Obrázok používateľa CEZ OKNO
VŠETKO O 2012 II.

Piata noc mayského kalendára | „Ak sa medzinárodný menový systém zrúti v 5. deň môžeme napríklad uvidieť nahrádzanie tohto systému, centralizovaným elektronickým ovládaním všetkých ekonomických interakcií (nehovoriac o kontrole pobytu a ďalších iných vecí). Okrem toho, že sa na to proste pozerám ako na fázu kozmického plánu, je to aj obdobie, kedy sa môžu mnohé zo scenárov opísaných v konšpiračných teóriách stať pravdivými. Bez ohľadu na konkrétnu podobu ako dlho to môže trvať, všetko bude robené preto, aby sa ľudia udržali v ´ohrádke´.“

Mayský kalendár: Vieme kedy končí - ale čo potom?


Mayský kalendár nikdy nebol o čase, ale o nasledovaní plynutia stvorenia (Ian Xel Leinguld)

Univerzálny časový cyklus a ako to funguje

Calleman ohľadom „5. noci“ Mayského kalendára

Nasledujúce riadky sú od Carl Johan Callemana. Napísal knihu "The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness." Hoci sú vodítka možnosti masívnej ekonomickej zmeny - je ťažké vedieť, kedy sa to môže stať. Niektoré termíny podľa predpovedí niektorých ľudí už vypršali. Calleman má systém striedania dní a nocí, ktorý je založený na jeho výklade mayského kalendára. Taktiež v jeho modeli mayský kalendár končí v roku 2011 a nie v roku 2012. Tu je výber z článku, ktorý Calleman napísal:

Náročná Piata noc ovládaná Tezcatlipocom

Na tomto mieste cítim, že je na mieste urobiť skok dopredu k diskusii, čo je pravdepodobné, že príde po dvoch pulzoch svetla v 4. a 5. DEŇ. 5. NOC (18. novembra 2007 - 12. novembra 2008, ovládanej energiou Tezcatlipoca, boha temnoty), uvidíme všade poslednú zúfalú snahu Západu, a vládnucich kruhov založených na materializme, zaistiť kontrolu a posilniť svoju moc novým ťaživým spôsobom.

Ak sa medzinárodný menový systém zrúti v 5. deň môžeme napríklad uvidieť nahrádzanie tohto systému, centralizovaným elektronickým ovládaním všetkých ekonomických interakcií (Nehovoriac o kontrole pobytu a ďalších iných vecí). Okrem toho, že sa na to proste pozerám ako na fázu kozmického plánu, je to aj obdobie, kedy mnohé zo scenárov opísaných v konšpiračných teóriách sa môžu stať pravdivými. Bez ohľadu na konkrétnu podobu ako dlho to môže trvať, všetko bude robené preto, aby sa ľudia udržali v „ohrádke“.

Rovnakým spôsobom ako my, počas 5. noci Planetárneho podsvetia (1932-1952), bola videná aliancia medzi nacistickým Nemeckom a Stalinovým Sovietskym zväzom, môžeme v nadchádzajúcej 5. noci vidieť prichádzať spojenectvo medzi vládcami Číny a Spojených štátov - to všetko v záujme zachovania hierarchického ovládania sveta s dôrazom na materiálne zisky. A rovnako ako spomínaná diktatúra Planetárneho podsvetia sa tešila ohromujúcej podpore ich subjektov, môžeme dobre vidieť prichádzať silnú podporu zo strany subjektov "demokracie" v USA a "populárneho" režimu v Číne tak ako 5. noc začne vládnuť v galaktickom podsvetí.

Najmä v USA sú ľudia už v masovom meradle držaní v tom, že sú slobodný. Tých so znalosťami meniacich sa energií mayského kalendára, nebude až tak jednoduché manipulovať strachom, pretože sú si vedomí vlny pohybu histórie.

Posun od Chaosu do osvieteného sveta

Pokračujúc 5. nocou sa však veľké skupiny ľudí v 6. deň vytrhnú z hierarchickej kontroly a riadení svojou intuíciou nájdu cestu k väčšej celistvosti. Takto to je, keď sa hierarchie naozaj začnú rozpadať, pravdepodobne z veľkej časti chaoticky. Napriek tomu, toto je presne ten druh chaosu, ktorý je nutný pre znovuzrodenie osvieteného sveta.

Kreativita sa rodí z chaosu, a ak sa nadtým zamyslíte hlbšie, uvedomíte si, že neexistuje žiadny lineárny spôsob, ako z dnešného sveta (2004) do Osvieteného (2011). Miesto toho osvieteného sveta sa môže vynárať z radov transformatívnych pulzov, vrátane obdobia ničenia, tak ako 5. noc.

Paradox je pochopiť, že samotný proces, ktorý sa zdá, že rúca svetovú ekonomiky a politickú dominanciu zároveň pripravuje cestu k osvieteniu. Vznik plne osvieteného kolektívneho stavu vedomia môže prospievať len v globálnom vedomí, ktoré je vyrovnané. Pretože nerovnováha, ktorá bola dominantou ľudstva 5000 rokov, má svoju priamu príčinu v dualistickom obraze vedomia, ktoré vládlo doteraz.

Cítim však, že druh osvieteného ľudstva sa zblíži s kozmickým plánom, ktorý bude kompletný v roku 2011bude to niečo nové. Hoci je veľa opisov osvietených bytostí a vystúpivších majstrov v ľudskej histórii, osobne si myslím, že ich stavy vedomia boli rôznymi spôsobmi obmedzené poľami stvorenia, ktoré boli dominantné v konkrétnej dobe, v ktorej žili.

Len v roku 2011 budú všetky závoje oddeľujúce ľudské bytosti od duchovného odstránené a supramentálne vedomie Univerzálneho podsvetia sa stane neprebádané územie. V istom zmysle hovoríme o vzniku úplne nových druhov ľudských bytostí. Prvýkrát osvietenstvo zaujme miesto vo vyváženom globálnom stvorení, a to určite bude mať vplyv na hĺbku a rozsah kozmického vedomia, ktoré môže byť dosiahnuté.

- pokračovanie -

Preklad: -MM-

exkluzívne.cez.okno

Ďalšie uverejnenie článku len s povolením redakcie!

Zdroj: http://www.greatdreams.com/

november 14, 2010 22:15 popoludní

 

 

Top