Obrázok používateľa CEZ OKNO
Naša história a experiment Síria z roku 1972 (5)

V najvyšších aspektoch života je vedomie jednoty, a vo vedomí jednoty nie je žiadna dualita, žiadna ilúzia. Je nadovšetko jasné, že je Jeden duch, ktorý hýbe všetkým, a keďže ten Jeden duch hýbe všetkým, potom je všetko súčasťou celku. Toto je presne to, prečo vystúpivší majstri jednoducho nemohli len tak vymazať Marťanov. Naša moderná chirurgická filozofia vyrezania—rozrezať ťa a vybrať to, čo nefunguje—nie je to, o čom je pravý život. Zničením Marťanov alebo ich zahnatím preč, strata kohokoľvek by nakoniec bola stratou pre každého.Do nasledujúcich zvažovaní a rokovaní bolo zapojených mnoho medzigalaktických konzulov. Pozreli sa do vzdialenej minulosti a boli schopní vidieť niečo, čo sa vykonalo predtým a čo v skutočnosti fungovalo. Vyžadovalo si to synteticky posväcujúce planetárne Kristove vedomie. Nie len dovoliť, aby prirodzene pokračovalo, ale aby začal syntetický proces vytvárania siete Kristovho vedomia na planéte, výsledkom čoho by sa nakoniec všetko vyliečilo.

Keď už raz naše vedomie dosiahne určitú úroveň, všetky problémy sa riešia sami. Kristove vedomie je vedomím jednoty, takže, ak by bolo možné ho dosiahnuť, zvíťazili by všetci.

Existuje päť úrovní vedomia spojených s planétou Zem. Úrovne vedomia priamo súvisia s počtom chromozómov, ktorý máme v našej genetickej výbave. Tieto tiež stanovujú rozsah výšky. Prvá úroveň vedomia má štyridsaťdva plus dva chromozómy, a toto je v harmónii s vedomím jednoty. V tomto bode kolektívne vedomie funguje tak, že ak jedna osoba niečo prežíva, majú aj všetci ostatní možnosť prístupu k tejto spomienke a znovu ju môžu prežiť. Toto je doba snenia Aborigénov v Austrálii. Rozsah výšky spojený s úrovňou vedomia je tri a pol stopy až päť stôp. Druhá úroveň vedomia je tá, kde sme teraz. Už viac nemáme toto vedomie jednoty; sme odrezaní a oddelení. Druhá úroveň vedomia má štyridsaťštyri plus dva chromozómy, a približný rozsah výšky je od päť stôp po sedem stôp.

V tretej úrovni vedomia, ktorá je Kristovým vedomím, je štyridsaťšesť plus dva chromozómy. Rozsah výšky je od desať do šestnásť stôp. Tu sme znovu späť v kolektívnej pamäti, ale jej forma v tretej úrovni je zdokonalená na jednu z okamžitého prejavu; už to viac nie je doba snenia, ale je to reálna doba. Keď si niečo pamätáte, je to skutočné. Nie je to len Vaša pamäť, ale pamäť všetkých bytostí Kristovho vedomia, ktoré kedy žili. Na tretej úrovni je skutočne len jedno vedomie, ktoré sa pohybuje naprieč všetkým; jeho kľúčom je pamäť. Toto je to, o čom je nesmrteľnosť. Nesmrteľnosť nie je večné žitie v tele, pretože vždy existuje nejaké vyššie miesto, kam sa treba pohnúť. Kľúčom je nemať prerušenie vo vedomí pri tom, ako sa pohybujete rôznymi úrovňami, byť schopný kedy chcete odísť bez straty pamäti, a pokračovať v poznaní, kde ste prestali.

Štvrtá úroveň vedomia má štyridsaťosem plus dva chromozómy a rozsah výšky od dvadsaťpäť do tridsaťpäť stôp. Piata úroveň má päťdesiat plus dva chromozómy a rozsah výšky od päťdesiat do šesťdesiat stôp. Štvrtá úroveň je disharmonická ako aj druhá, ale je nevyhnutným krokom na ceste k piatej a najvyššej úrovni, ktorú je na tejto planéte možné dosiahnuť.

Drunvalo

- pokračovanie -

Výňatky z knihy: "Nothing in This Book IsTrue, But Its Exactly How Things Are"
© 1994 by Bob Frissell, Qual. PB, 230pp Frog, Ltd., Berkeley, CA ISBN 1-883319-01-3

Zdroj: v-j-enterprises.com

Preklad: PH, Sokol

exkluzívne.cez.okno


júl 26, 2008 17:27 popoludní

 

 

Top