Obrázok používateľa CEZ OKNO
UFO skupiny a náboženství II.: Asociace Sanandy a Sanat Kumary

Tato skupina byla vytvořena kolem význačné "channelerky" a média - sestry Thedry (občanským jménem Dorothy Martin), která po asi 40 let dostávala telepatické zprávy od různých bytostí, které se staly významným zdrojem a inspirací pro další UFO a New Age skupiny. V těchto kruzích je sestra Thedra legendou a jednou z prvních průkopnicí v těchto oblastech. Asociaci založila se svými příznivci v roce 1965 za účelem šíření svých channelingových zpráv mezi širokou komunitu jejích odběratelů.


Informace, které po desetiletí neúnavně až do své smrti přijímala a předávala, budily jak respekt, tak kontroverzi. V jejích poselstvích byla spojena křesťanská víra s vírou v mimozemské bytosti a setkání s nimi v budoucnu. Thedra byla údajně v přímém telepatickém kontaktu s Ježíšem a většinu zpráv dostávala od něj. Podle jejího výkladu je však Ježíš jen jeho pozemské jméno, jeho skutečné jméno říká, že je Sananda, případně Sananda Kumara. A hlavně, že je Ježíš-Sananda mimozemská bytost. Sananda a další mimozemské bytosti, od kterých Thedra dostávala zprávy, prý pocházejí z planety Clarion a představují něco jako "Světelné síly". Přicházejí lidem pomoci a snaží se je zachránit před zničením. Hlavními tématy předaných poselství jsou víra v Ježíše-Sanandu, v Boha, učení o Vesmíru, o stvoření a o zdroji, varování lidí před nadcházející katastrofou, kritika lidského chování a špatného zacházení s planetou, předpovědi budoucích událostí, vize nového světa, evakuace, setkání s mimozemšťany. Styl a ráz zpráv od Ježíše je silně náboženský a jazyk archaický, podobný jako v Bibli. Sananda-Ježíš někdy používá také jména "Esu", "Immanuel".

Thedra (1900-1992) se zabývala nadpřirozenými věcmi, spiritualismem a mimozemšťany minimálně už od počátku 50. let, kdy - už tehdy - vedla první UFO skupinu. Podle tehdejších zpráv od mimozemských bytostí mělo dojít 21. prosince ke katastrofě a evakuaci. Ta se však v roce 1954 nekonala a pověst Dorothy Martin byla tehdy silně poškozena. Odešla z USA do Mexika a posléze do Peru, kde prý byla zasvěcena do tajných učení. Také se jí tehdy měl zjevit Ježíš ve fyzické podobě a vyléčit jí z těžké rakoviny, když měla být "na smrtelné posteli" a začal s ní od té doby komunikovat. S počátkem 60. let se vrátila do USA a založila zmíněnou asociaci se sídlem v Mt. Shasta v Kalifornii, později přesunutou do Sedony v Arizoně.


Podoba Sanandy podle Thedry

Asociace existuje zřejmě dodnes, nemá však internetové stránky. Poselství a úryvky z nich jsou na různých internetových stránkách, ne však všechny. Celkem prý napsala za 40 let práce 4000 stran "duchovního učení" ve formě telepaticky přijatých textů. Bohužel většina z těchto textů není k sehnání, k nalezení jsou jen zlomky a různé ukázky nebo výňatky z tohoto díla. V českém prostředí není dostupné podle mých zjištění vůbec nic. Na amazon.com jsou nabízeny tyto její knihy: "I, the Lord God Says Unto Them" (Já, Pán Bůh, jim říkám), "Mine Intercome Messages from the Realms of Light" (Přijaté zprávy z říší světla), "The White Star of the East" (Bílá hvězda z Východu). Z dalších knih: "Excerpts of Prophecies from Other Planets Concerning Our Earth" (Vybraná proroctví z jiných planet ohledně naší Země).

Z posledně zmiňované knihy (souboru textů) je na internetu citováno nejčastěji. Zde několik ukázek pro česky hovořící čtenáře:


"Připravujeme se přijít ve velkém množství, s tím jak jsou vyslovovány válečné plány. Stojíme připraveni uvolnit ty, kteří jsou z jiných časových pásem. Ti budou shromážděni a osvobozeni od nadcházejících událostí.
Bude zde mocné probuzení v dnech nadcházejících, neboť cyklický čas chvátá s velkým smíchem a velkým nářkem. Údělem Spojených států je, že se rozlomí na dvě části v oblasti Mississippi v oblasti Kanady, Velkých jezer a Mississippi až k Mexickému zálivu a Střední Amerika budou jako vyměněné."

Má se změnit také "tvář Egypta" a změnit se z pouště v zahradu. Z Pacifiku má být vyzvednuta dávná "Země Lotosu", která se kdysi potopila. Ta se má stát hlavním budoucím místem "Nového řádu" - nového světa. Záchrana se bude dít pomocí "…Atavanů, které nazýváte "talíře". Žádný člověk tehdy nebude na špatném místě. Bude "velký vítr" a "oheň z vnitřku Země". Na dně oceánu se pak nachází "kolébka nové generace na Zemi". Objeví se také "velké světlo, jaké se na Zemi ještě nikdy neobjevilo".

"A na tom místě, kam se Země pohne, bude nový sluneční systém a novou oběžnou dráhu bude mít Země. A nebude na ní více tmy, protože bude v novém poli uvnitř nebes." A bude "nový Měsíc a nové Slunce", a "nebudou žádné stíny". Tato nová Země "...bude obydlena těmi probuzenými…", atd.


Světelné síly, jak se nazývají, říkají, že oni jediní nás ochraňují před úplným zničením. "Přicházíme jako Jeden, s velkým doprovodem, jako hostitel vyslanců světla všemocného Stvořitele, udržovatele života/světla… nejsme ze Země a nejsme omezeni pozemskými zákony. My se díváme z vyšší perspektivy. Sloužíme Světlu a víme, co jsme zač." Na Zemi je výborem Světla údajně "Velká rada" (nebo" Velké Bratrstvo"), která prý na Zemi nepozorovaně dlouhodobě působí a plní plán na záchranu Země, která nesmí být zničena. Dalším úkolem je "probouzet masy", přičemž prý již jsou připraveni k "drastickým akcím" a "promluvit k masám".

Za celou historii tato skupina osob, které nezapomněly svou identitu, určovala chod dějin a nic se od té doby nestalo mimo jejich plány. Dohlíží na vývoj a říkají si "Starší". Znovu je opakováno, že Země se posune na jinou pozici, v jednu chvíli se bude zdát, že se posouvá její osa, nastanou "velké změny na jejím povrchu i v jejích útrobách". Slunce nebude zářit a nebude vydávat teplo. Budou havárie lodí na moři a letadel ve vzduchu, ryby změní místa výskytu. Na Zemi se objeví noví lidé, jací na ni ještě nebyli. Vše bylo naplánováno důmyslně, aby se lidé navrátili ke Zdroji a postoupili na vyšší úroveň. Dojde k tzv. "vytržení" či "uchvácení".


Komentář:

Kombinace křesťanství a víry v Ježíše s prvky UFO a mimozemšťanů není kupodivu neobvyklá. Ani Vatikán zcela nepopírá možnost existence vesmírných lidí. V oblastech new age skupin a hnutí se toto spojení vyskytuje často. Více kontroverzní je spíše jméno Sananda, které se ve spojení s Ježíšem vyskytuje poprvé právě u Thedry, a že je to mimozemšťan pocházející z jiné planety. Sananda je indické jméno patřící jednomu z dávných bohů z prastarých hinduistických posvátných legend, stejně jako Sanat Kumara. To vyvolává samozřejmě otázky: Jedná se o tu samou bytost, nebo je to shoda jmen? Je to skutečný Ježíš, nebo se někdo za něj vydává? Sám Sananda říká, že je znám na Zemi pod mnoha různými jmény dávanými mu v různých dobách.

Planeta, která má být domovem "Sil světla", je prý Clarion. To je zajímavé, protože toto jméno známe i z příběhu italského kontaktéra Maurizio Cavalla, uveřejněného na stránkách exopolitiky.

Na stránkách členů "Aštarovy flotily" (také o nich bude řeč později) je psáno, že Aštarově velitelství je znám jako Sananda Kumara, a že je jedním z hlavních velitelů na Aštarově lodi, přičemž má na starosti "duchovní navádění" směrem k naplnění božského plánu. Je představitelem Krista na Zemi a v celém Vesmíru.

Promluvy Sanandy o Bohu mohou být zajímavé horlivým vyznavačům křesťanství, pro exopolitiky jsou zajímavá spíše poselství od vesmírných "sil" např. v knize Proroctví ohledně naší Země. V mnohém se shodují s - nebo doplňují biblická proroctví a tzv. Zjevení či Apokalypsu. Upřesňují, jak a proč se mají předpovídané věci stát. Popisují události nikoli nepravděpodobné, jako např. posun osy Země, potopení některých území, vynoření jiných, změny na Slunci, kontakt s mimozemšťany, změny v kolektivním vědomí atd. Důvěryhodnost byla silně pošramocena už v roce 1954, kdy bylo očekáváno, že se tyto věci stanou. Že se nic nestalo bylo tehdy zdůvodněno tím, že se lidstvo polepšilo a předešlo změnou chování a smýšlení některým katastrofám, část se jich však přesunula dál do budoucna.

Asociace Sanandy a Sanat Kumary nepůsobí nepřesvědčivě. Sestra Thedra byla považována za jedinečné "médium" a významnou osobnost UFO kontaktérství minulého století, která pomohla přinést jedny z prvních informací tohoto druhu, z nichž někteří čerpají dodnes. Jako kladnou stránku lze říci, že se nejedná o sektu a není zde žádná misijní činnost ani nedochází k nátlaku na jiné lidi. Jediná činnost spočívá v rozesílání textů síti zájemců o ně. Nedostatkem naopak je, že se uváděná proroctví zatím nenaplnila a zůstávají tak nadále v oblasti víry. Žádné hmatatelné důkazy nebyly sestrou Thedrou předloženy. Proroctví se dále poněkud příliš zaměřují na katastrofy a na uctívání Sanandy. Přesto bych A.S.S.K. sestry Thedry a jejích příznivců zařadil k těm důvěryhodnějším.


Knihy:

THEDRA: "I, the Lord God Says Unto Them". A.S.S.K., 1954 (vydaná 1988)
THEDRA: "Excerts of Prophecies from Other Planets Concerning Our Earth". A.S.S.K., 1956
THEDRA: "Mine Intercome Messages from the Realms of Light". A.S.S.K., vydaná 1989
THEDRA: "The White Star of the East". A.S.S.K., vydaná 1990
(Dostupné na: http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author...)

Ukázky z "Prophecies Concerning Our Earth" a dalších textů:

http://www.wolflodge.org/sananda/sananda-endtimes.htm
http://home.vianetworks.nl/users/lightnet/celestial/prophecies.htm

Ladislav Zelinka

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Sekty
http://www.cez-okno.net/rubrika/sekty


september 17, 2012 18:36 popoludní

 

 

Top