Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nordický odhaluje, jakým způsobem se Šedí chystají ovládnout a podrobit si naší civilizaci!

V říjnu 1987 byl ufolog George Andrews schopen úspěšně kontaktovat jednoho "nordického" mimozemšťana neovládaného Šedými, a to skrze jednu ženu v Kalifornii. Následují sdělení, která učinil: "Kdybyste byli civilizací chystající přepadení jiné planety, neudělali byste to jako velkolepé představení, kdy by se z nebes snesly lodě a riskovaly by, že by na ně bylo zaútočeno. To je způsob válčení používaný méně vyvinutými bytostmi. Raději byste způsobili obrovské zmatení a nesouhlas pouhými domněnkami a dojmy ohledně vaší přítomnosti-domněnkami, které by způsobily spory a neshodu.

Šedí jsou zákeřní malí ďáblové. Nám učinili přesně to, co dělají vám zde. Vy nejste na pokraji invaze. Ani se nenacházíte uprostřed invaze. Ta invaze již proběhla. Nyní se již dokončují poslední etapy.

Kam byste nejdříve pronikli? [Zde popisuje operační plán Šedých od samého začátku, pozn. Krill] Šli byste k těm nejtajnějším skupinám uvnitř společnosti. V případě USA byste šli a infiltrovali CIA. Ovládli byste některé z nich a ovládli byste část KGB.

Vytvořili byste ve velkém rozkol a neshodu mezi částmi veřejnosti - některé skupiny by říkaly, že viděly UFO a jiné: "Ne, ne, to není možné." Zatáhli byste dvě největší země do neustávajícího nesmyslného ideového nepřátelství tak, že zatímco by Sovětský svaz a Spojené státy pokračovaly v bojích o to či ono, kdo bude mít jaké území, nebo o to, zda ten druhý napadne Írán nebo zda napadne Afghánistán a podobně… zda jeden rozmontuje jednu jadernou hlavici a druhý rozmontuje jiný typ hlavic - vy byste v klidu seděli a smáli byste se, kdybyste měli schopnost se smát.

Dokonce byste se ukázali některým z nějaké skupiny, kteří by vás chránili [CIA nebo MJ-12, pozn. Krill], a věřili by, že znají něco tajnějšího a mají v něčem lepší znalosti než ostatní na této planetě, dychtili by po vás a žádali si vás a vy byste využili jejich vlastní chamtivosti a využili byste jejich vlastní kolektivní hlouposti, abyste je chytili do pasti. A to byste udělali na obou stranách.

Ukázali byste se některým z obyčejných obyvatel, abyste více zatáhli vládu [její složky, pozn. Krill] do činností ohledně jejich umlčování. Abyste je zaměstnávali stále více uklidňováním populace a snahou zastavit prosakování informací o UFO ven. Dostali byste obyvatelstvo do stavu, kdy by nedůvěřovalo vládě. "Proč nám nevěří? Proč nemohou pochopit, že tyto věci se skutečně dějí? My nejsme blázni!"

Takže byste měli neustálé bitvy, jestli UFO existují nebo neexistují. Měli byste veřejnost a vládu, kteří by si navzájem šli po krku. Nastavili byste dvě supervelmoci, aby si šly po krku. A vytvořili byste skupiny těch, kteří mají - bohatých a spokojených - a těch, kteří nemají dostatek. Zasadili byste semínka nespokojenosti v celé společnosti.

Nakonec můžete ukázat přistání pár lodí v devadesátých letech. Jedno nebo dvě. Do té doby, než přistanou, buďte ujištěni, že budete pod úplnou kontrolou. Začnete vyrábět křížence a více kříženců, generaci za generací.

Podplatíte vládu pár lahůdkami - systémem Hvězdných válek. Pozlobíte a navnadíte Sovětský svaz laserovým systémem nekonečně lepším, než by mohli vymyslet kteříkoliv z jejich vědců. A vždy zanecháte ten důvtipný neznatelný dojem či dohad, přesně na hranici vědomí, tak aby se UFO nezdála být moc věrohodnými, a přitom je necháváte působit v tajnosti a učiníte, aby vypadala dostatečně bláznivě, aby jim nikdo nevěřil. Navrch toho vypustíte síly, které budou chtít zabít každého [ kontaktéry UFO, pozn. Krill], pokud by promluvil o tom, že CIA je v kontaktu s přesně těmi samými věcmi.

Za takových asi sto nebo dvě stě let od současnosti se Šedými s vámi začnou smíchávat i fyzicky a vy budete mít okolo sebe stvoření, jež budou docela dobře kříženci Šedých s vaší vlastní rasou. Nyní ještě bude vše, co bude chodit kolem vás, vypadat hodně jako vy sami. Je to tak jednodušší. Nedochází tak k masové panice.

Všichni, kdo s nimi mají zkušenosti [s Šedými, pozn. Krill], budou ve sporu s vládou. Aby toho bylo více, dojde k fázovaným zemětřesením - jedním za druhým a jedno pozdvižení stíhající druhé.

Vnitřní jádro CIA je silně kontrolováno Šedými. CIA vidí spolupráci s Šedými jako cestu k dosažení lepších vědeckých poznatků.

Jedním z důvodů, proč pozorujete tolik různých druhů UFO, je to, že další civilizace to vše sledují s obrovským zájmem. Vědci z jiných civilizací přicházejí pozorovat. Šedí neovládli jen zpravodajské agentury, ovládli také ty, které tyto agentury nazývají "bláznivé okrajové skupiny"."

Toto sdělil nordický mimozemšťan. Zdroj také učinil následující poznámku:

"Největší zlo je ona skrytá podoba psychického sebeuspokojení, která vede člověka k přilnutí ke kolektivní ideologii, spíše než aby si pracně vybudovával své vlastní obzory. V té chvíli, kdy si osvojíte vědomí sebe jako tzv. "zvláštní vyvolené skupiny", jste na cestě k pádu. To je to semínko záhuby v jakékoliv společnosti a jakékoliv civilizaci a to ji činí zranitelnou. To bude jednou konečnou zkázou i pro Šedé samotné. Oni nevidí svou chybu - je to ta samá slabina, kterou využívají, která je jejich vlastní vrozenou slabinou. Zkoušet změnit Šedé, nebo kultický typ "Hvězdného člověka" nebo člena CIA je marné. Stane se to, ale to vše ve svůj správný čas… Je to duch, jenž nabádá člověka k tomu, aby povstal a nesouhlasil s něčím, co je nepravdivé a nesprávné, který bude trnem v oku Šedým a dalším silám, jež se s nimi spojily."

Vybraná kapitola z tzv. "Krill Papers" (Dokumenty Krill)

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/krill_papers.htm#

Preklad: Ladislav Zelinka

Poznámka redakce ke jménu Krill

Když přistáli mimozemšťané na Hollomanově letecké základně, někdy v 60-tých letech byla vytvořena základní komunikace mezi vládou Spojených států a těmito mimozemšťany. Identifikovali se jako bytosti ze souhvězdí Orion z hvězdy Betelguise. Během komunikace bylo dosaženo základní dohody, která byla předzvěstí formální smlouvy a diplomatických vztahů, které následovaly.

Tito mimozemšťané tu (ve Spojených státech) zanechali jakési „rukojmí“ jako jakýsi slib plnění své části dohod. Jméno tohoto rukojmí bylo KRLL, kterému se někdy říkalo KRILL či KRYLL, protože američtí zasvěcenci neuměli slovo KRLL vyslovit. Já se na něj odkazuji jako na KRLL, protože tak toto jméno vyslovovali v psaných dokumentech MAJESTIC 12, které jsem viděl. Tento rukojmí nás vybavil mnoha informacemi o mimozemšťanech, což se stalo základem "YELLOW BOOK", která byla dokončena z informací získaných od "HOSTŮ" později. K tomu, aby tato informace mohla být rozesílána a diskutována mezi armádou a vědeckou komunitou, vytvořil se pseudonym jako kódové označení, které mělo původ v jeho jménu KRLL. Toto kódové jméno pro KRLL bylo Cril. Často používané iniciály O. H. KRLL nebo O. H. Cril znamenají "ORIGINAL HOSTAGE" (původní rukojmí).

Bill Cooper

Zdroj: Exopolitika.cz

marec 18, 2011 17:38 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top