Obrázok používateľa CEZ OKNO
Múdrosť: kruh je koleso veľkej medicíny

Pre Európanov znamená medicína vedu a liečenie chorôb, ktoré zasiahli telo. Pre domorodých Američanov bola medicína ľahko a úplne prirodzene zameniteľná za slová „svätý“ alebo „posvätný“. Vnútorné rozlíšenie tkvie v postoji k svetu a k miestu, ktoré v ňom zaujíma ľudstvo.

Žena z kmeňa Pimov

Takmer všetko, s čím sa Indiáni v prírode stretli, mohlo byť pokladané za medicínu, ktorá súbežne pôsobila na telo, myseľ a dušu. Všetky rituály boli medicínou. Kultúrne a prírodné zákony, pokiaľ sa plne chápali a používali, boli tiež medicínou. Vedenie bola medicína. Dokonca príslovia, rady starcov a snaha po plnejšom živote boli medicínou.

Košíky kmeňa Pimov

Pátranie po medicíne niekedy nadobúdalo heroické rozmery, ako napríklad hľadanie vízie, pri ktorej muž alebo žena držali pôst a umŕtvovali svoje telo v nádeji, že im nejaká sila poskytne videnie, prostredníctvom ktorého sa im dostane múdrosti. Keď boli títo hľadači úspešní, zhromaždili rôzny prírodný materiál a ďalšie zvláštne predmety, ktoré dosvedčovali moc alebo múdrosť, akej sa im dostalo – to bol amulet. Pre mnoho Euroameričanov je ťažké pochopiť zmes viery, rituálov, umeleckej schopnosti, symbolizmu a duchovna, ktoré taký amulet predstavoval.

Čejenský muž

Medicína bola hybný a formujúci princíp, z ktorého vychádzal pohľad amerických domorodcov na vesmír. Nebola to hypotéza na zamyslenie, skôr zjednocujúca sila uvedomelej istoty.

Múdrosť Indiánov zreteľne odráža ich presvedčenie, že súlad spočíva vo vzájomnosti. Dopad každého činu sa rovnakou mierou odrazil i na tom, kto ho vykonal. Čin alebo myšlienka teda prechádzajú svetom po kruhovej dráhe, až kým sú opäť vstrebané pôvodným zdrojom.

Krajina Apačov

Ako sa stále učíme, meníme sa, a s nami i naše vnímanie. Toto zmenené vnímanie sa potom stáva novým Učiteľom vo vnútri každého z nás. Často je našim prvým učiteľom naše srdce (Hyemeyohsts Storm; Čejeni)

Najvyššej múdrosti sa musí každý naučiť sám. Nie je možné učiť ju slovami. (Smowhala; Wanapumovia)

Nemôžem presne vysvetliť, čo je Sila, pretože je mimo moje chápanie. Tí, ktorí ju hľadajú, idú sami, aby si mohli vyskúšať, čo v nich je. Sila je dar, ktorý sa prepožičiava nielen za cnosť, ale i za modlitby a odvahu. (Victorio; Mimbres Apači)

Ak je myseľ jasná, bystrý úsudok sa môže dostaviť práve tak ako rozumné závery – je to nezastrená myseľ, ktorá dokáže nahliadnuť, čo vedie k tým najlepším myšlienkam a činom, k dosiahnutiu múdrosti. (ústne podanie; Omahovia)

Apačské dieťa

Vedenie má liečivú schopnosť. Keď niekomu pomáhaš v hlbšom pochopení života, pomáhaš mu tým k lepšiemu životu i živobytiu, liečiš ho. (Slnečný Medveď; Čipevajanovia)

Rozvíjaj svoje telo, ale nezanedbávaj svoju myseľ. Je to myseľ a nie telesná sila, čo dovedie človeka k moci. (hlas pri privolávaní vízie; Vraní Indiáni)

Vedomosti, ktoré nie sú používané, sú zneužívané. (Starý Keyam; Kríovia)

„Pravda je sila,“ alebo ako hovorili Lakotovia, „Wowienke he iyotam wowa sake.“ (príslovie; Lakotovia)

Čím je človek bystrejší, tým viac potrebuje Boha, aby ho chránil pred presvedčením, že vie všetko. (George Webb; Pimovia)

Medicinman musí byť z tohto sveta, musí to byť niekto, kto číta v prírode, ako biely človek číta v knihe. (John Oheň/Krívajúci Jeleň; Lakotovia)

Oči živých ľudí hovoria slovami, ktoré jazyk nedokáže vysloviť. (Mnoho Zásahov; Vraní Indiáni)

Dosahuje úspechu a chráni sa pred nezdarom tým, že sa učí, akým spôsobom iní uspeli, alebo neuspeli bez toho, aby sa sám dostával do problémov (hlas na ceste za zjavením; Vraní Indiáni)

Pozri sa dvakrát na muža dvoch tvárí. (náčelník Joseph; Nez Percéovia)

Nikto si nepraje byť závislý na druhých... Darčekmi si vycvičíš otrokov, práve tak ako bičom si vycvičíš psov! (anonym; kmeň neznámy)

Ak sú srdcia tých, ktorí dávajú, naplnené hnevom, ich dary sú malé. (Mnoho Zásahov; Vraní Indiáni)

Osloboď sa od negatívnych vplyvov. Negatívne myšlienky sú staré návyky, ktoré hryzú korene duše. (Moses Shongo; Senekovia)

Človek sa musí postaviť strachu tvárou v tvár, alebo pred ním bez prestania utekať. (Sokol; Vraní Indiáni)
Je smutná pravda, že dobré skutky, ktoré ľudia robia, sú často pochované do zeme, zatiaľ čo zlé činy sú obnažené a odhalené pred svetom. (Čierny Hrom; Foxovia)

Prehliadaj nielen svojim chovaním ľudí, ktorí ťa hnevajú, ale nauč sa ich prehliadať i v mysli. Pre teba neexistujú. Si slobodný. (naučenia; Čerokíovia)

Roznášať klebety je ako hrať dámu so zlým duchom. Kde tu vyhráš, ale častejšie sa chytíš do pasce svojej vlastnej hry. (Don Talayesva; Hopiovia)

Maj trpezlivosť. V pravý čas sa všetko zmení. Prianie nemôže privolať jesennú nádheru ani primäť zimu, aby ustúpila. (Ginaly-li; Čerokíovia)

Marikopské dievča

Dokonči, čo si začal. Tým, ktorí nechávajú veci dorobené iba z polovice, vyrážajú na hlavách vredy. Chceš snáď mať vredy na hlave? (Sevenka Qoyawayma; Hopiovia)

V mladosti si dávaj pozor na jazyk, v zrelom veku potom v tebe môže dozrieť myšlienka, ktorá poslúži tvojmu ľudu! (Wabashaw; Mdewakanton Siouxovia)

Statočný muž umiera iba raz – zbabelci umierajú znovu a znovu. (Moanahonga; Iowovia)

Tvoja myseľ musí byť ako týpí. Nechaj dielec pri vchode otvorený, aby čerstvý vzduch mohol dnu a odvial dym zmätku. (náčelník Orol; Teton Siouxovia)

Čím dlhšie dovolíme problému, aby existoval, tým ťažšie je vrátiť mysli mier. (Twylah Nitsch; Senekovia)

Chudoba je ako slučka, ktorá dusí pokoru a plodí neúctu k Bohu a ľuďom. (Wilbur Riegert; Siouxovia)

Každý, komu sa dobre darí alebo má úspech, musel o niečom snívať. (Posledná Hviezda; Marikopovia)

Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

Z knihy: Frances G. Lombardiová, Gerald Scott Lombard: Nekonečný kruh, Výklad etiky amerických Indiánov, Knižná dielňa Timotej, Košice, MCMXCVI
Pôvodný preklad z angličtiny: Anna Grušová
Preklad z češtiny: Sokol
Northwestern University Library, Edward S. Curtiss The North American Indian: the Photographic Images, 2001.

exkluzívne.cez.okno


Sekcie: 
marec 29, 2008 01:14 dopoludnia

 

 

Top