Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nekonečný kruh: Úvod

Dejiny ľudskej skúsenosti opakovane predvádzajú pokusy ľudí vyrovnať sa so svojou spoločnosťou, s ideálmi, citmi a prostredím. Táto skúsenosť je najzaujímavejšia vtedy, ak je vyjadrená slovami tých, ktorých ňou prešli. V reakciách ľudí na udalosti, ktoré určovali ich osudy, sa často stretávame s pochopením trvalých hodnôt i s praktickou múdrosťou, ktorú či už vo vedomých, alebo podvedomých aspektoch utvárali zásady, ktorými sa riadil ich život. Domorodá americká filozofia je práve pre svoje korene siahajúce hlboko do minulosti a pre svoju starobylosť významnou alternatívou k súčasným predstavám o materializme, vyumelkovaných pózach a etnických konfliktoch, ktoré si ľudstvo samo vytvorilo. Stojí za preskúmanie i z hľadiska našich dnešných vyhliadok do budúcnosti.Táto antológia sa snaží vystihnúť filozofiu pôvodných obyvateľov Ameriky vyjadrenú ich vlastnými slovami a zážitkami. Zároveň odhaľuje ich humor, túžbu po mieri a porozumení, ich múdrosť, hrdosť a dôstojnosť. To nás naplňuje túžbou otvoriť sa ich múdrosti a znovu pocítiť radostné uspokojenie z ľudského rodu, ktorý je v súžití s kozmom.

Zámerom nášho komentára nie je „interpretovať“ domorodú americkú filozofiu, ale skôr oceniť, do akej miery mala vplyv na mimoriadne morálne hodnoty a život rodiny a spoločenstva, kmeňovú súdržnosť, odvahu a duševnú silu znášať mimoriadne nepriaznivé spoločenské a ekonomické podmienky, vychádzajúce z monopolného postavenia bielych.

Spoločnosť rýchlo upadá a nie je schopná uviesť do súladu to, v čo verí, so svojim chovaním, čo má pri hľadaní riešení problémov duchovných, spoločenských, politických i otázok životného prostredia za následok morálnu krízu.

Stále v nás prebýva akýsi nedefinovateľný zvyšok pradávneho človeka a znekľudňuje naše svedomie ako tieň. Po storočia ho človek prehliadal, teraz však začína načúvať hnutiam v hĺbke svojej bytosti a domýšľať si, že jeho poslanie a možnosť prežitia vychádzajú z jeho vlastnej prirodzenosti. V časom preverenej tradícii domorodých Američanov je vyjadrené hlboké uvedomenie vzťahu medzi človekom a prírodou v posvätnom súlade so Stvoriteľom. Neviditeľná podstata vecí bola v životoch týchto ľudí stále prítomná ako akási mandala (magický kruh).

Irokézi ju nazývali Orenda, Póniovia na ňu mysleli ako na Tirawu, Omahovia sa vo svojich myšlienkach a modlitbách obracali k Wakondovi, Algonkinovia tvrdili, že je to Manitou, Siouxovia si s úctou šepkali, že sa volá Wakan-Tanka. Predstavovali si túto všeprenikajúcu životodárnu silu ako láskavého ducha vetrov, neba, zeme a hôr. Preto s takou ľahkosťou vyjadrovali v poézii i piesňach hlbokú náklonnosť k záhadám a skvelosti večne sa meniacich nálad prírody, v ktorej nachádzali nevyčerpateľný zdroj radosti, prestupujúci najhlbšími vrstvami ich bytostí.

Priam sa vnucuje myšlienka, aký by asi bol osud tejto zeme a jej vizionárskeho ľudu, keby európska invázia vyústila do vzájomne prospešného partnerstva oboch kultúr.

Prínos pôvodných Američanov ľudstvu je nesmierny: poľnohospodárske produkty, architektúra, odievanie, remeslá, literatúra, lekárstvo, hudba, parfémy, miestne mená a doprava. Pomocou znakovej reči dokázali okamžite komunikovať s ľuďmi hovoriacimi odlišnými jazykmi. Podobný systém iné národy stále ešte hľadajú.

V protiklade k všeobecnému mieneniu to boli Európania, kto sa museli pokoriť a potlačiť svoju povýšenosť, pretože pri vzájomných jednaniach pristúpili na zvyklosti amerických domorodcov. Ich etiketa prevažovala a určovala postup jednania, Európania prevzali i ich rečnícky štýl. Celý rad citátov v tejto knihe jasne ukazuje schopnosti domorodých Američanov, ktoré preukázali pri vyjednávaní, v rečníctve a diplomacii a ktoré sú porovnateľné s tým, čo poznáme z politických dejín. Uvedomme si napríklad, že severoamerickí Indiáni sú zo všetkých kontinentov pravdepodobne jedinými domorodcami, ktorí získali od obyvateľov výsady i poplatky z násilím odobratých území.

Problémy, vzniknuté získavaním indiánskej pôdy, nespôsobil nedostatok obchodných schopností domorodých Američanov, ale neochota Európanov, neskôr Euroameričanov dodržať podmienky zmlúv. V priebehu času sa domorodí Američania dostali do ďalších ťažkostí v súvislosti s rastom bielej populácie a zmenšovaním populácie vlastnej v dôsledku nedostatočnej imunity voči chorobám a necnostiam, ktorými ich nakazili bieli – napríklad kiahniam, vraždám, predsudkom. Naviac boli fyzicky oslabení núteným sťahovaním do pustých oblastí, kde vyčerpala všetku energiu indiánskych kmeňov už len snaha urobiť zem obývateľnou.
Behom tohto neblahého obdobia v dejinách domorodých Američanov vychádzala morálna a duchovná sila týchto ľudí z tradičných hodnôt, na ktorých spočívala ich filozofia. Dodajme, že niektoré zo zostávajúcich krásnych a dosiaľ nedotknutých oblastí Ameriky sa nachádzajú práve v rezerváciách. Domorodí Američania jasne preukázali, že ich filozofia je filozofiou súčasnosti i budúcich generácií.

Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

Z knihy: Frances G. Lombardiová, Gerald Scott Lombard: Nekonečný kruh, Výklad etiky amerických Indiánov, Knižná dielňa Timotej, Košice, MCMXCVI
Pôvodný preklad z angličtiny: Anna Grušová
Preklad z češtiny: Sokol
Northwestern University Library, Edward S. Curtiss The North American Indian: the Photographic Images, 2001.

exkluzívne.cez.okno


Sekcie: 
marec 07, 2008 19:53 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top