Obrázok používateľa CEZ OKNO
OBRANA POSVÄTNÉHO ÚZEMIA časť 6.

Alex, už sme s vami predtým podrobne hovorili o genetických prenosoch vašej rasy a o reinkarnácii. V prípade potreby to spomeniem znova, pretože vaša cesta a šťastie závisí od schopnosti dosiahnuť pravdu. Áno, sme si vedomí situácie vašej planéty, kde sa ukazuje veľká odchýlka od správnej cesty v čase úprimnosti. Ale, prosím, pokúste sa zdieľať tento okamih v evolúcii planéty ako prípravu na investície, ktoré budú pre vašu rasu zrealizované v blízkej budúcnosti.

Vzhľadom na odstraňovanie podmienok hustoty, bude mať váš vývoj rýchlejšie tempo. [Poznámka: tu sa Moraney zastavil uprostred hovoru, aby počúval informácie o pohybe plavidiel okolo Uránu. Usmial sa a potom pokračoval.]

Museli sme zvýšiť frekvenciu vašej planéty aby sa pohlo so zmenou a osvietením. Použiť slovo „osvietenie". Bolo to nutné. Pre vašu rasu to tiež nutne znamená veľké skúšky tolerancie, v rôznych situáciách. Najdôležitejšia z týchto skúšok bude spôsobená bludom diskriminácie medzi vašimi národmi. V súčasnej dobe si vaša rasa nesie vo svojej DNA genetické vplyvy tisícov rokov, tak ako si počítate obehy planéty (roky), a to tak pozitívne ako aj negatívne aspekty. Pochopte prosím, že sa snažíme pripraviť vašu rasu na pokročilú maturitu.

V súčasnej dobe sa vyskytuje na vašej planéte mnoho prenosov z mnohých rôznych kultúr a úrovní. Každý člen rasy na vašej a vo vašej planéte bude prirodzene prejavovať vlastnú mentalitu. Robia to a budú robiť v rozpore s vašou obvyklou kultúrou. Ale, prosím, nezabudnite, že sme vám hovorili o duševných konfliktoch, ktoré spôsobia, že každý prejde testami zrelosti. Určíme si mentalitu prostredníctvom impulzných signálov, ktoré dostávame z vášho reťazca myšlienok rasy. Výber muža alebo ženy a situácie, ktoré prekonávajú je teraz oveľa ťažší, pretože ich príprava (v zmysle) budúcnosti je v súlade s ich úrovňou vedomia. Alex, nemôžete pomôcť všetkých rasám. Každý člen vašej rasy bude cítiť svoju podstatu počas balansovania pozitívneho a negatívneho, a že bude zvážený vo svojom vedomí.


Tí, ktorí sa pripravujú a investujú budú pripravený pre vývoj v inej hustote. Tvár vašej planéty sa veľmi rýchlo mení.

Prosím, nepleťte si náš súcit s vašou rasou s láskou pre vašu planétu. Pochopte prosím sú to dva pojmy, že oni sú oddelení od našej rasy. Sme potešený bohatstvom vašich svetov, a nie zdesení jeho chudobou. Prišli sme načúvať, pomáhať v období úprimnosti. Objasnenie pôvodného zámeru v každom z nás v tomto "veedia" [holograme]. Vzhľadom na príbuznosť s vašou rasou, sme sa k vám vrátili.

Váš svet je miestom zahaleného vedomia. Aby to mohlo byť stelesnené vo fyzikálnom, všetky frekvencie by mali byť zostavené v celistvom zámere. Veľmi veľké utrpenia, mnoho úzkosti, sú výsledkom konfliktu s neobmedzeným vedomím vo vašej rase. To je dôvodom, prečo vaša planetárna rasa nemôže dosiahnuť samých seba a pritom túžite vlastniť všetko. Odraz vášho stavu evolúcie telesnosti, spôsobuje vašej rase nepohodlný život na planéte. Vaše súčasné náboženstvá spôsobujú, že sa vaša rasa zjednotila s myšlienkou vášho fyzického tela, s abstraktným egom. Tomuto hovoríš "pokrok". Mylne. Prestaň sa pozerať na telesnosť, aby vám to prinieslo osvietenie. Vaše telá sú výsledkom príčiny, ktorá je zámer, pohnutý emóciou, ktorá vytvára telesnosť.

Počas minulosti vo vašej tretej hustote vzdelávanie duše zabralo mnoho inkarnácií, života a smrti fyzického tela. Situácie a reinkarnácie by odrážali tento systém tak ako sa javí. Všetky bytosti prekonajú svoju telesnosť podľa dosiahnutého stupňa vedomia. Pretože sa zdá, že vaše národy, sú bez koncepcie zákona konzistencie, stali sa v extrémoch veľmi roztrieštenými. Náboženstvá sa stali divíziami viery, a konflikty medzi vašimi národmi si tu našli svoje miesto. Uctievanie systémov viery a modlárstvo vstúpilo do vašej existencie.

Technológie pokročilých národov vo vyšších hustotách si teraz vzali pod kontrolu váš evolučný systém a prostredníctvom tohto systému riadia vývoj určitých dimenzií.

Reinkarnácia sa stala históriou, a to znamená, že rasy, Alex a ostatné rasy iné ako vy, majú pravdepodobnosť dosiahnuť priamo plnú esenciu.

Dôvodom prečo vám hovoríme túto pravdu vo všetkej jasnosti je, aby ste sa oslobodili z konfliktov a rozporov, takže vaše národy môžu dosiahnuť pravdu čo najskôr. Takže, nepýtajte sa nás ohľadom seba samých, spýtajte sa vlastného JA.


Ak vaše národy nemôžu dosiahnuť pravdu a nemôžu byť zjednotené s vašim pôvodným zámerom, nebudeme môcť byť s vašim národom planéty v kontakte. Vzhľadom na to, že vedomie ega vo vašej rase stále napreduje, a pretože nie je možné rozbiť popretie svojho vnútorného ja, vaša rasa sa stáva škodlivou pre planétu a pre celý planetárny systém.

V tejto chvíli je tu v našej galaxii mnoho bytostí, ktoré nemôžu dosiahnuť skutočný rešpekt seba a seba-uvedomenia. Taktiež oni sú pod kontrolou. Ich vývoj sa vykonáva nepriamou cestou. Vaše národy boli prenasledované a manipulované inými galaktickými rasami zo záporne nabitej planetárnej sústavy, inej ako je vaša. Pretože počas rôznych minulých období sa snažili vašim predkom dokázať ich vlastnú technologickú silu, čím sa vo vašej rase vytvoril strach. Vrátili sme sa oznámiť pravdu, vymazať tieto obavy.

Vzhľadom na to je vaša planéta miestom aj najprimitívnejšej a aj najvyššej maturity, je plná rozporov. Vaše náboženstvá, ktoré vo vývoji pomohli v mnohom, neboli opustené. Vaše národy odmietli opustiť systém viery, ktorý už posledných 453 otáčok okolo vašej hviezdy [rokov] neslúžil vašej planéte. Osloboďte sa od tohto, a s použitím zdravého rozumu, dúfame, že vaše národy dosiahnu samých seba, a stanú sa plne nezávislými. Buďte v jednote.

Telepatické vyhlásenie od Moraneya 3. 11. 1996

- pokračovanie -

Príbeh Alexa Colliera a jeho celoživotného osobného kontaktu s kultúrou Zenetaen z Andromédy

Produkované “Listami z Andromédy” a v “Diversified Enterprises” editoval Val Valerian v januári 1997, revidované v júli 1998 v spolupráci s Moraney a Vasais z Andromédy

Z anglického originálu: Defending Sacred Ground 1

Preklad: -MM-

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Obrana posvátné země (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XII.)
http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/obrana-posvatne-zeme-kniha-en...


Alex Collier je „kontaktér“ mimozemskej rasy ľudského výzoru zo súhvezdia Androméda. Mimozemské kontakty začal zažívať v detstve a trvali až do puberty. Tieto kontakty potom na niekoľko rokov ustali, vrátane obdobia vojenskej služby, kedy pôsobil ako pilot vrtuľníka v americkej armáde a opäť sa objavili v roku 1985. Stretol sa s dvomi Androméďanmi, ktorí sa stali jeho učiteľmi a vzali ho na palubu svojich kozmických lodí vrátane veľkej mimozemskej materskej lode, kde ho počas troch mesiacov učili. Androméďania mu poskytli informácie o vesmírnej spiritualite, živote vo vesmíre a galaktických dejinách Zeme. Šetrenia, ktoré urobil šéfredaktor Exopolitics Journal svedčia o dôveryhodnosti Alexa Colliera ako niekoho, kto sa s mimozemšťanmi stretol fyzicky.


Ďalšie materiály Alexa Colliera nájdete na tejto adrese.

Autori: 
jún 22, 2012 15:44 popoludní

 

 

Top