Obrázok používateľa CEZ OKNO
Na pobreží Stredozemného mora objavený poklad zlatých mincí

Približne 2000 mincí vyzdvihli z vôd Stredozemného mora na nálezisku stredovekého prístavu Caessarea. Najstaršou mincou objavenou v poklade je štvrťdinár razený v Palerme na Sicílii v druhej polovici deviateho storočia.


Väčšina mincí pochádza z obdobia fatimovského kalifa al-Hakima (996-1021) a jeho syna Al-Záhira (1021-1036), a boli razené v Egypte a severnej Afrike. Poklad neobsahuje žiadne mince pochádzajúce z východných islamských dynastií, preto sa dá s istotou konštatovať, že sa jedná o Fatimovský poklad.

Mince boli objavené skupinou potápačov, ktorí sa pôvodne domnievali, že sa jedná o hracie mince. Akonáhle si uvedomili, že sa jedná o historický nález, ohlásili objav Útvaru pre podmorskú archeológiu Izraelského pamiatkového úradu. Po oznámení nálezu zorganizovali rýchly prieskum miesta za pomoci detektoru kovov a objavili hromadu tisícročných mincí rozličných veľkostí a hmotnosti ako aj rôznej nominálnej hodnoty: dinár, poldinár, štvrťdinár.

Podľa riaditeľa odboru podmorskej archeológie Kobi Šarvita ide o vzácny historický dôkaz o živote ľudí v minulosti.

„Objav takého veľkého množstva mincí, ktoré mali už v minulosti obrovskú ekonomickú silu, vyvoláva niekoľko možných variant o ich prítomnosti na morskom dne.
Je tu napríklad možnosť, že by mince mohli pochádzať z vraku plavidla, na ktorého palube sa nachádzali finančné prostriedky z výberu daní.“

- krátené -

Zdroj: http://www.medievalists.net/2015/02/18/gold-coin-hoard-discovered-medite...

Preklad: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Pavol
http://www.cez-okno.net/pavol


Autori: 
Sekcie: 
február 20, 2015 23:57 popoludní

 

 

Top