Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kto je vlastne kto

Konflikty medzi Maďarmi a Slovákmi trvajú vyše 100 rokov. Boli, sú a či budú, záleží len na nás. Maďarsko oficiálne hlása, že nemajú žiaden záujem o tzv. Veľké Maďarsko ani o autonómiu Slovenska. Prečo ale stále existujú rôzne hnutia a spolky (aj u nás), ktoré túto dogmu propagujú a prečo ich aj maďarské vládne kruhy podporujú?!Všetky požiadavky, či idey Maďarska alebo Maďarov na Slovensku sú absurdné. Maďarsko nikdy neprestalo usilovať o získanie južného Slovenska. Ak nepočítam prvú svetovú vojnu tak už dvakrát – 1939 a 1992. „Slovensko si žiada územie celého Maďarska, preto, lebo to bolo kedysi územie Veľkej Moravy...“ Ako si niekto môže zakladať práva na etnickom základe, keď je občanom určitého štátu? „Ja si žiadam dom, preto, že som Slovák a mám na to majoritné právo!“

Napr. v USA menšiny nič neznamenajú. Tam je jediný aspekt – občan. Pre štát nie je podstatné, čo ste, či Maďar, Slovák, Eskimák, černoch či aziat. Žiadať si práva za niečo len preto, že ste príslušníkom niečoho je absurdné. Ak chce niekto si založiť školy na základe etnického pôvodu, štát mu v tom nebráni, musí si však na to nájsť vlastné prostriedky. Keď niekto niečo chce, musí si za to aj zaplatiť. To isté platí aj o podpore cirkví. Štát nie je povinný tieto veci uhrádzať, len na základe nejakého práva, že ste príslušník národa či rasy, náboženstva atď.

Na Slovensku by sa mali zrušiť všetky politické strany, ktoré sa zakladajú na etnických ideáloch. V prvom rade ide o štát. Nikto však nemôže popierať či nejako spochybňovať suverenitu a majoritu národa, ktorý štát sformoval. Historicky sú Slováci vyššie ako Maďari. Čo je aj prosto vyplývajúce z toho, že Slováci túto zem obývali oveľa skôr (cca o viac ako 450 rokov). Nikto nespochybňuje ich dejiny či ich pôvod – chyba je vo výklade maďarských historikov. Je ale absolútne zarážajúce, keď práve Maďarsko hlási či učí svoje generácie vymysleným rozprávkam o histórii Maďarov a Slovákov (maďarská dogma alebo sebaklam).

Skrátene, Maďarsko ani maďarská menšina nemá žiadne oprávnené požiadavky voči Slovensku.

Maďarsko je dlžníkom Slovenska, nie naopak. Paradoxne sa my ospravedlňujeme za veci, ktoré sa nedajú ani desatinou prirovnať k aktom Maďarska.

Maďari a Maďarsko môže byť vďačné, že vôbec existujú z dvoch príčin:

1. Slovieni ich nevytlačili mimo územie Karpatskej kotliny v 9.-10. a nechali ich tu žiť a neskôr vojensky podporili Štefana I., aby vôbec mohlo vzniknúť jednotné Uhorsko ako štát;

2. po 1. sv. vojne bolo ponechané územie žijúcim Maďarom na určenom území a mohli mať svoj štát.

Maďari by mali mať s nami dobré vzťahy už z povinnosti. Podľa výskumov ľudského genómu pochádzajú zo slovanských národov a nemajú ani 0,1% svojho dávneho pôvodu. Ak by Slovensko malo mať rovnakú politiku ako Maďarsko či aktivity politickej strany SMK u nás, Slovensko by muselo potiahnuť (oprávnený akt) svoje južné hranice po úroveň celej Matry. Taktiež by sa zväčšilo o pár území na južnom Poľsku.

Za provokáciu by sa dalo pokladať aj to, že ešte bežne požívajú pojem „Felvidék“ (Horná zem), rovnako ako názov Bratislavy – Pozsony. Ako by vyzeralo, keby sme písali mestá v Maďarsku my takto:

Gyor - Ráb
Miskolc - Miškovec
Eger - Jáger
Debrecen - Debrecín
Bekescsaba - Békešská Čaba
Szeged - Segedín
Pecs - Päťkostolie
Nagykanizsa - Veľká Kaniža
Balaton - Blatenské jazero
Veszprem - Vesprím
Szekesfehervar - Stoličný Belehrad
Esztergom - Ostrihom
Vac - Vacov
Visegrad - Vyšehrad
Balassagyarmat - Balašské Ďarmoty
Sarospatak - Blatný Potok

Musia sa dodržiavať zemepisné názvy. Je neprijateľné, aby sa Bratislava nazývala Pozsony, nie je to už Prešporok, ale Bratislava.

Je hanbou, ak nejaký turista príde na južné Slovensko, hlavne lokality s najväčším vplyvom maďarskej komunity – Komárno napr., sa čuduje, kde to vlastne je, však prišiel na Slovensko, nie do Maďarska. Najväčšou absurditou je neochota či absolútna nevedomosť komunikácie v úradnom jazyku bežných ľudí v týchto oblastiach. Maďarské zástavy vyvesené po námestiach, všetky nápisy v maďarčine, aj dokonca v náboženských chrámoch nenájdete informácie v slovenčine, hlavne, že im tam visí maďarská trikolóra. Ako si to môže vôbec nejaká menšina v cudzom štáte môže dovoliť? Jednoducho. Naša administratíva im to toleruje, resp. nezakazuje im to a nerieši sa to.

Najväčší šok bol, keď jeden bežec, ktorý dobehol do cieľa v Komárne, a keď ho privítali maďarskou zástavou a maďarskou hymnou. Úplne psycho. Maďarská komunita a Maďarsko zabúda na jednu vec – táto zem im nepatrí, aj keby neviem ako by o ňu usilovali. Ako sa správa maďarská komunita v iných štátoch? Príčiny plodia dôsledky. Ako sa hovorí: „kto seje vietor, bude žať búrku“.

Ako sa môže druhá krajina na medzinárodnej pôde starať do druhej krajiny, ako vyšetruje svoje interné záležitosti?! Vyšetruje snáď Slovensko medzinárodne, ako postupuje maďarská polícia voči nejakým fanúšikom z nejakého štátu pri nejakých konfliktoch, len preto, že sú z inej krajiny? Ak by sa pobili slovenskí fanúšikovia v Maďarsku s maďarskými, je to interná záležitosť štátu. Rovnako by sme neriešili konflikty slovenských skupín kdekoľvek inde. Maďarsko prekračuje svoje kompetencie.

Celý problém vzniká v tom, že Slovensko má až príliš benevolentný systém na úkor vlastných. Takto to u nás chodí. Je to ale chyba štátu, že si nevie poradiť s týmito „problémami“. Všetko sa dá vyriešiť, keď sa chce! Kým si slovenská politika nevyjasní a neobháji svoje práva aj medzinárodne, nikdy nebudeme mať pokoj od Maďarska a SMK. Trvá to už pridlho. Ako môže vlastne existovať štát bez vlasteneckej politiky?

Maďarsko diktuje druhému štátu, ako sa má správať a akú legislatívu má mať voči jeho menšine. Vyhlasujú, že Slovensko nie je demokratické. Ak by Slovensko malo rovnaké princípy ako Maďarsko, žiadna maďarská menšina by na Slovensku už nebola (nie v takom počte ako je). V Maďarsku sú asimilačné zákony voči menšinám, ktoré ich cielene a postupne likvidujú. Ak má byť Slovensko naozaj demokratické, musí mať celú svoju legislatívu založenú na občianskom základe, z ktorého demokracia vychádza. Teda žiadne politické ani iné strany na etnickom základe by nemohli existovať a nemohli ani presadzovať svoje požiadavky na základe etnického pôvodu. Ak by Slovensko malo fungovať podľa politického programu SMK a maďarských vyhlásení, museli by sa zjednotiť všetky slovenské politické strany do jedinej strany a to SSK (Strana slovenskej koalície). Politicky by ale tým pádom bolo SMK úplne vylúčené z rozhodovania o zákonoch v tomto štáte, pretože by nikdy nedosiahli potrebný počet na presadenie svojich návrhov. Politickú stranu SMK ľudia volia pre svoju etnickú príslušnosť. Ako vlastne môže mať menšina parlamentné zastúpenie? Keď už, tak hromadne za všetkých.

Každý občan je povinný ovládať štátny jazyk, podriaďovať sa jeho zákonom a byť lojálny.

Maďari sú jediným problematickým národom v Európe. Evidentne dokazujú, že sem nepatria.

Ani po 100 rokoch ich neupustil syndróm Trianonskej dohody a úsilia o autonómiu slovenských Maďarov na južnom Slovensku. Slovenskí Maďari chcú dosiahnuť to čo kosovskí Albánci. Je to rovnaká absurdita. Sú to Albánci, ktorí sa rozhodli o sebaurčenie. Podobne to chcú aj Maďari na Slovensku, ktorí sú už vyše dvoch generácií Slováci a sotva polovica z nich môže povedať, že má maďarský pôvod. A keď už sú takí hrdí Maďari, nikto im nebráni sa vrátiť do ich vlasti – nie je to ďaleko.

Našim Maďarom by sa zišiel náučný pobyt v Česku, Malte, Francúzsku, USA, Nemecku a napokon v Maďarsku, ako sa zaobchádza s menšinami a aké majú práva. Ja by som sa za takýchto Maďarov hanbil a radšej by som bol Slovákom, aj keby som ním nebol.

Ako má vyzerať jedna uvedomelá a intelektuálne vyspelá menšina v inom štáte je napríklad bulharská. Úplne iná úroveň. Nech konečne Maďari dokážu svoju hrdosť a uvedomia sa konečne, kde žijú a aký je rok. Sú hanbou Európy. Budapešť sa správa, ako by im Slovensko patrilo.

Aktuálne na záver: Majú snáď Slováci žijúci v USA vlastného biskupa, len preto, že ich tam žije necelé dva milióny?!

BP

Zdroj: protiprudu.info


Rubriky: 
január 27, 2009 04:20 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top