Obrázok používateľa CEZ OKNO
Maďarský komplex

PRAVDA | Maďarské predsedníctvo v Európskej únii sprevádza ďalší škandál. Kým česká Entropa Davida Černého bola aspoň v niečom vtipná, koberec s historickou mapou Rakúsko-Uhorska v budove Rady Európskej únie takým ani zďaleka nie je. Svedčí skôr o inom: Trianonský komplex súčasnej maďarskej vlády (či už skutočný, alebo umelo živený) je taký silný, že sa takýmto spôsobom potrebuje "zviditeľniť" aj smerom navonok. Ak by dávna trauma v prípade jednotlivca prerástla do obsesie, tak by mu pravdepodobne každý lekár navrhol navštíviť psychoanalytika. Čo však s krajinou, resp. jej vládnou garnitúrou, ktorá sa potrebuje stále hrabať v minulosti a pokúša sa na tom budovať svoju identitu?


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: nazory.pravda.sk


Súvisiace:

Viktor Orbán: „Maďarsko je zakomplexovanou krajinou“
http://www.cez-okno.net/clanok/spolocnost-krajiny-narody/viktor-orban-ma...

Dobre namaľovaná lož
http://www.cez-okno.net/clanok/rubrika-neveriaceho-tomasa/dobre-namalova...

Čie bolo Uhorsko
http://www.cez-okno.net/clanok/slovensko/cie-bolo-uhorsko

Maďarský dlh a dvojité občianstvo
http://www.cez-okno.net/clanok/slovensko/madarsky-dlh-a-dvojite-obcianstvo

Rumuni strašia Západ maďarským pasom
http://www.cez-okno.net/clanok/slovensko/rumuni-strasia-zapad-madarskym-...

Maďarský zákon o občianstve vyvoláva nevôľu aj inde v zahraničí
http://www.pluska.sk/slovensko/politika/lajcak-madarsky-zakon-obcianstve...

Maďarská karta verzus genetická karta
http://www.cez-okno.net/clanok/madarska-karta-verzus-geneticka-karta

Viedenskou arbitrážou získalo Maďarsko veľké územie ČSR a Slovenska
http://mladamatica.wordpress.com/2010/01/04/viedenskou-arbitrazou-ziskal...

Najznámejší tvorcovia „maďarskej“ hudby
http://www.cez-okno.net/clanok/najznamejsi-tvorcovia-madarskej-hudby


január 22, 2011 18:29 popoludní

 

 

Top