Obrázok používateľa CEZ OKNO
PÝCHA a POKORA (PODCAST)

Žakovce. Malá dedinka pri Poprade, kde sa dejú veľké veci. Neveríte? Presvedčte sa i skrze záznam prednášky tamojšieho farára, vďaka spolupráci so serverom www.Poznanie.sk


Je pravda, čo povedal Pán Ježiš: "...mýtnici a neviestky vás predídu do Božieho kráľovstva..." A pre ktorú vlastnosť? Pre pokoru. Veľkí hriešnici a veľkí svätci, to bývajú ľudia pokorní. Oni sa nepotrebujú pretvarovať pred druhými, akí sú oni čnostní. Sú preto tak blízko pri Bohu, lebo sa tak hnusne nenafukujú ako my ostatní. Oni sa neporovnávajú so susedom - som lepší ako on, ja chodím častejšie do kostola a na prijímanie, ja chodím na stretko, ona nechodí. Veľkí svätci a veľkí hriešnici toto nerobia. Porovnajú sa s Ježišom a povedia: "Pane, ešte vždy som malý."

Len dve cesty sú v živote: cesta pýchy a cesta pokory. Na konci cesty pýchy ťa čaká nenávisť - voči Bohu, voči ľuďom a voči sebe samému. A si "v pekle". Na konci cesty pokory ťa čaká láska - k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Si "v nebi". Len tieto dve cesty sa ti ponúkajú v živote. Keby sme išli celkom na začiatok, Pán Boh stvoril pred Adamom a Evou anjelov. Prvý a najkrajší z anjelov sa volal Lucifer. Lux znamená svetlo a ferrere nosiť - ten, ktorý nosí svetlo. Svetlonos. Lucifer bol tak krásny anjel, že svetlo išlo s ním všade kam prišiel. Pán Boh stvoril anjelov a ukázal na Lucifera a povedal mu: "Budeš prvý zo všetkých." A zdvihol ho úplne hore. Pozor na to, keď vás zdvihnú úplne hore, keď dostaneš funkciu, keď dostaneš úrad, možno sa staneš inžinierom, doktorom, magistrom, PhDr... Dávaj na tom vrchole veľký pozor. Na vrchole nie je bodka, tam je len križovatka. Alebo sa odtiaľ vyberieš po ceste pýchy, alebo po ceste pokory. Aj Lucifer vedel, že tam nie je bodka, ale križovatka a mal si vybrať jednu z týchto ciest. Čo si Lucifer vybral? Cestu pýchy. Peklo vzniklo touto vetou: Non serviam. "Nebudem slúžiť." Lucifer si uvedomil svoje postavenie, svoju funkciu, svoju moc, a chcel, aby sa slúžilo jemu, nie aby on bol služobník. A tak letel úplne zhora úplne dolu. Tak je to s každým pyšným človekom, nech je hoci aj biskupom, kňazom, rehoľnou sestrou či kardinálom. Keď si pyšný, poletíš dolu. Pýcha peklom dýcha, pýcha predchádza pád.

Naproti tomu Mária, Ježišova matka, mala takisto na výber dve cesty. Cestu pýchy a cestu pokory. Čo si vybrala Mária? Cestu pokory. Lucifer povedal: "Nebudem slúžiť," a Mária "...hľa služobnica Pána. Nech sa stane Božia vôľa". Ona nielenže bola ochotná slúžiť, ona aj slúžila.

Cesta pýchy teda znamená: "...mne slúžte!" A cesta pokory: "Ja budem slúžiť." Cesta pýchy je cestou zotročovania. Je to ten najhnusnejší, najprašivejší a najzákernejší hriech, a základ všetkých hriechov. Povedz mi hocijaký hriech, ja ti ho odvodím z pýchy. Hneváš sa? To preto, že si pyšný; nejde všetko podľa teba. Si lakomý? To preto, že si pyšný. Mrzí ťa, že aj niekto druhý má nejaké hmotné alebo duchovné dary, ktoré si myslíš, že by si ich mal mať len ty. Máš problém s čistotou? Si pyšný. Priamo úmerne s pýchou rastie tvoja nečistota. Chceš sa zbaviť nečistoty? Zbav sa pýchy. Matka všetkých hriechov je pýcha. Prví anjeli a ľudia zhrešili najprv v pýche; uvedomili si svoje postavenie. A prvorodenou dcérou pýchy je neposlušnosť. "Nebudem slúžiť." Ak máš problém s poslušnosťou, si človek pyšný.

Na druhej strane pokora je matka všetkých čností. Povedz mi hocijakú čnosť, a ja ti ju odvodím z pokory. A prvorodenou dcérou pokory je poslušnosť. Dobrá matka rodí dobré dcéry a zlá matka zlé. Všetky zlé hriechy prídu postupne k tebe, ak si pyšný. A všetky čnosti prídu k tebe, ak si pokorný. Ten najväčší hriech, aký ti pýcha môže porodiť, je nenávisť. A najväčšia čnosť, akú porodí pokora, je láska. Láska dáva zmysel všetkému. Z nej vzniká najväčšia ozdoba ženy. Tá najkrajšia čnosť, ktorá robí ženu naozaj krásnou, je čistota. Aj jej matkou je pokora, tak ako matkou nečistoty je pýcha. Čistota je magnet, ktorý priťahuje všetko dobré; aj Božiu milosť. "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Avšak vždy je prvoradá láska. Čnosti sú ako krásny kalich, z ktorého sa človek môže napiť. No aj ten najkrajší kalich bez náplne je zbytočný. Tou náplňou je láska. Láska tvorí náplň nášho života. A kde je pokora? Pokora je dno nádoby. Čím hlbšie dno, tým viac lásky môžeme nabrať. Ak dno prederavíš, láska vytečie. A kalich môžeš zahodiť a zomrieť. Ak zničíš pokoru, láska vytečie a život nemá zmysel.

Je jeden jednoduchý spôsob ako môžeš vo svojom srdci živiť matku pokoru. Tým istým spôsobom, ale obrátene, živíš aj pýchu. Jednoduchá vec, žiadna veda: ak zhŕňaš k sebe, živíš pýchu. Ak od seba tlačíš, živíš pokoru. Tento pohľad, tento dotyk, táto osoba, táto vec, táto okolnosť - beriem k sebe, kŕmim pýchu, tlačím od seba, kŕmim pokoru. Radšej urobiť malý skutok, ale s veľkou láskou, ako veľký skutok, ale s pýchou. A ak máš v sebe čnosť pokory, vždy môžeš napriek všetkým hriechom začať odznova. Táto čnosť ti porodí všetky čnosti, celý život, lásku a šťastie. A byť pokorný znamená predovšetkým prijať Pravdu, že ja nie som dôležitý, ale Ten, čo stojí za mnou, za všetkými mojimi skutkami. Lebo vďaka Nemu je všetko možné. On udržuje a vyživuje celé svoje stvorenie, Jeho sila je vo všetkom. V tomto poznaní spočíva pravá pokora. Bojuj vždy za svoju pokoru a proti prašivej pýche. Nech ťa Boh vždy nájde ako bojovníka, nikdy nebuď nečinný.

Marián Kuffa, http://www.ikv.sk/

Zdroj: POZNANIE.sk

♪ Chlapci vedia... (vypočuť)

Som farárom v Žakovciach, 14km od Popradu. Sme tam partia asi 60 chlapcov bezdomovcov, asi 20 dievčat - matky s deťmi a telesne postihnutými, spolu 130 ľudí. Keby som rozprával dlho, tak stačí keď poviete: "Dosť farár". Chlapci u nás už vedia, že keď kážem a je to dlhé, tak oni ma potom prerušia...

♪ Jašter (vypočuť)

"Počúvaj, nevieš kde je tu fara?" "Tu za nami ...." "To je fara?! A farár nevieš kde je?" "Ja som farár." "Ty si farár?!" "Viem, že nevyzerám, ale som." "A kde ideš?" "Do kostola." "Do kostola?!" "To sa čuduješ, keď farár ide do kostola?" "Môžem ísť s tebou?"

♪ Uvidíte, že príde (vypočuť)

Mal som 30 rokov, keď som vstúpil do seminára. Predtým som bol 99% vonku, karate, horolezectvo, kone a puška, teraz som 99% dnu. No Šok.

♪ Vieš, akú ty máš cenu? (vypočuť)

Ty, keby som Ťa chcel kúpiť, nedá sa. Keby som všetko predal, celý svet a chcel by som Ťa kúpiť, nedá sa...

♪ Len dve cesty sú v živote (vypočuť)

Pán Boh stvoril všetkých ľudí a ja hovorím, aj ženy. Zrazu ukázal prstom na jedno z tých dievčat a hovorí: "Budeš Matka Božia!" A šla aby slúžila a nie aby slúžili jej. To je cesta pokory. Cesta pýchy je naopak cesta zotročovania.

♪ Desatoro v tatrovke (vypočuť)

"Chlape, keď mu ty neodpustíš, kto mu dá ešte zmysel života? Tvoj otec možno si to nezaslúži, ale tvoj otec to potrebuje."

♪ Cesta nádeje (vypočuť)

Ak máš pokoru, matku všetkých cností, môžeš začať odznova. Tá Ti porodí všetky ostatné cnosti.

♪ Kalich cností (vypočuť)

Bez lásky zomrieš na púšti života, hoc by si mal ten najkrajší kalich...

♪ Splnené sny (vypočuť)

Stlačil mi silno ruku a vraví: "Dobrý si bol". Stlačenie ruky od trenéra je viac ako dve zlaté medaily. Pán Boh nepozerá na to, či vyhrávaš, či prehrávaš, ale či zápasiš. Nech Ťa nájde ako bojovníka, nesmieš sa vzdať.

♪ To hlavné nevidno (vypočuť)

Taký silný a taký mocný a stačila jedna žena... Nie preto bol veľký, že zabil medveďa, leva, Goliáša, ale preto, že keď zhrešil, v pokore uznal...

♪ Nebo (vypočuť)

Bude tam plno takých, o ktorých by sme to nepovedali, nebudú tam Tí, o ktorých by sme povedali, ale najväčšie prekvapenie bude, keď tam budeme my sami.

♪ Vertical limit (vypočuť)

Načo istiť? Prilbu som dal dievčaťu, sedačku tiež, však ja nemôžem spadnúť. Pýcha predchádza pád. A v lavíne som šiel dolu ...

♪ Tri dni by som mohol rozprávať (vypočuť)

...že Boh je láska. Obeťou a odpustením. Stav sa so mnou, že nemáš taký hriech, ktorý by Ti ho Pán Boh nemohol odpustiť. Stav sa tu so mnou, a prehráš. Čím si väčší hriešník, tým viac Ťa Boh miluje. Buďte vždy milosrdní, a nebudete sa nikdy mýliť!

♪ Ivo, Vojtech, Rišo, Palo (vypočuť)

Pálenka, bitka, detský domov, drogy - Boh.


Rozprávanie Mariána Kuffu z Demänovej nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Marián Kuffa
https://www.cez-okno.net/marian-kuffa


Autori: 
Štítky: 
marec 04, 2008 15:50 popoludní
 • krát komentár

4 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Ján Zeman
  Ján Zemanfebruár 08, 2010 19:07 popoludní

  Komentár: 

  Milí Priatelia, láska a pokora pred životom, ktorý nám bol daný a našou povinnosťou je naplniť ho našou schopnosťou pomáhať. Chcem Vám ponúknuť výuku košikárstva, ktorému sa venujem 19-ty rok. Vŕbové prútiky by som Vám doniesol a náradie /nožík a záhradnícke nožnice/ určite máte. Ak by ste mali záujem poskytnem Vám i sadenice kvalitnej košikárskej vŕby.Odmenou mi bude Vaša pozornosť, nič viac. Prajem veľa zdravia a pokoja Ján Zeman

 2. Obrázok používateľa miro
  miromáj 07, 2013 23:12 popoludní

  Komentár: 

  pán Kuffa, ste veľký človek a ja Vám ďakujem, že na Slovensku máme takého človeka, neviem ako funguje táto komunikácia, ale to je moja obava, neverím týmto novým spôsobom komunikácie, môžem aj ja pomôcť, prišiel som o ženu, deti so mnou komunikujú, ale viem ,že môžem nejako pomôcť. Modlím sa za Vás a za všetkých ľudí, ktorým ste pomohli a pomôžete. Nerád takto komunikujem, ale Vám verím.

 3. Obrázok používateľa Jano
  Janonovember 06, 2013 11:39 dopoludnia

  Komentár: 

  Pán farár Marián Kuffa si zaslúži obrovské uznanie za činnosť
  ktorú vykonáva pre tých ľudí a tak aj pre naše malé Slovensko! Krásny dokument o jeho obdivuhodnej činnosti som našiel tu: .../marian-kuffa-kde-konci-nadej-zacina-peklo

 4. Obrázok používateľa CEZ OKNO
  CEZ OKNOnovember 06, 2013 15:32 popoludní

  Komentár: 

 

 

Top