Obrázok používateľa CEZ OKNO
Lucidní snění a mimotělní zážitky během 3 dní

Kdysi dávno lidé neměli uvědomění sebe sama. Jakmile se vyvinulo, začalo se postupně prosazovat ve více a více oblastech bdělého stavu. Nyní již přesahuje stav bdění a začíná se prosazovat i v dalších jiných stavech. Sebeuvědomění čím dál častěji prolíná do REM spánku, čímž umožňuje jeden z nejúžasnějších fenoménů lidské existence – pocit bytí mimo tělo (nebo lucidní sen).


(Lucidní snění, lucidní sny, mimotělesné zážitky, cesty mimo tělo, astrální projekce, techniky, metody)
Úspěšnost:
Při 1-5 pokusech (1-3 dny) – 50%
Při 6-10 pokusech (2-7 dní) – 80%
Při 11-20 pokusech (3-14 dní) – 90%
Techniku, kterou zde OOBE Research Center uvádí, pomáhalo vlastními pokusy vyvinout a zdokonalit několik tisíc lidí.
Michael Raduga
OOBE Research Center


Lucidní snění a mimotělesné zážitky

Je docela dost dobře možné, že muži a ženy budoucnosti budou vědomě existovat ve dvou světech – ve světě hmotném a světě OBE/lucidního snění. Prozatím je toho možné ale dosáhnout jedině za pomoci speciálních technik.

Narážky na existenci tohoto jevu lze objevit v Bibli a jiných historických pramenech. Nachází se v základu dalších fenoménů, mezi které patří třeba zážitky blízké smrti, mimozemské únosy, spánková paralýza a podobně. Jev je to natolik výjimečný, že mnohá okultní hnutí jej považují za stupeň, kterého dosažení je vyhrazeno jen několika výjimečným. Podle statistických údajů se s tímto jevem setkalo až 50% lidí. Jev sám je vědecky doložen již od sedmdesátých let 20. století.

Jev popisují mnohé různé moderní praktiky, ač pod různými jmény – od “astrální projekce” přes “mimotělní zážitky” až po “lucidní snění”. My budeme používat termín “fáze” nebo “fázový stav”, kterým se budeme odkazovat na všechny výše uvedené fenomény.

Co se týče smyslových vjemů u tohoto fenoménu samotného, nejedná se o pouhé vizualizační cvičení. Fyzická realita samotná je vedle fázového stavu (lucidního snění nebo mimotělesného zážitku) jen nudným snem. To je taky důvodem, proč mnozí začátečníci zažívají při vstupu do tohoto stavu šok nebo přímo smrtelný strach. Z pohledu vnímání se opravdu jedná o paralelní svět.

Praktické využití lucidního snění a mimotělních zážitků

Fenomén lucidního snění a mimotělních zážitků (fázového stavu) nabízí mnohé možnosti praktického využití. Ve fázi můžete procestovat celý svět, vesmír a čas samotný. Můžete se setkat se kteroukoli osobou: přáteli nebo rodinnými příslušníky, zesnulými, celebritami. Z fáze můžete získat informace, které lze použít pro zlepšení vašeho každodenního života. Můžete ovlivňovat svůj zdravotní stav a léčit mnohé nemoci. Můžete si uvědomit své skryté tužby a rozvíjet svoji tvořivost. Lidé s různými omezeními mohou zapomenout na své potíže a užít si všeho, co je jim v běžném životě odepřeno. A toto vše je jenom špičkou ledovce možností, které nám tento fenomén pro naše životy nabízí!

Než sami za sebe do světa lucidního snění a mimotělních zážitků (fáze) vstoupíte, měli byste si jasně stanovit, co tam okamžitě po vstupu chcete udělat nebo vyzkoušet. Vyberte si z následujícího seznamu maximálně 2-3 činnosti a dobře si je zapamatujte:

■ Pohlédněte do zrcadla (naprostá nezbytnost při prvním vstupu do fáze!)

■ Snězte nebo vypijte něco, co máte rádi

■ Navštivte nějakou turistickou atrakci

■ Proleťte se nad zemí

■ Zaleťte si do vesmíru

■ Zaleťte si za sousedy, přáteli nebo příbuznými

■ Setkejte se se svým milým/milou

■ Potkejte zesnulé příbuzné

■ Potkejte se s nějakou celebritou

■ Vemte si lék

■ Získejte z fáze nějakou informaci

■ Cestujte do minulosti nebo budoucnosti

■ Projděte skrze zeď

■ Proměňte se ve zvíře

■ Řiďte závodní auto

■ Dýchejte pod vodou

■ Vnořte své ruce dovnitř svého těla

■ Pociťujte vibrace

■ Buďte ve dvou tělech najednou

■ Buďte v těle jiného člověka

■ Napijte se alkoholu

■ Pomilujte se a zažijte orgazmus

Lucidní snění a mimotělesné zážitky: nejsnazší technika

Cyklování nepřímých technik se sestává z pokusu o oddělení okamžitě po probuzení, který je, pokud není úspěšný, následován rychlým střídáním technik během jedné minuty, dokud některá z nich nezabere, kdy je pak možné se oddělit od těla. Pro dosažení výsledků obvykle stačí 1 až 5 správně provedených pokusů.

Techniky popsané dale jsou výrazně účinné jak při probuzení ze zdřímnutí během dne, tak rovněž i během noci.

Krok 1: Spěte 6 hodin a pak se probuďte za pomoci budíku

(Tento krok je možné přeskočit)

Večer před dnem, kdy nemusíte ráno vstávat, jděte spát jako obvykle a nastavte si budík tak, abyste spali přibližně 6 hodin. Když zazní budík, musíte vstát a něčeho se napít, zajít si na záchod a přečíst si ještě jednou tyto instrukce.

Krok 2: Jděte znovu spát s pevným úmyslem

(Tento krok je možné přeskočit)

Poté, co budete 3 až 50 minut vzhůru, se vraťte do postele a soustřeďte se na to, jak budete při každém dalším probuzení provádět cycklování nepřímých technik, abyste mohli opustit tělo a provést své naplánované činnosti. Každé další probuzení by mělo nastat přirozeně. Pokud máte v pokoji moc světlo, použijte spací masku. Pokud vás ruší nějaké zvuky, můžete použít špunty do uší.

Soustřeďte se také na to, že se probudíte, aniž byste se pohnuli. Toto není naprosto nezbytné, ale podstatně to účinnost nepřímých technik zvyšuje.

Teď ještě 2 až 4 hodiny spěte, ale využijte přirozených probuzení, ke kterým během tohoto období dojde. Dojde k nim mnohem častěji, než obvykle. Po každém pokusu – ať už úspěšném, nebo neúspěšném – musíte opět usnout s tím stejným záměrem se probudit a zase zkusit to samé. Takto můžete učinit mnoho pokusů během jediného rána.

Krok 3: Oddělte se v okamžiku probuzení

Při každém probuzení se zkuste nepohnout a neotevřít oči. Namísto toho se zkuste okamžitě oddělit od těla. Až 50% úspěšných pokusů o oddělení za použití nepřímých technik nastává právě během tohoto prvního jednoduchého kroku – tak jednoduchého, že lidé ani jeho účinnost nepředpokládají.

O oddělení se pokuste jednoduše tak, že se zkusíte postavit, odkulit nebo vznést. O to se pokuste svým pociťovaným (jemným) tělem, aniž byste použili svaly fyzického těla. Pamatujte si, že to bude cítit jako skutečné tělesné pohyby. Až ten okamžik nastane, tak moc nepřemýšlejte, jak to vlastně provést. Prostě to udělejte. Během těch prvních okamžiků po probuzení se tvrdohlavě snažte o oddělení jak jen budete moci a na nic nehleďte. Pravděpodobně budete intuitivně vědět, jak na to. Nejdůležitější je moc o tom nepřemýšlet a neztratit výhodu oněch několika prvních vteřin po probuzení.

Krok 4: Cyklování technik po pokusech o oddělení

Pokud se okamžité oddělení nezdaří – což je jasné po 3-5 vteřinách – začněte se střídáním dvou až tří technik, které se vám budou nejvíce zamlouvat, dokud nějaká z nich nezačne fungovat. Jakmile k tomu dojde, můžete se znovu pokusit o oddělení. Vyberte si dvě nebo tři z pěti následujících technik, abyste je mohli po probuzení střídat:

Rotace

Na 3 až 5 vteřin si co nejživěji představujte, jak rotujete kolem své podélné osy (vedoucí od hlavy k nohám). Pokud se nedostaví žádné pocity, přejděte k další technice. Pokud zaznamenáte třeba jen slaboučké pocity rotování, soustřeďte se na rotování i nadále a rotujte ještě usilovněji. Jakmile se pocity rotace stanou stabilní a skutečné, pokuste se opět o oddělení, přičemž startovacím bodem budou právě tyto pocity rotace.

Plavecká technika

Na 3 až 5 vteřin si co nejživěji představujte, jak plavete nebo jak provádíte pažemi plavecké pohyby. Snažte se pohyby procítit co nejzřetelněji. Pokud se nic nestane, přejděte k další technice. Pokud budete cítit pohyby jako při plavání, tak není třeba k další technice přecházet. Místo toho posilujte pocity, které se objevily. Posléze se dostaví zcela živé pocity, jako při plavání ve vodě. To se již jedná o fázi (lucidní snění nebo mimotělesný zážitek) a není třeba se oddělovat. Pokud však k těmto pocitům dojde, když se ještě cítíte v posteli a nikoli ve vodě, pak je třeba použít separační techniku. Tehdy použijte pocity plavání jako startovací bod.

Pozorování obrazů

Na 3 až 5 vteřin pozorujte prázdnotu za zavřenýma očima. Pokud nic nezaznamenáte, přejděte k další technice. Pokud uvidíte nějaké vizuální prvky, pozorujte je tak dlouho, dokud se nestanou realistickými. Jakmile se tak stane, oddělte se hned od těla, nebo jim umožněte, aby vás vtáhly do obrazu. Při sledování obrazů je důležité, abyste nehleděli na detaily, nebo se obrazy vytratí. Je třeba se dívat skrze obraz, který se pak stane realističtější.

Vizualizace rukou

Na 3 až 5 vteřin si co nejživěji představujte, jak si před obličejem třete ruce dlaněmi o sebe. Snažte se to co nejvíce pocítit, snažte se ruce před sebou uvidět a dokonce slyšet zvuk tření. Pokud k ničemu nedojde, přejděte k další technice. Pokud zaznamenáte nějaký z uvedených pocitů, pokračujte dále a snažte se vjemy co nejvíce zesílit, až budou zcela realistické. Poté se můžete pokusit o oddělení od těla, přičemž startovacím bodem budou pociťované pocity.

Fantómové pohyby

Na 3 až 5 vteřin se snažte pohybovat pažemi nebo nohami svého snového těla. Za žádných okolností nepoužívejte svaly svého fyzického těla. Rovněž tyto pohyby si nesmíte jen představovat. Snažte se třeba končetinami tlačit dolů nebo nahoru, vrtět jimi ze strany na stranu, a tak podobně. Pokud se nic nestane, přejděte k další technice. Pokud pocítíte tělesné pohyby třeba jen nejasně, zaměřte svoji pozornost na tuto techniku a snažte se co nejvíce zvýšit rozsah prováděných pohybů. Jakmile jste schopni nějakou částí těla pohnout přinejmenším o 10 centimetrů, okamžitě se pokuste s využitím pociťovaných pohybů o oddělení od těla.

Vše, co potřebujete při každém pokusu vykonat, je střídat 2 až 3 techniky ve 3 až 5 sekundových intervalech. Tak cyklujete nepřímé techniky, kdy asi minutu zkoušíte jejich střídáním nalézt tu, která funguje. Je velmi důležité provést minimálně 4 cykly, nicméně vše musí trvat maximálně jednu minutu.

Celý proces může vypadat například takto: cvičící jde spát okolo půl dvanácté v noci a nařídí si budík na šestou hodin ranní. V šest ráno se vzbudí, zajde si na záchod, napije se trochu vody, vybaví si nepřímé techniky, které chce provést a taky to, čemu se chce ve fázi věnovat (například podívat se do zrcadla a zaletět si na Mars). V 6:05 se odebere zpět do postele s jasným záměrem vstoupit při každém z následujících probuzení do fáze. V 7:35 (nebo kdykoli, kdy se přirozeně probudí) se neočekávaně vzbudí a okamžitě se snaží o oddělení od těla. Když se mu to během 3 až 5 vteřin nepodaří, okamžitě se pokusí o rotaci svého těla. To také během 3 až 5 vteřin nezabere, tak hned zkouší pro změnu techniku plavání. Ta třeba opět během 3 až 5 vteřin nefunguje, tak přistoupí k technice fantómových pohybů. Když ani ta nezabere, zkouší opět rotaci, pak techniku plaveckých pohybů a pak zase fantómové pohyby. Začne třetí cyklus pokusů a náhle si uvědomí, že cítí rotaci. Zůstane tedy u této metody, snaží se rotovat co nejsilněji a pak se oddělí od těla. Hned utíká k zrcadlu a zároveň se ohmatává a poplácává, zatímco si prohlíží vše okolo sebe, což zintenzívňuje jeho vnímání. Po nahlédnutí do zrcadla použije techniku přemístění a objeví se na Marsu. Náhle se neočekávaně ocitne zpátky ve svém těle. Okamžitě se pokusí opět o oddělení, ale nejde mu to. Proto opět usne s cílem pokusit se opět během následujícího probuzení o další oddělení od těla a opět podniknout cestu na Mars. A tak dále.

Prostě a jednoduše opakujte výše uvedený postup a střídejte techniky, které se vám zdají jako nejvhodnější a nejpřirozenější – pak se vám otevře celý nový svět: zážitky lucidního snění a pobytu mimo tělo.

Pokud si denně najdete 10 až 30 minut pro nacvičení popsaného postupu, budete si metodu lépe pamatovat a bude lépe fungovat. To výrazně zvýší úspěšnost vašich pokusů při probuzení.

Uvědomění si sebe sama ve snu je rovněž považováno za zážitek fázového stavu. Pokud si náhle uvědomíte, že jste ve snu, pak jste již ve fázi. Tudíž můžete rovnou přistoupit ke svým naplánovaným aktivitám a svůj stav stabilizovat. Uvědomění si snového stavu může být vedlejší efekt provádění nepřímých technik při probuzení. Dochází k tomu poměrně často, takže s tím počítejte a buďte připraveni.

Pokud jsou vaše pocity ve fázovém stavu (lucidním snu nebo při mimotělném zážitku) nejasné a mlhavé (špatný zrak a nejasné tělesné pocity), snažte se vše okolo sebe ohmatávat a zároveň si všímejte detailů blízkých předmětů. To vám umožní daleko jasnější a realističtější zážitky. To stejné provádějte, abyste si stav fáze podrželi, když se objeví symptomy brzkého návratu zpět do těla – když například vše začne tmavnout.

Krok 5: Po pokusu

Pokud můžete, tak po každém pokusu (ať už byl úspěšný, nebo ne) opět usněte, abyste se mohli při příštím probuzení opět pokusit o opuštění těla (dosažení lucidního snu). Tak budete moci jednoho dne nejenom dosáhnout lucidního snu nebo mimotělního zážitku, ale dokonce toho budete moci onoho prvního dne dosáhnout hned několikrát!

Dokonce i v případě neúspěchu, kdy vám nepřímé techniky nebudou fungovat, by pokus neměl trvat déle, než jednu minutu. Pokud se během té doby nic nestane, je daleko efektivnější, když opět usnete a zkusíte to při příštím probuzení, než abyste se tvrdohlavě snažili mít úspěch už během probuzení stávajícího.


Celý text nájdete na tejto adrese.

-pokračovanie-

Michael Raduga

OOBE Research Center

Preklad: Petr Jůza

Zdroj: http://obe4u.com/cz/lucidni-sneni-a-mimotelni-zazitky-behem-3-dni/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Seriál: POSELSTVÍ ASTRÁLNÍHO CESTOVATELE
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-poselstvi-astralniho-cestovatele

ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ A LUCIDNÍ SNĚNÍ
http://www.cez-okno.net/clanok/astralni-cestovani-a-lucidni-sneni

ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ A LUCIDNÍ SNĚNÍ 2
http://www.cez-okno.net/clanok/astralni-cestovani-a-lucidni-sneni-2

OBE
http://www.cez-okno.net/oobe

Seriál: Dr. T. Lobsang Rampa - ŠKOLA ESOTERIKY
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-dr-t-lobsang-rampa-skola-esoteriky

Faktor Apopa a faktor Seta
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-navrat-tajomstiev-starovekeho-egypta


marec 23, 2015 13:49 popoludní

 

 

Top