Obrázok používateľa CEZ OKNO
Naša história a experiment Síria z roku 1972 (1)

Aby sme porozumeli, tomu, čo sa deje teraz a tomu, čo sa stane v budúcnosti, musíme poznať minulosť. V prípade rastlín, napríklad, použijeme matematiku popísanú Fibonacciho postupnosťou, aby sme zistili, ako rastú. Rastlina sa „obzrie späť“, aby videla čo bolo, presvedčí sa, kde je teraz a tak vie, kam smeruje. Pridáva počet listov práve vyrastených ako svoj doplnok poznania, koľko ďalších listov má vyrásť. Hovorí niečo ako: „Vyrástla som teraz o jeden list, to znamená, že teraz rastieme dvaja.“ A keď príde ku dvom, hovorí: „Bola som jedna a teraz som vyrástla do dvoch ďalších, takže teraz som v trojici“, a tak ďalej. Chce to pohľad späť a vidieť, ako sa to chovalo v kombinácii s tým, kde to je teraz a poznať, kam to smeruje. Taká je organická štruktúra.


Naša história

Musíme poznať našu históriu, pretože musíme poznať, ako sme sa dostali do prítomnosti, tvŕdzi východiska. Myslíme si, že naša história začala v roku 3.800 pred Kristom v Sumérii a predtým nebolo nič až na nebezpečných barbarov. Predpokladáme, že sme to najlepšie, čo kedy žilo na tejto planéte. Popravde, podľa Drunvala, tu boli pred nami civilizácie, o akých sa nám ani nesníva.

Civilizácie na tejto Zemi 500 miliónov rokov dozadu. Planéta je hviezdou osadenou externými životnými formami prichádzajúcimi odvšadiaľ. Skombinované každá s každou, vytvárajú nové životné formy a opúšťajú planétu. Každú z týchto životných foriem tvorili v piatich úrovniach vedomia. Práve teraz sme na druhej.

Takmer všetky dôkazy o minulých pokročilých civilizáciách boli dané bokom, vytrhnuté z kontextu alebo ignorované. Napríklad, máme spojenie s hviezdou Sírius, ktorá je síce trochu známa, ktorá je však esenciálna pre pochopenie našej súčasnej pozície. V knihe Roberta Templeho „Tajomstvo Síria“ (1) sa uvádza nasledovné: „Existuje kmeň neďaleko Timbuktu v Afrike nazývaný Dogoni. Už viac ako 700 rokov má táto skupina informácie, ktoré nemali mať odkiaľ – naši vedci ich majú iba asi posledných dvadsať rokov a to bolo treba dostať do vesmíru satelit.

Dogoni vedia o hviezde Sírius v detailoch. Sírius je najjasnejšia hviezda na našej oblohe nachádzajúca sa priamo nadol od pásu Oriona. Dogoni hovoria, že tam bola iná nepatrná hviezda obiehajúca Sírius zložená z najťažšej hmoty vo vesmíre. Táto hviezda dokončila svoj obeh každých päťdesiat rokov. Je to veľmi stará hviezda. Pretože vedci by nemohli vidieť túto hviezdu cez svoje ďalekohľady, etnograf to považoval iba za dogonskú mytológiu. V roku 1970 však teleskop umiestnený vo vesmíre našiel bieleho trpaslíka rotujúceho okolo Síria. Ako sa uvádza v jednom z dogonských „mýtov“, je to veľmi stará hviezda. Váha jedného jej kubického palca je odhadovaná na 2000 libier. Obežná dráha hviezdy bola vypočítaná na 50,1 roku. Táto hviezda sa volá Sírius B a pôvodný Sírius premenovali na Sírius A.
Keď team vedcov navštívil kmeň Dogonov, zisťovali, ako o tom vedeli a starší ľudia povedali, že prosto pristál lietajúci tanier. Objavili sa bytosti a urobili v pôde veľkú dieru, ktorú naplnili vodou. Prišelci, vyzerajúci ako delfíni, skákali do toho jazera, potom prišli k pobrežiu a prehovorili k ľudu Dogonov. Povedali, že pochádzajú zo Síria a vyrozprávali im mnoho sírianských príbehov.


Dogoni mali dokonca viac neuveriteľných informácií. Mali vizuálne zobrazený pohyb Síria A a Síria B zo Zeme v období medzi rokmi 1912 a 1990. Mali tiež veľké množstvo informácií o planétach v našej slnečnej sústave, včítane rôznych mesiacov. Odkiaľ mohli vedieť alebo si predstaviť tak špecifické veci?

Moje ďalšie informácie sa týkajú Sfingy. Egyptológovia tvrdia, že Sfinga bola postavená okolo roku 2.500 pred Kristom faraónom Chefrenom. Vo svojej knihe z roku 1961 nazvanej „Le roi od la theocratie pharaonique“ (Posvätná veda), matematik, filozof a orientalista R. A. Schwaller de Lubicz hovorí: „Musíme uznať, že veľkolepej civilizácii musia predchádzať rozsiahle činnosti v čase, v ktorom pretieklo Egyptom veľa vody; je to ten čas, ktorý je skrytý bytím sfingy vytesanej v skale na západných útesoch v Gíze, tej sfingy, ktorej celé levie telo, s výnimkou hlavy, ukazuje nesporne vodnú eróziu.“ (2)
Egyptológ John Anthony West sa po prečítaní knihy Schwallera de Lubicz v 1972 rozhodol skúmať stopy počasia nájdené na Sfinge. Objavil, že stopy boli jedinečné; neboli výsledkom piesku ani vetra, ale dve stopy hlboko tečúcej vody. Vypočítal, že to podľa stôp bude minimálne 1000 rokov po lejaku prúdiacom rovnomerne na Sfingu. Takto sa geológia ocitla v priamom rozpore s archeológiou. Púšť Sahara je minimálne 7.000-9.000 rokov stará, čo znamená, že Sfinga je minimálne 8.000-10.000 rokov stará.

Egyptskí archeológovia na to nehovoria nič. Dôkaz, že je to pravda, je silný, ale ohrozuje všetky naše koncepty o tejto planéte, keďže veríme, že nikto nebol schopný vybudovať čosi podobné sfinge pred 8.000 až 10.000 rokmi. Podľa Thotha Sfinga obsahuje dôkaz 5,5 milióna rokov starej civilizácie na tejto planéte, napriek tomu tu bola civilizácia už viac ako 500 miliónov rokov. Niečo sa stalo 5,5 milióna rokov dozadu, kedy boli zničené Akášické záznamy tejto planéty. Dokonca ani Thoth nevie, čo to bolo a nevie sa dostať k starším záznamom.
Zdalo sa, že civilizácia Sumerov vyrástla z noci na deň bez akejkoľvek evolúcie. To isté platí pre Egypt. Egyptské písma sa jedného dňa objavili vo svojej vrcholnej forme a potom šli z kopca. Všetky staroveké civilizácie – Sumeri, Babylónčania, Egypťania a ďalší – rýchlo vrcholili a hneď zas šli z kopca. V zrúcaninách sumerských miest archeológovia našli tabuľky, ktoré znázorňujú Slnečnú sústavu - zoznam planét v ich správnom poradí. Jedna dokonca uvádza vzdialenosti medzi planétami. (3) Ako to mohli vedieť? Tiež sa tam našli podrobné záznamy týkajúce sa precesie rovnodenností. Bolo vypočítané, že jediný spôsob, ako objaviť precesiu rovnodenností je pozorovaním a že minimálna doba pozorovania je 2160 rokov. Odkiaľ mali Sumeri tieto informácie, keď podľa nášho spôsobu myslenia tu pokročilá civilizácia 2160 rokov pred nimi nebola?

Drunvalo

Poznámky:

1. Robert Temple, The Sirius Mystery (New York: St. Martins Press, 1976).
2. John Anthony West, "Civilization rethought," Conde Nast Traveler, February 1993 (New York: Conde Nast Publications, Inc.), P. 102.
3. Zecharia Sitchin, Genesis Revisited (New York: Avon Books, I990) P. 15.

- pokračovanie -

Výňatky z knihy: "Nothing in This Book IsTrue, But Its Exactly How Things Are"
© 1994 by Bob Frissell, Qual. PB, 230pp Frog, Ltd., Berkeley, CA ISBN 1-883319-01-3

Zdroj: v-j-enterprises.com

Preklad: Sokol

exkluzívne.cez.okno


máj 10, 2008 23:51 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top