Obrázok používateľa CEZ OKNO
MESAČNÁ ŠACHTA KONEČNE LOKALIZOVANÁ?


Priaznivci záhad a Mesačnej jaskyne zvlášť sa zrejme dočkali. 7. júna 2019 sa ozval náš čitateľ, že vie, kde sa Mesačná jaskyňa-šachta nachádza. S požiadavkou, že by celú vec zatiaľ nerád medializoval.
2. júla sa ozval opäť, tentoraz už s konkrétnymi informáciami.
Máte zaujímavý objav? Ozvite sa na: redakcia@cez-okno.net


Dobrý deň,
posielam družicové záznamy z oblasti Mesačnej šachty.

Šachta sa nachádza na lokalite Pastierska severným smerom. Ostatné zlomové šachty a útvary sú roztrúsené na lúkach medzi kótou Mindžová a kótou Búče, resp SZ od lokality Pastierska.


›› VÄČŠÍ OBRÁZOK

Fotografické snímky a mapu oblasti so zlomom (čierna línia) prikladám.


Zdroj obrázka: GÚDŠ (Geologický ústav Dionýza Štúra)

›› VÄČŠÍ OBRÁZOK

Šachta vznikla podsúvaním dvoch tektonických platní tenzným napätím, ako aj strižnými zlomovými posuvmi.

Je možné že pod Mindžovou je viacej takých šácht.
Vlnovkovitý vzor môže byť na šachte aj z dôvodu piesčitých uloženín, keďže na južných stenách Parkaňu vidno vlnovkovité uloženie sedimentov. Je však možné že tam ten vzor bol vyrytý. Ak nebol, tak je skôr pravdepodobné, keďže vzor je naprieč sedimentu, že pri regionálnej tektonickej poruche došlo k šikmému výzdvihu a stlačeniu hornín nárazom dosiek.

Vápencový obal Mesačnej šachty sa dá vysvetliť malým blokom horniny, ktorá sa rozpúšťa v blízkosti Mesačnej šachty.
Totiž v týchto sedimentoch sú podľa geologickej vrstvy blízke vrstvy s blokmi vápencov. Rozmerovo je taký malý, že ho do geologickej mapy nezakresľujú, len napíšu že sa v týchto sedimentoch nachádzajú aj bloky vápencov.

Vysvetlenie vzniku šachty a teplotno-tlakových pomerov znázorňuje obrázok s farebnými spektrami.


›› VÄČŠÍ OBRÁZOK

Na dutinách v zemi rastie vegetačná pokrývka, takže vytvára tmavšie miesta, než na pôde vyplnenej skalami.

Ďalej z nezávislého zdroja (ústnym podaním) mám informáciu o tomto mieste, že sa tam nachádza jaskyňa z neznámeho kovu.

Banský inžinier

© CEZ OKNO


›› VÄČŠIE OBRÁZKY
exkluzívne.cez.okno

Súvisiace:

Tajomná mesačná šachta
http://www.cez-okno.net/clanok/tajomna-mesacna-sachta

Tajemství "Měsíční jeskyně"
http://www.cez-okno.net/clanok/badanie/tajemstvi-mesicni-jeskyne

Bádanie na Slovensku
http://www.cez-okno.net/badanie-na-slovensku


júl 05, 2019 00:40 dopoludnia

 

 

Top