Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kvantová fyzika dokazuje, že... existuje život po živote!

Robert Lanza tvrdí, že teória biocentrizmu hovorí, že smrť je ilúziou. Povedal, že život tvorí vesmír, a nie naopak. To znamená, že priestor a čas neexistujú v nelineárnom móde, ako si to myslíme. Aby to ilustroval, využíva slávny experiment dvojitého štiepenia. A ak priestor a čas nie sú lineárne, potom smrť nemôže existovať.


Väčšina vedcov by pravdepodobne povedala, že koncept života po živote je buď nezmysel, alebo prinajmenšom niečo nedokázateľné. Predsa však jeden expert tvrdí, že dôkaz tu je – a leží v kvantovej fyzike. Profesor Robert Lanza tvrdí, že teória biocentrizmu učí, že smrť, ako ju poznáme, je ilúziou vytvorenou našim vedomím (http://www.robertlanzabiocentrism.com/).

„Myslíme si, že život je len aktivitou uhlíka a zmesy molekúl – chvíľu žijeme a potom hnijeme v zemi“

 
Lanza, z univerzitnej školy medicíny Wake Forest v Severnej Karolíne, pokračoval, že ako ľudia veríme v smrť, pretože „nás naučili, že zomrieme“, alebo presnejšie, naše vedomie spája život s telami a vieme, že telá zomrú. 
 
Jeho teória biocentrizmu (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_fisica37.htm), avšak, vysvetľuje, že smrť nemusí byť konečná, ako si myslíme. Biocentrizmus je zatriedený ako teória všetkého a pochádza z gréckeho výrazu „životné centrum“.

Je to viera, že život a biológia sú pre realitu stredom, a že život tvorí vesmír, nie naopak.
Toto predpokladá, že vedomie osoby určuje tvar a veľkosť objektov vo vesmíre.

Lanza využíva príklad spôsobu, akým vnímame svet okolo nás. Osoba vidí modrú oblohu, a povedia jej, že farba, ktorú vidí, je modrá, ale bunky v mozgu tej osoby by sa mohli zmeniť tak, aby spôsobili, že obloha bude vyzerať zelená alebo červená.
 

LANZOVA TEÓRIA BIOCENTRIZMU A ŽIVOT PO ŽIVOTE

 
...Naše vedomie tvorí zmysel sveta, a môže sa upraviť, aby zmenilo túto interpretáciu...
 
Pri pohľade na vesmír z biocentrického hľadiska toto tiež znamená, že priestor a čas sa nesprávajú zložitým a rýchlym spôsobom, akým nám naše podvedomie hovorí, že sa správa.
 
Na záver, priestor a čas sú „jednoducho nástrojmi našej mysle.“
 
Keď už raz bola teória o priestore a čase ako mentálnych konštrukciách prijatá, znamená to, že smrť a predstava nesmrteľnosti existujú vo svete bez priestorových alebo lineárnych hraníc.

 
Teoretickí fyzici veria, že existuje nekonečný počet vesmírov s rôznymi variáciami ľudí, a situácií, ktoré sa uskutočňujú simultánne.
 
Lanza dodal, že všetko, čo by sa mohlo stať, sa vyskytuje v nejakom bode multiverz (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_multiverse.htm) a to znamená, že ani smrť nemôže existovať „naozaj“. 
 
Lanza, namiesto toho povedal, že keď umrieme, náš život sa stane „večným kvetom, ktorý sa vracia, aby rozkvitol v multiverze."
 
„Konečný súčet: To čo vidíte, nemohlo byť prítomné bez vášho vedomia,“ vysvetlil Lanza. „Naše vedomie robí zmysel sveta.“

...Na záver - priestor a čas sú „jednoducho nástrojmi našej mysle“...
 
 
Lanza uviedol test dvojitého otvoru: Keď vedci sledujú časticu, ako prechádza cez dva otvory, častica prechádza cez jeden alebo ďalší otvor. Ak ju osoba nesleduje, chová sa ako vlna a môže prechádzať cez obidva otvory simultánne. To znamená, hmota a energia môžu zobrazovať charakteristiky vĺn a tiež častíc (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_fisica.htm#Matter_-_Du...) že jej správanie sa mení na základe vnímania tej osoby...
 

AKO EXPERIMENT DVOJITÉHO OTVORU PODPORUJE LANZOVU TEÓRIU

 

„Život je dobrodružstvom, ktoré transcendentuje náš bežný lineárny spôsob myslenia. Keď zomrieme, nerobíme tak v náhodnej matrici biliardovej gule, ale v neuniknuteľnej matrici života."

Lanzova úplná teória je vysvetlená v jeho knihe Biocentrizmus – ako sú život a vedomie kľúčmi pre pochopenie pravej povahy vesmíru (http://www.robertlanza.com/biocentrism-how-life-and-consciousness-are-th...). 

Victoria Woollaston

14. november 2013

http://www.dailymail.co.uk/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Posmrtný život
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posmrtny-zivot


Sekcie: 
november 30, 2013 19:04 popoludní

 

 

Top