Obrázok používateľa CEZ OKNO
OBRANA POSVÄTNÉHO ÚZEMIA časť 3.

Je dôležité vedieť, že priekopníci minulosti, ktorí výrazne ovplyvnili váš svet, boli zo sŕdc ľudí odstránení. Súčasní vodcovia, by práve teraz mali zdieľať a prijať rovnakú vieru, filozofiu a cieľ ako ľudia. Vodcovia, by tak mali povýšiť každého na svoju úroveň, v súlade so zásadami jednoty od začiatku až do konca. Počas vašej histórie sa uctievanie hrdinov a vyhľadávanie slávy dostalo až do bodu, kedy vaši vodcovia ostali skvelí a ľud neznalý a bezmocný. Táto koncepcia vo vašej krajine odporuje skutočnej demokracii a je zlá. Jednotlivci sa musia a aj sa prebudia a dobrovoľne sa spoja.

Niektorí z nich budú umelci, vedci, a ďalší z ostatných oblastí života. Začnú s výučbou vodcov ľudí, s ktorými budú pracovať priamo a naučia všetkých mužov a ženy byť vodcami. Súčasne je dôležité, aby tí, ktorí ich podporujú, sa tiež stali vodcami.

Ak chcete byť lídrom vo vašom svete, naznačíme len, že požiadavky sú jednoduché a vyvíjajú sa od skutočnej podstaty ľudstva. Lídri by mali byť v absolútnej viere vo svoju ľudskosť, deklarovať vždy veľkosť Boha a sebazodpovednosť. Tiež by mali mať silný pocit zodpovednosti za tých, ktorých učia. Vedúci by mal vždy milovať svojich ľudí, chrániť ich a vrelo ich povzbudzovať k ich vlastnej moci a ľudskosti. Vedúceho zmysel pre zodpovednosť sa prehĺbi jeho náklonnosťou k úlohe učiteľa a otca alebo matky.

Keď vodca nemá zľutovanie ani súcit, budú vypočítaví a nezodpovední. A vodca/učiteľ by mal byť vždy usilovný a znášanlivý. Mal by sa vždy snažiť pochopiť potreby členov, individuálne situácie, a vžiť sa do nich. Vedúci by sa mal cvičiť v jemnosti a trpezlivosti, a počúvať problémy a učiť ľudí vedeniu a sebaurčeniu, aby si každá osoba vytvorila sebadôveru a šťastie.

Vedúci tiež musí byť nestranný. Nesmie byť pod vplyvom svojich vlastných pocitov a sebeckých potrieb. Vždy horlivo dbá na spravodlivý proces a na rozumné návrhy, je však neústupný voči sebauspokojujúcim cieľom alebo mylným názorom, dokonca aj od starších.

Lídri by mali byť opatrní voči tým, ktorí im lichotia, lebo to neuspokojí ich osobnú agendu. Predstavitelia by mali pestovať schopnosť zbadať lacné triky, lži a podliezavosť. Musí tiež vedieť dať správnu osobu na správne miesto a byť o tom presvedčený. Cieľom je vybudovať dlhodobú integritu vo všetkých aspektoch života a vedenia. Vždy podporiť nenápadné snahy ostatných, pretože všetky duše sú súčasťou celku a prispievajú.

Vaši predstavitelia by mali mať tiež sebavedomie, odvahu a rozhodnosť. Lídri musia veriť v svoju schopnosť chrániť svojich členov a pomáhať im vpred k sebazodpovednosti, takže všetci sa môžu stať rozhodnými. Osoby, ktoré urobili vnútornú prácu na ceste k skutočnému človeku, získavajú múdrosť a sú ozajstnými vodcami. Vždy majú vieru v seba. Tí, ktorí idú cestou srdca zistia, že skrze vieru sa objaví múdrosť. A to umožňuje vodcovi účinne uplatniť jeho múdrosť vo všetkých situáciách.

Odvaha je pre vodcu nepostrádateľná. Vo vedení nie je miesto pre zbabelosť. Vždy sa usiluje o pokrok múdrosti a odvahy. Budovať úprimný a zdravý rod ľudských bytostí znamená budovať svet vodcov, svet skutočného zákona jednoty. Vývoj viery, integrity a charakteru je takto východiskovým bodom i konečným cieľom. To umožní, aby sa všetky osoby stali schopnými ľudskými bytosťami.

Každé narodené dieťa je nová príležitosť na vybudovanie úprimného a skutočného sveta. Lídri nemusia kritizovať každú chybu na strane svojich členov alebo zamestnancov. Vedúci by mal pochváliť to, čo urobili dobre a schopne. Budú tam ďalší ľudia, ktorí budú kritizovať. Byť vodcom alebo stať sa vodcom neznamená, že máte dokonalú vieru, alebo múdrosť. Jedná sa o snahu na celý život. Pre vodcu je bytostné rozvíjať ľudí, a pomáhať ľuďom k sebazodpovednosti, duchovnej zrelosti a slobode pestovať dobrovoľné sebapozorovania. Ľudstvo sa môže vyvinúť pozoruhodne, a to aj za nepriaznivých okolností. Keď sa Zem prebudí do svojho poslania a veľkého cieľa, budeme mať plnú vieru, potom budete všetci úspešní, a Zem bude zdrojom veľkej hrdosti pre vás pre všetkých.

O vzťahu k Bytiu

Moraney Alexovi Collierovi 2/24/95, Kalifornia

Uctievanie Bytia (konceptu Boha) je tiché a osamelé, zbavené všetkého sebahľadania. Ticho je nutnosťou, ako všetci hovoria. Preto, ako s vašimi a s našimi predkami, ich duše a vedomia vystúpia z času a priestoru, do Bytia v bezslovnom uctievaní. Nie sú tam žiadni kňazi alebo “záchrancovia” poverení prísť medzi človeka (Dušu) a nášho Stvoriteľa. Každá skúsenosť je osobná, a iná, než ostatné, a nemala by byť v žiadnom prípade zamieňaná alebo súdená. Každá duša by sa mala stať vedomá Božskej podstaty v sebe.

Nemali by existovať žiadne svätyne, žiadne chrámy. Akceptujte prírodu a starostlivosť o ňu. Buďte skutočnou, prirodzenou ľudskou bytosťou. Vaša skutočná viera nemusí byť formulovaná do učenia, ale prýšti z vašej hlbšej časti, na ktorú ste zabudli, alebo ju ignorovali. Chrámy boli postavené na vašej planéte aby slávili a uctievali mimozemské bytosti vo viere, že sú bohmi. Bytie môže byť uctievané ctením samého seba a tak ako vám je dané. Ctením si seba samého ctíte Bytie, pretože ste naozaj jedno a to isté.

Pozrite sa na vašu Zem, vaše oceány, vašu nočnú oblohu a galaxie. Toto je váš “chrám“, a vy ste “kňazi” v tomto “chráme”. Tak sa vysloboďte zo svojho obmedzeného myslenia minulosti. Stačí rozhodnutie. Čo si niekto iný o tom myslí, na tom nezáleží.

Je dôležité si uvedomiť, že Bytie nestavia svoju hodnotu na materiálnej štruktúre času. Táto bolo vytvorená len preto, aby sme sa sami ako duše mohli dozvedieť viac o sebe a vrátiť sa s našimi skúsenosťami s cieľom prispieť k vytvoreniu seba samých. Rituály “obetí” a iné symbolické objekty znamenajú niečo len pre vás. Bytie je len zainteresované vo vašom zámere, v ceste vášho srdca. Pozrite sa lepšie, aby ste našli svoje najvyššie šťastie a motiváciu vašej existencie.

Nepozeraj sa zle na tých jednoduchých a chudobných. Cieľom tvojej cesty, bez ohľadu na dĺžky životov alebo životných foriem, nie je hromadenie bohatstva a radosť z luxusu. Cieľom je objaviť svoje pravé ja, to, čo je “mimo”, to čo je z Bytia, je to časť vás, ktorá sa rozhodla opustiť pohodlie a bezpečnosť celej večnosti, aby „padla“ do konceptu času. Stať sa skutočnou ľudskou bytosťou v praxi znamená cvičenie a neustále sebaprijímanie svojho esenciálneho ja. A z tohto miesta večnosti, vaše myšlienky, činy a emócie môžu vyžarovať do sveta.

Ľudské bytosti môžu byť zraniteľné, otvorené, sústredené, silné a pružné. Vo vašom svete sú tri dôležité záujmy, každý z vás ich musí osobne uchopiť a sú to sebahodnota, dôvera a očakávanie. Vaša Zem nepotrebuje len liečenie, ona tiež potrebuje zodpovedného a starostlivého spoločníka. Spoločník je ľudský.

Je veľkou potrebou ľudí vášho sveta, aby sa stali intuitívnymi a zamerali sa na vývoj duše. Muži musia pestovať bezpodmienečnú lásku na všetkých úrovniach. Muži vášho sveta sú príliš agresívni a plní sebauloženej osamelosti. Majte prosím na pamäti, že všetka energia sa pohybuje v kruhu, takže všetko sa vracia: láska, hnev aj zúfalstvo.


Prosím, žiadame vás tiež uznať, že láska, ktorú zadržiavate, je bolesťou, ktorú nosíte.

Takže, nech láska ohreje váš hlas. Nech je láska zázrakom pre detské uši. Nechajte fantáziu vytvoriť svet bezpodmienečnej zodpovednosti. To zároveň zmení usporiadanie starého sveta. Nechajte svoje emócie, aby dali do pohybu “hrdinu”, ktorý bojuje vo všetkých z vás, za slobodu konať, byť, svedčiť a ospravedlniť sa.


Zodpovednosť stať sa ľudskou bytosťou je skvelá a prirodzená. Je to modlitba v pohybe. Je to vaša slobodná vôľa a evolúcie v pohybe. Je to prúd života vo všetkých veciach. Takže milujte Zem a vytvorte nový život.

- pokračovanie -

Príbeh Alexa Colliera a jeho celoživotného osobného kontaktu s kultúrou Zenetaen z Andromédy

Produkované “Listami z Andromédy” a v “Diversified Enterprises” editoval Val Valerian v januári 1997, revidované v júli 1998 v spolupráci s Moraney a Vasais z Andromédy

Z anglického originálu: Defending Sacred Ground 1

Preklad: -MM-

Korektúry: -Sokol-

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Obrana posvátné země (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XII.)
http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/obrana-posvatne-zeme-kniha-en...


Alex Collier je „kontaktér“ mimozemskej rasy ľudského výzoru zo súhvezdia Androméda. Mimozemské kontakty začal zažívať v detstve a trvali až do puberty. Tieto kontakty potom na niekoľko rokov ustali, vrátane obdobia vojenskej služby, kedy pôsobil ako pilot vrtuľníka v americkej armáde a opäť sa objavili v roku 1985. Stretol sa s dvomi Androméďanmi, ktorí sa stali jeho učiteľmi a vzali ho na palubu svojich kozmických lodí vrátane veľkej mimozemskej materskej lode, kde ho počas troch mesiacov učili. Androméďania mu poskytli informácie o vesmírnej spiritualite, živote vo vesmíre a galaktických dejinách Zeme. Šetrenia, ktoré urobil šéfredaktor Exopolitics Journal svedčia o dôveryhodnosti Alexa Colliera ako niekoho, kto sa s mimozemšťanmi stretol fyzicky.


Ďalšie materiály Alexa Colliera nájdete na tejto adrese.

júl 10, 2011 18:12 popoludní

 

 

Top