Obrázok používateľa CEZ OKNO
MICHAEL TELLINGER - ROZHOVOR - 1. ČÁST

Přinášíme vám další exkluzivní rozhovor, který tentokráte poskytl Michael Tellinger. Tak jak je již zvykem, z každé větší akce, nebo konference se snažíme ukořistit nějaký ten rozhovor a obohatit tak obsah tohoto webu. Musím se opět omluvit, že tento rozhovor se objevuje s velkým zpožděním, ale ti kdo pravidelně navštěvují Astronauty, už ví proč tomu tak je. Rozhovor byl pořízen na loňské konferenci Contact in the desert v Joshua Tree v Kalifornii a je posledním počinem v řadě několika projektů, které jsem byl schopen z této akce vyprodukovat (nezoufejte, letošní konference CITD začíná za několik týdnů a chystáme opět podrobné zpravodajství).


Michael Tellinger je autor, spisovatel a badatel, který působí v Jižní Africe, přestože se narodil v Karlových Varech. Své vzdělání ukončil na Univerzitě Wits v roce 1983. Michael se stal světovou autoritou na prehistorickou civilizaci Jižní Afriky a díky svým výborným analytickým schopnostem se mu podařilo identifikovat možná jedny z nejdůležitějších prehistorických ruin vůbec, které pokrývají obrovské území na jihu afrického kontinentu. Společně s kolegou Johanem Heinem objevil Adamův kalendář, dnes také nazývaný Enkiho kalendář a byl schopen vypátrat nespočetně důležitých faktů, které potvrzují prozatím pouhé teorie o umělém původu moderního člověka, který byl vytvořen mimozemskou rasou jakožto genetický experiment. Jeho dosavadní výzkum je komplexní a propojuje srozumitelným způsobem reálné historické nálezy v Jižní Africe, mytologii původních afrických kmenů, odkaz sumerských klínových textů, zmanipulovanou historii a vznik různých náboženství a mnoho dalších odvětví našeho života. Vše do sebe jakoby krásně zapadá, pokud se člověk oprostí od zažitých dogmat. Michael je prvním badatelem, který předložil fyzické důkazy teorií Zecharie Sitchina o vyspělé rase Anunnaki a jejich rozsáhlých aktivitách na jihu Afriky. Potvrzuje se, že vyspělá kultura existovala v této části světa o 200 000 let dříve, než spatřila světlo světa civilizace v Egyptě, nebo Mezopotámii. Michael také částečně poodkrývá tajemství zákonů přírody, energií Země a volné energie, která byla této vyspělé kultuře velmi blízká. Pomocí měření, pokusů a informací přicházejících od členů jeho týmu je jasné, že tato prehistorická kultura využívala všechny dary přírody včetně energie zvuku a frekvencí a souhrně vše popisuje ve své knize "Temples of the African Gods". Michael Tellinger je také autorem dalších knih jako například "Slave species of god", nebo "Adam’s calendar". Myslím, že o jeho výzkumu ještě hodně v budoucnu uslyšíme, jelikož průzkum lokalit na jihu Afriky a jejich pečlivá dokumentace, jsou na pouhém začátku.

Astronauti.cz: Můžete v krátkosti přiblížit našim čtenářům co je to Adamův kalendář a proč si myslíte, že má souvislost s Anunnaki?

M. Tellinger: Adamův kalendář je prehistorické naleziště, které bylo nedávno, v roce 2003, znovuobjeveno čirou náhodou Johanem Heine a ten mě do tohoto objevu zasvětil v roce 2007. Je to místo, které afričtí šamani znají již po tisíce let a máme veliké štěstí, že jsme tuto lokalitu znovuobjevili, protože tito držitelé vědomostí a šamani o tom nemluví. Celá věc by tak upadla v zapomění a nebyli bychom schopni tuto informaci přinést široké veřejnosti na celém světě. Zajímavé je, že toto naleziště znají lidé v Africe pod názvem Inzalo ye Langa, což je “místo, kde se rodí Slunce“ a kde “bohové stvořili lidskou rasu“. Navíc ne jen nějací bohové, ale konkrétně Anunnaki pod vedením boha Enki, který byl jedním z původních Anunnaki entit, kteří přišli na Zemi před nějakými 500 000 lety, a kteří se usadili v Jižní Africe a za účelem těžby zlata. Adamův kalendář, neboli Inzalo ye Langa, leží prakticky uprostřed několika miliónů kamenných ruin, které jsou rozsety po celé Jižní Africe.

Astronauti.cz: Na své přednášce jste zmínil, že i zde, stejně jako na jiných megalitických místech, je zakomponována posvátná geometrie. Našel jste nějaké podobnosti například se Stonehenge? Jak by jste porovnal tato dvě místa?

M. Tellinger: Nenašel jsem žádné výrazné souvislosti v tento moment, nicméně existují významné podobnosti, protože se jedná o zařízení, která vytvářejí energie. Stonehenge není například jen kalendář, ale především velmi silný generátor energie. Vím to díky měřením, která jsme provedli v některých kamenných kruzích v Jižní Africe. Jak jste zmínil, nalezli jsme, že jsou zarovnány s pohybem Slunce, rovnodenností, slunovraty a zakódovanou posvátnou geometrií, což poukazuje na pokročilé znalosti přírodních zákonů, které jsou právě v ní uloženy. Když jsme potom začali pátrat i na jiných místech jako je třeba Stonehenge, uvědomili jsme si, že základ, na kterém je vybudováno, je také posvátná geometrie, a především pak rezonance jakožto primární zdroj energie, která napájí tento přístroj. Víme to díky měřením provedeným v kamenných kruzích v Jižní Africe a to je velice očividně replikováno ve Stonehenge díky pozorování zvukových obrazců, rezonanci a souvisejících struktur při měření zvukových frekvencí uvnitř Stonehenge.

Astronauti.cz: V návaznosti na toto téma, zmínil jste také Enkiho energii naměřenou v ruinách Great Zimbabwe. Jaké jsou konkrétní vědecké důkazy tohoto měření, o kterém jste mluvil?

M. Tellinger: Ano, pokud mluvíme o vědeckých důkazech, musíme si nejdříve ujasnit termín “vědecký”, protože to, co vědci na univerzitách považují za vědecké, se liší od toho, co je vědecké pro alternativního vědce. Musíme také nejdříve objasnit, že zákony přírody jsou jedinou vědou. Příroda je největší vědec. Vesmír je velký vědec a Bůh, nebo Stvořitel je také největší vědec ze všech. To co jsme z toho v dnešní době oddělili, jakožto vědu, jsou pouhá pozorování věcí, které se dějí. Snažíme se je vysvětlit pomocí primitivních slov a termínů, které byli vědci schopni složit dohromady. Musíme si tedy nejprve uvědomit a pochopit, že fyzická a metafyzická pozorování a zážitky jsou stejná věc. A to nemluvím jen o nějakých pseudoduchovních nesmyslech. Vědci studující metafyziku mají stejné znalosti jako mainstreamoví vědci a fascinující je, že oba sektory se vzájemně prolínají. Zpět k tématu.

Mám kontakt v Jižní Africe, který byl schopen vyrobit zařízení, které rozeznává primární rezonanční frekvenci prakticky čehokoliv na co si vzpomenete včetně člověka, mikroskopických organizmů, bakterií, virusů, rakovinových buněk, zkrátka cokoliv. Tento člověk je schopen, jen z pouhého pohledu na fotografii, rozeznat primární rezonanční frekvence a také nesrovnalosti, tedy pokud není něco s organizmem v pořádku, bez ohledu jestli se jedná o člověka, červa, nebo cokoliv. Tento člověk je schopen vytvořit energetická pole, která jsou rezonujícím, vibrujícím instrumentem, který vydává tuto energii a rezonanci, která následně ovlivňuje primární frekvence. Tímto způsobem může pak být organizmus ovlivněn negativně (být zničen), nebo pozitivně (být vylepšen), což provádí například na farmách v Jižní Africe. Pomáhá zde tak léčit choroby a patogeny zemědělských plodin a zároveň ve stejný moment zlepšuje kvalitu zemědělské půdy. Jen díky rezonanci a pomocí frekvencí. Skutečnost, že je schopen takových výsledků znamená, že je také schopen zachytit a změřit frekvence, které ovlivňují věci negativně. Pomocí svých přístrojů byl schopen zachytit frekvence vysílané důležitými univerzitami na světě, některými velkými městy v USA, především pak Denveru a Salt Lake City odkud jsou vysílány silné frekvence, které narušují chod našeho mozku, chcete-li frekvence používané k ovládání mysli, frekvence, které znásobují a vyvolávají strach, zlost, různé nemoci a tak dále. Tento člověk byl schopen je změřit a později se se mnou o informace podělil. Takže skutečnost, že je schopen léčit zemědělskou půdu, mu umožnila zachytit tyto další frekvence. Jeho zařízení je tak úžasné, že je dokonce schopno změřit některá prehistorická místa, jako například Great Zimbabwe a jeho zákodovanou energii. Je tam silná energie Enkiho, o tom není žádných pochyb, protože výsledky svých měření mi popsal takovým způsobem, aniž by vůbec něco věděl o osobě Enkiho, nebo Great Zimbabwe. Jen, že ono místo tam a tam vyzařuje takovou silnou energii. Byl však také navíc schopen vypátrat, kterým bytostem různá místa na Zemi náležela, a ze kterých míst ve vesmíru. Každá lokalita v sobě totiž zanechává energetickou stopu. Kdykoliv se přestěhujete, zanecháváte za sebou energetickou stopu. On byl tedy schopen změřit, kdo byl stavitelem těchto mnoha prehistorických ruin a ze kterých hvězdných systémů přišli. A to si myslím, že je naprosto úžasná informace.

Astronauti.cz: To tak trochu navazuje na mou další otázku. Co si myslíte o tvrzení některých badatelů, že potomci rasy Anunnaki, a některých dalších, jsou stále zde na Zemi a ve skutečnosti nikdy neodešli?

M. Tellinger: Myslím, že to je přesně ten případ. Vypadá to, že především potomci Anunnaki zde byli zanecháni, něco jako ve smyslu hlídačů, nebo dozorců nad touto planetou. Zdá se, že začali dělat věci v neprospěch lidstva, začali ovládat a zneužívat lidskou rasu, což nebyl přímo záměr původních Anunnaki, kteří byli na veliké duchovní úrovni, ale odešli. Takže ti, co zde všechno začali, zde již nejsou. Jsou pryč již zřejmě velice dlouho. Nicméně jejich potomci, o kterých se často mluví jako o Nefilim, nebo jako o “dětech synů Božích”, ti zde zůstali a v současnosti existuje konflikt mezi těmi, kteří zůstali a těmi, kteří odešli. Vypadá to, že existuje stále větší kontakt některých jedinců kontaktérů s různými bytostmi, které poskytují informace o tom, že původní Anunnaki jsou velice nespokojeni s tím, co se tu stalo a údajně nastartovali proces napravování chyb, kterých se dopustili Anunnaki-potomci, kteří zde byli ponecháni.

Astronauti.cz: Takže tito jsou zodpovědni za kontrolu naší populace v současné době? Je to tedy stejná frakce Anunnaki, která postavila neviditelnou frekvenční mřížku kolem planety o které jste mluvil a která ovládá naše myšlení?

M. Tellinger: Ano, je to něco jako boj, nebo chcete-li minimálně napjetí mezi těmito dvěma skupinami, ale je to jako když bojujete s dítětem. Eventuelně to dítě nemá šanci na výhru, ale zárověň nechcete dítěti ublížit, protože je to stále živá, dýchající bytost, protože všechno má právo na svou vlastní existenci. Myslím, že cílem původních Anunnaki není zničení svých vlastních potomků, což by vyvolalo velké nesnáze, ale spíš náprava a ponaučení a ukázání jiné cesty, protože takto se to nedělá. Myslím, že už vidíme určité výsledky tohoto zásahu a možná si to ještě neuvědomujeme, ale určitě budeme zažívat stále více těchto efektů. Tito potomci původních Anunnaki jsou ti, kteří jsou zodpovědni za založení systému nadvlády, finančních a právních institucí a ekonomických struktur. To jsou všechno jejich kódy. Když totiž začnete studovat právní a finanční systémy, které máme na planetě, tak zjistíte jak jsou komplexní a spletité. To nemůže být výmysl člověka, protože to je naprosto směšné a navíc to sahá tisíce let do minulosti.

-pokračovanie-

Audio záznam a překlad: Michael M. Faitl, konference "Kontakt v poušti" 2013, Joshua Tree, Kalifornie


Všetky časti rozhovoru postupne nájdete na tejto adrese.

Všetky časti reportu z konferencie KONTAKT V PÚŠTI postupne nájdete na tejto adrese.

Podrobné správy na tému "MICHAEL TELLINGER" nájdete na tejto adrese.


Michael M. Faitl

Zdroj: astronauti.cz


Súvisiace:

Seriál: VERITAS SHOW Michael Tellinger
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-veritas-show-michael-tellinger

ADAMŮV KALENDÁŘ
http://www.cez-okno.net/clanok/adamuv-kalendar

AFRICKÁ NAZCA
http://www.cez-okno.net/clanok/africka-nazca


jún 09, 2014 18:07 popoludní

 

 

Top