Obrázok používateľa CEZ OKNO
Stojíme na prahu převratných změn?

Co nám přinese blízká budoucnost? Při rozhlédnutí se po světě můžeme vidět, že se chystají velké a převratné události. Téměř ve všech oblastech lidské činnosti vývoj směřuje k neobyčejným objevům, odhalením a střetům. Dá se proto očekávat, že v následujících letech bude svět otřesen revolučními poznatky, možná v míře, jaká nemá v historii obdoby. Jaké to bude mít důsledky, je zatím ve hvězdách.

Revoluce se odehrává v prvé řadě ve vědě. Od fyziky a astronomie po biologii se vědci seznamují s fakty a poznatky, které naprosto nezapadají do současných paradigmat. Vývoj a výzkum v některých oblastech pokročil velmi rapidně a ukázal chybnost nebo nedostatečnost současných používaných teorií. Někteří mladí a další nezávislí vědci přišli a přicházejí s teoriemi, které konzervativní vědci zatím většinou ignorují nebo přijímají jen zdráhavě. Ve fyzice se objevily nové teorie zcela měnící pohled na fungování fyzikálního světa od atomů po galaxie. Neotřelým způsobem pojímají vesmír s jeho silami, prostorem i časem, vnitřní rotací a energií nabitým vakuem. Jakmile se dostanou k praktickému využití, mohou tyto koncepce přinést dosud nepředstavitelné vynálezy a zásadně změnit chod lidské společnosti. Nabízejí se zcela nové zdroje levné a čisté energie a pohonu, nové způsoby jejího přenosu a využití. Je jen otázkou času, kdy dojde k masovějšímu seznámení se s těmito skutečnostmi.

Stejně převratné jsou objevy v biologii, konkrétně v oblasti výzkumu DNA. Nové poznatky posunou naše hranice chápání podstaty člověka a jeho původu a jeho schopností. Zároveň s tím se ukáží nebývalé možnosti a nebezpečí manipulace s genetickou pamětí. Šokem pro veřejnost i odborníky bude, pokud se prokáže, že některé části lidského genomu mají nepozemský původ, jak už někteří vědci tvrdí. Navíc v posledních letech dochází ke zvláštním, těžko vysvětlitelným mutacím genů u některých nově narozených dětí. Zde nás tedy čeká řada možných překvapení.

V historii možná bude potřeba přepsat celou řadu období a epoch lidských dějin, s tím jak nové archeologické výzkumy přinášejí nové senzace a vynášejí na světlo artefakty, které nezapadají do školských učebních osnov. Prastará díla a pozůstatky velmi vyspělých civilizací se nacházejí po celém světě a jejich zbytky dnes matou vědce, kteří je nedokáží nikam zařadit, nebo je interpretují nesprávně. V blízké době budeme jistě konfrontováni s převratnými objevy učiněnými archeology a pokud budou mít dostatečný mediální ohlas, nebudou moci být ignorovány. Budeme muset přehodnotit povědomí o vlastní minulosti.

Ekologové už léta bijí na poplach a i významní vědci varují před hrozivou situací, v níž je životní prostředí naší planety. Před 18 lety dali Zemi jedno až několik desetiletí, než bude biosféra nenávratně zničena, pokud nedojde k razantím nápravám ekologických škod a zastavení jejího ničení. Přibývající a sílící přírodní pohromy dávají tušit, že v budoucnu se bude vše ještě více eskalovat. Anebo změna přijde naráz během krátké doby a zasáhne obyvatelstvo jako blesk z čistého nebe. Nenadálá a zničující katastrofa by pak pak mohla být signálem k nastoupení zelenější politiky příznivější k přírodnímu prostředí.

Dalším velmi významným trendem, který lze předvídat, bude přibývání různých odhalení a skandálů ve všech oblastech od politiky po zdravotnictví. Pravděpodobně bude docházet k odhalování dosud nepoznaných skutečností ohledně významných lidí zejména v politice, ale i v ekonomice, farmacii, možná i v církvích. Můžeme očekávat rozpoutání závažných kauz afér vůdců vyspělých zemí. Nová zjištění vrhnou světlo na nedávné události a i na současné politiky, včetně hlav států. Můžeme očekávat i skandály rozpoutávající občanské nepokoje. Třeba dojdeme zjištění, že velká část politiků, kterým jsme svěřili správu státních záležitostí, byla zapletena do rozsáhlé konspirace a svázána s podsvětními živly.

Možná přestaneme na základě takových kauz věřit některým lékům a potravinovým výrobkům. Jedno skandální zjištění může být jiskrou k zažehnutí dalších a další mohou následovat jako lavina. Pak bychom se mohli dočkat vskutku velkého rozčarování ohledně stavu naší společnosti.

Neméně příjemná budou zjištění týkající se stavu ekonomiky a sociálního zabezpečení. Nestability a nedostatky v ekonomice a státním hospodářství, jejichž první příznaky byly pocítěny v roce 2009, v následujících letech pravděpodobně způsobí buď vleklé, permanentní krize, nebo globální krach srovnatelný s Velkou krizí. Na základě současného vývoje lze očekávat, že státy budou mít stále větší potíže se zadlužením a budou krátit sociální dávky, penze a výdaje na školství a zdravotnictví. Důsledkem bude snížení blahobytu občanstva, nárust nezaměstnanosti, zvýšení chudoby, nepokoje. Z hlediska finanční situace se západní svět dostává do začarovaného kruhu chudnutí, z nějž není snadná cesta ven. V příštích letech ovšem tento problém bude zřejmě tak naléhavý, že jej bude potřeba řešit.

V souvislosti se všemi výše zmíněnými možnými scénáři je otázkou, jak bude, zvláště v době nepokojů a neutěšené finanční situace, přijat objev, který si dovolím prognostikovat. Od astronomů, či vesmírných agentur se, myslím, v blízké budoucnosti dozvíme senzační zprávu, že ve vesmíru existuje inteligentní život. Bude to jistě ta nejvýznamější chvíle v celých dějinách a bude mít řadu hlubokých důsledků pro naši společnost a kulturu a také pro bezpečnostní otázku států planety.

Stojíme na prahu převratných změn? Podle mého mínění je zde velké množství, zatím převážně neprojevených možností a skutečností, řada problémů a chyb minulosti, které teprve čekají na své projevení. Při rychlosti, jakou se naše moderní společnost má tendenci vyvíjet, se můžeme domnívat, že nás všechny, nebo některé z těchto událostí zastihnou v následujích několika letech a v případě lavinového efektu takových událostí, který je myslitelný, se může náš svět ocitnout přímo pod palbou jedné takové události za druhou a můžeme se tak těšit na velmi zajímavou a náročnou dobu.

Ladislav Zelinka

február 18, 2010 21:42 popoludní

 

 

Top