Obrázok používateľa CEZ OKNO
MIMOZEMŠTÍ HYBRIDI JIŽ INFILTRUJÍ ZEMI?

Toto je rozhovor se ženou, známou jako “Karen“, která je unášená. Karen už měla mnoho zážitků se Šedými, šedo-reptiliánskými hybridy a lidsky vypadajícími hybridy. Karen nám poskytne rozsáhlý vhled do aktivit mimozemšťanů a zejména lidsky vypadajících hybridů. Byla svědkem mnoha různých forem ovládání mysli od mimozemšťanů a byla mnohokrát bita a znásilňována lidsky vyhlížejícími hybridy. Mimozemšťané na ni použili celou škálu technologických zařízení, což popisuje v tomto rozhovoru.


Karen je extrémně odvážná žena, která vydržela ohromné množství fyzického a psychologického týrání. V tomto rozhovoru popisuje, jak byla mimozemšťany mučena na speciálně navrženém křesle. My všichni dlužíme vděk Karen a takovým lidem jako je ona, kteří se rozhodli vyjít na veřejnost a sdílet tyto informace:

JB – Můžeš popsat některé ze svých zážitků, týkajících se Šedých a některých dalších entit, které jsi pozorovala na palubě těchto lodí? Popisovala jsi, že jsi viděla velké šedo-reptiliánské křížence, kdy se zdálo, že jsou na palubě lodí pod dozorem Šedých. Můžeš to rozvést?

Karen - Většina mých zkušeností s Šedými, s oběma druhy – tedy vysokými i malými - je poměrně standardní. Zdá se, že ti malí jsou dělníci; vezmou mě na palubu, pomohou mi sundat si oblečení a dostanou mě tam, kde potřebují, abych byla. Domnívám se, že ti Vysocí, s nimiž jsem se setkala, dělají většinu lékařských vyšetření a procedur. Slyšela jsem už jiné lidi, že je popisovali jako “doktory“ a myslím si, že to je pravděpodobně spravedlivé ohodnocení těchto bytostí. Vypadá to, že však postrádají způsoby dobrého chování.

Jako u mnoha unesených žen procedury, které na mě někdy vykonávali, měly silný gynekologický aspekt. Vedle těchto procedur jsem se od Vysokých šedých často setkávala s "procedurami upřeného zírání“. Ty někdy slouží k vyvolání jistých emocí, jindy mi ukazují představy (obojí nepravidelně a řízeně) a někdy se zdá, že se více zajímají o jakoukoli existující informaci ode mě anebo mně nařizují jak mám cítit, jednat či se chovat. V posledních několika letech, jak jsem si tento fenomén ve svém životě stále více uvědomovala, se tato zírání za účelem vyzískání informace a kontroly mých aktivit stala stále častější.

Poprvé, kdy jsem viděla bytost, která vypadala jako kříženec mezi Vysokým šedým a Reptiliánem, bylo ve spojení s mým prvotním setkáním s jedním konkrétním, lidsky vyhlížejícím hybridem. Tato šedo-reptiliánská bytost mi nařídila, že bych měla vyučovat jednoho lidského hybrida, dále, co jsem měla k němu cítit a že o něm nikdy nemám nikomu říkat. To vše mi způsoboval pomocí sáhodlouhé procedury upřeného zírání a bylo to velice efektivní. Později jsem jej viděla během mnoha příležitostí a pokaždé ve spojení s lidsky vyhlížejícími hybridy. Rovněž jsem ho viděla spolupracovat s lidskými hybridy v mé přítomnosti a ti vypadali, že vždy následují cokoli on řekne. Můj názor je, že byl buď šéfem nebo jedním z vedoucích, kteří řídí lidsko-hybridní program.

JB – Kdy jsi začala mít zážitky s lidsky vypadajícími hybridy poprvé? Jaké jsou některé z věcí, které tě hybridi přiměli dělat? Popisovala jsi, že jsi byla využita, abys trénovala některé z nich, aby se asimilovali do lidské společnosti. Můžeš to rozvést a říci ještě další aspekty interakce mezi tebou a hybridy?

Karen - Můj první zážitek s lidsky vypadajícím hybridem proběhl, když mi bylo 6 let. Tento konkrétní se vždy nacházel blízko mě, ačkoli čas od času to vypadalo, že zmizel na rok nebo dva. Přesto se vždy vrátil. Ačkoli vypadal téměř jako člověk, měl osobitý styl chování, tedy byl škrobený a podivný. Myslím, že většina lidí by tušila, že je něco špatně, kdyby s ním vědomě přišli do kontaktu.

Asi před dvěma lety jsem byla (šedo-reptiliánským hybridem zmiňovaným výše) představena dalšímu hybridovi, velmi se podobajícímu člověku. Během zhruba osmi měsíců jsem jej instruovala ohledně různých společenských situací a pomohla jsem mu zapadnout do naší společnosti. Nevěřím, že by kdokoli byl schopen říci, že je odlišný od lidí jakýmkoli způsobem, ledaže by to sám prozradil.

Od té doby už tu bylo několik lidsky vypadajících hybridů, které jsem instruovala, jak zapadnout do společnosti. Součástí toho bylo, že mě přinutili dělat takové věci, jako jít s nimi do obchodních domů a vysvětlovat i ukazovat, jak se kupují předměty, proč se některé věci musejí kupovat, proč jiné nejsou potřeba, jak používat peníze, o roli pokladní v obchodě, zkoušení oblečení před zakoupením a jak patřičně skladovat jídlo (když kupujete potraviny). Měla jsem s nimi dlouhé schůzky, kdy jsem vysvětlovala různé sociální situace, od „Ahoj“ a jiných vhodných pozdravů až po „Nashledanou“. Často se telepaticky ptají, což v mé mysli je představováno obrazy. Telepatický rozhovor je velmi, velmi odlišný než slyšený rozhovor. Daný obraz často závisí na konkrétní sociální situaci, kdy se stalo něco, co vyvolalo pozornost. V jednom případě to bylo sestavení skupiny, kdy hybrid byl zmaten, že musel osobně pozdravit každého člověka v místnosti. To vedlo k dlouhému rozhovoru o skupině a společnosti, která vyžaduje přiměřenou sociální etiketu.

Kromě mé pomoci při jejich začleňování do společnosti tam byl vždy silný sexuální vztah s většinou z nich. Dovolte mi předem říci, že se mi vůbec nelíbí tento aspekt mé účasti na tomto fenoménu. Mám vážný vztah a nepřeji si navazovat takovéto další vztahy. Nicméně, já jsem si to nevybrala. Většina začínala upřeným zíráním, které buď vyvolávalo určité pocity nebo způsobilo moji pasivitu. Veškeré utrpení je pro ně spíše "obvyklý kšeft" a nezdá se, že mají stejnou radost ze sexuality jako my. Ačkoli se to z nějakého důvodu zdá být nezbytnou součástí jejich způsobů.

JB - Můžeš popsat různé typy hybridů z hlediska chování nebo to, co ti dělají nebo co děláš ty?

Karen - Všechny mé odpovědi k tomuto bodu se obecně vztahují pouze na lidsky vypadající hybridy, kteří se chtějí asimilovat do naší společnosti. Zdá se, že všichni patří do jedné skupiny a jednají navzájem podobně. Jejich hlavním cílem je, aby se na Zemi začlenili a neupozorňovali na sebe. To, co pouze mohu říci, je, že chtějí zapadnout, což právě chtěli, abych pro ně dělala a já se dostanu v poslední části k nějakým detailům ohledně těchto aktivit. Jejich chování je obvykle jednou z forem učení, ale nenechme se mýlit, jejich potřeby jsou vždy na prvním místě. Když jsem unavená, nemocná nebo jim nijak nepomáhám, je v tom jen malý rozdíl. A pokud nechci s nimi mít sexuální vztahy, nemá to žádný vliv na situaci. Tato skupina je cílevědomá v tom, co je třeba provést a všechno ostatní je vedlejší.

Je zde i další skupina, se kterou jsem často komunikovala, která se více zabývala zabezpečením. Ani jednou nikdo z těchto bezpečnost chránících hybridů neprojevil zájem o začlenění do našeho světa. Starají se o to, aby všechno, co dělají, muselo zůstat v tajnosti - a aby nezůstal žádný důkaz o probíhajícím programu. Protože jsem mluvila o svých zkušenostech s některými lidmi, měla jsem mnoho jednání s těmito jejich bezpečnost chránícími hybridy. Jsou zcela zaměřeni na utajení, jeho dodržování a ochranu jak pro hybridy, tak další mimozemšťany.

Když jsem natolik získala důvěru někoho, abych mu řekla o některých věcech, které se mi dějí, mohla jsem se obvykle spolehnout na návštěvu jednoho nebo více těchto bezpečnostně smýšlejících. Říkali mi, že nesmím mluvit o ničem, co s nimi dělám a posílili to tím, že na mě zírali a vtiskli to do mé mysli. Je to nějaký druh kontroly, který používají nad mými vlastními myšlenkami - a když zapůsobí dosti silně, je velmi obtížné to překonat. Já mám prostě najednou pocit, že nechci diskutovat o ničem nebo že si nechci připravit fotoaparát tak, abych je zachytila na film, bez ohledu na situaci, která je po ruce. Stala jsem se odborníkem na vnímání, i když mám averzi k něčemu, proti čemu nemohu bojovat. Mám obavy, že jsem od nich obdržela sugesce v rámci své životní cesty... Tyto návrhy mi obvykle dávají po několik měsíců, bez jakéhokoli sílení. Potom se mi zdá, že ztracejí svoji moc, aby mě ovládali, i když myšlenky zůstávají. Pokud jsou tyto návrhy důležité, zesilují je pravidelně pomocí zírání, aby nedocházelo k jejich vyblednutí.

Další funkcí těch bezpečnostních složek je trestání. Pokud jsem silně bojovala s jejich návrhy, mohli uplatňovat odstrašující trest. Tresty vždy hrozily znásilněním, fyzickým zneužíváním (někdy se zlomenými kostmi), hrami s mým vědomím za pomoci hrůzných obrazů a s vyhrožováním tomu, na kom mi záleží. Tato trestní sezení mohla někdy trvat 6-8 hodin a zahrnovala mnoho různých trestů, které používají. Jednou, když jsem měla informace, které chtěli, a bránila jsem se jim je říct, se mnou takto jednali několik nocí za sebou, celou noc mě zneužívali. Byla jsem opakovaně znásilněna a zbita, stejně jako mi hlavu tlačili pod vodu, až jsem cítila, že se utopím. Nakonec buď získali informace nebo přešli na jinou taktiku. Nikdy se nevzdávali.

JB - Další unesený, se kterým jsem mluvil, popsal fyzické a psychické mučení hybridy, které na něm páchali. Hybridi se chovali jako kdyby on, unesený, byl špatný člověk a zasloužil si být potrestán. Byl také sexuálně zneužíván Reptiliány a hybridy. Je to podobné tomu, jak hybridi při kontaktu zacházeli s tebou?

Karen - Myslím, že jsem již tak trochu odpověděla v předešlé otázce, ale ano, mají tendenci se ke mně chovat podobně. V jejich očích jsem "špatný člověk", protože jsem o nich mluvila s ostatními. Snažila jsem se odolávat jejich vlivům a bylo velmi těžké, abych sama zabránila jim pomáhat s jejich plány. Kdykoli mohou potrestat kohokoli jakýmkoliv způsobem, který si přejí. Poslušnost je název jejich hry na tak dlouho, dokud nebudu spolupracovat, do té doby pokračují ve zneužívání. Nicméně, jak jsem řekla, to jsou jen ony bezpečnostní složky hybridů. Asimilačně smýšlející hybridé nejsou obecně hrubí, ale spíše chtějí ze situace něco vytěžit. Byla jsem v situaci, kdy jsem nechtěla spolupracovat s jedním z nich a oni zavolali bezpečnostního hybrida, aby zvládl problém.

JB - Jak všudypřítomní jsou tito hybridi? Bylo uvedeno, jako by infiltrovali každý segment společnosti. Je to to, co jsi pozorovala?

Karen - V mém každodenním životě nemám možnost přijít do styku s těmi, kteří jsou ve vládě či v mocenských pozicích. Takže jsem si jich v těchto pozicích nevšimla, ale to je pochopitelné. Velmi dobře by tam mohli být, ale já to prostě nevím.

Všimla jsem si jich v obchodech a na jiných veřejných místech. Občas, když sleduji v televizi nějaké živé přenosy, tak je vidím. Samozřejmě, že nemohu být objektivní, ale je tu něco v tom, jak vypadají a v jejich chování, které prostě ve mně způsobí alarm. To je vidět v mnoha různých situacích a zdá se to být čím dál častější. Můj odhad je, že se tiše infiltrovali do všech oblastí života.

JB - Jaké jsou psychické a metafyzické schopnosti projevující se u těchto hybridů? Ty jsi popisovala, že se mohou náhle objevit u tebe doma, i když jsou okna a dveře zavřeny. Můžeš to upřesnit?

Karen - Myslím, že jejich schopnosti lze rozdělit do oblastí duševních a fyzických sil. Mentálně mohou komunikovat pomocí telepatie, ovládat do značné míry myšlenky a pocity člověka, vyvolat ochrnutí u lidí, aby zabránili fyzickému boji nebo útěku; a ovládají fyziologické reakce jako je sexuální vzrušení.

Fyzicky jsem pozorovala jak procházejí zdmi a okny, jako to dělají malí Šedí. Také jsem je někdy viděla ovlivňovat elektronická zařízení, jako jsou zvonek (nikoli mechanický, ale elektronický) a počítače. Nejsem si jistá, jestli je to náhodné nebo úmyslné. Často jsem to pozorovala a zdálo se, že je to náhodné. Jak jsem se zmínila, tak se objevili v mém domě, i když všechna okna a dveře zůstaly zamčeny. Pozorovala jsem, jak to dělají - a předpokládám, že je to stejným způsobem jako u malých Šedých, kteří při tom využívají světelný paprsek.

JB - Můžeš rozvést, co se snaží dělat, když se dívají upřeně do očí? Uvedla jsi, že je to forma kontroly mysli, kdy se buď snaží ovlivnit to, co si myslíš anebo chování určitým způsobem nebo naopak, abys zapomněla na některé věci. Zmínila jsi se o tom, jak udělat něco pro sebe, když tvoříš myšlenky a vzpomínky na dané téma. Můžeš to upřesnit?

Karen - Když se mi upřeně dívají do očí, tak v závislosti na situaci se může dít mnoho věcí. Když jsem byla jaksi poslušná, často první věc, kterou sledovali, když se upřeně dívali, bylo co jsem udělala nebo neudělala. Například: jestli jsem mluvila s někým o záležitostech, o kterých jsem měla zakázáno mluvit? Mám mnoho vzpomínek na své poslední setkání? Už jsem získala nějaký fyzický důkaz o nich, například fotografie nebo záznam? Zírání je první věc, kterou udělali, aby získali odpovědi na tyto otázky.

Co se týká shromažďování informací týkajících se sporných otázek, často používali takové zírání za účelem vštípit mi „správné“ chování. Například, pokud se objevili, když jsem s někým o nich mluvila, pak „tlačili“ na myšlenku, že už nikdy nebudu chtít mluvit o této věci znovu. Nebo možná, že už nikdy nebudu chtít znovu mluvit s touto osobou. Pokud by při tom našli nějaký důkaz neposlušnosti, byli by téměř vždy dávali pokyny, jejichž cílem by bylo kontrolovat nějakým způsobem mé chování. Občas používají tyto kontrolní pokyny samy o sobě v době, když posilují staré pokyny nebo za podobných okolností.

Další způsob, jenž používají zírající, je metoda jak získat informace o problematice výuky v rámci asimilace. To se může stát tím způsobem, že například jeden z nich na mě zírá a ptá se, a potom na to odpovídám. Tento proces se opakuje s různými otázkami (téměř vždy na stejné téma). Je to velmi pomalé a je to podobné normální konverzaci. Velkým rozdílem je, že mohou být společně se slovy vyvolány obrázky a pocity za účelem zvýšení významu dané otázky.

Jiný způsob, jenž používají, je že se upřeně dívají na předmět, který je složitější popsat. Hybrid začne tím, že zahájí zírání na mě a já si budu vědoma toho, že dělá něco pro mě, ale nevím přesně co. Velmi rychle se vcítím do odkazu z této hybridní mysli a „uslyším“ onen předmět. Předmět nebude vyjádřen slovy, ale spíše čistě myšlenkovou formou. Okamžitě se moje mysl naplní vším, co vím o tomto tématu, a to do nejmenších a skrytých detailů. Všechno, co jsem kdy měla k tomu nějakým způsobem připojeno, se tam octne. Pak mám pocit, že celý tento blok informací převádím na hybrida. Někdy to udělá se čtyřmi nebo pěti předměty v řadě. To ve mně obvykle zanechá pocit vyčerpání a vysátí.

Další způsoby, jaké na mně byly použity zírajícími, byly, že mi ukazují obrázky a věci. Někdy to používají, aby mi něco vysvětlili, třeba něco, co chtějí, abych udělala. Jindy to používají jako formu trestu a já jsem přitom znepokojena obrázky přátel a rodiny, kteří jsou poškozeni mou akcí. Tyto obrázky mohou být velmi účinné a zdají se být naprosto reálné, když je vidím.

Poslední způsob, jaký používají při zírání, je vyvolání emocí, jako jsou sexuální pocity, když chtějí provozovat pohlavní styk nebo provést na mě gynekologická vyšetření. Používali také schopnost vyvolat emoce v souvislosti s city - k ochraně lidských hybridů - a vzbuzují emoce lásky a sounáležitosti.

JB - Můžeš popsat, jak byli hybridy ohroženi tví přátelé a blízcí a jak přímo působili na některé ze tvých přátel, aby přerušili jejich přátelství s tebou?

Karen - Jak víš, je to pro mě trochu těžké mluvit o tom, jak jsem utrpěla ztrátu dalšího přítele. Řekli mi mnohokrát, že když budu s někým o nich podrobně mluvit nebo sdělovat mé zkušenosti, najdou tu osobu a ukončí vztah, co s ní mám. Po několika zkušenostech za sebou tomu teď věřím.

Zdá se, že jsem sdílnější k lidem, s nimiž sdílím průběžně vícero informací spíše než jen k nahodilým kontaktům. Ale oni jsou zcela úspěšní v rámci těch, na které se zaměřují jako na potenciální hrozby. Také běžně ohrožují i ty, o nichž si myslí, že s nimi nemám mluvit. Dosti záleží na nich, aby našli účinný způsob, jak mě ukáznit. Například budou ohrožovat moje děti, budou zobrazovat hrozné scény, jak s nimi špatně zacházejí anebo že umírají, když se snažím odolat. Chápu, že to znamená, že by se to stalo, kdybych neposlechla.

Mám pocit, že bezpečnostní složky hybridů se rozhodly, že bych neměla mluvit s nikým o svých zkušenostech. Kromě toho tam bylo společné úsilí k odstranění jakékoliv podpory v tomto systému, což mě mohlo povzbudit, abych jim odolávala, ale také k diskreditaci toho, co říkám, takže v případě, že se informace dostanou v určitém okamžiku na veřejnost, nikdo jim nebude věnovat pozornost. Tak dalece to bude účinné. Věřím, jestli někdy začnu znovu s někým spolupracovat, že tato osoba bude také ode mě odříznuta stejným způsobem.

JB - Můžeš popsat některé technologie, které používají ve tvé přítomnosti a jaké technologie jsi viděla na jejich základnách?

Karen - světelný paprsek, jaký může projít až do vozidla a zpět, je jejich velmi často používanou technologií. Věřím, že stejně jim to umožňuje procházet zdmi a okny.

Měla jsem určité přístroje umístěny na hlavě, a to v různých pozicích - jak se zdá, tak jim buď umožnily se mnou ve větší míře komunikovat nebo mě ve větší míře kontrolovat. Mohou to být elektronická zařízení a je s tím obvykle spojeno několik okamžiků bolesti, pokud jsou umístěna na hlavě. Některé z nich jdou přes vrchol mé hlavy, zatímco jiné jsou na temeni nebo přes mou čelní oblast. Tato zařízení, zdá se, umožňují lepší přístup k mé mysli, i když si nejsem jistá, jak to dělají. V posledních měsících jsem byla vystavena těmto zařízením se zvyšující se frekvencí.

Při jedné obzvláště hrozné události, asi před rokem, jsem seděla v něčem, co vypadalo jako zubařské křeslo. Na hlavu mi dali přístroj, který běžel od zadní části jednoho ucha, kolem zadní části mé hlavy a dosáhl těsně až k mému druhému uchu. Když jsem se podívala dolů na své tělo, najednou jsem po něm viděla elektrické jiskření, ale nemohla jsem se pohnout, abych se pokusila zastavit tento proces. Uprostřed mé bolesti a strachu na mě začal zírat Vysoký šedý. Vzpomínám si, že jsem se snažila mu ubránit, ale cítila jsem, že byl o mnoho silnější a že jsem právě pohřbila své vlastní ego hluboko do sebe. Nemohla jsem proti němu vůbec bojovat. Jak proces pokračoval, cítila jsem, že moje mysl je touto bytostí snadno manipulovatelná. Když bylo po všem, zjistila jsem, že se o nic nestarám. Cítila jsem se citově otupělá, neznám lepší termín. Probudila jsem se druhý den s pocitem, který přetrvává dodnes, i když to teď už není tak silné. Vedla jsem před tím vášnivý boj proti nim, ale po tomto zážitku se už nestarám, jestli jsem bojovala nebo ne. Mám pocit, jako bych při této zkušenosti ztratila část své duše. Žiji v neustálém strachu, že budu vzata zpět na to křeslo.

Také jsem používala mapy v rámci jejich zařízení. To bylo zajímavé, protože to vypadalo, že jsou navázány na mé myšlenky. Dívala jsem se na obrazovku, která jako by se stala jakousi 3D mapou. Když jsem myslela na silnice nebo památky, staly se na mapě nějakým způsobem zvýrazněné. Silnice jako by se pozvedly, když jsem na ně myslela, památky byly náhle vidět a staly se jasnějšími. Jak jsem přemýšlela o cestování po silnici, cesta se sama o sobě začala kroutit a otáčet a její linie byla vlastně v pohybu, jako bych po ní cestovala.

V souvislosti s mapou jsem viděla více zobrazovacích zařízení, která se při pohledu na ně stávala 3D znázorněním nějakého obrázku, který zobrazovaly. To se nezdálo být přímo interaktivní, ale bylo to řízeno mimozemšťany nebo hybridy jako kdyby chtěli, abych něco viděla nebo se dozvěděla. Obrazy byly vždy velmi reálné a bylo někdy obtížné rozlišit mezi skutečným výjevem a obrazem, dokud nebyl proces u konce a obrazovka nezhasla.

JB - Můžeš popsat, co se dělo na některých místech, když byli hybridi ve tvém rodném městě? Popsala jsi obchod plný těchto hybridů.

Karen - Vzali mě na mnoho míst v okolí, kde bydlím. Existuje několik opuštěných budov v této oblasti, které byly oblíbené jejich malou skupinou, kde se se mnou setkávali a předávali vědomosti za pomoci metody přenosu informací, kterou jsem výše popsala, v otázce týkající se zírání. Protože tyto stavby mají v sobě často obrovské, otevřené místnosti, mohlo tam být najednou mnoho hybridů.

Také jsem s nimi šla do mnoha turistických obchodů, abych je učila, jak se orientovat při nákupu zboží. Jeden hybrid byl fascinován televizí. V okolí byly i 24 hodin otevřené obchody, kde jste mohli vidět na obrázcích zboží, co tam mají. Chtěli, abych je tam často brala, aby se mohli na ně dívat. Jindy jsem je brala do různých obchodů nebo oddělení obchodů a vysvětlovala jim zboží, které bylo vystaveno (například do lékárny, všechny léky atd.). Musela jsem pak třeba vysvětlit, proč to někdo chce koupit, a to se týkalo všech položek. Často, když jsem dělala nákupy pro mou vlastní rodinu, přišel hybrid a ptal se, proč jsem chtěla jít do tohoto obchodu? Jaký to mělo účel? Co by se stalo, kdybych tam nešla? Otázky byly často nekonečné. Občas hybridi dokonce kladli otázky prodavačům, kteří odpovídali stejně.

Často jsem je samozřejmě měla i ve svém domě. Také jsem byla v bytech, kde žili. Někdy to bylo tak, že jsem si mohla prohlédnout jejich byt a ujistit je, že tam není nic špatného, co by na ně upozornilo, jinak by hrozilo zírání a tresty nebo sexuální vztahy.

JB - Můžeš také popsat některé z dalších míst, jako ty byty, v nichž žijí? Učila jsi také některé z těchto hybridů, jak splynout s lidskou společností a jak vybavit jejich domovy tak, aby vypadaly normálně? Můžeš to upřesnit?

Karen - Z toho, co jsem viděla, žijí ve standardních apartmánech, které jsou v bytových komplexech. Předpokládám, že lidé, co žijí v blízkosti, vedle nich, nemají ponětí, co nebo kdo přesně jsou jejich sousedé. Viděla jsem jednoho hybrida žijícího v bytě, kde všichni ostatní v domě nebo komplexu byli lidé. Viděla jsem také několik hybridů, kteří žili v mnoha bytech ve stejné budově nebo komplexu. Skoro se zdá, jako by v těchto případech převzali celou budovu nebo komplex. Většinou to vypadalo, že jen jeden hybrid bydlí v jednom bytě, ale také jsem pozorovala i čtyři hybridy v jednom bytě. Myslím, že to byl dvoupokojový byt.

Co jsem musela napravovat, bylo všechno velmi zřejmé. Nábytek ve špatné místnosti - například gauč v jídelně, konzervy v chladničce. Hrnce a pánve naskládané na podlaze obývacího pokoje. Je úžasné, co vědí, ale je ještě více ohromující, co dělají špatně. Je třeba, aby si osvojili každodenní život. Dokonce jsem musela jednomu dávat lekce o tom, jak používat telefon a proč by ho měli mít. Učila jsem sprchování, koupání a základům hygienické rutiny. Proč by měli mít ručník v koupelně. Kam by měli dávat své oblečení, jak uvařit jednoduché věci, jaké věci dávat do ledničky, aby to nevypadalo divně. Prázdná lednička bude vypadat divně, ale také když bude zásobená podivnými věcmi, jako třeba konzervami. Učila jsem je, že zboží je nutno vyhodit po době spotřeby. Mléko v chladničce vypadá v pořádku, ovšem pokud tam nebylo už 6 měsíců.

JB - Co si myslíte, že je tady konečným cílem těchto hybridů?

Karen - Samozřejmě, že to nikdo nemůže přesně zodpovědět, mimo samotných mimozemšťanů a hybridů. Kdybych měla hádat, řekla bych, že jejich bezprostředním cílem je infiltrovat Zemi na všech úrovních společnosti a v každé společnosti na světě. Toto mě postupně vede k závěru, že jejich cílem je, aby nakonec převzali planetu. Nevím proč. Nejsem si jistá, proč je to důležité, abych byla upřímná. Intelektuálně vzato, bylo by to hezké vědět. Ale z čistě praktického hlediska bychom se měli zaměřit na prevenci toho, aby se to nestalo, pokud je to ještě možné. Snad to není potřeba řešit jako bezprostřední hrozbu, ale věřím, že je to hrozba pro náš způsob života a naši existenci.

Analýza a srovnání

Závěry, které dělám na konci tohoto dokumentu, jsou výhradně mé vlastní. Karen nemusí nutně souhlasit s některými závěry, co jsem zkoncipoval. Karen je velmi bystrý pozorovatel a jak jste viděli v části rozhovorů v tomto článku, je to velmi výmluvná a správně hovořící osoba. Je velmi odvážná a vydržela hodně fyzického a psychického týrání od Šedých a lidských hybridů, nemluvě o obtěžování od jiných unesených, kteří jsou pod mimozemskou kontrolou. Karen je opravdu hrdinkou v každém slova smyslu.

Existují paralely mezi činností hybridů, kterou dosvědčila Karen, což je předmětem této práce, – a hybridy usvědčenými od jistého P.R., se kterým jsem měl také rozhovor. Karen neměla žádné vědomé vzpomínky na Reptiliány. Později, poté, co jsme začali spolu navzájem komunikovat, nějaká plazí bytost ji podle mého názoru dvakrát navštívila, aby vyjádřila svou nelibost nad tím, že se mnou mluví. Uváděla, že tato bytost, která řídí činnost a školení hybridů, se zdála být křížencem mezi Reptiliánem a Vysokým šedým. Šedí byli ony bytosti, které ji obvykle unášely.

P. R. měl naopak jasné vzpomínky na to, že Reptiliáni a hybridi pracují společně. P.R. se domnívá, že hybridi se kterými se setkal, byli vytvořeni na práci pro Reptiliány. Ve skutečnosti P. R. připomíná, že viděl přenos reptiliánského vědomí z Reptiliána na člověka anebo snad lidsky se jevícího hybrida.

Karen byla použita jako trenér lidských hybridů. Učila je, jak se vmísit do lidské společnosti tak, aby nebyli jiní nebo neobvyklí. Stejně jako P.R., Karen byla sadisticky mučena a znásilňována „bezpečnostní složkou“ hybridů. Karen popsala některé z psychických technik hybridů, které na ni použili jako nátlak, což je způsob, kterým hybridi zesilovali příkazy, návrhy nebo nápady v mysli pouze tím, že zírali Karen do očí. Mohou také manipulovat s jejími emocemi nebo pocity vůči určitému hybridovi, kterého trénovala. To je další příklad toho, že city a emoce unesených jsou zmanipulovány. Příliš často unesení považují za bernou minci externě vnucené pocity, které mají vůči cizincům, kteří se podíleli na jejich únosu.

Zdá se, že hybridé měli užitečnější význam pro Karen, i když s nádechem období častého zneužívání, než tomu bylo u P.R., který nebyl zvyklý cvičit hybridy. Skoro se zdá jako by hybridi a Reptiliáni mučili P.R. pro pouhé potěšení z toho, zatímco jiní hybridi byli jasně určeni pro Karen, na výcvik hybridů v nuancích každodenního života v lidské společnosti. Hybridi si uvědomili, že Karen představuje obrovský zdroj poznání a moudrosti o lidské společnosti. Hybridi, jak se zdá, nejsou schopni ukazovat jakoukoli vděčnost. Karen poukázala na to, že nezáleželo na tom, jestli byla unavená anebo zmožená, v případě, když ji hybridi chtěli znásilnit nebo je učila po dobu několika hodin až do konce, hybridi vždycky udělali to, co chtěli. Mimozemšťané na ni použili mučící židli, která byla popsána také jinými unesenými. Toto zařízení bylo v podobě od židlí až po kovové plošiny. Cizinci někdy mohou používat i přenosné zařízení k mučení unesených. (Předza za lety mi malé hnědé bytosti umístili jakýsi poloviční límec na zadní stranu krku a elektrickým proudem mi připravili peklo. Po celou dobu mučení se mi malí hnědí mimozemšťané smáli.)

Karen trénovala ženy hybridů a mladé hybridy, stejně jako mužské hybridy. Studovala hybridy jednotlivě i ve skupinách. Studovala je v úplně cizím prostředí nebo naopak na běžných světských místech jako je obchod nebo byt. Řekla mi, že jsou to nesmírně rychlí studenti. Zeptal jsem se jí, jestli se jí zdá, že tito hybridé stárnou stejným tempem jako běžní lidé. Uvedla, že se jí zdá, že stárnou pomaleji než my, s odkazem na dobu, kdy se jeden z hybridů, který ji docela často před lety používal k zírání, vrátil na nečekanou návštěvu. Nezdálo se jí, že by tento hybrid jakýmkoli způsobem zestárnul.

Kdo nebo co stojí za ovládáním těchto konkrétních hybridů?

Od okamžiku, kdy mi Karen vyprávěla svůj příběh, mám podezření, že Reptiliáni stojí za hybridy a za konečnou kontrolou aktivit hybridů. Tato víra nepramení z jakýchkoli apriorních zkreslených názorů. Vím, že Reptiliáni chtějí pracovat v pozadí. V době, kdy jsem mluvil s Karen jsem důkladně vyslechnul i P.R. stran jeho zkušeností s hybridy a Reptiliány.

Karen neměla žádné vědomé vzpomínky na Reptiliány. Kdyby procházela obdobím pronásledování a kybernetických útoků od jiných unesených, mohlo by se to obrátit proti ní. Tito jiní unesení se jí ujali, ale nakonec se to změnilo tak, že se to obrátilo proti ní. Tito snadno manipulovatelní unesení (které jsem vždy označoval jako "Muppets"), pak začali na internetu pomlouvačnou kampaň proti ní. Falešně prohlašovali, že si Karen vymyslela všechny své příběhy a byla jim jen na obtíž!

To je velmi běžné pro mimozemšťany a zejména Reptiliány, zaměřit ostatní unesené proti konkrétním uneseným. Mimozemšťané chtějí izolovat zvláště nepříjemné unesené, kteří ví příliš mnoho. Připomínám časté výtky Vysokých šedých, Reptiliánů a hybridů, aby si Karen nepamatovala své zkušenosti a nikdy neodhalila, co ví o aktivitách hybridních mimozemšťanů.

Krátce poté, co jsme Karen a já začali komunikovat spolu navzájem, Karen byla navštívena vysokou tmavou entitou a menší bytostí. Vysoká bytost zůstala na jedné straně postele, menší bytost zůstala na druhé straně a účinně ji obklíčily. Její manžel spal a nemohl se probudit. Karen cítila velmi negativní energii vycházející z vyšší temné bytosti. Byl to pocit strachu, jaký nikdy předtím necítila, navzdory všem ostatním zkušenostem, jež měla.

Vysoký tmavý "stín" ji pak varoval ohledně jejího odhalování čehosi o činnosti Šedých a hybridů. Dvakrát ji stínová bytost varovala před tím, aby zejména mně nic neříkala. Karen cítila, že byla navštívena za večer dvakrát. Její popis této vysoké stínové bytosti a její negativní energie byla vypovídající. Byl jsem přesvědčen, že to byl Reptilián, který ji v noci navštívil. Mnoho unesených, včetně mě, když se probudilo, našlo nad sebou tyčící se vysokou tmavou bytost. Negativní energie vyzařovaná takovou bytosti v kombinaci se silnými psychickými schopnostmi bytosti, mohou účinně paralyzovat a znehybnit unesené. Pouhá slova nemohou popsat pocit strachu, jaký tato návštěva vzbuzuje u unesených. (Některá zvířata v živočišné říši mají přirozený způsob, jak paralyzovat své oběti. Například tygr může vydávat řev, který se odráží v hrudi lidské nebo zvířecí oběti a účinně ji paralyzuje. Stejně tak reptiliáská negativní energie může vyvolat podobnou paralýzu u člověka.)

Karen se záměrně vyhnula kontaktu se mnou na pár dní, ale nakonec se cítila nucena, aby mi o tom řekla a varovala mě před vysokým stínem. (Nebylo to poprvé, co byl unesený varován Reptiliány, aby nikdy nemluvil nebo nesdílel se mnou informace. P.R. byl také varován Reptiliány, aby zůstal daleko ode mě. Ostatní unesení byli varováni Reptiliány ve věci sdílení informací se mnou a s Barbarou Bartholic.)

Karen se více zajímala o mé bezpečí než o své vlastní. Ujistil jsem Karen a slíbil jí, že bych se k ní nikdy neotočil zády, jako to udělali všichni ostatní unesení. Tak jsem se dostal do bodu, že Karen plně očekává, že se s ní někdo spřátelil a neobrátí se proti ní. Karen cítí, že ten, kdo je za hybridy, ať už se jedná o Šedé anebo Reptiliány, tak konečným cílem všech těchto aktivit je zotročení lidské rasy. Oprávněně troubí na poplašnou polnici.

Nejvíce inspirující finále jakéhokoli filmu, jaký jsem kdy viděl, přijde na konci filmu Stargate, když domorodci z planety Abydos, která byla původně obydlena otroky ze Země, se vzbouří proti svému falešnému bohu (mimozemšťan) a dosáhnou osvobození za pomoci týmu Stargate. Věřím, že v jeden den v nepříliš vzdálené budoucnosti se malá část lidské populace nakonec vymaní z reptiliánské kontroly a poté podkope úsilí negativních Reptiliánů, a to nejen na této planetě, ale i jinde ve vesmíru. Je naším osudem opustit tuto planetu v rámci vlastních podmínek a nikoli jako „sazenice“, klíčící na jiné planetě v podobě geneticky modernizovaného hominida, aby tak Reptiliáni mohli opětovně začínat tento proces planetární kontroly a zotročování.


James Bartley je unesený, který byl vystaven vysokým úrovním Duchovní války. Tento Američan studoval ve Velké Británii a v Německu. A to jako student vojenské historie, se zaměřením na zpravodajské služby, kontrašpionáž a speciální operace. Pracoval v průmyslu polovodičů, v telekomunikačním průmyslu a v okresní správě jako ombudsman. Rovněž pracoval ve státní správě v hlavním velení vojska v rámci oblasti zdrojů zpravodajské služby. Měl i vlastní podnikání.

James Bartley

http://hrvcanada.blogspot.cz/2012/02/james-bartley.html

Preklad: Mgr. Jan Pavlík (člen-korespondent České exopolitiky) a Dana Rašínová, DiS.

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Viac na tému "HYBRIDI" nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Reptiliáni (SM)
http://www.cez-okno.net/rubrika/reptiliani-sm

Greys (Šediváci, Strieborňáci)
http://www.cez-okno.net/stitok/greys-sedivaci-striebornaci

Typológia mimozemských rás
http://www.cez-okno.net/typologia-mimozemskych-ras


máj 03, 2014 18:43 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonymný
  Anonymnýmáj 05, 2014 14:46 popoludní

  Komentár: 

  By som tu zenu bral dost z rezervou. Podlamna je doma tyrana a zle spomienky si kompenzuje takymito bludmy. Pritom jej tvrdenia moze lahko dokazat a to tym ze ked tych udajnych hybridov vodila do obchodov a vysvetlovala im ako sa maju chovat a pod isto to bude na kamerovych zaznamoch jednotlivych obchodov. V opacnom pripade je to len blud psychicky chorej tyranej zeny.

 2. Obrázok používateľa Anonymný
  Anonymnýmáj 07, 2014 15:47 popoludní

  Komentár: 

  Článok obsahuje logické nezrovnalosti, pričom je zreteľné, že autor zjavne nechápe postavenie človeka v tomto svete ako i jeho emocionálne a duševné schopnosti. Téma reptaliáni a podobné mimozemské nezmysly sú len ďalšou z agiend duševne nízkych ľudí ponorených do hmoty, ktorých cieľom je dezinformovať ľudstvo, generovať nevedomosť a obmedzenosť. Potrebujú vytvárať témy, aby sa ľudia nezaujímali o svoj duševný rozvoj, aby nezistili, že ak sa odpútajú od "hmotného myslenia", prestanú sa báť, a ak sa prestanú báť, prestanú byť manipulovateľní a prestanú byť otrokmi...

 

 

Top