Obrázok používateľa CEZ OKNO
LÁSKA JE NAJVÄČŠIA TRANSFORMAČNÁ SILA UNIVERZA

O koncerte inšpiratívneho slova a hudby venovanom porozumeniu tajomstvám lásky a o kadečom inom na tému sebapoznania, sebarozvoja a sebapremeny v Pyramíde osobnosti
„Ak dokážeme premeniť k lepšiemu predovšetkým sami seba, svojím šťastným a harmonickým životom ovplyvníme druhých. A tým pozdvihneme úroveň ľudstva, aj celej modrej planéty.“
Michelle

Tento citát máte na vašej titulnej webstránke o sebarozvoji a sebapremene, ktorých ste lektorom, koučom i terapeutom. Začneme rovno „in medias res“ – tak aká bola tá sebapremena u vás? Čím začala a čoho sa najviac dotkla?

Keď vnútorne túžime niečo náročné zvládnuť, alebo byť v niečom dobrým odborníkom, tak nás to práve v tej oblasti najviac skúša. Ak vtedy nekladieme daným okolnostiam odpor, ale otvoríme svoje srdce a vedomie a vnímame vo všetkom neustále nám posielané odkazy a smerovania z toho labyrintu, máme najlepšie šance v danej oblasti zmúdrieť a niekam sa posunúť. Totiž prax života nás najlepšie učí. Život sám je môj najväčší majster a preto som sa snažila s ním vždy spolupracovať, aj keď to v prvej polke života riadne bolelo. Nerodíme sa sem však múdri a šikovní, tú prax si musíme sami oddrieť a osobnú skúsenosť zažiť na sebe samom. Každé pravé poznanie niečo stojí. Za pravé ja považujem to, čo sa nás osobne a bytostne dotkne, čo napíše náš vlastný príbeh života na tejto zemi. Ten nám už nik nemôže vziať.

Na začiatku života som sa riadila podľa zabehaných zvyklostí vonkajšieho sveta vo vzťahoch a zdraví a to ťažké obdobie trvalo dovtedy, kým som nepoodhaľovala tajomstvá tých vecí za tým skrytých, ktoré fungujú trochu inak ako mnohé naše presvedčenia a vzorce, čo sme prebrali po druhých a po okolitom svete. Nemôžem povedať, že som mala dramaticky ťažkú sebapremenu oproti prípadom niektorých zlomených ľudí, ktorí ku mne chodia dnes po rady, pretože ja som do nej šla dobrovoľne a ozaj s pokorou. Inak povedané: som si to aj sama zhora vypýtala, lebo som chcela tak urýchliť riešenie tých veci naokolo, s ktorými som nebola spokojná a išla som tej premene vedome v ústrety. Veď to vyplýva už aj z mojej práce, takže iná cesta nebola a časom ma to začalo veľmi baviť, lebo som bola zvedavá, čo je ešte za tým ďalej či hlbšie. A v tomto sebaobjavovaní som taký nebojácny dobrodruh. Nebojím sa prekročiť zabehané hranice, či otvoriť sa čomusi novému. Je to pre mňa zaujímavá výzva.

Pamätám si dobre poučenia z minulosti, ale nevraciam sa do nej zbytočne, aj keď mi bola cennou studnicou skúseností. Zmysluplný a hodnotný život prežijeme, keď si uvedomíme, že treba žiť tu a teraz – v jedinej skutočnej prítomnosti, využiť naplno všetky ponúkané možnosti, ktoré práve stretávame. Úžasné na tom je, keď potom dokážeme sebarealizáciou byť prospešný aj svojmu okoliu. Podľa toho ako naplno a kvalitne žijeme v prítomnosti, formujeme našu budúcnosť. Vesmír všetko zaznamenáva a nič nám nezostane dlžný. A na tú hru som pristúpila. Tak som za každú chvíľu minulého učenia veľmi vďačná, nech bola akokoľvek náročná.

Ako ste sa dostali od žurnalistického pera k hovorenému slovu v centre sebarozvoja, v Pyramíde osobnosti, kde dnes pracujete?

Rada som písala poviedky už od konca ZŠ a na strednej to prerástlo až do účastí na všetkých literárnych súťažiach. Natiahli ma tu hneď v prvom ročníku do šéfredaktorskej práce školského časopisu a to ma už nepustilo. Skončila som študovať žurnalistiku aj na FF UK. Ale nešlo o žiadne politické či iné klasické rubriky. Študovala som hlavne iné menej rozšírené veci, samizdaty o sebarozvoji a parapsychológii, počas VŠ som si dopĺňala poznanie zo psychológie a po skončení štúdií som sa tomuto odboru nadšene pár rokov venovala. Robila som vo veľkých slovenských časopisoch a postupne som v nich otvárala rubriky o veciach medzi nebom a zemou, o tajomstvách sily mysle a osobnostnom rozvoji, čo tu pomaly zvonka začínalo prenikať po páde komunistických hraníc. Ale potom prišli isté naliehavé okolnosti, ktoré ma dotlačili vymeniť pero za hovorené a precítené slovo posielané priamo od človeka k človeku a nemala som kde predtým ujsť. Nevedela som si to predstaviť, unikala som tomu, až som po dlhšom čase prestala tejto výzve odolávať. A potom sa aj veci z okolia vyskladali veľmi rýchlo a podporne pre ten nový štart a založila som pred 16 rokmi občianske združenie, cez ktoré sa venujem osobnostnému rozvoju ľudí formou prednášok, kurzov, relaxačno-očistných dovoleniek pri mori, osobných konzultácii a terapií a aj formou relaxačno-meditačných a vzdelávacích CD a video seriálov o sebarozvoji online. Tie posledné sú človeku dobrým sprievodcom na ceste sebapoznania, sebarozvoja a sebapremeny a hlavne vždy poruke aj doma vo voľných chvíľach.

To je dnešná Pyramída osobnosti? Čo je obsahom tejto činnosti? Akým oblastiam sa vo vašom centre sebarozvoja venujete?

Áno, svoje vlastné poznávanie v rôznych oblastiach som preniesla po rokoch na žiadosť mojich čitateľov a okolia do vzdelávania v občianskom združení, ktoré dnes poznáte pod menom PYRAMÍDA OSOBNOSTI – centrum sebarozvoja. Tu som začala svoju prednáškovú a školiacu činnosť, a pokračujem s ňou dodnes. Len ju stále rozširujem. Zameriavam sa na viac oblastí. Veď všetky sú v nás poprepájané a navzájom jedna druhú ovplyvňuje. Základ pozornosti venujem pochopeniu zmyslu života a nájdeniu svojho stredu a zakorenenia sa v hmotnej realite. Človek potrebuje porozumieť, prečo tu vôbec na Zemi je a čo je tu jeho úlohou dosiahnuť a zažiť. Ukazujem ľudom možnosti ako dosiahnuť harmóniu, rovnováhu, šťastie, úspech, radosť, zdravie a silu. A byť tak so sebou spokojný a šťastný. Svoje poznatky a skúsenosti využívam aj v široko zameraných osobných konzultáciách a regresných i rôznych iných terapiách pre klientov a žiakov kompletnej školy sebarozvoja. Sú zamerané najmä na vzťahové, osobnostné a rodové karmické problémy, ktoré človeka pri neriešení a nepochopení súvislostí blokujú na jeho vývojovej ceste.

Máte bohatý program prednášok, kurzov i pobytov pri mori, ako by ste ich charakterizovali?

Líšia sa obsahom a prístupom, pretože niektoré kurzy mám pre obe pohlavia, niektoré len pre ženy, napríklad Alchýmia ženy – prebudenie tvojej skrytej bohyne. Keď si žena nájde čas venovať sa aj sama sebe a ponára sa do hlbín svojho vnútra, čo ju posilní a spraví zdravo sebavedomou, potom je to na nej čoskoro rýchlo poznať, lebo znova rozkvitne, ožije, omladne a začne z nej vyžarovať charizma pokoja, lásky a vyrovnanosti so životom – stáva sa tak magnetom na lepšie vzťahy a úctivejšie reakcie okolia. Pretože vesmír funguje podľa zákona príťažlivosti rovnorodého – ktorý musíme dokonale pochopiť a dať aj do praxe života v myslení, programovaní našej budúcnosti, do nášho cítenia, reakcií a postojov.

Niektoré kurzy a workshopy sú teda zamerané na vzťahy a spracovanie karmy svojej a tej získanej po rodičoch, iné na zarobenie dostatku peňazí a získanie akejkoľvek hojnosti a ďalšie zas silne mystické, kde sa cestuje za hranice smrti a spája so Zdrojom všetkého. A jeden dlhodobejší kurz Celostného osobnostného rozvoja to má v sebe zhruba na dva roky práce všetko dohromady. V tomto všestrannom kurze sebarozvoja rozvíjajúcom všetky tri roviny ľudskej osobnosti (fyzickú, duševnú – naše emócie a duchovnú) zmeníte úplne pohľad na univerzum, život, problémy a hodnoty okolo vás a pochopíte, o čom by tu ten život mal byť a čo všetko si môžete počas neho užiť, vyskúšať, vytvoriť.

Spoločnú však majú všetky svoju základňu, na ktorej kurzy staviam a tou je veľká transformačná sila univerza – láska. Aj keď ja všetko to učenie, cvičenia a meditácie vždy dopĺňam do rovnováhy cez zdravý rozum a silu prebudeného tvorivého vedomého ducha, pretože dodržujem zákon kozmickej rovnováhy spolupracujúcich síl univerza jin a jangu – ženského a mužského princípu = rovnocennosť mysle a srdca.

Na stránke máte veľa nahrávok videí z vašich akcií pre tých, čo ich nestihnú, ale aj samostatné terapeutické a sebarozvojové CD a videá online. Sú možné i osobné stretnutia?

V novembri začína nový ročník školy Celostný osobnostný rozvoj, ktorý sa otvára len raz do roka. Každú nepárnu stredu sú verejné prednášky v DK Ružinove na rôzne témy napríklad ako prekonať karmické blokády, ako zmeniť svoj život alebo osud, ako pracovať so svojím vnútorným magnetizmom. Na jeseň sú pripravené aj silne zážitkové a transformačné workshopy a kurzy, napríklad Alchýmia ženy, kde v skoncentrovanej podobe počas 2+1 dni zažijete silne emočné zážitky, ktoré očistia vašu dušu od starých záťaží a otvoria vám cestu do vašich hlbokých vnútorných tajomných komnát a uvoľnia odtiaľ sily, o ktorých netušíte, že máte.

A teraz v novembri po prvom veľmi úspešnom koncerte si ľudia žiadali ďalší podobného druhu, kde si budú môcť opäť užiť inšpiratívne spojenie slov, meditácie a modernej hudby. Tento krát bude II. moderný meditačný koncert venovaný téme – TAJOMSTVO LÁSKY. Počas koncertu sa napojíme na prúd bezpodmienečnej lásky a poznanie, ktoré vám otvorí nové pohľady na vzťahy a ich lepšie pochopenie a prijatie v rôznych podobách.Tie by mal poznať každý, kto chce mať šťastné a uspokojivé vzťahy, pretože v školách a médiách nás najmenej učia o tom, čo by sme tu ale najviac potrebovali – ako si vybudovať pohodové a podporné zázemie pre život. Iba láska dokáže každému otvárať svoje brány, prijať ho a rešpektovať aj vo svojej inakosti a aj keď je veľmi zraniteľná – nebojí sa vrhnúť do čohokoľvek a zvládnuť hocijaké výzvy života. Iba láska je najväčšia transformačná sila vesmíru, iba láska dokáže najrýchlejšie uzdravovať, iba pod jej vyššími vibráciami dokážeme všetko okolo nás ozaj zvládnuť. A pritom je z tohto technického a mamonárskeho sveta čoraz viac vytláčaná. Musíme ju dokázať vrátiť späť do našich životov a našich vzťahov, inak ako ľudstvo zahynieme na sebazničenie hádkami, ubližovaniami, bojmi, vojnami, ovládaním a obmedzovaním druhých. Na tomto koncerte vystupujem znovu so Suverenom.

Celý môj program aktivít je ozaj široký, ale aj s videozostrihmi z prednášok, či ukážkami audio CD, alebo čoskoro spusteným novým seriálom o sebarozvoji online je možné nájsť na mojej stránke www.pyramidaosobnosti.sk. A je tam e-shop, môžete to vedenie mať aj doma, ako dôverných sprievodcov vašej sebapremeny z pohodlia domova.

Spojiť inšpiratívne slovo a hudbu na spoločných vystúpeniach je veľmi zaujímavé. Nie je Suvereno predsa len trochu odlišná káva oproti vám – reper a hip-hoper?

Rada vymýšľam stále čosi nové a Suve navštevoval moju školu sebapremeny a sebarozvoja s ďalšími kurzami, prednáškami a dovolenkami zhruba štyri roky a tak bravúrne prebásnil tieto témy tu otvárané a preberané do textov svojich skladieb. Prvý raz som s tým prišla, keď som chcela na konci sezóny usporiadať oddychovejší prehľad a koncentrát rôznych tém venovaných duchovnému sebarozvoju pre väčšiu skupinu ľudí takým odľahčenejším štýlom. Program som chcela obohatiť skladbami podobného obsahu na oživenie atmosféry. A to vyústilo do koncertu I. s názvom Tajomstvo šťastia. Obsahovo sme sa točili okolo vysvetlenia reinkarnácie a zrodenia, karmy a dharmy, nájdenia svojej sily a pochopenia zmyslu života a na záver nechýbalo odkrytie inšpirácii – ako v tomto všetkom náročnom a neraz až moc chaotickom tu dole na Zemi môžeme byť šťastní. Teraz sa budeme venovať len láske a vysvetľovať si – na čom stoja a fungujú dobré vzťahy a ako ich lepšie pochopiť a zvládnuť tak, aby sme boli s nimi spokojní a naplnení.

Predvianočný čas nás už pomaly ladí na to, aby sme viac mysleli na svojich blízkych... nielen kvôli darčekom pod stromček, ale aj pre akési zastavenia sa, ktoré by sme aspoň v tomto čase mali zaradiť do nášho života... Zastavenia na zamyslenia, rozjímania, meditácie na tému lásky, pochopenia a vzťahov, pretože iba láska dokáže každému otvárať svoje brány a aj keď je veľmi zraniteľná – nebojí sa vrhnúť do čohokoľvek a zvládnuť hocičo a prijať všetko odlišné a integrovať to do svojho bytia, aby sme boli celiství. Láska nerozdeľuje tento už i tak dosť rozbitý svet a vzťahy, ale dokáže tu spolupracovať a všetkých spájať. Svet potrebuje lásku, má na ňu čoraz menej čas. A tak si to musíme v rôznych podobách pripomínať, že aj ona je tu veľmi dôležitá.

Kde bude najbližšie vystúpenie? Dajú sa naň už kúpiť lístky?

Bude to v Dome Kultúry Ružinov v Bratislave vo štvrtok 30. 11. 2017 o 18:00 v malej sále a lístky je možné kúpiť na mojej stránke www.pyramidaosobnosti.sk/koncert alebo na verejných prednáškach tamtiež v nepárne stredy, či ešte aj tesne pred koncertom.

Zhovárala sa: E.S.


Súvisiace:

TAJOMSTVO LÁSKY – moderný meditačný KONCERT II. – Michelle & Suve
http://www.cez-okno.net/event/tajomstvo-lasky-moderny-meditacny-koncert-...


október 28, 2017 01:01 dopoludnia

 

 

Top