Obrázok používateľa CEZ OKNO
Maďarská karta verzus genetická karta

V súčasnom demokratickom svete sa svetoví politici často oháňajú terorizmom, jadrovými zbraňami, ropou, zásobami zlata alebo akciami na burze. Na Slovensku a v Maďarsku, pretože nemáme teroristov, jadrové zbrane a ani ropu, sa politici oháňajú maďarskou a slovenskou kartou. Je pravdepodobné, že je to pokračovanie našej spoločnej tisícročnej kartovej kultúry v slovenských krčmách a maďarských čárdach, kde pri mariáši najvyššia karta berie menšie.Ale doba ide dopredu. Nebolo by v 21. storočí vhodnejšie byť modernými a zahrať sa aj s inými kartami? Čo tak zahrať sa s genetickými kartami, s ktorými sa dá tiež hrať a aj veľa vyhrať. Ale najskôr by ich bolo treba poznať. Pretože genetické karty nie sú doteraz všeobecne rozšírené, uvediem aspoň niektoré:

Maďarská etnická skupina Palós v pohodí Matra v Maďarsku sa považuje za priamych potomkov Maďarov (Magyars). Semino a spol. (1) študovali genetický pôvod ľudí z Palós a z Budapešti. Podľa mitochondriálnej DNA (ženská línia) zistili, že 94% ľudí malo DNA s európskymi charakteristikami, 4% boli neznámeho pôvodu a len dvaja zo 100 ľudí (jeden z Palóz a jeden z Budapešti) mali gény z Ázie. Vedecká skupina Semino a spol. uzatvára, že Maďari „Magyars“ vnútili ich jazyk ľuďom, ktorí sa teraz nazývajú Maďari (Hungarians), ale to nezmenilo ich genetickú štruktúru.

Profesor Hideo Matsumoto na kongrese v Ohio, USA, v prednáške (2) uvádza: Maďarská populácia má zhruba 5% mongoloidných génov, 95% populácie má gény, ktoré sú typické pre Európanov.

Malyarchuk a spol. (3) študovali mongoloidnú kontamináciu génov Slovanov. Zistili, že v Čechách 1,8% populácie má mongoloidné gény, t.j. gény z Východnej Euroázie. Len 1,3-1,6% populácie južných a západných Slovanov má mongoloidné gény. Zatiaľ čo u Východných Slovanov je to 1,3 - 5,2%. Napríklad u Južných Slovanov (Bosna, Chorvátsko, Hercegovina, Macedónsko a Slovinsko) zastúpenie mongoloidných génov je 1,2%. U Čechov a Poliakov je to 1,2%. Podiel mongoloidných génov u Maďarov uvádza len 1,7%.

Toto je len pár významných genetických kariet, ktoré pri hre v genetickom mariáši majú už významnú silu. Bohužiaľ, zatiaľ o sile najvyšších genetických kariet, nevieme nič. I napriek tomu, že dnes sa to dá jednoducho zistiť.

Nevieme napríklad, aké je rozloženie genetického materiálu u členov Maďarskej gardy? Koľko z nich má mongoloidné gény, aby sa mohli pochváliť, že sú originálni Maďari? Koľko z nich má gény staroeurópanov alebo Slovanov?

Nevieme, aké je rozloženie genetického materiálu u poslancov Maďarského parlamentu, členov a predstaviteľov strany Fides, alebo Maďarskej vlády? Koľko z nich má mongoloidné gény, koľko gény staroeurópanov alebo Slovanov?

Nevieme, aké je rozloženie genetického materiálu u čelných predstaviteľov alebo členov strany SMK? Koľko z nich má mongoloidné gény, aby vedeli, čím sa tak hrdia?

Prečo Maďarská garda, ktorá dbá na maďarské tradície, nemá vo svojich stanovách paragraf, že člen gardy môže byť len Maďar, t.j. originálny Maďar a nie Slovan, ktorého matka naučila maďarsky? Predpokladám, že asi dobre vedia, prečo.


Čo tak geneticky otestovať členov parlamentu na genetický pôvod u nás alebo v Maďarsku, alebo v Rakúsku? Prečo sa to nepraktizuje? Je to proti etike? Bol by to rasizmus? Alebo len vedecké konštatovanie?

Z vyššie uvedených genetických štúdií totiž vyplýva, že veľká väčšina ľudí (>95), žijúca v Maďarsku alebo na Južnom Slovensku sú staroeurópania alebo Slovania, ktorých matka sa naučila maďarsky.

Prečo sa potom domáci a zahraniční politici oháňajú maďarskou alebo slovenskou kartou a nie genetickou kartou?

Z jednoduchého dôvodu. Niektorí politici by genetickou kartou neprebili toľko iných kariet, ako sa im to darí súčasnými kartami. Nielenže by neprebili, ale mnohí by museli odísť do politického dôchodku.

(1) Ornella Semino, Giuseppe Passarino, Lluís Quintana-Murci, Aiping Liu, Judit Béres, Andreas Czeizel and A Silvana Santachiara-Benerecetti.

MtDNA and Y chromosome polymorphisms in Hungary: inferences from the palaeolithic, neolithic and Uralic influences on the modern Hungarian gene pool European Journal of Human Genetics (2000) 8, 339–346

(2) Lecture of Professor Hideo Matsumoto on the Third Great Scythian World Congress held in Cleveland, Ohio, in May 1990.

(3) B. A. Malyarchuk, M. A. Perkova, and M. V. Derenko. On the Origin of Mongoloid Component in the Mitochondrial Gene Pool of Slavs. Russian Journal of Genetics, 2008, Vol. 44, No. 3, pp. 344–349.


Karol Ondriaš

(Skrátené z: www.ondrias.sk)

Čerpané z: Protiprúdu.info


Rubriky: 
apríl 21, 2009 17:38 popoludní

 

 

Top