Obrázok používateľa CEZ OKNO
Fínska TV: Steward Swerdlow (titulky SK)

"Je to strach, ktorí tvorí atmosféru pre programovanie, ktorým sa dá ovládat".
Steward Swerdlow


ZÁZNAM nájdete na tejto adrese

Zdroj: novadomenavedomia

Steward Swerdlow je výnimočný človek, ktorý bol po celú dobu existencie súčasťou projektu Montauk. Projekt vo svojej agende zahŕňal paranormálne zneužívanie ľudských schopností, cestovanie časom, medzidimenzionálnu komunikáciu, hyperpriestorové poznávanie archetypov a mnoho ďalších oblastí. Steward nebol súčasťou masovej manipulácie a kontrole mysle, akej je vystavená celá dnešná populácia, na strane druhej však bol súčasťou drastických experimentov, ktoré mu po zrušení projektu dali neobyčajné schopnosti pozorovania energetických polí, z ktorých sa skladá celý svet. S rastúcim celosvetovým záujmom sú jeho názory, informácie a skúsenosti čoraz viac rešpektované.

marec 28, 2011 10:41 dopoludnia

 

 

Top