Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mesačník Extra plus na internete

Politicko-spoločenský mesačník Extra plus spustil svoju internetovú verziu. V histórii proslovensky orientovaného časopisu, vychádzajúceho od roku 2000, ktorý je ideovým pokračovateľom titulov Extra S, Extra Slovensko a Extra (1991 – 2000), sa tak začala nová kapitola. Od štartu webstránky si vydavateľ - spoločnosť Medialis sľubuje rozšírenie doterajšej čitateľskej obce Extra plus najmä v skupine mladších vekových kategórií a v komunitách zahraničných Slovákov. V tejto súvislosti sme oslovili šéfredaktora Extra plus a konateľa Medialis, s.r.o. Pavla Kapustu.

Čo ponúka webová stránka Extra plus čitateľom?

V prvom rade zaujímavé čítanie o témach, ktoré nepatria do tzv. mediálneho mainstreamu, prípadne sú úplne tabuizované. Podobne ako portál prop.sk, aj Extra plus sa zaraďuje k názorovým platformám na Slovensku prezentujúcim odlišné pohľady na súčasné dianie ako drvivá väčšina masmédií. Extra plus si získalo doterajších čitateľov najmä obhajobou slovenských národných záujmov, vlasteneckými postojmi kmeňových autorov a prispievateľov, nekompromisným odhaľovaním pravdy. Veríme, že z rovnakých dôvodov získame aj nových čitateľov na internete. Súčasťou stránky bude archív, obsahujúci všetky čísla časopisu od roku 2004, keď sa z čiernobieleho novinového dvojtýždenníka stal plnofarebným mesačníkom. Nebude však prístupný hneď, budeme ho dopĺňať postupne. Archív bude službou aj pre doterajších čitateľov papierového vydania - tí sa budú môcť na internete vrátiť k starším článkom. Z najnovšieho papierového vydania Extra plus bude vždy sprístupnených šesť vybraných článkov.

Časopisecké weby oproti klasickej, papierovej verzii zvyknú obsahovať aj ďalšie bonusy…

Áno, aj my využijeme možnosti, ktoré web poskytuje. V sekcii Video si napríklad budú môcť návštevníci stránky Extra plus pozrieť zaujímavé videozáznamy archívneho charakteru, ktoré dnes majú historickú hodnotu, ale aj aktuálne videá. Som presvedčený, že atraktivita videosekcie bude rásť s pribúdajúcim počtom videí. Na začiatok sme v nej umiestnili tri vydania strihovej relácie politickej satiry STV Fašírka z roku 1998. Web Extra plus tiež ponúka sekciu Správy, kde sa budú objavovať vybrané domáce i zahraničné informácie z tlače a mediálnych agentúr, spolu s vlastnými správami. V sekcii Bonusy sa napríklad bude postupne rozširovať zbierka pozoruhodných interview so slovenskými osobnosťami politického, spoločenského a kultúrneho života, uverejnených v Extra a Extra plus v 90. rokoch a po roku 2000. Budú tam aj zaujímavé knihy: na začiatok - po prvý raz na internete - sprístupňujeme celý text bestselleru Ivana Lexu a Vlada Haratíka Únos z roku 2004.

Ako vidíte budúcnosť médií mimo hlavného prúdu a ich vzájomnej kooperácie?

Hlavný prúd médií dnes na Slovensku tvorí predovšetkým bulvár. Nie sú to len tlačené médiá, výrazne sa zbulvarizoval aj program televízií vrátane spravodajstva. Ale bulvarizácia sa dá pozorovať aj v tzv. mienkotvorných denníkoch. Takéto prvky má nespochybniteľne už aj SME a Hospodárske noviny, o Pravde po nedávnych zmenách formátu a obsahu ani nehovoriac. Tieto médiá dokážu skĺbiť bulvárne otupovanie ľudí s nenápadným, ale aj celkom otvoreným šírením neoliberálnej, čechoslovakistickej, protislovenskej propagandy. Bagatelizujú plazivú maďarizáciu na našom juhu a, naopak, škandalizujú každý zdravý proslovenský prejav. Je to pochopiteľné, lebo takmer všetky majú zahraničných majiteľov a nemajú mať prečo záujem, aby ich médiá obhajovali národné záujmy Slovenska. Vinou benevolencie vládnych garnitúr v 90. rokoch sme si nechali úplne ovládnuť náš mediálny priestor. Tlačené médiá napriek trvalému poklesu predaja papierového nákladu (najmä Pravda, SME) majú stále veľkú silu, ale najsilnejší vplyv na formovanie názorov ľudí televízie si udržujú televízie. Proti tejto mediálnej „delostreleckej batérii“ stojí zopár „peších vojakov“, ktorí ponúkajú informačnú a názorovú alternatívu. Aj keď majú zatiaľ malú palebnú silu, budúcnosť alternatívnych médií vidím optimisticky, trend ich čítanosti a sledovanosti je vzostupný. Alternatíva vzniká najmä tam, kde je relatívne slobodný priestor - na internete. Aj vysoká návštevnosť portálu ::prop dokazuje, že slovenskému mediálnemu prostrediu chýba pluralita. Veľa ľudí už má dosť lží a propagandy, chcú sa dozvedieť niečo iné, než čím ich kŕmi väčšina masmédií. Extra plus a ::prop sa z hľadiska štruktúry obsahu líšia, ale naše názorové zameranie je veľmi podobné, preto je normálne, že sa navzájom propagujeme. Toto „reťazenie“ je najefektívnejším spôsobom získavania stále väčšej čitateľskej masy, preto som rád, že v tomto smere spolupracujeme. Rozšírenie Extra plus o internetovú verziu www.extraplus.sk prináša ešte širšie možnosti navzájom sa s portálom ::prop dopĺňať.

Zhováral sa Roman, ::prop

Zdroj: protiprudu.info

marec 08, 2009 23:59 popoludní

 

 

Top