Obrázok používateľa CEZ OKNO
Michelle Mattieligh: TAJOMSTVO ŠŤASTIA

„Aby mohlo prísť čosi nové, musí sa najprv zrúcať to staré, aby tomu uvoľnilo priestor. A toho kroku do nového neznáma sa po celý čas histórie ľudia vždy báli na prelome vekov a časových cyklov. Najprv to nové kritizovali, potom tolerovali a nakoniec na to postupne sami nabehli. Tak je to aj s týmto novým sebapoznávaním a sebarozvojom. Teraz v takomto významnom období premien na každej úrovni žijeme.“

Interview s Michelle Mattieligh

www.pyramidaosobnosti.sk


Ako vznikla Pyramída osobnosti a čo tomu predchádzalo?

Vyštudovala som žurnalistiku, počas ktorej som si dopĺňala poznanie zo psychológie a po skončení štúdií som sa venovala pár rokov tomuto odboru. Robila som vo veľkých slovenských časopisoch a postupne som v nich začala písať o veciach medzi nebom a zemou, o tajomstvách sile mysle a osobnostnom rozvoji. Ale potom prišli isté naliehavé okolnosti, ktoré ma dotlačili vymeniť pero za hovorené a precítené slovo a nemala som kde predtým ujsť, až som po dlhšom čase prestala tejto výzve odolávať. A potom sa aj veci z okolia vyskladali veľmi podporne pre ten nový štart a založila som občianske združenie, cez ktoré sa venujem osobnostnému rozvoju ľudí formou prednášok, kurzov, relaxačno-očistných dovoleniek pri mori, osobných konzultácii a terapií a aj formou relaxačno-meditačných a vzdelávacích CD, ktoré sú človekom dobrým sprievodcom na ceste sebapoznania, sebarozvoja a sebapremeny a hlavne vždy poruke aj doma vo voľných chvíľach.

Čo Vám pomohlo prekonať ťažké chvíle sebapremeny?

Nemôžem povedať, že som mala ťažkú sebapremenu oproti prípadom ľudí, ktorí ku mne chodia, pretože ja som do nej šla dobrovoľne – teda inak povedané išla som jej vedome v ústrety. A veľa som na tejto ceste kadekoho a kadečo študovala, a taktiež kvôli nej aj veľa cestujem do vzdialených krajín, aby som si to poznanie a prejavy iných kultúr a ich zvyklostí zažila aj na vlastnej koži. Keď to však porovnám s tým, ako žijem a fungujem dnes, každý v tej oblasti kde chce vynikať alebo kde si zadal cieľ čosi objaviť a priniesť medzi ľudí, potrebuje zažiť veľa skúseností a najrozmanitejších možností, veľa problémov a ich riešení pre svoje poučenie a rast. Tak to bolo aj so mnou v oblasti vnútorného zdravia a sily, vzťahov a rodovej karmy.

Kedy ste sa rozhodli, že sa o svoje skúsenosti podelíte a pomôžete ďalším?

To prichádzalo priebežne, venovala som sa prepisovaniu samizdatov Moodyho o smrti a umieraní ešte v puberte, alebo prefocovaniu a vyvolávaniu cenných kníh vo fotokomore v podobe fotiek, a posúvala to ďalej, lebo v komunizme o takých knihách nebolo ani chýru a slychu. Postupne sa to vyvíjalo v rôzne rady až po školu kompletného sebarozvoja, teraz známu pod menom Pyramída osobnosti v Bratislave, ktorú vediem už štrnásty rok.

Poriadate prednášky, kurzy i pobyty pri mori, čím sa tieto stretnutia od seba líšia a čo majú spoločné?

Líšia sa obsahom a prístupom, pretože niektoré kurzy mám pre obe pohlavia, niektoré len pre ženy, napríklad Alchýmia ženy – prebudenie tvojej skrytej bohyne je o čistení svojich vnútorných bolestí, zranení a tráum, ktoré ženy tak veľmi nasávajú do seba a to ku potom blokuje na jej ceste za šťastím. Potrebuje preto prejsť cez tento svet svojich skrytých tieňov a znovu rozkvitnúť, lebo obsah našich myšlienok a pocitov tvorí našu vnútornú magnetickú príťažlivosť na vzťahy, či úspech v práci a podobne. Niektoré kurzy a workshopy sú teda na vzťahy a spracovanie karmy svojej a tej po rodičoch, iné na zarobenie dostatku peňazí a získanie akejkoľvek hojnosti a ďalšie zas silne mystické, kde sa cestuje za hranice smrti a spája so Zdrojom všetkého... A celostný kurz to má v sebe zas dva roky všetko dohromady. Spoločnú však majú všetky svoju základňu, na ktorej kurzy staviam a tou je veľká transformačná sila univerza – láska. Aj keď ja všetko to učenie, cvičenia a meditácie vždy dopĺňam do rovnováhy cez zdravý rozum a silu prebudeného tvorivého vedomého ducha, pretože dodržujem zákon kozmickej rovnováhy spolupracujúcich síl univerza jin a jangu - ženského a mužského princípu. A tá láska nám tu dosiaľ veľa stáročí až tisícročí skutočne chýbala a bez nej sme zašli do slepej uličky egoizmu, ničenia Zeme i seba navzájom. Či je to láska k prírode a zvieratkám, ktoré zbytočne zabíjame a využívame pre náš konfekčný luxus, či chúťky baviť sa na ich zabíjaní a týraní, či je to hlboké pochopenie, že ak zničíme našu krásnu Zem, neprežijeme na nej ani my a preto voči nej musíme otvoriť srdce a ochraňovať si ju, veď ju oživuje rovnako živé vedomie, aké oživuje aj nás, len fungujúce na inej úrovni. Ale stále medzi ľuďmi nie je dostatočne prebudená ani obyčajná nezištná láska a služba voči všetkým ostatným a jej rôzne formy prejavov: od nemiešania sa do druhých, nekritizovania, neponižovania, neodsudzovania, cez toleranciu, rešpektovanie, vyjadrovanú úctu a vďaku, pochopenie, podpor až po ochotu spolupracovať navzájom s druhými.


Obľúbené relaxačno-vzdelávacie dovolenky pri mori v Chorvátsku sa koncom júna konajú teraz už 15-ty krát. Téma: ›› Uvoľňovanie blokád karmy v sebarozvoji a láske

Prichádzame do novej vyššej vývojovej etapy. Tá transformácia začala premenou prírody prílevom vyšších kozmických energií a pokračuje zmenami systémov vo svete posledné dve-tri desaťročia a my sa musíme tiež aj svojim individuálnym vedomím prispôsobiť týmto novým vonkajším podmienkam. Ľudia si uvedomujú, že takto v medziľudských vzťahoch a správaní voči sebe už nemôžeme pokračovať, všade je veľa napätia, nepokojov, zbytočných stresov, povrchnosti, ubližovania. Len nevedia, kde skôr začať tie rúcajúce sa stavby jednotlivých oblastí života zachraňovať. Vonkajší systém tomu nechce venovať pozornosť a tak sú mnohí ľudia v ňom dosť stratení a nešťastní a z toho zas vyčerpaní a chorí. Lebo všetko tu je jeden prepojený celok a navzájom sa ovplyvňuje každá rovina v nás, ako aj my zas ovplyvňujeme druhých i tento svet, tak sme jeho tvorcovia či deštruktéri. Aby mohlo prísť čosi nové, musí sa najprv zrúcať to staré, aby tomu uvoľnilo priestor. A toho kroku do nového neznáma sa po celý čas histórie ľudia vždy báli na prelome vekov a časových cyklov. Najprv to nové kritizovali, potom tolerovali a nakoniec na to postupne sami nabehli. Tak je to aj s týmto novým sebapoznávaním a sebarozvojom. Teraz v takomto významnom období premien na každej úrovni žijeme. Preto sa venujem súčasne sebapremene na každej z týchto trochu úrovní spojených aj v človeku do jednoty – v rovine ducha (vedomia), duše (sveta našich emócií a prežívaní) a tela.


Každú nepárnu stredu môžete prísť na prednášky do DK Ružinov ›› aktuálny program s videoukážkami

Kde je možné sa s Vami najbližšie stretnúť? Sú k dispozícii i nahrávky?

Pomaličky už končí pred prázdninami táto prednášková sezóna, v lete mám zas tvorivé pracovné prázdniny na dopísanie knižky. Do konca júna majú však možnosť prísť ľudia v Bratislave do DK Ružinov každú nepárnu stredu na prednášky – ich program je na webke: www.pyramidaosobnosti.sk a každá prednáška či kurz má tam aj video ukážky a zostrihy pre lepší obraz o čom bude, medzitým ešte dva workshopy alchýmie pre ženy a jeden silne mystický o ceste k Zdroju a spojeniu sa s ním a na záver prednáškovej sezóny nás čaká krásny meditačný moderný koncert ›› TAJOMSTVO ŠŤASTIA, kde bude spojené láskavé a meditačné slovo s modernými nadčasovými skladbami obsahu k daným témam o zmysle života a nájdení nášho pravého šťastia a napríklad aj o karme, rodení a umieraní, sile svetla - zdroja a podobne. Tento koncert robím spolu so Suverenom. Po ňom príde na rad už len zhrnutie všetkého dohromady, kto nemá čas chodiť na pravidelné kurzy počas roka, na relaxačno-vzdelávacej dovolenke pri mori v krásnom zelenom Chorvátsku s tému: Uvoľnenie blokád karmy v sebarozvoji a láske. Áno, sú k týmto programom dispozícii aj dnes tak obľúbené video či ›› audio nahrávky na webke – tam má v hlbšej úrovni každý program aj pre lepší obraz o ňom takéto zostrihy, či ide o relaxačno-vzdelávacie CD, či kurzy, dovolenky...

Ako vznikla myšlienka spojiť meditačné slovo a hudbu na spoločných vystúpeniach so Suverenom?

Na začiatku r. 2009 narazil na moju školu a skončil v nej na pár rokov, a keď človek prejde kompletnou sebapremenou dlhšou prácou na sebarozvoji, ovplyvní to vždy aj jeho myslenie, cítenie či konanie. A to ovplyvnilo aj jeho prácu a keďže je veľmi dobrý textár modernej hudobnej scény – dokázal toto poznanie bravúrne preniesť aj do jeho textov a tak zjednodušene čo ja učím a prednášam, on spieva. Tak odovzdáva toto poslanie ďalej medzi širšie masy svojím spôsobom a krásne sa tak dopĺňa aj na tomto poli ten mužsko-ženský prejav s odlišným prístupom a aj napriek tomu dokáže spolupracovať. Tak som prišla s nápadom ponúknuť taký zážitok mystického slova a hudby aj širšej verejnosti. Starší či zrelší radi študujú z kníh a kurzov, mladší zas prijímajú informácie skúr cez modernú hudbu...

Kde budete vystupovať najbližšie a kde sa dajú zohnať lístky?

Bude to v nepárnu júnovú stredu v bratislavskom Dome Kultúry Ružinov 3.6. o 18.00 h v malej sále a lístky je možné kúpiť cez ›› Ticket portal a kto navštívi prednášky či školu sebarozvoja ›› Pyramída osobnosti, tak ešte aj priamo tam.

Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na skvelý koncert!

CEZ OKNO sa zhováral Sokol


Súvisiace:

HOVORY CEZ OKNO
http://www.cez-okno.net/hovory-cez-okno

VIDEOHOVORY CEZ OKNO
http://www.cez-okno.net/video-hovory-cez-okno


máj 02, 2015 22:07 popoludní

 

 

Top