Obrázok používateľa CEZ OKNO
Motivace Vysokých bílých mimozemšťanů a jejich exopolitický význam

To, co následuje je založeno na rozhovoru s Charlesem Hallem z 2. prosince 2004, který se týkal existence Vysokých bílých mimozemšťanů se kterými se setkal během své služby na letecké základně v Nellis, jako člověk, který sledoval počasí a meteorologické změny mezi lety 1965 – 1967. Jeho zkušenosti jsou zaznamenány ve třech svazcích knih „Millennial Hospitality“ (pro více podrobností: http://members.lycos.co.uk). Již dříve jsem četl první dva díly jeho knihy a své dojmy jsem zaznamenal do krátkého článku (http://exopolitics.org/Exo-Comment-22.htm). S Charlesem Hallem jsem ve spojení přes Paolu Harris, která tento případ zevrubně zkoumala.V rozhovoru jsem se ptal na sérii otázek a mým cílem bylo získat lepší představu o motivacích „Vysokých bílých“ a jejich politického významu na Zemi.


Rozhovor s Charlesem Hallem

PROČ JSTE NAZVAL KNIHU PRACÍ S FANTAZIÍ?

Musel chránit sám sebe a muže, kteří s ním sloužili. Změnil jména, aby ochránil nevinné včetně sám sebe a ostatních zaměstnanců. Tito lidé prožili jisté psychologické nátlaky a traumata. Někteří nechtěli být zmiňováni, takže neudával jejich skutečná jména. Potvrzuje, že všechno, co je v této knize je pravda. Je to zdokumentováno, co možná nejblíže k událostem, které zažil.

JAK JSTE SI VZPOMĚL NA VŠECHNU TU KOMUNIKACI, KTEROU V KNIZE UVÁDÍTE?

Deník si nevedl, ale prováděl si denní záznamy. V podstatě, při psaní knihy spoléhal na svou paměť a na uvolněné emoce a to mu pomohlo sesbírat události a konverzace. Klíčové epizody byly v podstatě vleptány do jeho mysli. Musel shrnout mnoho konverzací. Některé konverzace musel rekonstruovat. Obvykle konverzace s ostatnímu piloty jsou shrnuty/rekonstruovány. Konverzace s Vysokými bílými jsou doslova, protože Vysocí bílí mnoho nemluvili. Zvláště muži Vysokých bílých nemluvili skoro vůbec. Ženy Vysokých bílých byly hovornější než muži. Kdyby Vysocí bílí nenosili své komunikační zařízení, pak by nekomunikovali vůbec. Charles zachytil všechny emoce, které zažil a ty jsou věrně v knize zaznamenány.

KDY JSTE ZAČAL TYTO KNIHY PSÁT?

Nejprve se snažil říkat lidem ústně o svých zkušenostech během let 1965-1968. Když v roce 1985 získal textový procesor, začal pro svůj proces psaní používat floppy disky. Psaní byl pomalý proces z technických důvodů a také emocionálně, protože se mu uvolňovaly vzpomínky a to zabralo mnoho času. Například, šest měsíců trvalo než mohl zcela kontrolovat svůj strach z Vysokých bílých ještě z roku 1965.

KDY JSTE KNIHU DOKONČIL?

Tenkrát v 80tých letech měl potíže při shánění potencionálního vydavatele pro svou plánovanou autobiografii a také měl zodpovědnost k rodině. V roce 2002 se stal nezaměstnaný a začal zaznamenávat, oprašovat a publikovat to, co až doposud napsal. Vydavatel, kterého našel – Firstbook.com, mu dovolil publikovat, jako knihu „tištěnou na vyžádání“, kde měl autorská práva atd. Stále není spokojen s tím, co bylo publikováno až doposud a chce upravit první díl ještě jednou. V podstatě kniha byla zpracována během let 1985 až do roku 2002. Poslední úprava textu byla učiněna mezi lety 2002 a 2003.

UDĚLAL JSE NĚJAKÉ FOTOGRAFIE?

On nikdy žádné fotky nedělal. Když se sám dostal ven, obával se o svůj život a na dělání fotek neměl ani pomyšlení. Zpočátku si myslel, že jen sní (právě proto, se domnívá, že Area 51 se nazývala Dreamland). To je důvod proč nikdy nepomýšlel na fotografování. Také nechtěl urazit Vysoké bílé a zaujímal k nim raději to nejlepší chování. Nepřemýšlel na fotografování, bylo to moudřejší, mohlo by je to pobouřit a mohli by kdykoli zničit důkazy, protože vždy měli přístup k jeho věcem.

UDĚLAL NĚJAKÝ JINÝ ZAMĚSTNANEC FOTOGRAFIE VYSOKÝCH BÍLÝCH, O KTERÝCH BYSTE VĚDĚL?

Není si vědom, že by se něco takového stalo, ale vybavuje si nějakou brožovanou knihu ydanou někdy na začátku 90tých let, kde je sada fotografií Vysokých bílých, o kterých si myslí, že jsou autentické. Byly uveřejněny ženou v domácnosti z New Jersey, která jednou cestovala do Albuquerua v Novém Mexiku a říkala, že čekala na dálnici, když uviděla průzkumné plavidlo a udělala šest fotek Vysokých bílých měřících 6 stop a 6 palců (2,2m). On věří, že fotografie jsou autentické. Souvislost zřejmě byla taková, že nějaký zaměstnanec udělal fotky a poslal je autorovi, který vytvořil krycí příběh pro to, jak ty fotky udělal. Nevzpomíná si na jméno knihy ani autora.

BYL JSTE NĚKDY OSLOVEN AGENTURAMI NEBO SEZNAMOVÁN S TÍM, ABYSTE NEODHALOVAL UDÁLOSTI Z NELLIS?

Ne. Říká, že žádné informace nebyly nikdy označeny za tajné. Jako pozorovatel počasí nebyl nikdy součástí utajeného projektu, kde se podstupovala přísaha. Rozkazy, které Charles dostával, nebyly tajné, ale nic z toho, co dělal nebylo utajené. Bylo to rozhodnutí, které učinil výbor včetně Vysokých bílých a ostatních v Pentagonu. Myšlenka byla taková, že Charlie může volně komunikovat s Vysokými bílými, aniž by byl ustavičně instruován. Řekl, že američtí generálové by udělali všechno, aby získali technologickou výměnu. Generálové by klidně dovolili Vysokým bílým zabíjet zaměstnance, kdyby je urazili nebo by jim bylo vyhrožováno či by jim někdo škodil. Ve své knize popisuje incident, kdy zaměstnanec musel prosit o život, když zakřičel na dítě jedné Vysoké bílé. Jediný důvod proč Vysoká bílá muže nezabila, podle Charlieho byl, že nějaký Vysoký bílý muž zašel za Vysokou bílou ženou a řekl jí, že protože zaměstnanec dítěti neublížil, američtí generálové by nepochopili proč toho zaměstnance zabila. Charles řekl, že i když si generálové mysleli, že vojenský zaměstnanec byl postradatelný, nedovolili by zabíjení Vysokým bílým, aby se nezastavil technologický převod.

BYLI JINÍ ZAMĚSTNANCI ZABITI VYSOKÝMI BÍLÝMI ZA TO, ŽE JE URAZILI?

Vyprávěl jeden incident tenkrát ze září roku 1965 poblíž hor u Indiana Springs, kde měli Vysocí bílí svůj hlavní hangár. Jeden z krycích příběhů pro spatření Vysokých bílých byl, že to byli velcí berani v poušti. Jeden lovec chtěl zastřelit jednoho z těchto „beranů“ a najal si koně a vydal se tam se svým přítelem. Lovci se nakonec rozdělili a jeden lovec se přiblížil k hangáru, kde měli Vysocí bílí základnu a zastřelil jedno z dětí. Vysocí bílí se jej zmocnili a předali ho lidské stráži, kteří byli vojenskými zaměstnanci. Ti jej bez milosti na místě zastřelili a vymysleli si pro celý incident krycí příběh o nešťastné nehodě. Hlídka našla jeho přítele, zbila jej a vsadila na šest týdnů do vězení.

Charles řekl, že obvykle, pokud někdo někomu neublížil a byl neozbrojen a byl na turistické výpravě apod., Vysocí bílí jej neobtěžovali. V podstatě, by zabili, pokud by je někdo jakýmkoli způsobem ohrožoval. Vyznávali zákon oko za oko, zub za zub. Pokud jste neudělali nic, čímž byste je ohrozili nebo jim ublížili, to nejhorší, co udělají je, že vás ohleduplně zaplaší.

ŔÍKÁTE, ŽE GENERÁLOVÉ ZOUFALE TOUŽILI PO TECHNOLOGICKÉ VÝMĚNĚ S VYSOKÝMI BÍLÝMI, PROČ TO ŘÍKÁTE?

Udělali by cokoli, aby si udrželi dobré vztahy s Vysokými bílými, aby získali technologie. „Učitel“ Vysokých bílých měl s Charlesem rozhovor, který o tom nasvědčoval. Američtí generálové by nezastavili Vysoké bílé pokud by zamýšleli zabít nějaké zaměstnance, kteří by ublížili dětem Vysokých bílých. Vysocí bílí vyměňovali technologie, které se týkaly rádiových a komunikačních systémů, ale nebyly to technologie rychlejší než světlo. Technologická výměna se uskutečňovala na základě toho, která z technologií přinese Vysokým bílým prospěch, jako jsou rádia a komunikace, které by mohli využít, pokud bude třeba.

Uvedl příklad, že Vysocí bílí pomůžou s nukleárním pohonem letounu, ale nebude to pohonný systém na dlouhé vesmírné cesty. O antigarvitační technologie se s generály nepodělili, které byly samozřejmě schopné dalekých cest vesmírem. Američtí generálové byli několikrát na průzkumné lodi Vysokých bílých, takže se o technologie pro průzkumná plavidla v hojné míře podělili, protože průzkumné lodě vyrobili na Zemi z pozemských materiálů za asistence americké armády. Někdy se Vysocí bílí zúčastnili na utajených schůzkách a pomáhali s vývojem technologie. Charles popisuje kolik převodu technologie se uskutečnilo. V podstatě, Vysocí bílí se zúčastnili na tajných schůzkách, aby pomohli s dobře míněnými radami.

V DÍLE 1, POPISUJETE INCIDENT, KDY VÁM DO HLAVY VZTOUPILY MENTÁLNÍ PŘEDSTAVY O VYSOKÝCH BÍLÝCH NA HRANICÍCH (POMEZÍ) EPOCHY, MŮŽETE TO VYSVĚTLIT?

Charles popisoval jak četl „History of the West“ a historii „Death Valley a Indiana Springs“. Vzpomněl si na mentální představy Vysokých bílých na hranicích epochy (éry, údobí, věku, letopočtu). Tyto představy prostě vstoupily do jeho mysli, když byly Vysocí bílí poblíž a zmizely, když se vzdálili.

V KNIZE ZMIŇUJETE ROK 1954, KDY SE UČINILY PRVNÍ ZPRÁVY O VYSOKÝCH BÍLÝCH V BLÍZKOSTI NELLIS. EXISTUJE NĚJAKÉ DŘÍVĚJŠÍ DATUM NEBO DŮKAZ, O KTERÉM BYSTE SI MYSLEL, ŽE PODPORUJE PŘÍTOMNOST VYSOKÝCH BÍLÝCH V TÉTO OBLASTI?

On řekl, že legenda o „Range Four Harry“ (popis používaný pro Vysoké bílé zaměstnanci na základně v Nellis) sahají nejméně až do roku 1954.

MYSLÍTE SI, ŽE TYTO MENTÁLNÍ PŘEDSTAVY, KTERÉ JSTE POZOROVAL, BYLY SKUTEČNOU HISTORICKOU UDÁLOSÍ NEBO VYMYŠLENÉ?

Má pocit, že tyto mentální představy jsou založeny na skutečných historických událostech. Zaznamenal, že když se Vysocí bílí vzdálili, představy přestaly. To naznačuje, že Vysocí bílí jej těmito představami krmili, aby mu poskytli historické informace, které chtěli, aby předával dál.

VĚŘÍTE, ŽE VYSOCÍ BÍLÍ BYLI V OBLASTI INDIANA SPRINGS NĚKOLIK STOVEK LET?

Ano. Bylo mu řečeno, že Pamela (Vysoká bílá) se narodila v tomto údolí během éry Jamese Madisona. (Čtvrtý prezident USA v letech 1809 – 1817, pozn. přek.) Mají rádi toto údolí protože je tam teplo a to je pro ně důležitá podmínka.

CO SI MYSLÍTE O MOTIVACÍCH VYSOKÝCH BÍLÝCH V RÁMCI JEJICH PŘÍTOMNOSTI NA ZEMI?

Základnu používali jako místo pro jejich letouny do dalekých vesmírů. Je to stejné jako když americké námořnictvo používá svou základnu v Pacifiku. Používali základnu k doplňování paliva, opravám a seřizování svých letounů do dalekých vesmírů. Charles mluvil o vesmíru velmi dalekém a o potřebě mít základnu na planetě jako je Země, kde mohou mít zásoby, dělat opravy apod. Protože tyto lodě přistávaly a odlétaly podle rozvrhu, znamenalo to, že se zabývali obchodem.

V ZÁSADĚ SI MYSLÍTE, ŽE SI JEN PŘEJÍ POUŽÍVAT ZEMI JAKO ZÁKLADNU PRO SVÉ LODĚ A NEMAJÍ ŽÁDNÝ SKRYTÝ MOTIV KOLONIZOVAT ZEMI NEBO SI PODMANIT NÁRODNÍ VLÁDY?

Ano. To si myslí. Z pohledu Vysokých bílých, jsou šťastní s tím, co mají a se svou délkou života – desetkrát delší než máme my. Tedy desetkrát dále jim trvá než zestárnou a také umějí léčí. Byli udiveni tím, jak rychle Hall mohl léčit a Hall popisuje, jak jej zblízka pozorovali, když si udělal podlitiny a během dne se vyléčil.

Charles argumentuje, že Vysocí bílí - jsou si rádi pro sebe - a nemají žádný zájem o podmaňování si Země nebo o přebírání vlád. Chtějí prostě udržovat přátelské vztahy s americkou vládou, aby mohli pokračovat v používání základny. Potvrzuje, že se nezajímají o nadvládu nebo o kolonizaci Země.

V TŘETÍM DÍLE POPISUJETE INCIDENT, KDY JSTE BYL POPÁLEN MIKROVLNÝMI ZBRANĚMI, MŮŽETE TO UPŘESNIT?

Vysvětloval, jak mohou Vysocí bílí použít tužkovou zbraň, aby způsobili velkou bolest, smrt nebo spánek. Líčí incident, kdy se stráž CIA pokoušela pomoci ženě Vysokých bílých vystoupat na schody v kongresové budově, ale strážný ji nedopatřením ublížil a ona strážci CIA vyhrožovala tak, že musel prosit o život. Vysvětluje, že tužková zbraň může být použita, aby stimulovala atomové frekvence vápníku, čímž přivodí velkou bolest, jako když jste popáleni, ale přitom popáleni vůbec nejste. Když se použije uspořádání jódu v omračující zbrani, může to způsobit, že zasažený člověk vykrvácí. Přirovnává to k černému moru, kdy lidé vykrváceli zásluhou oslabení artérií ze kterých uniká krev a způsobí smrt. V emailu, Charles objasnil, jak tužková zbraň funguje: „Tužková zbraň se může nastavit tak, aby simulovala atomické frekvence Sodíku, Vápníku nebo Jódu. Simulace atomů Sodíku způsobuje nesmírnou bolest, protože přivádí nervový výboj. Pokud je zbraň nastavena dost silně, může způsobit okamžitou smrt. Simulace atomů Vápníku zapříčiní opak, protože způsobuje, že nervy se znovu srovnají a uvolňují se (spánek, klid, relaxace apod.). Ovšem simulace atomů Jódu, způsobuje smrt vnitřním krvácením, protože zapříčiní změny, které dovolí, aby krev procházela skrze stěny artérií do štítné žlázy a kolem ní.“

Charles řekl, že nálady Vysokých bílých se mohou měnit velmi rychle od přátelských až k nepřátelským. Tužková zbraň byla použita proti Charlesovi v rámci nedorozumění, které popisuje ve své knize, kde bylo použito nastavení Jódu, což způsobilo vnitřní krvácení. Vybavuje si, že viděl spřátelenou Vysokou bílou, jak k němu přichází, když ležel zraněn a doslova kolem něj tancovala. V emailu popisuje, že Vysoká bílá byla „mladá žena, pravděpodobně ekvivalent lidské ženy kolem 19tého věku, byla přibližně 1,70 m vysoká. Měla s sebou mužský doprovod, o kterém jsem si vždycky myslel, že byl její bratr, protože ti dva vypadali jako dvojvaječná dvojčata. Samy sebe jsme se navzájem nebáli. Jednou večer, když jsem běhal s míčem, se u mě objevila a postavila se vedle mě nebo blízko mě a trochu těsně za mnou. Často přicházela na dosah paže a neprojevovala ze mě ani ten nejmenší strach. Podobně, když přišla takhle blízko, já se jí také vůbec nebál. Její bratr, pro srovnání, měl vždycky ze mě nápadně strach a držel si ode mne distanc (obvykle stával v pozadí tak 50-60 stop, tj. 16-20m). Zřejmě mě měl rád, ale také mi zřejmě nikdy nevěřil. Například, nikdy se ke mně neobracel zády, když se ocitl kdekoli v mé oblasti (tak na 100 stop, tj. 33m).

KDYŽ SE VÁM TOHLE PŘIHODILO PO VŠÍ DŮVĚŘE, KTEROU JSTE SI VYVINUL S VYSOKÝMI BÍLÝMI, CO TO NAZNAČOVALO PRO MNOHO LIDSKÝCH JEDINCŮ?

Myšlenka, že se Vysocí bílÍ mohou na člověka vrhnout a použít zbraně dokonce navzdory všem dobrým věcem, které mezi vámi byli, je všeobecně správná. Vysocí bílÍ se velmi liší v temperamentu a v osobnosti než lidé. Charles vysvětloval incident, který se týkal nějakého generála Vysokých bílých, který nestrpěl žádnou diskuzi a byl krutý, když vycítil, že není do písmene uposlechnut. Avšak Vysoký bílý doktor byl docela přátelský a navazoval velmi úzký kontakt. Tak jsou v podstatě, Vysocí bílÍ velmi rozmanití pokud jde o osobnost.

Vysoký bílý kapitán, popisovaný v Charlesově knize, byl docela milý chlap, ale lidi obcházel pouze, když to bylo nutné. Chtěl jenom vědět o lidech do té míry, do jaké jim to pomůže dělat svou práci. Kulturní rozdíl byl evidentní jako v případech, kdy by se Američané mohli spřátelit s Japonci, ale nechtěli by SE přitom s Japonci společensky stýkat. Zdůraznil, že Vysocí bílÍ se obrovsky mění ve své osobnosti.

KDY SE ODEHRÁLA VAŠE POSLEDNÍ PŘÍMÁ KOMUNIKACE S VYSOKÝMI BÍLÝMI?

Odkazuje se na to, co popisuje ve své knize číslo tři, kdy odešel sloužit do Vietnamu v roce 1967. Následně na to, již žádnou komunikaci s Vysokými bílými neměl.

Závěrečné poznámky o Charlesu Hallovy

Existuje mnoho epizod, které do své knihy nezahrnul. Například, v roce 1965 američtí generálové ukazovali generálům Vysokých bílých vojenské kasárny, ve kterých zrovna spal. Když přišli poprvé, myslel si, že sní. Vzpomíná si, jak generálové mluvili s Vysokými bílými o tom, že vezmou důstojníky Air Force s Vysokými bílými na průzkumnou loď. V emailu Charles upřesňuje: „Američtí generálové diskutovali o možnosti, že Vysocí bílí vezmou dva mladé americké důstojníky na palubu černého vesmírného plavidla (na další blízkou hvězdu). Osobně jsem viděl americké generály se svými Vysokými bílými protějšky nastupovat a vystupovat z průzkumného letounu Vysokých bílých.“

Myslel si, že diskuze byla příliš riskantní, protože obsahovala to, o čem cítil, že byl citlivý materiál, který byl pravděpodobně klasifikován jako tajný.

Zdůrazňoval, jak Vysocí bílí plnili smlouvy do puntíku. Uvedl příklad jisté smlouvy, kterou měl s Vysokými bílými. V podstatě nikdy se za ním neplížili, aby mu nahnali hrůzu a on si byl jist, že nikdy neudělá to samé jim. Tato dohoda byla úzce dodržována ve všech vzájemných působení Charlese s Vysokými bílými a to mu pomáhalo přežít. Vlastně věřil, že když s něčím souhlasili, Vysocí bílí mu důvěřovali.

Hodnocení a exopolitická analýza Charlese Halla

Zjistil jsem, že Charles Hall je velmi věrohodný a přesvědčivý v odpovědích na otázky. Projevuje velkou bezúhonnost a je vcelku upřímný při popisování faktů týkajících se jeho zkušeností. Popisuje své zkušenosti s Vysokými bílými velmi objektivním způsobem a emocionální realita jeho zkušeností byla velmi živá a zprostředkovávala mnoho informací o jeho stavu mysli a vážnosti zážitků, které měl.

Emoce, které Charles objektivně, zeširoka líčil v podrobnostech, přinášely rozsah toho, co prožil a co otřáslo jeho světonázorem.

Charlesovo vědomí o vzájemném působení Vysokých bílých s generály Air Force je velmi poučné v rámci způsobu, jakým se dohody do puntíku plnily. Zdá se, že Vysocí bílí striktně zachovávají zákon a tím pádem existovalo něco, co americká armáda shledává účinným při práci s nimi. To je velmi významné při technologických výměnách, které Hall popisuje, které byly pro armádu USA zásadně důležité. Vysokým bílým bylo naprosto jasné, že se podělí jen o určité kategorie technologie. V sortimentu, který patrně americké armádě neposkytli, měli technologie se schopnostmi dosahovat dalekých vesmírů. Podle Charlese, tato technologická výměna se týkala americké spolupráce na konstrukcích výzkumných plavidel, které Vysocí bílí používali. Když poskytnou požadovaný materiál pro Vysoké bílé, tak ti by pravděpodobně pomohli americkým vědcům vysvětlit principy vesmírných letů. Protože právě tohle vypozoroval Charles uprostřed 60tých let, lze předpokládat, že se v nedávné době mohli pokusili o větší konstrukce, které mají mnohem pokročilejší pohonný systém, než nukleární pohon. Exopolitická otázka zde je, co dostanou, či co získali Vysocí bílí na oplátku, když dovolují americkým autoritám spolupracovat při budování velké vesmírné lodě. Kdyby byla poskytnuta technologie pro menší průzkumnou loď za výměnu základních práv, jaké pozemní zdroje by byly, nebo již byly, vyměněny za větší konstrukce využívající pokročilejší pohonný systém?

Charles Hall působí jako velmi přemýšlivý a inteligentní člověk. Má akademickou hodnost v nukleární fyzice a věří, že vypracoval některé hlavní principy pohonného systému Vysokých bílých týkající se dalekých letů. Nesnaží se přibarvovat si svá líčení o zastrašování Vysokých bílých a o jejich připravenost použít smrtelnou sílu k ochraně jich samotných a zvláště dětí proti potencionální hrozbě. Dokonce překvapené nebo polekané děti Vysokých bílých mohou přimět jejich Vysoké bílé dospělé k zastrašování svým vysoce vyvinutým zbraňovým arsenálem, jak vyjasňuje Hallova kniha.

Významný je také popis v jeho knize o tom, jak Vysocí bílí vyhrožovali zabitím lidem, kteří je ohrozí nebo je neposlechnou (pro citace viz http://exopolitics.org/Exo-Comment-22.htm). V rozhovoru, se soustřeďuje na to, jak Vysocí bílí reagovali, když jim bylo nějakým způsobem vyhrožováno. Zdůrazňoval princip „oko za oko, zub za zub“, který Vysocí bílí dodržovali, což je v lidské společnosti chápáno velmi dobře a je to zákon, který nalezneme v biblických dokumentech. Zdá se, že v rozhovoru Charles vykreslil Vysoké bílé v mírnějším světle než popisoval ve své knize. Zatímco je jasné, že Charles se snažil být co možná nejobjektivnější, rozpor mezi jeho knihou a vyprávěním a rozhovorem v rámci poměrů, kdy Vysocí bílí vyhrožovali zabitím nebo zastrašovali vojenské zaměstnance a lidi obecně, naznačuje, že vykreslil solidárnější obraz jejich chování než v knize. To je něco, o čem doufám, že může vyjasnit později, protože to pomůže zasadit do kontextu motivace Vysokých bílých na Zemi.

Charles říká o Vysokých bílých, že nemají na Zemi žádné postranní úmysly, myšleno v termínech její kolonizace či převzetí moci. Zdůraznil analogii používání zaoceánských základen americkým námořnictvem, tak jako v případě americké základny v Pacifiku. Myšlenka byla taková, že používání takových základen bylo z čistě praktických důvodů k usnadnění operací americké armády, zatímco uznává místní suverenitu a zvyky. Takže, jako americká vláda/armáda nemá žádný vedlejší motiv ke kontrolování Itálie skrze své základny, které tam má, to samé se týká Vysokých bílých, kteří nemají žádný postranní motiv kontrolovat Zemi.

Tohle je poněkud kontroverzní argument, protože kontrola základen během různých period v historii je poněkud sporná a byla součástí dynamicky, která zavlekla kolonialismus. Vskutku, existence vojenských základen v Saudské Arábii byly hlavním faktorem ovlivňování regionálního vnímání amerických motivací na Středovýchodě a ovlivnilo události v Afghánistánu a Iráku. Pokud Vysocí bílí potřebují Zemi jako základnu pro své operace do dalekého kosmu a kvůli obchodu, pak by bylo naivní věřit, že nemají žádný zájem v ovlivňování lidských záležitostí a politických institucí. Je totiž těžké získat takovou moc k tomu, aby se jí někdo jen tak vzdal a zničil si pak možnost vzájemného působení v místních politických záležitostech. Dospěli jsme již zřejmě do tohoto bodu díky dohodám dosaženými mezi tajnými výbory pokračujících v mimozemských záležitostech a s Vysokými bílými.

Charles věří, že Vysocí bílí byli na Zemi od začátku 50tých let a možná již stovky let nebo, což je založeno spíše na tom, co mu řekli oni Vysocí bílí a na jeho mentálních představách, které obdržel, když četl o místní historii Indiana Springs. To může být kritická otázka při bádání, protože zřejmě doba, kdy se poprvé Vysocí bílí objevili na Zemi ovlivní náš odhad jejich konečných cílů zde. Kdyby zde byli celé století nebo více, jak zastává Hall a tím je také ovlivněn Vysokými bílými, pak by bylo slušné zhodnotit (ocenit), že nemají žádný vedlejší záměr kontrolovat Zemi. Podle všeho, by mohli snadno převzít kontrolu nad Zemí již v 19tém století. Avšak, kdyby se Vysocí bílí objevili později v roce 1954 při Eisenhowerově mimozemských dohodách, pak je velmi pravděpodobné, že Vysocí bílí mají vedlejší motivy, které významně přesahují pouhé doplňování zásob a opravování jejich vesmírných plavidel na cestách do mezihvězdných prostor. Použitím technologií cestování časem, by mohli Vysocí bílí podepřít myšlenku, že byli na Zemi po staletí, ale to by mohlo být zcela vymyšleno.

Domnívám se, že Vysocí bílí jsou spojováni s Eisenhowerovými mimozemskými setkáními z roku 1954 a že následně na to v tehdejší době, založili své základny v oblasti Indiana Springs v Nevadě. Je jasné, že Charles byl důvtipně ovlivněn Vysokými bílými, aby uvěřil, že zde byli po celou americkou historii. Schopnost Vysokých bílých referovat o dřívějších historických obdobích a o jejich přítomnosti, je možná díky pokročilým technologiím jako je cestování časem, které mohou používat k ovlivnění našeho vnímání jejich historické přítomnosti. To bude přirozeně kontroverzní, ale zásadně důležité jako znalost Vysokých bílých, která je mnohem širší a o jejich exopolitickém významu se musí diskutovat.

Stručně řečeno, z mého pohledu je výpověď Charlese Halla zásadně důležitá informace, která má velký exopolitický význam a je pravděpodobné, že získá široký veřejný zájem. Různá média již nakládají s příběhem Charlese Halla jako s hlavní událostí odhalení a Hallova zřetelná bezúhonnost, čistost a ucelenost získává mnohem většího veřejného zájmu. Hallovo odhalení jeho zkušeností z Nellis na základně Air Force v Indiana Springs z let 1965-1967 bude pravděpodobně hrát hlavní roli při veřejném odhalování mimozemské přítomnosti a bude pomáhat dovytvářet veřejné vnímání o mimozemšťanech a jejich přítomnosti na Zemi.

PhDr. Michael Salla, prosinec 2004

Dodatek


Úryvek z knihy Charlese Halla o původu Vysokých bílých:

„Vlna emocí prošla davem, když jsem se zmínil o hvězdě Arktus, nějakých 36 světelných let odsud. Po krátké chvíli, starší žena (Vysoká bílá) se zeptala Učitelky s překvapením. „Učitelko, ví Charles odkud pocházíme?“ Učitelka odpověděla: „Ne, ne tak docela, ale je blízko,“

Nikdy jsem nebyl schopen rozlišit, kterou hvězdu Vysocí bílý nazývají svým domovem. Avšak, podle mých nejlepších odhadů, to byla hvězda, která je zhruba 105 světelných let daleko. V každém případě, pokud je Arktus nebo něco poblíž Arktusu významné ve spojení s aktivitami Vysokých bílých, bylo by dobré prozkoumat informace o této hvězdě.“


Charles Hall

Překlad Karel Rašín

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz


Rubriky: 
marec 28, 2009 23:46 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top