Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mystériá sibírskeho “Údolia smrti” VI. – ČO SA SKRÝVA ZA VÝBUCHOM V TUNGUZKE 2

“Počas nášho výkladu faktov predstavíme niekoľko textov z Oloncha, ktoré potvrdzujú uvedenú hypotézu, práve vďaka zjavnej technologickej povahe udalostí opísaných v starých textoch. Je prekvapujúce, že ľudia, ktorí prekladali a analyzovali tieto texty si to nevšimli, alebo že ich to ani nenapadlo.”

Miestne legendy a varovania šamanov


Tu je jeden detail, ktorý sa zachoval v kolektívnej pamäti miestnych obyvateľov a ktorý bol predávaný z generácie na generáciu celé tisícročia vo forme epickej básne.
Legendy odovzdávané ústne hovoria ako krajinu zrazu zahalila nepreniknuteľná temnota a okolie sa triaslo ohlušujúcim revom. Zdvihol sa hurikán nevídanej sily a zem sa otriasala silnými údermi.


Keď sa všetko upokojilo a temnota zmizla, naskytol sa nebývalý pohľad. V strede spálenej krajiny, stála vysoká, na slnku sa lesknúca, vertikálna štruktúra, ktorá bola viditeľná aj zo vzdialenosti niekoľkodňovej cesty. Dlho vydávala nepríjemný, uši trhajúci zvuk a postupne sa zmenšovala, až kým celkom nezmizla pod zemou. Na mieste vysokej štruktúry sa nachádzal obrovský, rozďavený „otvor“.

Počas nášho výkladu faktov predstavíme niekoľko textov z Oloncha, ktoré potvrdzujú uvedenú hypotézu, práve vďaka zjavnej technologickej povahe udalostí opísaných v starých textoch. Je prekvapujúce, že ľudia, ktorí prekladali a analyzovali tieto texty si to nevšimli, alebo že ich to ani nenapadlo.

“Starký” Matvei (108 rokov), svedok tunguzskej explózie v roku 1908, na snímke spolu s autorom v Siuldiukare, osade Evenkov v roku 1997

Začnime detailnou rekonštrukciou udalostí, pokúsme sa vytvoriť celkový obraz toho čo predchádzalo a sprevádzalo katastrofu v roku 1908.

Prví, ktorí sa dozvedeli o prichádzajúcej katastrofe boli šamani miestnych kmeňov. Dva mesiace pred explóziou sa tajgou začali šíriť zvesti o blížiacom sa „konci sveta“. Šamani chodili z jednej osady do druhej a varovali ľudí pred blízkou katastrofou. Ľudia začali sťahovať svoje stáda z horného toku rieky Podkamennaja Tunguska do oblasti Nižnaja Tunguska a ďalej k rieke Lene.

Exodus Evenkov začal hneď po suglane (zhromaždení) všetkých kočovných klanov, ktoré sa pohybovali v blízkosti a ktoré sa uskutočnilo v mesiaci teliat (máj). Tajné stretnutie starších rozhodlo, že ich cyklické kočovanie by malo byť zmenené a že klany by sa mali presunúť bližšie k sebe.

Potom sa uskutočnil veľký rituál, pri ktorom „Veľký šaman“ oznámil „koniec sveta“:

Predkovia povedali, aby sa presunuli z ich tradičných miest. Nikto sa tam po mesiaci teliat, v mesiaci muchun (jún) nemal nachádzať, tak povedali predkovia...

A tak sa nomádi začali presúvať naprieč tajgou...

Akoby počúvala nejaký vnútorný inštinkt a podporovala tým výroky šamanov, divá zver tiež začala odchádzať. Vtáky odleteli z hniezdisk, labute opustili jazerá a ryby zmizli z riek. Obrovské územie tajgy, s rozlohou niekoľko desiatok tisícov kilometrov štvorcových, bolo zrazu bez zvierat. Len tí, ktorí neverili slovám šamanov zostali v zóne nebezpečenstva.

Toto všetko hovorí samo za seba. Je zrejmé, že prostredníctvom šamanov, ktorí „hovorili s duchmi predkov“, sa rozšírilo prvé varovanie. Zvieratá, vtáky a ryby inštinktívne reagovali na blížiace sa nebezpečenstvo, reagovali na negatívny vplyv vzrastajúceho zemského elektromagnetického poľa v tejto časti tajgy.

Po preštudovaní textov Oloncha, rozhovoroch s miestnymi lovcami a tými, čo ostali nažive a stále si udalosť pamätajú, si myslíme, že predmetný komplex je roztrúsený po rôznych častiach tajgy a nachádza sa väčšinou pod zemou.

Elektráreň v Zariadení

Zničenie alebo odklonenie meteoritov a asteroidov je možné dosiahnuť pomocou silového poľa, ktoré je prenášané v koncentrovanej forme a to určitým druhom elektromagnetického útvaru podobného žiarivej, ohnivej guli. V podstate sú podobné guľovým bleskom s tým rozdielom, že najväčší známy guľový blesk mal priemer približne 2 metre, zatiaľ čo gule použité na odklon alebo zničenie meteoritov a asteroidov sú obrovských rozmerov – niektoré majú priemer až 60 metrov.

Bol to práve ich let, ktorý videli v roku 1908 tisíce ľudí naprieč veľkou časťou Sibíri. Svedkovia tejto udalosti ju pripísali sérii obrovských guľových bleskov!

„Plazmové gule“ boli pravdepodobne vytvorené elektrárňou umiestnenou hlboko pod zemským povrchom na mieste, ktoré bolo niekým zámerne vybrané. Miesto je spojené s geofyzikálne výraznou oblasťou planéty – východosibírskou magnetickou anomáliou. Časopis Technika Molodeži (číslo 1, 1984) to nazval „magnetická superanomália, ktorej zdroj leží v hĺbke rovnajúcej sa polovici zemského polomeru“.

Inými slovami, elektráreň tohto komplexu priťahuje energiu celej planéty a do určitej miery je zrejme sama príčinou tejto super anomálie.

Leonid Kulik, prvý výskumník, ktorý skúmal tunguzskú explóziu (fotografia z 30. rokov 20. storočia z knižnice KMET)

Prípravy na príchod meteoritu (ak to naozaj bol meteorit, Leonid Kulik mal v určitom zmysle pravdu) začali dva mesiace pred výbuchom, dátum bol potvrdený správaním šamanov a miestnej fauny.

Približne 10 dní pred výbuchom, sa „Zariadenie“ umiestnené v Údolí mŕtvych preplo do aktívnej fázy.

Aktivácia elektrárne a zvýšenie úrovne energie komplexu, spôsobené začiatkom príprav na generáciu energie (elektromagnetických gúľ) pôsobiace na okolie, boli hlavnou príčinou veľkých atmosférických anomálií, ktoré boli spájané so zvyšujúcim sa napätím v zemskom elektromagnetickom poli.

Efekt zariadenia bol taký silný, že desať dní pred explóziou bola v mnohých európskych krajinách a západnej Sibíri nočná temnota nahradená nezvyčajným jasom, podobným letnému fenoménu „bielych nocí“ v oblastiach s vysokou zemepisnou šírkou.

Na všetkých takýchto miestach sa objavili striebristé mraky, jasne žiariace v šere úsvitu a súmraku a rozprestierali sa od východu na západ. Mraky sa tvorili pozdĺž siločiar, aké sa vyskytujú medzi pólmi magnetu.

E. Krinov, jeden z výskumníkov tunguzskej explózie poznamenal, že pocit, že sa blíži nejaký nezvyčajný prírodný úkaz, bol všadeprítomný.

O mnoho rokov neskôr objavili vedci z mesta Toms zabudnutú publikáciu profesora Webera o silných geomagnetických poruchách pozorovaných v laboratóriách Kielskej univerzity v Nemecku tri dni pred deštrukciou tunguzského objektu a ktoré skončili, keď obrovský, žiarivý meteorit explodoval nad Stredosibírskou plošinou.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: V.K.

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Tunguzská katastrofa
http://www.cez-okno.net/rubrika/tunguzska-katastrofa

Mimozemská intervencia?
http://www.cez-okno.net/rubrika/mimozemska-intervencia


jún 23, 2016 23:36 popoludní

 

 

Top