Obrázok používateľa CEZ OKNO
NIBIRU a spojenie s Atlantídou časť 2.

"A čokoľvek sa stalo buď vo vašej krajine alebo v našej... ak existovali nejaké skutky, ktoré boli vznešené alebo veľké alebo akýmkoľvek iným spôsobom významné, všetky boli zapísané prostredníctvom nás starobylých, a zachovali sa v našich chrámoch."

ZNIČENIE ATLANTÍDY

Z Dôkazu 2)

Helena P. Blavatská (Tajná Náuka – Zväz. 2 ©1888)

„... Odo dňa [Archaický záznam] najrannejších učení a zničenia veľkej Atlantídy sa tvár zeme zmenila viac než raz. Boli časy, kedy delta Egyptu a Severná Afrika patrili k Európe, pred vytvorením Gibraltárskeho prielivu, a ďalší otras kontinentu úplne zmenil tvár mapy Európy.

K poslednej vážnej zmene došlo približne pred 12 000 rokmi a bola nasledovaná ponorením Platónovho malého Atlantského ostrova, ktorý sa nazýva Atlantídou podľa jeho pôvodného kontinentu. Geografia bola počas dávnych dní súčasťou mystérií. Zohar hovorí (iii., nasl. 10a): „Tieto tajomstvá (pevniny a mora) boli vyzradené ľuďom tajnej vedy, ale nie geografom.”

Strany 8-9

Z Dôkazu 1)

Edgar Evans Cayce (Edgar Cayce ohľadom Atlantídy ©1968)

„Existujú…známky porúch v období okolo 50 000 rokov pred Kristom. Zdá sa, že ďalšie zdvihnutie sa uskutočnilo v období asi 28 000 rokov pred Kristom, počas ktorého sa kontinent rozdelil na ostrovy, zatiaľ čo posledné zničenie zostávajúcich ostrovov sa uskutočnilo v období okolo 10 000 rokov pred Kristom. Je to toto posledné zničenie..., ktoré opisuje Platón vo svojich spisoch.

Každé obdobie zničenia trvalo mesiace či roky, skôr než dni. V každom prípade existovalo dostatočné upozornenie, a tak mnohí z obyvateľov utiekli do Európy, Afriky a Ameriky. Takže, podľa úryvkov Edgara Cayceho, obidve Ameriky a časti Európy cítili prílev Atlanťanov [Obrov] v nezaznamenanej minulosti viac než raz.”

Strana 28

„[To] druhé obdobie zničenia podľa úryvkov Edgara Cayceho nezničilo Atlantídu celkom. Zem sa rozdelila na ostrovy. Niektorí svoje životy stratili a niektorí sa sťahovali niekde inde, ale mnohí zostali a veci sa na chvíľu utíšili. Vysoká úroveň civilizácie pokračovala, pretože sa zmeňuje o elektrine a atómovej energii.

„Toto možno bolo obdobie posunu pólov, pretože „samotný posun aktivít na Zemi“ naznačuje klimatické zmeny od miernych až po tropické.”

Strana 105

Takže ako je to poznamenané vyššie, Cayce naznačuje, že Atlantský kontinent bol po posune pólov rozdelený na ostrovy, ale Atlanťania predsa pokračovali ďalej.

Zastávam názor, že jediný spôsob, akým sa zemské póly mohli posunúť, je kvôli blízkemu nebeskému votrelcovi. Dávnejšie v roku 1882 jeden z učiteľov Heleny Blavatskej napísal teozofovi A. P. Sinnettovi a zdôraznil, že posledná časť Atlantídy sa potopila v roku 9 565 pred Kristom.

Potom, v roku 1995 dvaja výskumníci, D. S. Allan a J. B. Delair, ktorí sa špecializujú na paleogeografiu a kartografiu, vydali knihu nazvanú „Keď Zem takmer umrela – Presvedčivý dôkaz o katastrofickej zmene sveta 9 500 pred Kristom.“ (Dôkaz 4).

Usúdili, že do slnečného systému prišlo nebeské teleso, spôsobiac spustošenie a zničenie a nazvali túto udalosť „Faetónska katastrofa.”

Pozrite si citát nižšie:

„Akýkoľvek nebeský votrelec, prichádzajúci zo vzdialenejších kozmických oblastí, by mal tendenciu k stretnutiu alebo blízkemu prechodu len s planétami, ktoré sú najbližšie k jeho línii postupu v špecifickom čase. Tie planéty, ktoré náhodou obiehajú na vzdialenej strane Slnka, by mohli, za takých okolností, zostať tým votrelcom pomerne neovplyvnené. Toto, ako zistíme, sa javí byť presne tým, čo sa vyskytlo počas Faetónskej udalosti.”

Strana 198

Planéta Zem nebola počas posledného prevratu ušetrená a bolo v tom zahrnutého oveľa viac, než potopenie Atlantídy.

Ich názor, celkom odvodený z vedy, bol a je úplne konzistentným s Teozofiou. Ich dátum je len 65 rokov od roku, ktorý udáva učiteľ Teozofie viac ako o storočie skôr! Toto je veľmi silný, podporujúci dôkaz pre dielo Blavatskej, hoci Allan a Delair sa odmlčali, povediac, že Faeton bol cyklickým objektom, podobným planéte, dovolím si to odlíšiť. Helena Blavatská nám poskytuje oporné body v tom, že Faeton sa skutočne vracia. Pozrite nižšie:

Z Dôkazu 2)

Helena P. Blavatská (Tajná Náuka – Zväz. 2 ©1888)

„... V OBODBÍ VESMÍRNEJ POTOPY SA PRÍRODA ZMENILA. Presne tak; a Tajná Náuka učí, že „poriadok prírody" sa takto zmenil, a skupina ľudských tvorov Zeme tiež. Pretože, ako anjel Uriel hovorí Enochovi:


„Hľa, ukázal som ti všekty veci, Ó Enoch; a všetky veci som tebe odhalil. Vidíš Slnko, Mesiac a tie, ktoré riadia hviezdy na Nebesiach, čo spôsobí, že sa všetky ich aktivity, sezóny a príchody vracajú. V dňoch hriešnikov ROKY SA SKRÁTIA... mesiac zmení svoje zákony atď...”


Tiež v tých dňoch, roky pred veľkou Potopou, ktorá ODNIESLA ATLANŤANOV a zmenila tvár celej zeme – pretože „ZEM (NA SVOJEJ OSI) SA NAKLONILA...”

„A teraz prirodzená otázka. Kto mohol informovať sporného autora o tejto mocnej vízii... že ZEM BY PRÍLEŽITOSTNE MOHLA NAKLONIŤ SVOJU OS?”

„Existuje mnoho takýchto „temných výrokov" v rámci Purán, Biblie a Mytológie; a pre okultistov prezrádzajú dve skutočnosti:

(a) že Pradávni tiež vo všeobecnosti poznali, a snáď lepšie než Moderní, astronómiu, geognóziu a kozmografiu
(b) že zemeguľa a jej správanie sa od prvotného stavu vecí zmenili viac než raz.

Takže, v slepej viere v jeho „neznalé" náboženstvo, ktoré učilo, že FAETON, vo svojej túžbe dozvedieť sa skrytú pravdu, PRINÚTIL SLNKO VYCHÝLIŤ SA [tancovať a kývať sa - GJ] ZO SVOJHO ZVYČAJNÉHO KURZU...”

Strana 533-535

Naznačuje Blavatská, že FAETON príležitostne nakláňa Zemskú os, spôsobujúc tým veľké potopy? Hovorím áno!


Verím, že Faeton je v skutočnosti Nibiru, náš nebeský votrelec posúvajúci póly – povahou cyklický, spôsobený Systémom Temnej hviezdy. Hoci nesúhlasím so všetkým z ezoterickej filozofie Blavatskej, predsa si avšak myslím, že jej znalosti záhad Atlantídy sú vierohodné a veľmi presvedčivé, obzvlášť jej zdôvodnenie, prečo dominantná rasa Atlanstkých Obrov musela utiecť zo svojej domovskej zeme.


Priateľ Platónovho prastarého otca, Solón, tiež zaznamenal, že Faeton je vo svojej povahe cyklický:

-pokračovanie-

Greg Jenner

Zdroj: http://www.darkstar1.co.uk/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Nibiru
http://cez-okno.net/rubrika/rubriky/nibiru

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida

Tajná Náuka
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/h-p-blavatska-tajna-nauka


Sekcie: 
apríl 13, 2013 14:44 popoludní

 

 

Top