Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mise

Už hodně se napsalo o Eduardu Albertu Meierovi, zvaném «Billy». Leckdy nic lichotivého, natož potom objektivního. Každý člověk má jaksi svou vlastní subjektivní představu co, či především kdo, Billy Meier je. Málokteří ho znají osobně a když už, potom nikoliv natolik dobře, aby si o něm mohli utvořit nestranné mínění.Slovo o Billym a jeho práci

Většina si ho dává do spojení s UFO, což je také zprvu nejsnadněji pochopitelné, protože jeho UFO fotografie jsou celosvětově známé. Avšak čím dále tím více se tlačí celá tato UFO záležitost do pozadí a jeho hlavní činnost vychází stále jasněji najevo: on je muž pera, spisovatel, který už napsal tisíce stran, a sice nikoliv jednoduché romány, ačkoliv už také některé napsal, nýbrž spisy, obsahově podněcující myšlení, které dávají každému člověku popud stále více si klást otázky, a tím také stále více pochopit odpovědi. Je autorem desítek knih, které jsou napsané v překrásné a srozumitelné řeči. Jeho řádky nás vedou do světů, o kterých jsme ještě nikdy nesnili. Dává našim snům podněty a nechává naši fantazii válet kotrmelce tím, že dotýkané struny našeho nitra rozechvívá – struny, které bychom my sami možná nikdy neodhalili.

Billy je autor mnoha knih, které jsou zajímavé a hodné přečtení. Jak to, že to většina lidí nezpozoruje? Definují si Billyho pouze díky jeho UFO fotkám a tomu zda jsou pravé či nikoliv. Prosté plýtvání časem. Oni nerozeznají a nevědí, že Billyho úloha a hlavní zaměstnání je psaní a učení. A to činí tak mistrně a s takovou plynulostí, že každá věta sedí a je obsahově správná a to už při prvním napsání, aniž by ještě dodatečně musela následovat větná a obsahová korektura. To příliš snadno nenapodobí takzvaní autoři, kteří pilují a upravují své knihy po celá léta, až jsou pak konečně vydané. Zatímco Billy napíše knihu zpravidla v několika málo týdnech, nebo za dva až tři měsíce, a sice s hodnotným obsahem.

Billy vykonával velmi mnoho rozdílných pracovních činností rozmanitých profesí, aby nakonec nad tou nejtěžší a nejnáročnější prací doslova zůstal sedět. Ke štěstí všech lidí, kteří jeho knihy čtou a studují a jsou vděční, že všechny tyto nekonečně velké poklady jsou díky němu sepsány a zachyceny.

Eva Bieri, Švýcarsko

Rozhovor s «Billym» Eduardem A. Meierem

1) Kdy a jak začaly tvé kontakty s mimozemšťany? Jak dlouho mají ještě trvat?

Mé kontakty s lidmi mimozemského původu začaly ve čtyřicátých letech, když jsem byl ještě mrňous. Má první kontaktní osoba byl starý muž, jehož jméno bylo Sfath a který hovořil dialektem naší vesnice Bülach, tedy trochu rozvláčnou švýcarskou němčinou.

Celé to začalo jednoho krásného, slunného letního rána, když jsem se svým otcem stál za naším domem, vedle velkého ořešáku. Náhle jsem pocítil vnitřní nutkání bezpodmínečně nasměrovat svůj pohled na kopec Eschenmoserberg, následkem toho jsem nahoře, na azurově modrém nebi uviděl stříbrný blesk, který vystřelil směrem ke kostelní věži.

Trvalo to jen zlomek sekundy, potom ten stříbrný blesk vystřelil nad námi pryč a zmizel za asi 5 kilometrů vzdáleným lesem. Při tom jsem mohl spatřit, že se jednalo o velký kulatý kovový disk. Otec na otázku z mé strany, co to tedy mělo být, odpověděl, že se asi jednalo o nejnovější Hitlerovu tajnou zbraň. Nemohl jsem tomu uvěřit, a tak jsem od té doby pozoroval pořád oblohu, při čemž jsem pak vždy v noci na obloze viděl pohybující se hvězdy, které se táhly vysoko po obloze, kde se nejednalo o letadla.

Jednoho dne jsem v sobě pocítil impulsy a nějak jsem slyšel hlas, který se se mnou nadále bavil, až mě jednoho dne vyzval, abych šel do tzv. Langenzinggenu v Hoeragenském lese a tam čekal na to, co mi bylo ohlášeno, totiž, že tam budu navštíven nějakým létajícím zařízením hruškovitého tvaru. Takže jsem poslechl výzvy a šel jsem na jmenované místo. Když jsem tam přišel, netrvalo dlouho, a pak se spustil dolů stříbrný létající stroj hruškovitého tvaru a přistál. Poté vystoupil velmi starý muž, který mě přátelsky oslovil a vysvětlil mi, že je Sfath a přichází z jedné cizí planety, a že má se mnou mnoho věcí k projednání a má mě o mnoha věcech poučit atd. To byl můj první kontakt s člověkem mimozemského původu. Od té doby se pak konalo se Sfathem mnoho kontaktů, jež skončily roku 1953, aby pak byly dále vedeny jednou ženou jménem Asket až do roku 1964. Zatímco Sfath pocházel z Plejád/Plejár, Asket přišla z Vesmíru DAL, což je sesterský Vesmír k našemu, vesmírné dvojče. Do roku 1975 se potom nekonaly žádné další kontakty, načež 28. ledna roku 1975 byly znovu zahájeny a to dívkou z Erry, jedné planety v systému Plejády/Plejáry, který nemá s nám známým souhvězdím Plejád nic co do činění. Jméno nové kontaktní osoby bylo Semjase a kontakty s ní trvaly jen do začátku osmdesátých let. Kromě ní byli ještě kontaktními osobami její sestra Pleja, jakož i její otec Ptaah a jeden velitel jménem Quetzal. Další kontaktní osoby byly od té doby ještě dívky jménem Talida a Menara, atd.

Oficiální kontakty skončily v brzkých ranních hodinách 3. února 1995. Toto ale neznamená, že by byly kontakty s konečnou platností přerušeny, nýbrž právě jen to, že oficiální kontakty přestaly existovat, protože Plejáďané/Plejárané svoje úkoly na Zemi splnili. Lidské, soukromé a neoficiální kontakty se dále udržují a to tak dlouho, dokud nezemřu a tedy se nerozloučím se životem. Tyto kontakty ovšem již nebudou tak časté, jako to bylo v případě těch do 3. února 1995; a snad také bude možné, že se tu a tam přece ještě budou moci kontaktní rozhovory zaznamenat a informace předat dál.

2) Je možné dostat hrubý přehled lidských ras ve Vesmíru?

Podle zákonů Tvoření bylo původně vytvořeno 40 353 607 různých čistě lidských ras, které přirozenou evolucí vzešly z mnoha planet mnoha slunečních systémů v mnoha galaxiích celého Vesmíru a které se tedy vyvinuly z přirozených biologicky evolučních pochodů celkového planetárního vývoje. Vývoj byl přitom takový, že nejprve vznikla planetární flóra; a sice díky jistým aminokyselinám a sloučeninám aminokyselin.

Přirozeným během vznikání a zanikání vzešla další přirozená koincidence, tedy další smysluplné setkání příčiny a následku, z čehož vyplynuly nové sloučeniny aminokyselin, ze kterých se pak vyvinula fauna – tedy svět zvířat. Jestliže tedy existovaly u flóry nejdříve jen lišejníky a jim podobné porosty, tak v dalším postupu se nyní objevila zvířata, která žila právě tak z rostlin, jako také tím, že sloužila sobě navzájem jako potrava. Tato zvířata byla také začleněna do vznikání a zanikání, takže rovněž ukládala látky a umírala, což opět vyvolalo nové biologicko-chemické procesy, ze kterých vznikaly zase nové sloučeniny aminokyselin a nové formy života. Tentokrát právě forma života člověka, která se členila na mnoho ras, jak bylo právě řečeno na těch 40 353 607, které k tomu vykazovaly celkem 343 rozdílných barev pleti. Všechny tyto lidské rasy byly navíc mezi sebou různými způsoby odlišné, každá dle životních možností na jejich domácích světech a podle atmosfér atd., zjevně však patřily k druhu člověk. Tak vznikly jak skřítkovité lidské životní formy, tak i formy trpasličího i vysokého vzrůstu, tak tedy i trpaslíci, obři, giganti, titáni atd. Mezi těmito byli také málo vzrostlí, kteří sice tedy náleželi tomu samému druhu své rasy, avšak kvůli genetickým chybám nedosáhli celé normální velikosti. Tito málo vzrostlí neměli ale nic společného s trpaslicky vzrostlými, neboť trpaslíci byli vlastní rasy, a tak se to zachovalo až dodnes. Málo vzrostlí existují ještě dnes a to také zde na Zemi, kde se jim žel nadává do Liliputánů podle vymyšleného příběhu z Guliverových cest.

Na Zemi máme různé velikosti lidí, které také patří různým rasám, jako např. malí Pygmejové, pak ti normálně vzrostlí, kteří jsou v převažujícím počtu, jakož i obři mezi pozemskými lidmi, jako např. příslušníci kmenů Watussi a Massai.

3) Odkud pocházejí mimozemské inteligence, se kterými udržuješ kontakty a proč navštěvují nás na Zemi zrovna tito?

Mimozemšťané, s nimiž udržuji kontakt, pocházejí ze souhvězdí Plejády/Plejáry. Toto souhvězdí není však identické s Plejádami, které vidíme v naší prostorovo-časové struktuře ve vzdálenosti asi 420 světelných let od Země, neboť tyto jsou staré teprve okolo 62 milionů let a jako modrá horká slunce jsou absolutně neschopná nést život v jakékoliv formě, tak tedy ani v čistě duchovní, ani v materiální podobě. Plejády/Plejáry mimozemšťanů existují v jiné prostorovo-časové struktuře, a to v takové, která je o zlomek sekundy posunuta k naší a která může být přes uměle vytvořenou dimensionální bránu prolomena v místě u od nás viditelných Plejád, odkud je pak vzdálenost ještě okolo 80ti světelných let k souhvězdí Plejár, jak mimozemšťané svůj domovský systém nazývají, což ale neznamená nic jiného než Plejády, jak je my označujeme v naší řeči. Před o něco více než 50ti tisíci lety, když mimozemšťané našli souhvězdí Plejár a jejich planety a tyto také osídlili, nazvali je ve své řeči po Plejádách rovněž Plejáry, a to z důvodu, protože tyto se právě nalézali prakticky zrovna na druhé straně oněch Plejád, které známe tady na Zemi.

Plejáďané/Plejárané nás na Zemi navštěvují, protože vykazují jakési spojení k určité skupině pozemšťanů, kteří přišli na Zem původně ze systémů Lyra-Vega, přičemž jsou tyto Lyra-Vega systémy, zrovna tak k těm nám známým v čase a prostoru, posunuty. Tito pra-Lyra-Végané způsobili v nejranějších dobách na Zemi mezi pozemskými lidmi několik neštěstí, čímž se ztratilo učení ducha, a tím i způsob života člověka v souladu se zákony Tvoření, přičemž však hráli roli také ještě jiné faktory, které neměly nic společného s Lyra-Végany, nýbrž s jinými mimozemšťany, kteří na lidech provedli genové manipulace. Tito mimozemšťané pak přišli na Zem a zde se smísili s ostatními, čímž bylo nakonec zasaženo celé lidstvo na Zemi, díky dědičnosti a opakované dědičnosti. Aby nyní vzniklé škody a chybná řízení odstranili, cítí se Plejáďané/Plejárané povinováni přinést pozemšťanům náležité učení a nutné informace, aby tak rovněž odstranili díky jejich přímým předkům vzniklé škody, jako i ony škody, které napáchaly jiné inteligence.

4) Můžeš nám vyprávět, jak v praxi takový kontakt probíhá – dříve a dnes?

Za kontakty jsem během těch prvních let musel najezdit na mopedu často mnoho kilometrů po okolí až jsem konečně, telepaticky veden, byl zaveden na jedno nanejvýš opuštěné místo nebo na odlehlou lesní paseku, kde se na mě zpravidla již čekalo s přistávající paprskovou lodí nebo se po pár minutách objevila. Někdy trvalo více hodin, než se tímto způsobem uskutečnil kontakt, protože jednoduše byli pořád všude lidé nebo, protože jsem byl sledován a to jak ve dne tak i v noci.

Někdy mi bylo povoleno vzít s sebou lidi, kteří potom však museli čekat ve vzdálenosti minimálně 500 metrů od místa kontaktu, zato ale často viděli přílet nebo odlet paprskové lodi nebo dokonce mohli vidět demonstrace letu či spalování energie.

V pozdější době, když jsme již bydleli v Semjasině středisku stříbrné hvězdy, jsem byl už jen zřídka vyzván ke kontaktu do lesů, nýbrž jsem byl zpravidla jednoduše do paprskové lodi „vyzdvižen“, přičemž se tu a tam stalo i to, že jsem byl „vyzdvižen“ vzhůru ze středu skupiny lidí, což mohou dosvědčit právě tak jako i skutečnost, že různí členové skupiny vícekrát viděli paprskové lodě nebo jejich demonstrace nebo dokonce mimozemšťany samotné při různých příležitostech.

V roce 1982 jsem prodělal těžké zhroucení, které poškodilo celé mé zdraví a z kterého jsem se znovu jen krajně namáhavě jakž takž zotavil a až do roku 1989 jsem stál blíže smrti než životu. Tehdy mě Plejáďané/Plejárané navštěvovali přímo, a to tak, že se „přenesli“ do mé kanceláře nebo rovnou ke mně, pokud jsem byl někde venku sám.

5) Jak dlouho trvá let prostorem pro Plejáďany/Plejárany, z jejich domovských světů k Zemi, a jak vůbec dokáží tuto astronomickou vzdálenost kolem 500 světelných let urazit?

Na začátku kontaktů trval přílet z prostorovo-časově posunuté struktury té dimense z druhé strany ze Země viditelných Plejád kolem sedmi hodin. Časem se přílet zredukoval na 7 minut, protože technika se dále vyvinula. Nejnovější způsob možnosti cestování je utvořen tak, že každá libovolná vzdálenost v celém Vesmíru se může při použití transmiterů překlenout absolutně bezčasově a skutečně bez jakékoliv časové ztráty.

Během období prvních kontaktů používali Plejáďané/Plejárané ještě paprskové pohony, tachyonové a antihmotové pohony, přičemž s těmito dvěma posledními se dosáhlo mnohonásobné nadsvětelné rychlosti, kterou mohly být ty obrovské vzdálenosti v krátké době překonány. Tyto techniky byly také nadále ještě ponechány kromě nejnovější možnosti cestování s transmitery, díky jimž mohou být cílové souřadnice programovány prakticky na metr přesně a cíl může být dosažen bez ztráty času.

6) Proč mimozemšťané nepřistanou před veškerou veřejností, např. před palácem OSN v Ženevě nebo před Bílým domem ve Washingtonu?

Důvody pro to jsou rozličné. Vlastní podstatou je ale důvod, který je zakotven ve směrnici, která uvádí, že se Plejáďané/Plejárané nesmí žádným způsobem vměšovat do jakýchkoliv věcí jakýchkoliv lidstev jakýchkoliv planet a nesmí se nechat poznat, pokud dotyčné lidstvo na jedné straně samo není schopno ve správné míře kosmického letu a na druhé straně v etické a humanistické formě nedosáhlo ještě normu závazné mírumilovnosti a lidskosti, jakož i kosmické sounáležitosti s veškerým životem. Takže se mimozemšťané Plejád/Plejár také nesmějí otevřeně a volně ukazovat a pohybovat.

7) Proč má zrovna „Billy“ Eduard Albert Meier kontakty s Plejáďany/Plejárany a jinak nikdo?

Důvod k tomu se nachází v tisíce let staré minulosti, kdy moje forma ducha existovala v lidech, kteří se zavázali k určité misi, a sice z vlastního úmyslu. Tato mise se stala pro «Celkové vědomí», které je schopno reinkarnace, společně s formou ducha, dlouhodobým úkolem přes mnoho reinkarnací a tisíce let dál, a sice do dnešní doby. Přitom se «Celkové vědomí», které pochází z vyšších úrovní, přizpůsobilo nižším formám vědomí existujícím na Zemi, přičemž si však podrželo schopnost zůstat přizpůsobeno také vyšším formám vědomí. A když tedy dnes a v Nové době mohu udržovat kontakty s Plejáďany/Plejárany, potom právě pouze proto, že je moje «forma Celkového vědomí» schopna přizpůsobit se těmto ve vědomí a duchu vysoko vyvinutým mimozemšťanům, což je na Zemi možné pouze u mě, aniž by na Zemi měli ještě někteří jiní lidé tuto schopnost, čímž je pro jiné obyvatele Země také absolutně nemožné udržovat s Plejáďany/Plejárany jakékoliv kontakty.

Moje forma ducha zůstala přirozeně stále ta samá přes všechny ty tisíce, resp. tisíce a miliony let, zatímco se však reinkarnace schopné «Celkové vědomí» změnilo tak, jak je to nezadržitelnou evolucí právě dané a normální, přičemž se při každé reinkarnaci narodilo tedy nové vědomí, a tím tedy i nová osobnost, která už s předchozí osobností nemohla vykazovat nic společného a to ani nikdy nebude. To znamená, že přijmout, že člověk s jednou určitou osobností může být ve dvou rozličných životech jedna a ta samá osoba, je mylné. Pouze a jenom forma ducha zůstává ta samá, zatímco se však osobnost vědomí evolutivně mění, což ale neznamená, že se eventuelně nemohou objevovat zpětné vzpomínky na osobnosti dřívějších životů.

8) Vlastníš dalece nejrozsáhlejší a zároveň nejlepší fotografický a filmový materiál co se týče mimozemských létajících těles, jejich letových manévrů, stop po přistání atd., který je na Zemi absolutně jedinečný. Jak pro Tebe bylo možné, jako jednorukého, zhotovit takovéto záznamy?

Za to mohu jen poděkovat Plejáďanům/Plejáranům, neboť mi byli při obstarávání veškerého materiálu v každém ohledu nápomocni. Vysílali mě právě na nejrůznější místa, kde prováděli demonstrační lety pro mé snímky a speciálně jen pro mě a to takovým způsobem, že jsem mohl fotoaparátem a filmovou kamerou vyhotovit libovolné snímky a filmy, částečně s přesnými pokyny pilotek a pilotů paprskových lodí. Takže jsem byl pověřen zhotovit určitý filmový a fotografický materiál, přičemž mi mimozemští přátelé pomáhali. Jinak jsem ale právě bez dovolení žádné filmy a fotky udělat nemohl, neboť mi to nebylo povoleno. Pokusil-li bych se o to přesto, mohl jsem si potom být jist, že mi bude film zničen.

9) Proč jsi byl mimozemšťany pověřen udělat filmy a fotky jejich paprskových lodí a jejich letových manévrů?

Odůvodnění bylo to, že jsem měl vytvořit nejprůkaznější, a na světě nejlepší fotografický a filmový materiál mimozemských létajících zařízení, která jsou pozemšťany všeobecně nazývána UFO. Tento materiál měl sloužit tomu účelu vyvolat celosvětovou UFO kontroverzi, aby se ve věcech mimozemského života pozemské lidstvo konečně vyburcovalo, přičemž tím měly být také úřady a vojáci v logickém sledu přinuceni ozřejmit své tajné poznatky a výzkumy ve věcech UFO a zpřístupnit je občanům. Přitom v určitých zemích měla být také odhalena a vyjasněna lživá popírání zřícení UFO, jako i dementi o zajištění zřícených UFO a jejich posádek. Tato kontroverze, a to si byli Plejáďané/Plejárané jisti, se mohla skutečně konat a splnit svůj účel jen potom, pokud bych rozšířil po celém světě zhotovený filmový a fotografický materiál, přičemž mohla automaticky vzniknout zrovna tak celosvětová kontroverze mezi příznivci a protivníky mého materiálu, mých výpovědí a kontaktních rozhovorů. To se pak také skutečně stalo, přičemž moji protivníci nemohli zabránit tomu, že se objevovalo stále více příznivců mého příběhu a kontaktů, a že jich bylo tím více, čím více se mě pokoušeli označit za švindlíře a podvodníka. Tím se stalo přesně to, co Plejáďané/Plejárané předpověděli, totiž že čím více mně nadávají a pomlouvají, tím stále více lidí rozpozná pravdivost mého příběhu.

10) Co všechno ještě patří k tvým důkazovým materiálům?

Dostal jsem od Plejáďanů/Plejáranů nejrozličnější vzorky kovů v nejrozličnějším stadiu výroby, které byly prozkoumány také v Americe, se zjištěním zkoumajících metalurgů, že tyto kovy musely být vyrobeny studeným výrobním postupem, který je na Zemi ještě nemožný a mohl by být možný nejdříve snad za 150 let. Později jsem ještě obdržel různé krystaly a umělé materiály, jako i slitiny z mědi, niklu a stříbra a rovněž čisté stříbro, které však pocházelo z našeho sesterského vesmíru, Vesmíru DAL.
 
Další důkazní materiál jsem mohl pořídit pomocí záznamů sirénních bzučivých šumů, které nemohly být napodobeny ve vědeckých laboratořích ani tuctem syntezátorů. Dále jsem směl vyfotografovat laserovou pistoli a s touto také prostřelit díru do odumírající jabloně, která pak náhle zázračně začala opět kvést a od té doby nese rok co rok plody, čemuž tak dříve nebylo.

Jako důkazy nesmíme zapomenout také různé svědky, kteří často při kontaktu směli přijít až do blízkosti kontaktního místa a též mohli zažít různé demonstrace paprskových lodí a dokonce je mohli sami filmovat nebo fotografovat a taktéž je dokonce částečně z dálky vidět.

Za důkazy by se snad mělo dát též považovat velmi mnoho předpovědí mimozemšťanů, které se týkaly dění na Zemi a to jak v politickém, tak také ve vojenském a lidském ohledu, přičemž však i přírodních katastrof atd., které byly předpovězeny s děsivou přesností a s nejpřesnějšími údaji, což bylo zapsáno a rozšířeno po celém světě.

11) Přes všechny tyto důkazy je Ti předhazováno, že jsi místo kosmických lodí fotografoval pouze malé modely atd. Hovoří se také o dvojitém osvitu a jiných manipulacích. Co říkáš na takováto tvrzení?

Že jsou ve své směšnosti nepřekonatelné. Existuje dostatek svědků, kteří paprskové lodě a dokonce mimozemšťany samotné viděli nebo fotografovali a také mohou dosvědčit, že když jsme společně jeli ke kontaktu, nikdy jsem modely s sebou nebral ani nevyráběl atd. Také bych to nikdy nemohl dělat tajně, protože by to moje žena nikdy nepřipustila. Takže se nepotřebuji bránit a závistivé hlouposti pomlouvačů, se mohu jen smát. Další komentář je tedy zbytečný.

12) Jak se bráníš proti štvavým kampaním, které spouštějí osoby jako Američan Kal Korff, jednotliví zástupci MUFON nebo další?

Znám pravdu kolem svých kontaktů a to mi úplně stačí jako obrana, kdybych se o nějakou snažil. Jelikož mé kontakty s Plejáďany/Plejárany odpovídají skutečné pravdě, neshledávám nutným muset se bránit ani předkládat ospravedlnění v jakékoliv formě. Polopomatenci a zcela pomatení, jako např. jistí příslušníci MUFON nebo pomlouvač Kal Korff, kteří se mnou na jednu stranu nikdy nepromluvili ani jedno jediné slovo nebo se mnou osobně neměli písemný styk a kteří na druhou stranu jsou jen ubozí, pomatení závistivci a rozumbradové, jenž stojí rádi ve světle veřejnosti mě nerozčilují. Zcela naopak. Tak nějak jsem jim přes jejich lži a pomluvy ještě vděčný, protože oni svým negativním konáním přivedou mnoho lidí k tomu ohlásit se u nás ve Středisku, aby se dotázali na skutečnou pravdu a následně se pak začínají zasazovat za pravdivost mých kontaktů s mimozemšťany. Zpravidla však přitom vyžadují všichni tito lidé informace o všech těch, kteří mě osočují, nadávají mi do podvodníků nebo mě podvádějí; v důsledku toho sepisuji intriky těchto zlomyslníků a vyrábím letáky, ve kterých vyjasňuji skutečný stav věcí a uvádím na pravou míru, abych je potom poskytl všem těm, kteří se o to zajímají. Toto ale nepovažuji za nějaké ospravedlnění nebo obranu, nýbrž pouze za záměrné důležité informace.

13) Skutečně, ve věci mimozemšťanů existuje na Zemi ohromné množství kontaktérských podvodníků, přičemž mezi nimi jsou také tzv. média a channeleři. Můžeme se dovědět tvé mínění, potažmo mínění Plejáďanů/ Plejáranů, v této nemilé věci?

Ve věcech domnělých kontaktů s Plejáďany/Plejárany je všechno švindl, lež a podvod, neboť skutečně není na Zemi jeden jediný člověk kromě mě, který by byl schopen s nimi udržovat kontakt, a sice jak ve fyzickém, tak i v telepatickém a pocitovém ohledu. Kdo tvrdí něco jiného, propadnul lži a švindlu a taktéž podvodu – skutečnost, kterou Plejáďané/Plejárané vehementně potvrzovali během celého mého kontaktního období s nimi stále znovu. Ovšem pravda, dříve bylo pět osob, které vykazovaly vědomé impulsní kontakty s Plejáďany/Plejárany, tyto osoby však již všechny zemřely.

Vůči jiným mimozemšťanům neexistují od pozemšťanů zrovna tak žádné osobní kontakty, takže jiná tvrzení jsou také jen lež, švindl a podvod, a je zcela jedno, jak se ty dámy a pánové – kteří tvrdí, že udržují kontakty s mimozemšťany, duchovními nebo světelnými bytostmi atd. – také nazývají a jaký mají titul. To se také vztahuje na média a channelery, kteří zpravidla nejsou nic jiného než zcela vědomí lháři, švindlíři a podvodníci nebo osoby trpící bludy, schizofrenici nebo psychopaté.

Odmítnout se naproti tomu nedají určité vyšetřovací kontakty, při kterých se určití mimozemšťané zmocní pozemšťanů, aby je vyšetřovali a studovali, a tedy prozkoušeli. To však nemá nic společného s tím nesmyslem, že by mimozemšťané způsobili těhotenství pozemských žen, a že by s nimi provozovali sex apod., jak je tento nesmysl, obzvláště v Americe, hystericky rozšiřován, často dohromady s klamným tvrzením, že mimozemšťané masakrovali farmářům zvířata atd.

Mimozemská létající tělesa a dokonce jejich přistání jsou často pozorována a také filmována a fotografována, avšak záležitosti tohoto druhu nemohou být označeny jako kontakty, to musí být jasné. Kontakty skutečného druhu jsou pak jenom takové, kdy se koná mezi mimozemšťany atd. a člověkem na Zemi ústní nebo telepatická komunikace. Toho není dosud žádný další člověk na Zemi kromě mě schopen. Uvažme jen, že všichni ti lháři a lhářky, švindlíři a švindlířky, rovněž i podvodníci a podvodnice – kteří tvrdí, že mají telepatické kontakty s bytostmi na Plejádách – by museli čekat tisíc let na odpověď, když by tam mohli vyslat telepatické poselství. Podíváme-li se důkladněji, je to k Plejádám, které vidíme ze Země, sice jen okolo 420ti světelných let, a tak tedy tam a zpět 840 světelných let. A protože se telepatické myšlenky, jak známo, pohybují jen jednoduchou světelnou rychlostí, tak by tyto potřebovaly ze Země k nám viditelným Plejádám okolo 420 let. A kdyby byla na těch absolutně neobyvatelných Plejádách – a skutečně jak fyzickými tak i duchovními nebo světlovlnnými bytostmi neobývaných Plejádách – jakákoliv životní forma nějakého druhu, která by mohla dát odpověď, tak by potřebovala opět kolem 420 let, aby odpověď dorazila k Zemi. Kdo na Zemi ale žije už 840 let? Tak si tedy všichni domnělí kontaktéři, média a channeleři, kteří tvrdí, že měli telepatické kontakty atd. s bytostmi daleko vzdálených souhvězdí nebo jejich planet, sami nadávají do lhaní, švindlů a podvodů. A tito všichni dohromady skutečně nemají schopnost takovéto kontakty udržovat, protože nemají vůbec tušení, jak by mohli se svými telepatickými myšlenkami tyto ohromné vzdálenosti přemostit. Avšak tajemství této možnosti zde nechci ventilovat, neboť jinak by náhle všechny tyto prolhané, švindlířské a podvodnické postavy tvrdily, že tuto schopnost vlastní.

14) Jak jsi přišel ke jménu Billy?

Bylo to v roce 1964 v Teheránu v Persii, která se dnes nazývá Írán. Seznámil jsem se tam s jednou mladou ženou z Los Angeles z USA. Její jméno bylo Judy Reed. Že jsem byl oblečen jako kovboj, protože pro mě bylo toto oblečení velmi účelné, přirovnala mě k bývalému Jamesi Butleru Hickokovi, tedy Divokému Billovi a nazývala mě tak od té doby Billy. To jméno na mě zůstalo viset, ať jsem šel kam jsem šel. A tak se to zachovalo až do dnešního dne.

15) Kdy a kde jsi měl svoji první meditaci?

Bylo to v polovině čtyřicátých let v blízkosti mé domovské obce Bülachu, a sice ve Sfathově kosmické lodi a pod jeho vedením.

16) Pokud jde o seznámení s novými lidmi, jsi velmi opatrný muž. Proč vedeš styl života tak v ústraní vzhledem k charakteru důležité mise, která musí být roznesena do světa?

I když to lidé stále znovu tvrdí, určitě to není ze strachu před těmi rozličnými vražednými atentáty, které na mě již byly 13x spáchány. Důvody, proč se držím tak stranou, jsou různé: Na jednu stranu nejsem žádný guru a žádný vůdce sekty, a proto se také nemusím veřejně prezentovat, abych získával stoupence, nebo abych se stavěl do pozice svatého, kterým v žádném případě nejsem. Na druhou stranu se také nechci nechat vynášet do nebe, neboť nejsem ani něco speciálního, ani někdo, koho by těšilo nechat se obdivovat a pozorovat. Nejsem žádný exponát zoologické zahrady.

Nezáleží mi ani na tom nechávat se zpovídat novináři, neboť ti jsou celý pryč zpravidla jen ze senzací, přičemž pravdu i neomezeně překroutí a zfalšují, a tedy provozují sprostou mazalskou novinařinu, která je vzdálená veškeré pravdě anebo mají tendenci všechno strhnout do špíny, rovněž tak za pomocí lží a překrucováním skutečností.

K rozšiřování učení pravdy není zapotřebí ani guru, ani sekta. A není zapotřebí také žádný svatý, ani člověk, který ve velkém vystupuje na veřejnosti. Tlak na veřejnost a velikášství jsou zrovna tak nevhodné, jako i bažení po image a tomu podobné. Zcela na místě je ale skromnost, jakož i styl rozšiřování učení, který nemá za cíl shromažďování přívrženců a věřících, nýbrž je tak přizpůsobený, že se cítí osloveni jen lidé, kteří skutečně hledají pravdu, kteří jsou ochotni se učit vlastní iniciativou a z vlastní vůle, bez toho, aby nad nimi mával žezlem nějaký guru nebo šéf sekty. A toto vyžaduje, aby každý z těchto lidí nesl odpovědnost sám za sebe, svoje činy, jednání a život, a to při plném vědomí bez toho, aby za tím vězela náboženská, nebo dokonce sektářská víra, která vyžaduje, aby člověk jen věřil a ne aby samostatně myslel a hledal, stejně tak sám rozhodoval.

Důležitost rozšiřování a naplnění mise tedy vyžaduje, aby byl každý člověk svobodný a aby v této svobodě také sám opravdu o všem samostatně rozhodoval a také jednal tímto způsobem bez toho, aby v popředí stál nějaký guru, mistr nebo sektářský šéf atd., který se veřejně prezentuje, dává rozkazy a nařizuje. Člověk musí být svobodný v každém ohledu, a tímto způsobem je také pořád a v každém případě sám zodpovědný za všechny věci života, bez toho, že do toho může fušovat nějaký imaginární bůh nebo jednoduše nějaký guru, kněz či sektářský vůdce. Jen tak člověk zůstane nebo se stane samostatný a bude schopen svůj život sám zvládat s nesením vlastní zodpovědnosti. Kdybych vystoupil na veřejnost a prezentoval se, tak bych ale tuto zodpovědnost lidem odebral, neboť člověk má tu zvláštní tendenci, někoho ihned vyzdvihovat, když ten dotyčný má v nějaké podobě určitou důležitost a pokud vystupuje na veřejnosti – a je úplně jedno jakým způsobem se to děje.

17) Jak se mise vyvíjela v posledních dvaceti letech?

Obdivuhodně dobře. Přes všechny počáteční těžkosti, které nezřídka byly finančního rázu, se vše vyvinulo velmi dobře. Tím se naše pracovní pole působnosti rozšířilo bezmála již na celý svět, přičemž máme skupiny a členy na všech kontinentech, a udržujeme dokonce kontakty s praobyvateli.

K našemu úspěchu velice přispěli naši nepřátelé zde ve Švýcarsku, jakož i v Německu a v Americe, kteří se pokoušeli nadávat mi do lhářů, švindlířů a podvodníků, částečně díky velkým kampaním, které zahrnuly několik zemí. Svým negativním činěním dosáhli ale vždy přesně opak toho, co zamýšleli, neboť díky jejich čmáranicím, lžím a pomluvám se vždy vytvořil příliv zájmu o naší věc, čímž jsme získávali stále nové členy a přátele. A nemohlo tomu přeci býti nikdy ani jinak, neboť jedno staré přísloví říká, že pravda vždycky zvítězí. A zrovna tak je to i v tomto případě: Pravda vyjde na světlo, zatímco pomlouvači o ni přijdou.

18) Bylo to přibližně před dvaceti lety, kdy jsi založil FIGU, „Svobodné zájmové společenství pro hraniční a duchovní vědy a ufologická studia”. Jaké cíle a úkoly má toto společenství?

Cílem FIGU je celosvětové rozšíření pravdy přírodně-tvořivých zákonů a přikázání a podle nich uzpůsobeného způsobu života, který má člověk vést, čímž vyvstane láska, harmonie a lidskost, zrovna tak jako účelná evoluce.

Úkoly, které jsou spojeny s učením přírodně-tvořivé pravdy, se dělí na mnoho forem, jako např. boj proti přelidnění, boj proti trestu mučení a trestu smrti, boj proti diskriminaci žen, boj proti týrání dětí, ochrana zvířat, ochrana přírody a pomoc trpícím nouzí atd., přičemž také poskytujeme potravinovou pomoc, oblečení, léky, potřeby pro domácnost, nářadí, atp.

Do oblasti úkolů spadají také funkce poradenství v životě, která jsou přirozeně bezplatná, neboť jsme neziskové společenství, přesně vzato statutární spolek, který nezahospodařuje žádné výdělky. K naším úkolům patří kromě šíření pravdy o přírodně-tvořivých zákonech a přikázáních také šíření učení ducha (jinak řečeno duchovní nauka), které pojednává jak o hraničně a duchovně vědeckých zájmech, rovněž tak o mnoha tématech života, evoluce, vědění, učení, psyché (= psychika), duchu, druzích nevědomí a podvědomí, jakož i vědomí atd., atp.

Také výroba spisů a knih je úkolem FIGU, přičemž jsou knihy postoupeny za cenu vlastních nákladů a mnoho menších spisů zdarma, takže z toho tedy nemáme žádné zisky a jsme skutečně nevýděleční.

Úkoly jsou tedy velmi rozličné a také časově velmi náročné, přičemž práce všech členů jsou prováděny zcela dobrovolně a bez odměny, a sice během volna, které ještě zbývá po každodenním zaměstnání.

19) Jakého typu jsou lidé ve FIGU?

Členové FIGU jsou lidé s nejrůznějšími charaktery. Rozličná jsou také povolání, která sahají od obyčejného dělníka až po lidi mnoha profesních směrů. Dají se tu najít jak učni a školáci, tak také povolání zemědělce, zahradnice, referenta, rektora-učitele, zdravotní sestry, kuchaře, pomocného dělníka, úředníka a učitelky ve školce, litografa atd.

20) Někteří lidé tvrdí, že FIGU je prý také jen sekta jako mnoho jiných. Dále se říká, že je prý Billy Meier guru. Souhlasí to?

Přirozeně ne, protože my nejsme ani náboženské, sektářské, ani politické, vojenské nebo světské společenství, které by se odvolávalo na nějakou totalitní, jedinečně platnou pravdu. Nejsme v žádném směru dokonalí nebo dokonale vědoucí, a následně nemůžeme ani šířit žádné dokonalé učení, takže zůstává ještě mnoho otázek otevřených. Můžeme tedy šířit jen nám známou pravdu přírodně-tvořivých zákonů a přikázání, za jejichž správností si stojíme a můžeme říci, že se při tom jedná o jedinou a ryzí pravdu, kterou může také vyzkoumat, zakusit a zažít každý člověk sám v sobě, v celé přírodě a životním prostředí, pokud je ochoten tuto pravdu hledat a najít. A stran toho není žádná jiná pravda, než ta, která je skutečně daná. A jenom tuto pravdu zastupujeme. Takže také není nikdo nucen nebo jen nabádán něčemu věřit nebo přijmout něco, co si sám v sobě nevyzkoumal a neuznal jako skutečnou pravdu, a sice ve vlastní režii a absolutně na vlastní zodpovědnost, bez toho, aby byl z naší strany nějaký tlak nebo nucení muset něčemu věřit nebo něco přijmout.

U nás ani neexistuje žádný guru, mistr nebo šéf sekty atp., který by stál nad jinými členy skupiny, resp. spolku, nýbrž tu je v mé osobě pouze vedoucí, který všechno vede, ovšem bez toho, aby měl uvnitř spolku zvláštní postavení. Takže nejsem tedy žádný guru, nýbrž rovněž jen normální člen spolku, respektive skupiny, jako každý jiný, se stejnými právy a povinnostmi. Nemám tedy v našem společenství funkci nebo svatozář mistra či jiného guru, i když to tak rádi tvrdí nezasvěcení, kteří nemají žádný vhled do naší skupiny, nýbrž na tom lpí jen z doslechu nějakých hrůzostrašných pohádek, a tomu odpovídajíc si tím vytvářejí falešná a hloupá mínění.

21) Jak máme rozumět tomu, když je ve spisech uvedeno, že jsi prý pravý prorok Nové doby?

Toto označení jsem si nedal já sám, nýbrž mi bylo dáno mimozemšťany z Plejád/Plejár. Toto označení ale neznamená, že bych měl byl člověk se zvláštními pravomocemi atp. Skutečně jsem člověk jako každý jiný, pokud např. nehledíme na to, že jsem schopen takovým způsobem kontrolovat a neutralizovat své vibrace, že mohu udržovat fyzické a telepatické kontakty s vysoce vyvinutými Plejáďany/Plejárany a že disponuji několika schopnostmi, které jiní lidé na Zemi nemají, což mě ale nedělá ničím zvláštním.

Označení prorok také není nic povýšeného a je to jen slovo, které je bohužel mnohými lidmi špatně chápáno. Vpravdě se jedná ve vztahu k tomuto pojmenování pouze o jiný výraz pro zvěstovatele, tedy pro člověka, který věci oznamuje, jako např. právě proroctví, resp. zvěstování atd., jejichž obsah buď sám vypracuje nebo převezme z jiných pramenů. A jestliže to znamená, že mám být pravý prorok Nové doby, potom se to vztahuje na to, že jsem nějaký, respektive ten zvěstovatel, který byl zvěstován již před mnoha tisíciletími, a sice již před více jak 13 000 lety. Toto souvisí s mojí reinkarnační linií, do které jsou již od věků vřazeny moje forma ducha a moje »Celkové vědomí« a které jako jiné osobnosti za různých dřívějších dob naplňovali misi proroka, v jejíž konečném následku jsem vzešel v Nové době já, jako nová a předpovězená, zrovna tak jako předurčená osobnost, jako věrozvěst nebo právě prorok Nové doby, který však přesto není nic více a nic méně než úplně normální člověk jako každý jiný. Na tom nemění nic ani ta skutečnost, že jsem prostředníkem mezi Plejáďany/Plejárany, jakož i vysokými formami ducha a pozemšťany.

22) Na závěr ještě jedna trochu indiskrétní otázka. Jak se vlastně cítíš u lidí zde na Zemi, třebaže tvá původní vlast ležela v daleko vyšších oblastech?

Původní vlast leží již miliardy let v minulosti, nicméně se však cítím být s ní stále spojen, přičemž nemohu zatajit, že po ní často toužím. Avšak přesto jsem doma zde na Zemi a mám tu mnoho milých přátel po celém světě. To ovšem přesto nemění nic na tom, že se často cítím krajně osamělý, což ovšem není díky mým přátelům, nýbrž právě díky úrovni duchovního prostředí a díky úrovni uvědomění ve světě pozemšťanů, který tvoří velkou diskrepanci k tomu světu, který byl mojí původní vlastí a skutečně pořád ještě je.

Copyright 1995/2005 by Billy Eduard Albert Meier, Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien, CH-8495

Schmidrüti, Schweiz

Čerpané z: Figu.cz


Štítky: 
marec 14, 2008 19:04 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymnovember 13, 2008 06:47 dopoludnia

  Komentár: 

  Různá tvrzení Billy Meiera jsou nyní učiněna ještě nepravděpodobnějšími. 27. srpna 2008 ve veřejném e-mailu Michael Horn připustil, že na své internetové stránce zveřejňoval falešné a zavádějící články, aby se pokusil podpořit tvrzení Billy Meiera.

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymnovember 13, 2008 06:54 dopoludnia

  Komentár: 

  presne tak!
  tvrdit ze je jediny na zemi, kto ma kontakt - hahahahahahahaha

 

 

Top