Obrázok používateľa CEZ OKNO
LANOOVE PRAVDY 9: Zlá Atlantída a dobrá Hyperborea?

Poznáte príbeh o Hornom a Dolnom konci? Tí z Horného konca považujú tých z Dolného za hotových diablov a naopak. Takto čiernobielo pristupujú niektorí nadšenci k téme civilizácií Atlantídy a Hyperborey, ktoré trvali mnoho tisíc rokov a v ktorých žilo svoje životy mnoho miliónov Bytostí.


Určite sa medzi nimi našli “dobrí” aj “zlí”. Duchovne zameraní i bezohľadní manipulátori. Na oboch stranách. Už je to raz tak, ľudia sme rôzni. Je zarážajúce, ako si niekto vôbec dovolí tak urputnú generalizáciu, hoci máme dostatok zdrojov, ktoré poukazujú na kľúčové udalosti tých období. Pre poučenie naše i nasledujúcich generácií – dokážeme prekročiť tieň udalostí dávno minulých, alebo opäť upadneme do fanatických extrémov, ktoré nikdy nekončia dobre?

Atlantída je zdokumentovaná naozaj podrobne

Máme obrovské šťastie, že tu bol s nami niekto ako ›› Edgar Cayce. Ak ste jeho zápisy čítali, nemohlo vám uniknúť, že udalosti popisoval skrze konkrétnu Entitu, ktorá žila v Atlantíde, neskôr v civilizácii Mezoameriky a nakoniec v Amerike minulého tisícročia. Sme tu znova a znova, aby sme dokázali, že sme sa poučili a že keď prídeme do rovnakých alebo podobných situácií, obstojíme.

Hyperborea začína byť v kurze

Je tomu tak hlavne kvôli koreňom, ktoré v nej majú Slovania. Objavujú sa naozaj zaujímavé zdroje z dávnych časov, ktoré prebúdzajú driemajúci plameň Predkov v nás. Som všetkými desiatimi za. Čo mi vadí? Už som o tom písal. Miestami to totiž vyzerá len ako “fandenie svojmu tímu”. Nielen u nás vychádzajú články s čiernobielym pohľadom na hlbokú históriu. Pozrime sa na to prizmou faktov:

Po tom, ako sa spory v Atlantíde vyhrotili do zničujúceho konfliktu, kňazi verní Svetlu varovali svoj ľud včas a postupne sa ponárajúci kontinent opustili. Známe sú ich hlavné smery. Jeden prúd smeroval do Mezoameriky a pozdvihol tamojšie kultúry do netušených výšin. Druhý smeroval do Egypta a je jasné, kde pramení tak zarážajúca podobnosť, hoci obe strediská kultúry mali a majú zároveň svoj nezameniteľný ráz. Tretí prúd smeroval k brehom západnej Európy. A “záhada pôvodu Baskov” i celá megalitická sieť Európy je zrazu vysvetlená.

Áno, prišli “hotoví” ľudia. Už vyvinutí. Duchovne i technologicky. Nezabúdajme, že Pradávni to od seba neoddeľovali. Nie však z nevedomosti, poverčivosti či tmárstva, ale z hlbokého poznania potreby Súladu. Preto ten gigantický skok vo vývoji. A preto sa nad časťou ľudu Atlantídy, ktorý nedodržiaval Božie zákony, prosto zavrela voda.

Smaragdové dosky, jedno z vrcholných dostupných diel o Dávnoveku hovoria jasne:

“Počas nejakých 16.000 rokov vládol (Thoth, pozn. red.) starovekej rase Egypta, približne od roku 50.000 do roku 36.000 pred Kristom. V tom čase bola staroveká barbarská rasa, medzi ktorou sa on a jeho nasledovníci usadili, pozdvihnutá na vysoký stupeň civilizácie. Thoth bol nesmrteľný, to znamená, že zvíťazil nad smrťou, prechádzal, len keď chcel a dokonca ani to nie prostredníctvom smrti. Jeho rozsiahla múdrosť ho učinila panovníkom nad viacerými atlantskými kolóniami, zahŕňajúc tie v Južnej a Strednej Amerike.

Keď prišiel čas, aby opustil Egypt, vztýčil Veľkú Pyramídu nad vchodom do Veľkých Siení Amenti, umiestnil v nej svoje záznamy, a ustanovil strážcov svojich tajomstiev spomedzi najvyšších z jeho ľudu. V neskoršej dobe sa potomkovia týchto strážcov stali tými kňazmi pyramíd, ktorými bol Thoth zbožštený ako Boh Múdrosti, Zapisovateľ, v dobe temna, ktorá nasledovala po jeho smrti. Podľa legendy sa siene Amenti stali podsvetím, Sieňami Bohov, kam odchádza duša po smrti pred súd.”

...

“Ale teraz slovíčkom k tomu, ako sa stalo, že tieto mocné tajomstvá boli odhalené modernému človeku po tom, ako boli tak dlho skryté.

Približne trinásť tisíc rokov pred Kristom bol v Egypte, starovekom Khéme, vyvolaný rozruch a mnoho delegácií kňazov bolo vyslaných do iných častí sveta. Medzi nimi boli niektorí z kňazov pyramídy, ktorí so sebou niesli Smaragdové dosky ako talizman, ktorým by mohli uplatňovať autoritu nad menej vyspelým spoločenstvom kňazov rás, nasledovníkov z iných atlantských kolónií. Podľa legendy sa usudzovalo, že dosky dávajú nositeľom autoritu Thotha.

Určitá skupina kňazov, ktorí niesli dosky, emigrovali do Južnej Ameriky, kde našli prekvitajúcu rasu, Mayov, ktorí si pamätali veľa zo starovekej múdrosti. Kňazi sa medzi nimi usadili a zostali tam. V desiatom storočí Mayovia úplne osídlili Yucatan, a dosky boli umiestnené pod oltárom jedného z veľkých chrámov Slnečného Boha. Po porážke Mayov Španielmi boli mestá opustené a na poklady chrámov sa zabudlo.” ...

Viac na: http://www.cez-okno.net/clanok/egypt-odhalenie/predhovor-k-originalu-sma...

O tom, čo sa udialo v Hyperboree sa vie pramálo

Sú tu príbehy o posune zemskej osi a tým pádom dramatickej zmene klímy. To by vysvetľovalo migráciu a objavenie sa ďalších kultúrnych zázrakov na našej planéte: o duchovnej veľkosti Indie snáď netreba nikoho presviedčať a všetko nasvedčuje tomu, že i my, Slovania, máme svoju vlastnú slávnu minulosť, hoci nás roky kŕmili len obskúrnymi historkami o Pripjaťských močiaroch 5.-6. storočia.

Buďme však spravodliví a snažme sa o triezvy pohľad

Akosi sa zabúda na fakt, že Temno mohlo mať miesto aj v Dušiach niektorých Hyperborejcov. Veriť v absolútne dobro a nič než dobro Hyperborey, apriori popierať možnosť existencie zla v ich radoch, je podľa môjho názoru silne zaujatý idealizmus. Áno, zatiaľ sa na internete stretávame skôr s glorifikujúcimi ódami. Naproti tomu známy príbeh o Atlantíde zohľadňuje to dobré i zlé v jej obyvateľoch a považujem ho preto za pravdepodobnejší. Stručne povedané, nad “zlými” sa tam vtedy zavrela voda a “dobrí” po potopení svojej domoviny znovu zapálili ohne Poznania. Boli zdrojom, pre oficiálnu vedu nevysvetliteľného, kultúrneho zázraku na nových miestach Zeme, ktoré kľúčovým spôsobom ovplyvnili, ba určili ďalší vývoj ľudstva.

Na záver si dovolím jeden odkaz všetkým priaznivcom odhaľovania našej dosiaľ zatajovanej minulosti, medzi ktorých sa, vlastne, tiež radím:

Opýtajme sa Slovanských Bohov

Či si želajú takmer bezbrehé idealizovanie dejín Slovanov, alebo sa máme snažiť byť VŽDY spravodliví. Bez ohľadu na silnejúcu vlnu záujmu a rastúcu popularitu týchto tém. Všetci žijeme svoje mnohé životy v rôznych obdobiach, podmienkach i národoch, aby sme sa spoľahlivo naučili byť Úplní. Nech naše cesty osvetľujú Dobrí Bohovia. Či už z Atlantídy, alebo z Hyperborey.

Lanoo

exkluzívne.cez.okno

Odporúčané zdroje:

›› Záznamy EDGARA CAYCEHO
Poskytujú základný rámec pre základné pochopenie Atlantídy

›› SMARAGDOVÉ DOSKY
Nedoceniteľný poklad. Veľmi presné údaje o nadväznosti Atlantídy a Kemetu (starovekého, najmä predynastického Egypta)

›› Spisy MADAM BLAVATSKEJ
Jej knihy sú ťažké, ale o to užitočnejšie. Je známe, že čerpá z Prameňov, ktoré predchádzali najstaršie známe duchovné systémy, vrátane budhizmu

›› Expedície ERNSTA MULDAŠEVA
Mimoriadne ľudský a hrejivý pohľad do najstaršej minulosti Zeme nenechá nikoho na pochybách, že pán profesor naozaj vie, o čom píše. Jeho kontakt s pradávnou Múdrosťou je živý

›› SLOVANSKÉ VÉDY
Ak vás už tiež nebaví obskúrna oficiálna historka o Pripjaťských močiaroch v 5.-6. storočí, určite si pozrite tento nový pohľad na minulosť Slovanov

►Materiály NEW EARTH
Veľmi zaujímavé videá Silvie Ivanovej. Ak chcete mať predstavu o tom, až do akej miery môže byť v dejinách „všetko inak“, pozrite si tento obsiahly seriál v angličtine s českými titulkami

Otázky, podnety a reakcie môžete Lanoovi posielať na: redakcia@cez-okno.net


Súvisiace:

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida

Egypt (Kemet)
http://www.cez-okno.net/sekcia/egypt

Hyperborea
http://www.cez-okno.net/rubrika/hyperborea

Slovania
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/slovania


Autori: 
máj 21, 2017 16:23 popoludní

 

 

Top