Obrázok používateľa CEZ OKNO
Najľahšia vec na svete

Zažil som dosť úspechov, aby som si nikdy nezúfal, a tiež dosť neúspechov, aby som si uchoval pokoru.
J. Adair

Byť pyšný na svoju rodinu, prácu, vlasť – väčšinou sa podobné vyhlásenia spomínajú v dosť pohnutých chvíľach plných dojatia, ktoré majú byť akýmsi vyvrcholením vyznania sa svojim blížnym – zažili sme to už všetci. O čo krajšie by sa v takýchto výrokoch skvelo slovo „hrdý“. Čo tomu dáva onen punc správnosti? Pokora - ešte i dnes často spájaná skôr so slabosťou a podriadenosťou.

Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha.
V. E. Frankl


Pokora voči partnerovi, nadriadenému, idolom, ale hlavne skvelý spôsob, ako sa nad niekoho povýšiť. Že si to vzájomne odporuje? Pravdaže! Nie je veľa tých, čo majú o tejto veci správnu predstavu a je dosť možné, že tých naozaj pokorných by sme vedeli poľahky zrátať i bez počítadla. A dnes dosť obľúbený je spôsob vydierania, kedy keď chceme niekoho ovládnuť a nedarí sa inak, tak ho nabádame ku „pokore“.

Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale voči Bohu. Tak ako kameň nie je podriadený kameňom, ale chrámu.
Exupéry


Vonkajšie znaky pokory nemusia nič znamenať – uznanie v rámci skupiny, či nadobudnutie akéhosi statusu „pokorného“, či dokonca hromadenie dôkazov pokory – to všetko môže nadlho uspokojiť sväté ego, nie však Dušu. Môže nám to zabezpečiť pochybný rešpekt v našej skupine, ale určite nie v sférach nebeských.

Lebo len toľko je človek, koľko zaváži v Božích očiach.
sv. František Asisský


No dobre, ale čo robiť v prípade, že nás niekto poníži a tvári sa, že nás pokoril? Pokorenie je podľa mňa na rozdiel od poníženia ukázanie veľkosti Božej, nie osobnej. Mal som raz na túto tému debatu s mojim známym – fotografom. Spontánne som poznamenal čosi o tom, že pri umeleckých dielach ma ich autor ako osoba až tak nezaujíma. Nepochopil ma a urazil sa. Skúste sa však nechať pokoriť napríklad Vivaldim a bude jasné čo mám na mysli – jeho hudba plná Zlatého rezu spieva o sláve Božej – nie je kultom osoby, skrze ktorú prišla!

Pokorný, i keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.
Kempenský


Zažili sme to už asi všetci – niekto nekompetentný avšak bez škrupúľ a dostatočne agresívny nás bez problémov zvalcuje. Je to veľká skúška. Ak obstojíme, nebudeme sa chcieť „prispôsobiť“ a oplácať rovnakou kartou. Prosto nájdeme spôsob, ako podobným situáciám predchádzať, alebo aj s dostatočnou silou čeliť podobným útokom. Často nám podobné skúsenosti môžu naznačovať, že sme na „nesprávnom ihrisku“. Prílišné očakávania, veľké ambície, nerealistické túžby sa nevyhýbajú ani ľuďom usilujúcim o duchovné poklady. A tak prichádza frustrácia a nespokojnosť...

Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými.
Platón


Keby sme si mali zvoliť, či byť orlom alebo muchou, aký by bol náš výber?

Kde orol už nemôže uniknúť, mucha nájde ešte desať východísk.
príslovie


Vtip je však zrejme v tom ako rozlíšiť, kedy je čo správne...

„POKORU máme prežívať voči božskému, voči vyššiemu Ja, ktoré nás oživuje. Musíš si byť vedomý(á) toho, že všetky krásne, dobré a pravé vlastnosti patria Jemu, že osoba je nástrojom pre prejav božstva, ale sama o sebe bez božstva je iba prázdnym obalom. Máš v sebe poznať to isté božstvo, to isté večné bytie, ktoré sa prejavuje vo vesmíre - a odovzdať sa Mu pokorne. Nikdy však sa nemáš podrobiť pozemským alebo subpozemským mocnostiam alebo padať na kolená pred pozemskými tvarmi. V takom prípade by sa stalo z božskej pokory satanické, zbabelé pokorovanie sa, čím by sa znesvätilo božstvo, ktoré ťa oživuje svojim vlastným večným Bytím.

Ak sa chceš stať dobrým, nesmieš nikdy zabudnúť, že nežiješ a nepracuješ z vlastnej sily. Každá sila pramení z Boha a všetky sily, ktoré prejavuješ, do teba prúdia z tvojho vyššieho Ja, z Boha. Buď si neustále vedomý(á) toho, že tvoja osoba sama o sebe je zdanlivou bytosťou. Tou pravou bytosťou - jedinou večnou skutočnosťou v tebe - je Boh!

SEBADÔVERA teda znamená dôveru v Boha, žijúceho v tvojom srdci, nie však v zdanlivú bytosť, v tvoju osobu. Božská sebadôvera je nepostrádateľná pre každú tvorivú činnosť a znamená vnútorné spojenie s Bohom. Ak si však osoba nahovára, že jej kvality a sily patria jej a nie Bohu, potom sa stane z božskej sebadôvery satanická povýšenosť.“ (Zasvätenie)

„Len dve cesty sú v živote: cesta pýchy a cesta pokory. Na konci cesty pýchy ťa čaká nenávisť - voči Bohu, voči ľuďom a voči sebe samému. A si "v pekle". Na konci cesty pokory ťa čaká láska - k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Si "v nebi". Len tieto dve cesty sa ti ponúkajú v živote. Keby sme išli celkom na začiatok, Pán Boh stvoril pred Adamom a Evou anjelov. Prvý a najkrajší z anjelov sa volal Lucifer. Lux znamená svetlo a fer - ten, ktorý nosí svetlo. Svetlonos. Lucifer bol tak krásny anjel, že svetlo išlo s ním všade kam prišiel. Pán Boh stvoril anjelov a ukázal na Lucifera a povedal mu: "Budeš prvý zo všetkých." A zdvihol ho úplne hore. Pozor na to, keď vás zdvihnú úplne hore, keď dostaneš funkciu, keď dostaneš úrad, možno sa staneš inžinierom, doktorom, magistrom, PhDr... Dávaj na tom vrchole veľký pozor. Na vrchole nie je bodka, tam je len križovatka. Alebo sa odtiaľ vyberieš po ceste pýchy, alebo po ceste pokory. Aj Lucifer vedel, že tam nie je bodka, ale križovatka a mal si vybrať jednu z týchto ciest. Čo si Lucifer vybral? Cestu pýchy. Peklo vzniklo touto vetou: Non serviam. "Nebudem slúžiť." Lucifer si uvedomil svoje postavenie, svoju funkciu, svoju moc, a chcel, aby sa slúžilo jemu, nie aby on bol služobník. A tak letel úplne zhora úplne dolu. Tak je to s každým pyšným človekom, nech je hoci aj biskupom, kňazom, rehoľnou sestrou či kardinálom. Keď si pyšný, poletíš dolu. Pýcha peklom dýcha, pýcha predchádza pád.“ (Marián Kuffa)

Netreba mať prílišného filipa, aby človek videl tému pokory, tiahnuť sa dejinami ľudstva ako zlatú niť. Znova a znova sa o nej vyjadrujú najlepší z najlepších – a to iba v superlatívoch. A je dosť možné, že s pýchou dopadneme ako Mark Twain s fajčením a tu si ho na záver dovolím parafrázovať: „Je to tá najľahšia vec na svete – prestal som s ňou už najmenej tisíckrát...“ Nesmie nás to však odradiť!

Golden Wing
http://www.tvorcoviakridel-wingmakers.estranky.sk/

Zdroje citátov:

- 12 blíženeckých vlastností

- Pokora a pýcha

exkluzívne.cez.okno


marec 07, 2008 17:21 popoludní

 

 

Top