradené kryo-ochrannými chemickými látkami: sú to zdravotne nezávadné nemrznúce zmesi. Tie ochraňujú bunky pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť počas zmrazovania.”

Hoci pacienti Alcor centra sú zachovávaní pri extrémne nízkych teplotách, uvádzanie osoby do biostázy nie je "zmrazovanie" v technickom zmysle slova.

„Našim cieľom je skôr premeniť objekt na sklo ako ho zmraziť,“ pokračuje Dr. More. „Ako znižujeme teplotu, kryo-ochranný roztok je čoraz viskóznejší. Toto nám v podstate umožňuje vytvoriť pevný, sklovitý blok. Kryonike vo všeobecnosti vyčítajú najmä to, že ľadové kryštáliky môžu byť príčinou roztrhnutia buniek. Rád by som podotkol, že k tomu nedochádza. naopak naše techniky eliminujú možnosť formovania týchto kryštálov.“

- pokračovanie -

James Morgan, júl 2013

Zdroj: www.scienceomega.com/article/1221/exploring-cryonics-could-science-offer...

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Posmrtný život
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posmrtny-zivot


Sekcie: 
október 16, 2013 17:39 popoludní

 

 

Top