Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tipy týždňa

Články, ktoré by ste si rozhodne nemali nechať ujsť!


JEDZ, MODLI SA, MILUJ

p o z r i  |  "Skutečně existuje více než jen jedna cesta, jak jít a vidět svět..."

Správa dňa

Myšlienka dňa

Každá duša sa musí učiť sebadisciplínu, a čím skôr sa ju v živote naučí, tým je to pre ňu jednoduchšie. Učiť sa sebadisciplínu môže byť spočiatku veľmi ťažké, pretože musíš robiť veci, pri ktorých narážaš na odpor svojho nižšieho ja. Musíš sa naučiť povedať si "nie", a čím pevnejší vo vzťahu k sebe budeš, tým rýchlejšie v tebe zavládne mier. Je dobré občas aj zistiť, kde si slabý a k sebe príliš zhovievavý. To znamená, že musíš byť k sebe naozaj poctivý a nehľadať ospravedlnenia. Môže ti pomôcť, keď si napíšeš na papier svoje slabiny, ktoré by si mal zmeniť, a budeš ich tak mať pred očami. Potom začni v tomto smere niečo robiť. Ak sa aj cítiš neschopný určité slabosti prekonať, nežiadam na tebe, aby si tak urobil vlastnými silami. Ja som stále tu, aby som ti pomohol. Prečo Ma nezavoláš?


NAŠA CESTA DOMOV

George Kavassilas  |  "Kým skutočne sme, skadiaľ pochádzame a kam smerujeme"

Správa dňa  |  exkluzívne.cez.okno

Myšlienka dňa

Nauč sa byť veľmi pružný a prispôsobivý. Zároveň však vždy vychádzaj z pevného vnútorného poznania tak, aby si nebol ovplyvňovaný alebo ovládaný žiadnymi vonkajšími okolnosťami či podmienkami. Uvedom si, že tvoj vonkajší život je odrazom tvojho života vnútorného. Ak si vnútri v mieri, vyžaruješ mier i navonok, pretože keď tvoje srdce prekypuje láskou, nemôžeš zabrániť tomu, aby si odrážal a vyžaroval túto lásku všade okolo seba. Nemôžeš ukryť, čo je hlboko v tebe, pretože tvoj vonkajší stav je zrkadlom tvojho stavu vnútorného. Čas, ktorý tráviš v pokoji a v tichosti, nie je nikdy premárnený. Je nevyhnutné, aby si každá duša našla čas na stíšenie a postihla to, čo je hlboko vnútri, tie skutočnosti, na ktorých v živote záleží, ktoré život robia tým, čím je, cestami Ducha. Nezáleží na tom, ako rušný je tvoj deň. Chvíle ticha sú v ňom podstatné, sú priamo chrbticou tvojho života.


ČLOVEK PROTI HADOVI

Peter Vyšehradský  |  "A tak to bolo vlastne vždy..."

Správa dňa  |  exkluzívne.cez.okno

Myšlienka dňa

Tvoj životný postoj je nesmierne dôležitý, oveľa dôležitejší, než si uvedomuješ. Preto keď nemôžeš niečo robiť so správnym postojom, nerob to vôbec, kým nedokážeš svoj postoj zmeniť. Naozaj sa raduj z toho, že tak robíš, a uvedom si, že nech ide o čokoľvek, je to dôležité pre hladký chod celku. Nikdy sa neboj vziať na svoje bedrá zodpovednosť a rozvíjaj sa tým do múdrosti a veľkosti. Uvedom si, že nikdy na teba nebude naložené viac, než si schopný uniesť. Je dôležité, že každá zodpovednosť ti pomáha o trochu viac sa vystrieť a vyrásť. Predmet zodpovednosti by ťa nemal ohnúť a preťažiť, ale mal by ti pomôcť v raste. Neprijímaj s nevôľou zodpovednosť, ktorá je na teba kladená, ale buď za ňu vďačný. Uvedom si, že by na teba nebola vložená, keby som necítil, že si schopný ju uniesť. Hľadaj Moju pomoc v každej dobe. Som stále pripravený pomôcť ti a viesť ťa. Zavolaj Ma.


JAKÉ JSOU DNEŠNÍ ŽENY?

c. r. m a n n  |  "Dříve než začnu s touto kapitolkou, chtěl bych upozornit všechny případné čtenářky, že nejsem vůči ženám ani trochu zaujatý - mnohých si dokonce velmi vážím a „sympatizuji s nimi“ (navíc je mi jasné, že muži jsou na tom v globálu ještě daleko hůře než ony)!"

Správa dňa

Myšlienka dňa

Ak sa ti zdá neľahké milovať svojich blížnych, nerob si prílišné násilie, pretože sa nemôžeš prinútiť mať niekoho rád. Ak však budeš hľadať Mňa a Moju pomoc, vložím do tvojho srdca semeno lásky. Potom sa o ne budeš musieť už len jemne a ticho starať a nechať ich rásť bez úsilia z tvojej strany. Nútiť sa mať niekoho rád je vopred prehratý boj. Zistíš, že rovnaké veci sa priťahujú, že si celkom prirodzene k niektorým ľuďom priťahovaný viac ako k iným a že si schopný sa s nimi ľahšie zblížiť; tým sa však neznepokojuj. Postupne sa naučíš poznávať význam univerzálnej, božskej lásky tým, že duchovne porastieš. Nechaj ju celkom prirodzene plynúť bez úsilia z tvojej strany, len s hlbokým vnútorným prianím viac milovať.


PREDSTAVY A ZJAVENIA

Peter Vyšehradský  |  "Prečo sa niektorým ľuďom zhmotňujú ich predstavy? Prečo sa to deje ľuďom klinicky, psychicky "chorým", malým deťom alebo ľuďom pod vplyvom psychotropných látok, či liekov?"

Správa dňa  |  exkluzívne.cez.okno

Myšlienka dňa

Uč sa myslieť a cítiť s druhými, rob iným to, čo by mali oni robiť tebe. Uč sa druhým rozumieť a vstupovať plne do ich života a sŕdc, uč sa na nich vylievať svoju lásku a porozumenie, a tým odstraňovať všetku kritiku, súdenie a odsudzovanie. Uvedom si, že láska premieňa všetku horkosť a nenávisť a že porozumenie otvára srdce, ktoré boli doteraz uzavreté, studené a neschopné súznenia. Urob skutkom tieto slová: "neodporuj zlu, ale prekonávaj ho dobrom." Je ľahšie tieto slová hovoriť ako premieňať na činy, ale ak ľudstvo nebude podľa nich žiť, nebude v ňom dobrej vôle ani mieru. Tieto slová boli počúvané, čítané a kázané po celé dlhé veky, ale ľudstvo sa nimi neriadilo, preto sú vo svete vojny, ničenie, zlo a nenávisť. To všetko bude pokračovať, kým sa ľudstvo nenaučí žiť, a nebude už o živote len hovoriť, a kým neoživí tieto krásne slová a nerozozná ich v každodennom živote.


TAJOMNÁ SIEŤ TUNELOV SPÁJA EURÓPU

kp.ru  |  "Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Maďarsko a Turecko sú prepojené systémom tunelov s výškou cca 70 centimetrov!"

Správa dňa  |  exkluzívne.cez.okno

Myšlienka dňa

Si v harmónii so všetkým životom? Cítiš sa byť v jednote a v mieri so všetkými dušami okolo seba? Si súčasťou chaosu v súčasnom svete, alebo je tvoj život súčasťou odpovede na svetové problémy? V tejto dobe nemožno byť neutrálny. Buď pracuješ pre Svetlo, alebo nie, voľba je v tvojich rukách. Si buď so Mnou, alebo proti Mne. Tvoja viera a dôvera nemôžu byť vlažné alebo polovičaté. Musí vychádzať z celého srdca, lebo inak nie sú ničím. Potrebujem ťa planúceho plameňom lásky ku Mne, úplne oddaného Mne a Mojej práci, ochotného plniť Moju vôľu, bez ohľadu na to, čo to stojí. Ja žiadam všetko, a len keď dáš všetko, všetko dostaneš. Nič by si nemal zadržiavať, a spoznáš, že všetko, čo mám, je aj tvoje.

august 23, 2011 23:45 popoludní

 

 

Top