Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mystériá sibírskeho “Údolia smrti” V. – ČO SA SKRÝVA ZA VÝBUCHOM V TUNGUZKE

Správy očitých svedkov naznačujú, že staroveké „Zariadenie“ na vysokej technologickej úrovni vo vzdialenej oblasti Sibíri je zodpovedné za vystrelenie riadenej plazmovej, guľovitej zbrane, ktorá zničila v roku 1908 meteorit nad Tunguzkou. Celková sila explózie prekonala kombináciu sily výbuchov atómových bômb zhodených na Hirošimu a Nagasaki viac ako 2000 krát!


Tunguzská explózia tiež spôsobila:
• zvláštne žiarenie, ktoré bolo možné pozorovať na oblohe dokonca 10 dní a výrazný výskyt striebristých mrakov
• obrovské vyžarovanie svetla a tepla
• poruchu normálneho fungovania meteorologických prístrojov a trasenie zemského povrchu
• obrovskú zvukovú vlnu, ktorá dva krát obletela zem
• vývraty stromov na ploche 2000 km2
• nízke stopy rádioaktivity zistené vo vzorkách stromov a polárneho ľadu z roku 1908
• zvláštne vlastnosti pôdy a minerálov v oblasti tunguzskej explózie
• nezvyčajne rýchly rast vegetácie v epicentre explózie
• ochladenie zemskej atmosféry v nasledujúcich rokoch


Napriek faktu, že udalosť nezostala nepovšimnutá, prvé pokusy zistiť, čo sa vlastne vo vzdialenej sibírskej tajge udialo pochádzajú až z roku 1927.

Odvtedy navštívili oblasť tucty vedeckých expedícií, boli napísané stovky odborných štúdií a vzniklo niekoľko stoviek hypotéz o príčine explózie. Žiadna z nich však nebola schopná dostatočne vysvetliť zložité úkazy, ktoré sprevádzali tunguzskú explóziu a predchádzali jej.

Niektoré úkazy, ktoré pozorovali očití svedkovia jednoducho nezapadajú do systému jestvujúcich teórií. Veľa z toho, čo sa vtedy udialo nemôžeme vysvetľovať z pohľadu súčasného vedeckého myslenia.

Človek má dokonca pocit, že sme objavili niečo, čo sa totálne vymyká bežnému chápaniu sveta okolo nás.

Možno sme dnes bližšie ako kedykoľvek predtým k odhaleniu záhady, ktorá sa stane zlomovým bodom vo vývoji ľudského vedomia. Bude to ale vyžadovať určitú odvahu, schopnosť pozerať sa na veci jasnou mysľou, neobmedzovanou dogmami súčasnej vedy, aby sme poriadne posúdili najnevysvetliteľnejšie prvky celej udalosti.

Práca generácií vedcov a výskumníkov nám poskytuje veľké množstvo faktov a vedeckého materiálu, umožňujú vrhnúť svetlo na pravé príčiny a povahu úkazov, ktoré sa odohrali pred takmer sto rokmi v oblasti rieky Podkamennaja Tunguzka.

Nebudeme tu prechádzať kľúčové faktory všetkých známych hypotéz, namiesto toho sa zameriame na tie fakty, ktoré zostávajú ukryté v tieni a z nejakého dôvodu im nebola venovaná taká pozornosť, akú si zaslúžia.

Je úžasné, že spolu so starou epickou básňou, podávajú tieto fakty celkom iný obraz udalosti, ktorá sa odohrala v minulom storočí.

Na začiatku tejto práce by sme mali zdôrazniť, že pred a po tunguzskej explózii sa odohralo niekoľko ďalších udalostí, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené, tvoria články jednej reťaze. Preto použijeme metódy policajných vyšetrovateľov a spojíme ich do jedného „prípadu“. Aby ste uvideli realitu, ktorá tak dlho unikala očiam bádateľov, musíme sa pozrieť dopredu a dozadu v čase a priestore, aby sme uvideli udalosti, ktoré oddeľujú desiatky, alebo dokonca stovky rokov.

Preto sa obrátime na výpovede očitých svedkov, ktorých boli tisícky, aj napriek tomu, že ide o riedko osídlenú časť Sibíri. Dokonca ešte na konci šesťdesiatych rokov bolo možné nájsť približne 3000 ľudí, ktorí si túto nezvyčajnú udalosť pamätali!

Skôr ako sa pustíme do faktov, mali by sme povedať, k čomu sme dospeli počas nášho vyšetrovania: k hypotéze o tunguzskej explózii, ktorá bude pre mnohých nečakaná, ktorá ale bola vytvorená na základe analýzy veľkého množstva údajov.

Keď vezmeme do úvahy svedectvá tisícov očitých svedkov explózie, zistenia vedcov, jakutský epos Oloncho, rekonštrukciu chronológie udalostí a analýzu následkov explózií opísaných nielen v epose, ale aj rôznymi bádateľmi, môžeme predložiť odôvodnenú domnienku, že v rozľahlej, neobývanej oblasti severo-západného Jakutska sa nachádza staroveké podzemné technické zariadenie.

Veľmi, veľmi dávno, skonštruoval niekto v oblasti, dnes známej ako „Údolie mŕtvych“ komplex, ktorý aj dnes chráni Zem pred meteoritmi a asteroidmi. Samozrejme, takáto domnienka je ohromujúca. Je ťažké si takúto možnosť čo i len predstaviť. Naznačuje, že po tisíce rokov, existovalo popri nás niečo, čo prekonalo nielen to čo sme doteraz dokázali, ale aj naše najodvážnejšie fantázie, čo by sme ešte len mohli dosiahnuť – a my sme si to nevšimli!

Prirodzene, nikto z tých, ktorí skúmali rôzne vedecky nevysvetliteľné následky tunguzskej katastrofy si nemohol predstaviť, že všetky stopy explózie boli výsledkom aktivity nejakého starovekého kozmického obranného komplexu, ktorý nám zanechali neznámi stavitelia!

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: V.K.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Tunguzská katastrofa
http://www.cez-okno.net/rubrika/tunguzska-katastrofa

Mimozemská intervencia?
http://www.cez-okno.net/rubrika/mimozemska-intervencia


jún 21, 2016 23:22 popoludní

 

 

Top