Obrázok používateľa CEZ OKNO
Našlo sa najstaršie observatórium na svete? 2. časť

Jeden z archeológov na nálezisku pri Taosi, Čína, popisuje, že staroveké observatórium, ktoré tam je: „...sa nepoužívalo len pre pozorovanie astronomických javov, ale tiež pre obetné rituály."


Táto skutočnosť zapadá do línie s ruinami po celom svete, ktoré sú tiež astronomicky spojené a evidentne slúžili ako náboženské miesta alebo chrámy, takže odhaľujú svoj astroteologický účel, odkazujúc na staroveké uctievanie alebo velebenie slnka, mesiaca, planét, hviezd a konštelácií.

Astronomicky spojené náleziská chrámov sú astroteologické


Xu Fengxian a He Nu


Dokument "Prípadová štúdia 5.1 – Observatórium Taosi, Čína" nájdete na tejto adrese.

 
Čínske nálezisko obsahuje 13 pozorovacích kameňov, s 12 medzerami medzi sebou, predstavujúc spoločnú tému, ktorá sa nachádza na mnohých miestach a v tradíciách, odrážajúc mesiace roka.
 
Ako popisuje 〉 správa:

„Starovekí ľudia pozorovali smer východu slnka cez medzery a rozlišovali rôzne obdobia roka."

Čo sa týka 〉 náleziska Taosi, ďalej objavujeme, že „niektorí z astronómov verili, že by sa tiež mohlo používať na pozorovanie mesiaca a hviezd," ďalší spoločný vývoj na miestach globálne sa datujúcich tisícky rokov do minulosti.

Na nálezisku Goseck v Nemecku, koncentrické kruhy vytvorené drevenými stĺpmi umožňovali starovekým pozorovateľom pozerať sa na východ a západ slnka počas zimného slnovratu, „prostredníctvom juhovýchodnej a juhozápadnej brány."
Nálezisko tiež odmeriava rôzne lunárne pozorovania, všetky v náboženskom kontexte, ešte raz odhaľujúc 〉 starovekú astroteológiu.
 
To isté sa dá povedať o komplexe „astronomického počítača" Stonehenge, ktorý rovnako evidentne slúžil ako observatórium a chrám, ako mnohé ďalšie také staroveké archeologické náleziská na Britských ostrovoch a vo svete.

V tomto ohľade, čo sa týka Qarahunge, 17. septembra 2010 Vardanyan na tlačovej konferencii povedal:

„Najbežnejšie prijímaná teória o Qarahunge je tá, že je to staroveké pohrebisko, alebo nekropola – miesto, ktoré má byť mostom medzi zemou a nebom na cyklickej ceste duše, zahŕňajúcej život, smrť a znovuzrodenie.
Téza nekropoly je určite pravdivá, ale po našich počiatočných výskumoch stredového kruhu je jasné, že nálezisko bolo vyrovnané so slnkom, najpravdepodobnejšie s mesiacom a – čo je skutočne zaujímavé – možno s niektorými hviezdami alebo planétami – kvôli umiestneniu malých otvorov vyvŕtaných cez monolity a smerujúcich k horizontu."

 


Článok "Qarahunge – najstaršie observatórium na svete" nájdete na tejto adrese.

 
Ďalší z vedcov tímu, Nicholas Howarth, komentoval:

„Je to úžasné, aká bohatá je zbierka neolitu a doby bronzovej tu v Národnom historickom múzeu. Najzaujímavejším nálezom bol pre mňa model solárneho systému z doby bronzovej, ktorý má slnko, mesiac a päť ľahko pozorovateľných planét zavesených nad prstencami koncentrických kruhov, predstavujúcich zem, oddelenú dvojhlavou sekerou.
Okrem vyzdvihnutia, aké dôležité boli slnko, mesiac a planéty pre ľudí, ktorí pravdepodobne kamenný kruh v Qarahunge využívali ako miesto rituálov..."

Ako vidíme dokonca z tejto nedokončenej, predsa účelnej konštrukcie v Arménsku, starovekí ľudia sa evidentne cítili nútení k tomu, aby označili tieto významné časti roka, v zjavne náboženskom kontexte, indikujúc práve to, aké boli dôležité.

Veľkolepé, elegantné a komplikované nálezisko v Göbekli Tepe v Turecku zjavne ešte archeo-astronómovia dôkladne nepreskúmali, ale nebolo by prekvapujúce, ak by tiež bolo astronomicky nastavené spôsobom, ktorý vidíme globálne na starovekých megalitických náleziskách, zahŕňajúc tiež obe Ameriky.


Archeologické nálezisko v Göbekli Tepe (Turecko, asi 11 000 rokov staré)
Foto: Berthold Steinhilber, Smithsonian (Wiki Commons)

Z jaskynných malieb, sôch, „kalendárových palíc" a iných artefaktov, datujúcich sa do doby pred desiatkami tisícami rokov vieme, že dôležité astronomické znalosti vlastnili dokonca ešte starovekejšie kultúry.
 
Zdá sa, že mnohé z týchto artefaktov majú aj náboženskú hodnotu, okrem toho posúvajú astroteologické náboženstvo o miléniá naspäť.
 
Ba čo viac, ako je indikované skutočnosťou, že zjavne existuje ďalšie nálezisko, asi 50 míľ od Göbekli Tepe, ktoré sa datuje do tej istej éry, je jasné, že sme objavili len vrchol ľadovca dlhej a fascinujúcej cesty ľudstva na planéte Zem.

-koniec-

D. M. Murdock, 12. október 2010

http://www.examiner.com/article/world-s-oldest-observatory-found

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ARCHEO
http://www.cez-okno.net/sekcia/archeo


Autori: 
Sekcie: 
september 20, 2014 01:24 dopoludnia

 

 

Top