Obrázok používateľa CEZ OKNO
UFO a armádne tajné projekty II.

"Najskôr som videla niečo, čo vyzeralo ako ľudia v priezračných nádržiach. Tieto nádrže boli naklonené dozadu pod uhlom asi 25 stupňov tak, že sa dotýkali steny. Miestnosť vyzerala ako laboratórium. To som v kozmickej lodi nikdy nevidela. Ľudia, ktorí sa nachádzali v nádržiach vyzerali, ako by došlo k zastaveniu ich životných funkcií. Celé vnútro nádrže vypĺňala priezračná kvapalina. Zdá sa mi, že tamtí ľudia boli udržiavaní pri živote prostredníctvom hadičiek pripevnených k temenu hlavy."

Ďalší krok v pokusoch s respiráciou kvapalín uskutočnil v roku 1966 dr. Leland Clark pri experimentoch s myšami. Dr. Clar vypracoval metódu vďaka ktorej pokusné myši vdychovali dvadsať hodín tekutinu pri teplote 18°C. U všetkých pokusných zvierat, ktoré sa zúčastnili predošlých experimentov dochádzalo však po čase k miernej degenerácii pľúcnych lalokov následkom agresívnych látok, ktoré reagovali s pulmonálnym tkanivom.

V nasledujúcich rokoch technika respirácie tekutín prešla ďalším vývojom. Skúšky s ventiláciou tekutinou, ktoré sa uskutočnili počiatkom deväťdesiatych rokov priniesli svoje výsledky. Vedci udržiavali psov v roztoku viac ako dve hodiny. Po ich vybratí z kvapaliny bol ich organizmus mierne nedokysličený, avšak už po niekoľkých dňoch sa vrátili do normálu.

Po týchto pokusoch na zvieratách bola metóda pripravená k pokusnému použitiu na ľuďoch. Lekárska spoločnosť ju plánovala využívať k boju proti dychovej nedostatočnosti, ktorá je hlavnou príčinou dojčenských úmrtí. Predpokladá sa, že skúsenosti z dýchaním tekutiny na dospelých dobrovoľníkoch budú využívané pre potreby vojnového námorníctva, špeciálne služby a pri evakuácii stroskotaných ponoriek.

Obete únosov mimozemšťanmi, ako je napríklad Betty Andreassonov uvádzajú, že niekedy boli umiestňované do valcov naplnených tekutinou za účelom kompenzácie obrovských síl vznikajúcich pri urýchľovaní lode. Jedna z respondentiek Dana Wrighta opisuje svoje zážitky z pobytu v nádrži týmito slovami:

"To, čo nás obklopuje vyzerá ako voda, tak ako by sme sa ocitli v plaveckom bazéne s tým rozdielom, že vidím cez jeho steny ... Vyzerá to tak, že sa pohybujeme veľmi rýchlo."

Zaujímavým detailom je predovšetkým to, že unesenej žene pred jej umiestnením do valca vložili únoscovia do nosnej dutiny nejaký predmet, vďaka čomu nemusela dýchať kvapalinu. Posledné vedecké bádania podľa záznamov pozorovaní z fotografickej dokumentácie prevádzané Dr. Bruceom Maccabeom na tému ohromujúcich manévrov neznámych lietajúcich objektov letiacich veľkou rýchlosťou, potvrdzujú realitu tohto druhu zážitkov umožňujúcich kompenzáciu gravitačných síl, pokiaľ sa svedok naozaj ocitol v UFO. Dr. Maccabee zdôrazňuje, že telo uneseného na palube UFO letiaceho so zrýchlením 500 G by bolo úplne rozdrvené, pokiaľ by sa nenachádzalo ponorené v kvapaline, ktorá vypĺňa aj jeho pľúca a telesné dutiny. Iní unesení uvádzajú, že videli ľudské, ale aj mimozemské bytosti umiestnené za stavu anabiózy v cylindrických inkubátoroch. Takisto existujú správy podľa ktorých boli svedkovia eskortovaní v podzemných laboratóriách v spoločnosti medicínskeho personálu a videli tam ľudské telá v priezračných nádržiach. Christa Tiltonová obeť únosov typu MILAB opisuje svoje dojmy nasledovnými slovami:

"Najskôr som videla niečo, čo vyzeralo ako ľudia v priezračných nádržiach. Tieto nádrže boli naklonené dozadu pod uhlom asi 25 stupňov tak, že sa dotýkali steny. Miestnosť vyzerala ako laboratórium. To som v kozmickej lodi nikdy nevidela. Ľudia, ktorí sa nachádzali v nádržiach vyzerali, ako by došlo k zastaveniu ich životných funkcií. Celé vnútro nádrže vypĺňala priezračná kvapalina. Zdá sa mi, že tamtí ľudia boli udržiavaní pri živote prostredníctvom hadičiek pripevnenými k temenu hlavy."

Christa Tiltonov nie je osamotená so svojimi zážitkami. Sú ešte ďalší unesení, ktorí tvrdia, že sa ocitli v podzemných armádnych komplexoch, kde videli takýchto ľudí v sklenených alebo plastikových cylindroch. Niektorí z nich hovoria o celom rade identických ľudí, z ktorých sa každý nachádzal v inom cylindri. To núti k zamysleniu, či sa predsa len niekto nepokúša tajne klonovať ľudské "banky".

Japonskí vedci už viac ako pred tromi rokmi prehlásili, že sa im podarilo udržať plod kozy v umelej maternici počas troch týždňov až do pôrodu. Dr. Yoshimuri Kuwabara z tokijskej univerzity vyoperoval spolu so svojim kolektívom plod z maternice kozy po 17 týždňoch gravidity a umiestnil ho v kontajneri naplnenom tekutinou simulujúcu plodovú vodu. Prístrojové zariadenie pumpovalo do tekutiny výživné látky a zásobovalo plod kyslíkom.

Dr. Kuwabara vyjadruje presvedčenie, že jedného dňa bude možné umelú maternicu využiť k podpore plodov pri viacnásobnej gravidite, kedy je uterus matky príliš tesný. Unesení mimozemšťanmi, či v rámci programu MILAB tvrdia, že videli ak‚ si inkubátory nielen na palube UFO, ale aj v podzemných výskumných komplexoch. Keďže tieto plody boli podľa všetkého poznačené vážnymi zdravotnými problémami, svedkovia sa domnievajú, že mohlo ísť o hybridov.

Pre niekoho, kto sa zaoberá klonovaním sú vývojová a konštrukčné práce na projekte umelej maternice a inkubátoroch s vyživujúcim médiom nutnosťou. Vedci zaoberajúci sa biotechnologickým vývojom tvrdia, že klonovanie ľudí "bez mozgu" ako zdroja orgánov pre transplantácie sa už čoskoro stanú skutočnosťou. Súčasne právne a etické normy nepovoľujú takéto frankensteinovské pokusy, ale kde je záruka, že sa tak nedeje tajne ? Ešte ambicióznejšie projekty predvídajú vytvorenie geneticky modifikovaných žoldnierov odolných k biologickým a genetickým zbraniam. Skúsenosti niektorých obetí programu MILAB ukazujú, že sa predsavzatia tohto druhu realizujú pod pláštikom oficiálneho medicínskeho výskumu. Je možné, že tajné výskumy s reprodukciou a experimenty s ľudskými plodmi sú prevádzané v rámci tzv. "čiernych projektov".

Unesení mimozemšťanmi hovoria o podobných experimentoch s analogickým zariadením - tá istá zhoda vystupuje v prípade implantátov vkladaných do ľudských tiel údajnými mimozemšťanmi, ako aj armádnymi špecialistami v rámci zdokonalenia techniky mentálnej kontroly.

Dr. Lammer v tejto súvislosti uvádza charakteristický príklad z archívov MUFON Abduction Transcription projectu. Jeho protagonistkou je žena, ktorú vojenský person l dopraví na tajnú základňu. Tu je umiestnená v ambulancii gynekologického vyšetrenia. Lekárka, ktorá prevádzala prehliadku hľadala v jej tele plod, ale nenašla ho. Žena si ešte matne spomína na otázky, ktoré jej dával akýsi starší dôstojník, ale potom upadla do bezvedomia. Čo je na tomto prípade obzvlášť zaujímavá, muži v uniformách ju uniesli nasledovnú noc po jej predošlej abdukcii neznámymi bytosťami.

Aktivity tajných vojenských jednotiek, ktoré sa podľa všetkého zaujímajú o unesených, sú logickou konzekvenciou názoru ich vedeckých dôstojníkov, ktorí fenomén abdukcií považujú za skutočnosť. Títo ľudia zrejme spolupracujú so skupinou expertov z "čiernych projektov", ktorí sa zaoberajú genetickým výskumom. Spomínaná žena už predtým hovorila o svojich zážitkoch, ktoré nepochádzajú z noci, kedy ju uniesli príslušníci armády. Videla celý rad nádrží obsahujúcich rôzne telá a stála pred priehľadným cylindrom s telom vysokej blondíny, ktorá sa nachádzala na palube UFO. Tieto druhy pozorovaní nie sú pritom výnimočné, keďže o nich hovorí mnoho unesených.

Tajné výskumy, ktoré sa týkajú kontroly nad ľudskou mysľou a správaním boli zvlášť intenzívne prevádzané od čias druhej svetovej vojny až do konca sedemdesiatych rokov 20. storočia.

Položme si otázku, či sa tieto experimenty uskutočňujú doteraz. Tí, ktorí sa skepticky stavajú k existencii projektu MILAB, by si mali dobre preštudovať dokumenty, ktoré v posledných rokoch odtajnili letecké sily Spojených štátov, výskumné správy venované technológii má v službách polície a pozemnej armády, či niektoré odborné články z tlače hovoriace o zbraniach najnovšej generácie. V auguste 1996 bola publikovaná štúdia, v ktorej autori rozoberajú otázku implantátov. Tie majú vykonávať dve funkcie:

1./ Spájať implantovaného jedinca s celou sadou integrovaných inteligentných satelitov /IIS/ predstavujúcich akýsi interface prepojený s informačnými zbernicami, ktoré krúžia na nízkej obežnej dráhe okolo Zeme. Implantát odovzdáva transformované údaje prichádzajúce zo systému IIS užívateľovi, teda jeho nositeľovi.

2./ Vytvárať na žiadosť užívateľa počítačom generovaný mentálny obraz. Vizualizácia tohto druhu zahŕňa celok alebo detaily, vďaka čomu sa môže preniesť na miesto boja. K IIC je pripojená celá škála nesmrtiacich, ako aj letálnych zbraní, ktoré môže riadiť iba oprávnený užívateľ - kyberžoldnier. Tomu poskytuje reálny pohľad na okolie s tým, že systém vizuálny obraz modifikuje informáciami označujúcimi a identifikujúcimi niektoré významné objekty, ktoré sa nachádzajú v jeho poli videnia. Vďaka tomu môže zhodnotiť potenciálne riziko, ktoré pre neho predstavujú a podľa vlastného zváženia aktivovať príslušné bojové prostriedky za účelom ich zničenia.

Z čítania výskumných správ možno usúdiť, že tajné projekty na tému vzťahu človek - mozog - stroj, ako aj implantátov pre sprostredkovanie virtuálnej reality sú už ďaleko popredu. Keďže ich autori popisujú, že umiestnenie implantátov zväčšuje u ľudí schopnosť prispôsobovať sa etickým a spoločenským normám, nebolo by od veci informovať sa, odkiaľ sa berú ľudské pokusné králiky používané pri týchto futuristických výskumných projektoch ? Armádna správa týkajúca sa "informačnej činnosti" je známa iba vybraným bádateľom, ktorí obdržali jej kópiu zo Strediska technických informácií obrany /Defence technical Information center/ vo Fort Belvoir v americkom štáte Virgínia.

Z jej obsahu sa možno dozvedieť, že podrobne analyzuje projekciu obrazov, maskujúcich zariadenie, ako aj multispektrálnej kamufláže, ktoré značne rozširujú možnosti dezorientovať protivníka. Najefektívnejšia je technológia generovania virtuálneho prostredia, ktoré bude protivník považovať za skutočné. V správe sa ďalej uvádza, že výskumy v rámci koncepcie PSYWAR majú za cieľ ovplyvniť nepriateľa prostredníctvom holografickej projekcie obrazov s psychologickým účinkom.

V jednom z článkov časopisu "US News and World Report" sa zase dočítame, že americká armáda vytvorila zbrane umožňujúce manipulovať s mysľou počas spánku prostredníctvom mikrovlnného žiarenia. V texte sa nachádza fotografia vojenskej helikoptéry, ktorá vysiela zväzky žiarenia na dom. Autor príspevku ďalej uvádza, že podľa skúseností Pentagonu môžu akustické a zvukové zbrane spôsobovať vnútri ľudského organizmu neznesiteľnú rezonanciu a pocity intenzívnej bolesti.

Dr. Eldon Byrd bol na počiatku osemdesiatych rokov šéfom jedného z projektov vývoja alternatívnych zbraní. Väčšinu výskumu zastrešoval Inštitút rádiobiologických výskumov ozbrojených síl /Armed Forces Radiobiology Institute/ v Bethesde. Spolu s kolegami analyzoval elektrickú aktivitu mozgu a zisťoval, ako ju možno ovplyvňovať. K stimulácii mozgu za účelom spustenia produkcie chemických látok zodpovedných za správanie človeka, používal vlny s veľmi nízkou frekvenciou /ELF - Extremely Low Frequency/. Pokiaľ stimuláciu tohto druhu použijú u ľudí, objavia sa u nich symptómy podobné chrípke a stavy bezvedomia. Podľa oficiálnych zdrojov Dr. Byrd nikdy netestoval svoje zariadenie v poľných podmienkach a štvorročný projekt ukončil po dvoch. Keďže technické zabezpečenie pracovala bezchybne, ďalšie výskumy sa zrejme preniesli do sféry existencie "čiernych projektov."

- koniec -

Dr. Miloš Jesenský

Zdroj: jesensky.sk


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


marec 20, 2010 22:49 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Kony
  Konymarec 22, 2010 11:10 dopoludnia

  Komentár: 

  Přečtěte si knihu UTAJOVANÁ PRAVDA, ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ od Dr. Stevena Greera. Je to doktor a duchovní bojovník s vysokým kreditem, který na vlastní kůži prožil a odhalil, že tzv. "únosy mimozemšťany" jsou vlastně dobře zinscenované počiny tajných služeb USA, jejichž cílem je vyvolat ve veřejnosti strach z mimozemšťanů a po té je od nich "zachránit" vložením čipů a dalším zotročením.
  Mimozemšťané v žádném případě lidem neškodí ani je nijak nezkoumají - ti méně vyvinutí než jsme my dle duchovního zákona nesmí / neumí cestovat ve vesmíru (tak jako my), tudíž zůstávájí na svých planetách a ti více vyvinutí jsou na takové úrovni, že nás nemusí ani zkoumat (dobře nás znají) a už vůbec ne napadat - právě naopak mimozemské bytosti zde pomáhají jak mohou, abychom se už konečně probudili.
  Je to nejdůležitější kniha, kterou jsem četla v poslední době a je také plná duchovních pravd a ohaluje celé to pozadí s novým zotročováním lidí (až do historie). To, že má pan Greer opravdu Pravdu jen potvrzuje další kniha - tentokrát prvotina pana Romana Zemana Pravda mezi nebem a zemí. Je tam totéž jenom kulisy jsou jiné. Doporučuju přečít než to stáhnou a rozhodně dočíst až do konce, nejsou to pohádky, i když to tak vypadá.
  S pozdravem a přáním lepší budoucnosti pro všechny bytosti. Kony

 2. Obrázok používateľa Tomáš
  Tomášmarec 22, 2010 14:44 popoludní

  Komentár: 

  Takže existujú len dobrí mimozemšťania?

  Tí zlí nemajú možnosť medzihviezdne cestovať?

  Naivita neskutočného stupňa!

 3. Obrázok používateľa E.T.
  E.T.marec 25, 2010 13:31 popoludní

  Komentár: 

  Ľudská civilizácia je primitívna civilizácia humanoidná 3 typu cca na 20 mieste možností poznania humanoidov. Nepomôže jej žiadna vyspelejšia kultúra. Kultúry 4 typu (binomické) a vyššie si bez problémov užívajú možnosti n-rozmerného priestoru s minimálnou energetickou náročnosťou. Mohli by pomôcť pred blížiacou sa katastrofou, ale ľudia už na zázraky neveria a považovali by to za inváziu "mimozemšťanov". Pár mužov za "oponou" by si mädlilo ruky za použitie všetkých možných zbraní na obranu ľudstva. Ale arzenál ľudských sú len neškodné "zápalky". Prírodná pohroma sa na Vás valí
  z ďalekého vesmíru. Odtrhnutá "gravitačná struna" kmitá viac a viac, hýbe celou slnečnou sústavou. Počet zemetrasení a ich intenzita na Zemi stúpa a stúpať bude. Koniec "struny" tu ešte nie je, a je dosť rozkmitaný. N-káry vytvorili síce super hustý objekt na roztrhnutie kolabujúcej hviezdy (aj vďaka tomuto objektu nedôjde prepólovaniu Zeme v 2012-tom roku, lebo z časti nahrádza gravitáciu zaniknutej hviezdy.) Podarilo sa im odobrať cca 1/5 hmoty hviezdy. Ale výbuch supernovy bol aj tak obrovský. ALE POZOR to neurobili kvôli ľudskej kolónii. Zachránili síce civilizáciu 3 typu ale zo 4 či 5 pozície. Ich nie veľmi vzdialený systém už bol roztrhaný a vyhorel v žiari supernovy..Nelliánska civilizácia je v pohode..Takže koniec nebude na Zemi v roku 2012 ale o pár rôčkov neskôr.. držím Vám palce E.T.

 

 

Top