UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Liečivé zvuky

V čínskej medicíne sa päť orgánov tela spája s istou emóciou, istým zvukom, istým postojom a ak je daný orgán v nerovnováhe alebo nemocný, tak sa to prejavuje navonok istou neželanou emóciou. V nasledovnom nájdete prehľad orgánov, zodpovedajúcich farieb, zvukov a emócií a takisto postoj, ktorým sa obnovuje rovnováha v orgáne pri použití vizualizácie. Systém je prevzatý zo stránky Tai Ji for Health.


Päť orgánov a zodpovedajúce cviky

Pľúca 

Srdce 

Ľadviny 

Pečeň 

Slezina 

Postoj
Negatívna

emócia
smútok krutosť/

netrpezlivosť
strach hnev strach

obava

Farba

biela


červená


belasá


zelená


žltá
Pozitívna

emócia
odvaha láska ústretovosť milota otvorenosť
Zvuk éj Ó ú šššš ou

Liečime pľúca (smútok)

Popis: Stojíme rozkročení asi tak na šírku pliec. Ruky a prsty máme zdvihnuté nad hlavou. Stojíme, akoby sme boli bleskozvod – energia zhora vstupuje do nášho tela cez končeky našich prstov, prechádza telom a cez nohy prechádza do zeme, takže akoby sme v danej chvíli prepájali nebo a zem. Súčasne sme ako strom – energia zeme vchádza cez naše nohy, preteká telom a vyžaruje sa cez končeky prstov do neba. Sme ako obrovský energetický stĺp, ktorým tečie energia oboma smermi.

Cvik: Pomaly zdvíhajme ruky do tejto pozície. Relaxujme a uvoľnime ramená, aby v nich nebolo žiadne napätie. Liečivý zvuk pre pľúca je “eeeeej” a my ho urobíme trikrát po sebe:

1. nadýchneme sa, pri výdychu formulujeme “eeeej” a cítime, ako sa z pľúc odplavujú negatívne emócie a smútok

2. tentoraz pri nádychu hovoríme “eeeej” a predstavujeme si, ako do pľúc prúdi žiarivé biele svetlo

3. vydýchneme a pri novom nádychu formulujeme “eeeej” a plníme pľúca odvahou a nebojácnosťou.

Liečime srdce (netrpezlivosť)

Popis: Ruky spustíme (ak ideme z cviku pre pľúca) dole do výšky srdca, dlane otočíme dopredu a trochu nadol (ako na obrázku). Skrčíme prostredníky oboch rúk, až sa nám dotknú dlane, a potom ich znova narovnáme. Tam, kde sa dotýkali dlane, je bod Lao Gong – kľúčový akupunktúrny bod pre vysielanie energie.

Cvik: Oboma rukami sústreďujeme energiu tak 30-50 cm pred sebou, približne vo výške srdca. Cítime túto energiu ako liečiacu energiu, ktorú vysielame do sveta každému, kto práve potrebuje liečenie – a v tom aj sami sebe.

1. Zvuk pre tento cvik je uzavreté Ó pri výdychu a ideme ním zbaviť srdce krutosti, unáhlenosti a netrpezlivosti, teda každej aktivity, ktorá sa zakladá na nepremyslení následkov do konca, na neuváženom konaní a na konaní z vnútorného tlaku.

2. Tentoraz pri nádychu znova urobíme “Ó” a predstavujeme si, ako ním vnášame do srdca žiarivé červené svetlo – farbu čerstvej, okysličenej krvi. Nadýchneme sa…

3. …pri novom nádychu znova povieme “Ó” a pritom vnášame do tela emóciu bezpodmienečnej, absolútnej lásky.

Liečime ľadviny (strach)

Popis: Ďalší orgán sú ľadviny (obličky), ktoré sa nachádzajú na chrbte vo výške pása po stranách chrbtice.

Cvik: Ruky máme spustené pozdĺž tela a vytláčame dlaň, akoby sme sa odrážali od múrika, na ktorom sedíme.

1. Zvuk pre ľadviny je “uuu”. Použijeme tento zvuk na to, aby sme z tela (hlavne ľadvín) odplavili všetok strach. V dlaniach tiež cítime, ako odtláčame od seba všetko desivé a strašné za chrbát, do minulosti. Nadýchneme sa: “uuuu”…

2. Pri druhom nadýchnutí vnesieme do ľadvín belasé svetlo – ten odtieň, ako keď pozeráme do bazéna s vodou: “uuuu”…

3. Pri treťom opakovaní sa nadýchneme, povieme “uuuu” a vnášame do ľadvín pozitívnu emóciu nehy, jemnosti, citlivosti.

Liečime pečeň (hnev)

Popis: Ďalší orgán je pečeň. Nachádza sa na spodnej strane nášho hrudného koša, trochu napravo. Je to hodne veľký orgán a negatívna energia, ktorá sa prejavuje pri jeho blokáde, sa prejavuje ako hnev/zlosť/zlostnosť/výbušnosť. Práve táto emócia sa najviac “drží” tela, takže je lepšie urobiť cvik viackrát, pre každý prípad.

Cvik:

1. Budeme používať zvuk “šššš”. Ruky umiestnime pred bruchom, akoby sme medzi rukami a bruchom držali veľký hrniec. Pri zvuku zatneme päste, zatneme brušné svalstvo a pritiahneme päste k pečeni, akoby sme priťahovali opraty. A teraz urobíme zvuk trikrát po sebe, aby sme dokonale vyčistili pečeň: nádych + výdych ”ššššš”, nádych + výdych “ššššš”, nádych + výdych “šššš”.

2. Teraz naplníme pečeň čistým svetlozeleným svetlom. Nadýchneme sa: “ššššš”.

3. A v poslednom kroku naplníme pečeň láskavosťou a súcitom. Nadýchneme sa: “šššš”.

Liečime slezinu (úzkosť)

Popis: Posledným orgánom je slezina, ktorá sa nachádza tiež pod hrudným košom, tentoraz však na ľavej strane a poriadne naboku.

Cvik: Pozícia vyzerá tak, že stojíme s roztiahnutými rukami, ktoré máme od tela asi pod uhlom 60 stupňov, takže naša hlava a špičky prstov tvoria rovnoramenný trojuholník.

1. Zvuk pre slezinu je “oooou” a ideme ním zo sleziny vyplaviť všetky starosti a úzkosti. Nadýchneme sa a pri výdychu vyplavujeme: “oooou”.

2. Pri druhom nádychu hovoríme “oooou” a zaplavujeme slezinu žiarivým žltým svetlom.

3. Pri treťom nádychu hovoríme “oooou” a napĺňame slezinu pocitom pozitívnej otvorenosti. Je to pocit, že môžeme pokojne kráčať svetom, každému pozrieť priamo do očí a nemusíme sa starať, čo sa stane, čo kto o nás povie, čo si kto pomyslí a podobne. Nemusíme sa o nič starať, lebo pri kormidle sú silnejšie sily ako tá naša a starajú sa, aby sa nám nič nestalo…


Čerpané z: helar.wordpress.com


Súvisiace:

Seriál: LIEČIVÉ ZVUKY
http://www.cez-okno.net/serial-liecive-zvukySekcie: 
august 01, 2009 03:36 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top