Obrázok používateľa CEZ OKNO
NASSIM HARAMEIN: Starověké civilizace, posvátná geometrie a mimozemšťané – PRODLOUŽENÉ LEBKY

Je tu informace, která říká: Ano, tito Sluneční bohové tu skutečně byli. Interagovali s těmi lidmi.
No? Já věřím, že ano. Toto jsou lebky, které byly nalezeny v Jižní Americe. Jsou velmi protáhlé. Říkám jim kuželohlavy. Nejsou to vaše normální, víte, lebky. Všude po celém světě, od Egypťanů, Mayů, Inků, starověkých severoamerických Indiánů v Americe...

Všichni měli toto podivné chování, podivnou kulturu, kdy křivili dětem lebku, aby se ji pokusili tvarovat.
A v jejich tradici se říkalo, že to dělali, aby se připodobnili Slunečním bohům.
Snažili se něco imitovat.
Jak to dělali?
Když dítě rostlo, svázali mu hlavu pevněji a pevněji a v některých případech jim dávali dřevěná prkýnka pod pás, aby stlačili čelo a deformovali jej.
Ale víte, když to dítěti uděláte, objem mozku, objem mozkovny uvnitř lebky se nezmění.
Má pořád stejný objem.
Ale v některých případech u těchto lebek je objem téměř dvojnásobný oproti lidskému mozku.
Takže... je to velmi zajímavé.
A nenašla se pouze jedna lebka.
Našlo se mnoho takových lebek.
Většinou velmi blízko posvátným místům, jako chrámům, a tak podobně.
Existuje více druhů, více špičatých, méně špičatých, tady je normální lebka člověka a toto je prodloužená lebka.
Víte, dříve byly ty lebky nalézány jen v Jižní Americe.
Nebo okolo Mexika.
Ale teď je nacházejí na všech možných místech. Myslím, že jednu našli ve Francii.
A tato...
Tyto byly nalezeny na Sibiři.
Ve středu Ruska.
Ve skutečnosti na severu Ruska.
Neobvyklé lebky, to bych řekl.
Archeologové v Omském Muzeu Historie a Kultury... datují lebky přibližně z 4. století n. l., ačkoliv jejich přesný původ je stále neznámý.
Nejpravděpodobnější vysvětlení bylo, že pradávné komunity záměrně deformovaly lebky novorozeňat, snad za účelem zvýšení jejich mentálních schopností.
Je nepravděpodobné, že by starověcí lidé věděli něco o neuro-operaci.
Ale je možné, že byli nějakým způsobem schopni rozvinout jedinečné mozkové schopnosti.
Tato skupina lidí byla nějakým způsobem živoucím nástrojem, který byl schopen například... určit, zda existuje nebezpečí, nebo mohl například předpovídat počasí.
Podobné lebky byly nalezeny na místech, jako je Jižní Amerika.
Nicméně na určité nejistotě přidává fakt, že stejná deformace... byla praktikována v různých oblastech světa, které spolu nebyly v kontaktu.
Nicméně nejisté je, kde k nim přišli, že?
Takže... víte tyto lebky byly nyní nalezeny na severu Ruska, velmi neobvyklé.
Ve Francii. Pak se našly další lebky v Mexiku, které vypadaly docela jinak.
Tato byla nalezena v Jižní Americe.
Toto mám od mého kamaráda, ehm... Clouda Donora, který udělal tuto výstavu neobvyklých nálezů které byly nalezeny po celém světě.
První výstava proběhla ve Vídni. Snažíme se, aby proběhla také v USA.
Ale ukázal mi tuto lebku. Je z Jižní Ameriky, myslím, že je ze soukromé sbírky.
Všimněte si, že kost na vrcholu lebky je z jednoho celku.
Že? Je to jeden bezešvý kus.
Toto nemůže být lidská lebka.
Protože naše horní kost je ze dvou plátů.
Takže to hodně vypovídá... Máte úplně jinou fyziologii.
Toto je velmi neobvyklá lebka.
Má ve skutečnosti ještě větší objem, než kuželolebka.
Je největší, která byla kdy nalezena. Můžete vidět, že hemisféry byly značně odděleny.
Podívejte se na tuhle.
Té se říká Starchild. (Hvězdné dítě)
A je zajímavé, že v tomto případě, ehm... byly provedeny testy. Dlouho jsem čekal... roky jsem se koukal na tyto starověké lebky a říkal si: "Kdy uděláme dobré testy DNA?"
Trvalo to dlouho, protože je velmi náročné najít lidi, kteří lebky vlastní, nebo sehnat vlastníky muzeí,
kteří by testy DNA dovolili. Takže nakonec byly testy DNA provedeny nezávisle.
A tady je výsledek.
Na počátku roku 2010 začal tým genetiků v Americe testování DNA... možná nejpodivnější lebky, která byla kdy nalezena.
Zatímco se snažili odebrat nukleární DNA a porovnat ji s databází Národního Institutu Zdraví, nalezli významné množství koherentních párů bází, které ještě nikdo nikdy neviděl.
Toto byl pro vědu historický moment, neboť nad vší pochybností bylo prokázáno, že část DNA lebky není lidská.
Od té doby vědci předpokládají, že až bude nakonec genom zrekonstruován, poskytne vědcům první důkaz mimozemské DNA, který byl kdy nalezen.
Opatrovník lebky je Lloyd Pye.
Lloyd, badatel po aspektech lidského původu, ji pojmenoval Hvězdné dítě.
Byla nalezena v Mexiku v 30. letech 20. století, a z uhlíkového datování víme, že je více než 900 let stará.
Oproti lidské lebce má více než dva tucty výrazných odlišností.
Toto jsou řezy v lebce pro testování na DNA, tady vidíte velmi jasně, že u Hvězdného dítěte, jak říkám, že je to velmi tenké, v určitých místech ještě tenčí.
Toto je, víte, v lebce. Bez přehánění je tu naprostý rozdíl v kosti, obecně, skrz na skrz.
Toto je biochemie typické lidské kosti.
Úroveň vápníku a fosforu je vysoká a úroveň kyslíku a uhlíku je nízká.
Ale u Hvězdného dítěte je to zcela jinak.
Úroveň fosforu je nízká a uhlíku a kyslíku vysoká, naznačující, že biochemicky se jedná spíše o zub, než běžnou kost.
Toto je pohled elektronovým mikroskopem na kost.
Tímto způsobem kost vzniká. Tady a tady máte kortikální vrstvu, a tady jsou díry, ve kterých proudí kostní dřeň.
A vycházející z některých děr, ale také vestavěných v matici kosti jsou tato vlákna.
Velmi odolná, zvláštní vlákna, která ještě nikdy nikdo neviděl, nejsou u jiných druhů a nevíme, co jsou zač.
Ale víme, že jsou velmi odolná, protože nůž, který zde řezal, neuříznul čistě tato různá vlákna. To vám říká, že mají vysoce odolný faktor vůči noži.
Postrádá také určité svaly, menší žvýkací svaly, nejsou po nich stopy.
Místo toho se krk připojuje na vrcholu rámu a postrádá otvor, což naznačuje, že jeho krk je asi poloviční oproti běžnému lidskému.
A tady vidíme jeden, jak je jasně vestavěný v matici kosti, není o tom žádný pochyb.
A víte, co na to věda říká?
Á, asi vám to upadlo na koberec a nabralo to kobercová vlákna.
Chci říct, skutečně, to je odpověď, kterou dostávám.
Musí to jen být vlákna z koberce, nebo něco. V mainstreamové vědě to nemůže být nic jiného.
Ale ono to je něco jiného.
Toto je část horní pravé čelisti, která byla nalezena spolu s Hvězdným dítětem.
Když byl extrahován jeden ze zubů, bylo zjištěno, že má velmi hluboké kořeny, což naznačuje, že to byl dospělý.
Když byla čelist rentgenována, bylo nalezeno neuvěřitelných 5 dalších zubů, které měly teprve růst.
Klíčové je, že normální lidská kost by zbělala.

V těle máte bakterie, které sežerou každý zbytek morku, a zanechají vaši kost lesklou.
Přesně takto, přesně jak vidíte.
Mohli byste z toho jíst, jak to bakterie vyčistily.
Nikde není žádný zbytek morku.
A děje se to u všech zvířat, když zahynou.
Ale u Hvězdného dítěte vidíme velký rozdíl. Taktéž v barvě.
Toto je mnohem více mléčné, než u lidské kosti.
To proto, že má mnohem více (nesrozumitelné). Ale tady vidíte ta červená rozesetá rezidua, všude, nevíme, co to je.
Nikdo to nikdy neviděl. U jiných druhů to není.
Není to krev, protože když krev... nebo alespoň to tedy není naše krev, náš typ krve, protože když krev zoxiduje, tak zčerná.
Kdyby to byl morek, byl by černý.
Takže ty dvě věci, vlákna a ta... rezidua jsou prostě neznámá.
Tady je máte obě u Hvězdného dítěte, a máte vědce, kteří říkají, však víte...
A tohle je to, co oni říkají. Tohle bychom měli vědět o vědě, všechny ty fyziologické rozdíly, které jsem zdůraznil, pro mainstreamovou vědu nic neznamenají. Neznamenají nic.
V lednu tohoto roku mě z ničeho nic kontaktoval genetik a řekl: "Myslím, že byste opravdu něco mohl mít."
A řekl: "Pokud mi zašlete vzorek, použiji novou techniku, která zotavuje mnohem menší části, než stará, primární technika." Takže si ho vzal.
Asi o šest týdnů později se se mnou spojil a říká: „Opravdu nebudete věřit tomu, co se tady děje. Ani já tomu nevěřím. Udělal jsem to už dostatečně krát, takže jsem přesvědčený, že to dělám dobře a dostáváme některé velmi neobvyklé výsledky.“
S jednou částí, která z toho vyšla, si byl jistý. Tady to vidíte.
Tato sekvence dlouhá 265 základních párů, není o tom pochyb, část Hvězdného dítěte je lidská.
O části DNA Hvězdného dítěte je toto prohlášení: Žádné významné podobnosti nebyly nalezeny.
O délce 342 základních párů. Je to koherentní sekvence základních párů, která nebyla nalezena v databázi AIH.
Jaká je tedy odpověď?
A on říká: "No, mohlo by to být tak a tady se už dostáváme hlouběji, mohl by to být mimozemšťan, čistokrevný mimozemšťan, který se narodil lidské matce."
A já mu řekl: "Jak by se mohl čistokrevný mimozemšťan narodit lidské matce?"

A on mi pověděl: "Pochopte, že toto děláme už dnes."
"Pokud má lidská žena mitochondriální nemoc, což znamená, že její mitochondrie jsou špatné a po většinu času budou produkovat pouze mrtvé děti. Pokud se zjistí, že ji má a chce mít dítě se svým partnerem, manželem, mohou udělat to, že vezmou její balíček, dají ho do misky, smíchají ho s manželovým spermatem a vytvoří zygotu. S balíčkem jejích chromozomů a chromozomů jejího manžela. Pak vezmou zdravé vajíčko třetího člověka, třetí ženy, vyndají balíček chromozomů této ženy, vloží tam zygotu, dají to vajíčko do první ženy a ona bude mít dítě, které bude mít geny její a jejího manžela, ale bude mít mitochondrie třetí ženy."
A řekl: "Můžeme udělat to samé, máme dva mimozemšťany, dají se dohromady, udělají zygotu a ať už z jakéhokoliv důvodu, vezmou balíček chromozomů od ženy, vloží jej dovnitř, ona ho přivede na svět a bude to úplný mimozemšťan, nic než DNA mimozemšťana, ale bude mít její mitochondriální, lidskou DNA."
Ale proč by to dělali? Nemáme žádné tušení.
Víme, že je radikální to tvrdit. Víme, že to vzbudí hodně odporu, protože to dokáže, že nemáme jen hybrida mezi člověkem a mimozemšťanem, starého 900 let, ale máme jasné genetické inženýrství, máme jasné důkazy o genetickém inženýrství, před 900 lety. To je větší sousto, než může věda zvládnout.
To vzbudí u všech mnohem větší revoluci v myšlení, protože bude velmi těžké před tímto zavřít mysl.
Tady jsme, toto si myslíme, že můžeme udělat, to víme, že můžeme udělat, nyní jsme v procesu získávání prostředků na započetí sekvencování celého genomu, protože když genom sekvencujete, na konci to bude trvat jen 3-4 měsíce. Od doby, co začnete, za 3-4 měsíce máte odpověď.
Máte obecnou představu, jaké to bude procento. Jestli 15 %, 20 % a podobně.
Znovuzískání celého genomu lze docílit s chybou řekněme 5 %.
Pak následuje období 8-12 měsíců...
Pochopili jste myšlenku...?
Víte, je to velmi důležité.
A já pracuji s Cloud Donorem, který má přístup k dalším lebkám, které byly nalezeny, aby započali i sekvencování DNA ostatních lebek.
A všude u těch starověkých civilizací existuje základní mýtus stvoření, kde Sluneční bohové měli děti s lidskými ženami.
Myslím, že je to dokonce v Bibli. Že?
Myslím, že je to v Genesis v 6. kapitole.
A synové bohů přišli na Zemi, a shledali lidské ženy pěkné, nebo tak nějak, a měli s nimi děti.
A teď... Rád bych řekl, že skutečný důvod, proč jsem tamto video pouštěl až do konce, je ten, že v tomto nálezu, který byl proveden z lebky, můžete ve skutečnosti vidět, můžete ve skutečnosti dokázat, že v minulosti proběhla genetická manipulace s DNA.
Takže pravděpodobně to není tak, že by Sluneční bohové měli styk s lidskými ženami.
Ale že mohli, víte, provádět genetické inženýrství, aby dosáhli těchto výsledků.
Toto jsou fyzické důkazy o tomto starověkém velmi silném mýtu o Slunečních bozích, kteří zde byli.

A to by mohl být důvod, proč tolik starodávného vědění hovoří o velmi specifických geometriích, velmi specifických budov chrámů, velmi specifických informacích, které by pro nás v těchto časech mohly být kriticky zásadní.

Nassim Haramein

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zdrojové VIDEO s obrázkami a titulkami CZ nájdete na tejto adrese.

PREKLADY NOVEJ VEDY NASSIMA HARAMEINA môžete podporiť na tejto adrese.


Titulky přeložil Filip Šuster

Na tvorbu titulků přispěli Iveta Kubenová

Zdroj: https://www.youtube.com/channel/UCaAjcMQzhDjp6V6RbIM75nA

Súvisiace:

Lebky z Paracasu - první analýzy DNA
http://www.cez-okno.net/clanok/lebky-z-paracasu-prvni-analyzy-dna

Nassim Haramein
http://www.cez-okno.net/nassim-haramein


Sekcie: 
máj 30, 2015 23:58 popoludní

 

 

Top