Obrázok používateľa CEZ OKNO
NIBIRU a spojenie s UFO 3.

"...Zažltnuté záznamy alchymistov zostávajú v zaprášených knižniciach - viac než 100 000 starovekých zväzkov napísaných kódom, ktorý bol rozlúštený natoľko, aby učencov presvedčil, že o také experimenty sa [len] pokúšali. ČO AK BY USPELI? Čo ak by nejakí ľudia s výnimočným intelektom, mocou a bohatstvom postupne dosiahli vysokú technickú úroveň už pred niekoľkými storočiami? Mohli by byť zodpovední aj za... záhadu lietajúceho taniera."

Z Ukážky 2) Joscelyn Godwin (Arktos: Polárny mýtus © 1993)

"...Predstava o tajnej ríši, v ktorej žili a pracovali Múdri existovala od polovice 18. storočia v podobe Slobodomurárstva prísneho dodržiavania, spolu s "Neznámymi nadriadenými." Pri zakladaní tohto rádu mal Baron von Hund na mysli nepochybne rozenkruciánov zo začiatku 17. storočia, ktorí sa tajne a nepozorovane pohybovali medzi ľuďmi a svoju centrálnu svätyňu mali v podzemnej hrobke. Klebeta, opakovaná [ezoterickým výskumníkom] Guenonom, že v roku 1648, po skončení 30. ročnej vojny, rozenkruciáni opustili Európu a išli do Ázie, je presne tým spojivom potrebným na identifikáciu tajomných pánov Východu [jeden z nich bol Alchymista] Gróf Saint-Germain..."
s. 84-86

Ukážka 4) Brad Steiger (Philadelphský experiment & iné UFO konšpirácie © 1991)

"[V súčasnosti]... by nemohla existovať tajná medzinárodná spoločnosť "alchymistov", ktorá pred storočiami nadobudla vysoký stupeň vedeckých poznatkov a ktorá dokonca ešte aj dnes stráži tieto tajomstvá z čias vládnucej triedy. Predpokladajme, že ľudia s mimoriadnym nadaním mali prístup ku starovekým rukopisom z PREDPOTOPNÉHO SVETA a pred stovkami rokov sa učili ako odkopírovať tieto skutky [Nefilim] "Gigantov"..."
s. 89-90

 
Ukážka 5) Sherry a Brad Steigerovci (Dúhová konšpirácia © 1994)
"V knihe Ráno kúzelníkov, Louis Pauwels a Jacques Bergier polemizovali nad tým, že v dávnej minulosti museli existovať civilizácie založené na systéme špecializovaných poznatkov a tým pádom museli existovať aj knihy alebo nejaké záznamy tejto vyspelej technológie:
"Tak isto môže byť, že niektoré z týchto kníh alebo ich útržky našli mnísi, korí ich svätuškársky zachovali a prepisovali a prepisovali. Ich povinnosťou nebolo tieto knihy pochopiť ale udržať ich v bezpečí."
"Niektorí bádatelia boli názoru, že možno vzdelaní členovia nejakej tajnej starovekej spoločnosti tieto úžasné texty pred storočiami objavili a prakticky ich využívali niekoľko tisíc rokov, udržujúc pri tom nažive spojitosť s vyspelou technickou dokonalosťou stratenej pozemskej kultúry alebo [vnútro-zemskej] kolónie."
s. 44
 
Ukážka 6) Louis Pauwels a Jacques Bergier (Ráno kúzelníkov, http://www.bibliotecapleyades.net/retorno_brujos/retorno_brujos.htm, http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/rano-kuzelnikov, pozn. red. © 1964)
"... vo veľmi dávnej minulosti ľudia objavili tajomstvá energie a hmoty. Nielen v myšlienkach, ale aj prakticky; nie len duševne ale aj TECHNICKY..."
s. 64 

"Z nášho pohľadu by alchýmia mohla byť jedným z najdôležitejších pozostatkov vedy, technológie a filozofie PATRIACE CIVILIZÁCII, KTORÁ ZMIZLA..."
s. 65

"Rukopisy alchymistov, ktoré sa našli, sa datujú od najrannejších čias. Nicholas de Valo v 15. storočí vydedukoval, že transmutácie a tajné techniky uvoľňovania energie boli ľuďom známe pred vynájdením písma... [voľná energia alebo anti-gravitácia - GJ]."
s. 69

"[Sir Isaac] Newton veril v existenciu reťazca [Tajnej Spoločnosti] zasvätencov, ktorí poznali tajomstvá transmutácií a rozpadu hmoty. Anglický atómový vedec, Da Costa Andrade, v prejave na oslavách tristého výročia Newtona v Cambridge v júli v roku 1946 objasnil, že si myslí, že objaviteľ ZÁKONOV GRAVITÁCIE [alebo levitácie - GJ] pravdepodobne patril do tohto reťazca [zasvätencov] a svetu odhalil malú časť týchto poznatkov..." 

"...alchýmia bola spojivom s civilizáciami, ktoré zmizli pred tisíckami rokov a o ktorých archeológovia nič nevedia. Samozrejme, že žiadny uznávaný archeológ ani historik by nepriznal, že v minulosti existovali civilizácie, ktoré boli omnoho technicky i vedecky vyspelejšie ako my. Ale vyspelé techniky a vedecké poznatky neuveriteľne zjednodušili stroje, a stopy toho, čo dokázali máme priamo pred očami, no nedokážeme ich rozpoznať..."
s. 70

Saint Yves hovoril o aghartských vyslancoch, ktorí vychádzali na "horný" svet. Skutočne, stávalo sa to raz za čas. Predstavitelia vnútra zeme sa objavili na vyššom poschodí, v našom svete. Boli to, ak chcete, spojky, ktoré nás sprevádzali a poskytovali nám technologické ´vzpruhy´.
 
Bol Gróf de Saint-Germain jedným z týchto vyslancov? Pravdepodobne áno.
 
A ak nebol, prinajmenšom mal neobmedzený prístup k bohatstvu starovekých rukopisov, ktoré obsahovali múdrosť dávneho veku v útrobách podzemných knižníc. Tiež tvrdím, že Saint-Germain vedel všetko o ´Slnku Mágov´ (alebo o Nibiru) a o tom, že je vo svojej podstate periodické. Pozri ´Nibiru a spojenie s Lemúriou - tretia časť.´ (http://www.bibliotecapleyades.net/hercolobus/esp_hercolobus_60.htm

Ukážka 7) Brinsley Le Poer Trench (Večný predmet © 1973)
"...Podľa Madam de Pompadour [Gróf Saint-Germain] poznal tajomstvo večnej mladosti. Vždy vyzeral ako keby mal 40 alebo 45. Veľa ľudí tvrdilo, že ho videlo v jeho starých rokoch a vyzeral pri tom ako keď ho stretli vtedy, keď oni sami mali okolo 40. Tiež bol vynikajúci lingvista. Ovládal nemčinu, angličtinu, taliančinu, portugalčinu, španielčinu, gréčtinu, latinčinu, sanskrit, arabčinu a čínštinu. Popritom bol aj výborný hudobník a excelentný chemik (to znamená ALCHYMISTA)."
[Pozri Ukážku L z Nibiru a spojenie s Lemúriou - tretia časť - GJ]

"Mimochodom, Franz Graeffer vo svojich ´Spomienkach na Viedeň´ opisuje nasledujúcu príhodu zo života úžasného Grófa:
St.-Germain potom postupne zvážnel. Na pár sekúnd zostal meravý ako socha; JEHO OČI, KTORÉ TOHO POVEDALI VŽDY VIAC NEŽ SLOVÁ, zostali bezvýrazné a bezfarebné. Onedlho nato však celá jeho bytosť znovu ožila. Urobil pohyb rukou, ako signál odchodu a povedal ´Odchádzam... Zajtra večer budem preč, viac ma potrebujú v Konštantinopole ako v Anglicku. TAM PRIPRAVÍM DVA VYNÁLEZY, KTORÉ VY BUDETE POZNAŤ AŽ V ĎALŠOM STOROČÍ - VLAKY A PARNÍKY."
s. 110
 
Z Ukážky 4) Brad Steiger (Philadelphský experiment & iné UFO konšpirácie)

"Aby sme sa pozreli na vec priamejšie, navrhujeme, že nie je nemožné, aby určití intelektuálne nadaní vedci (alchymisti) zvládli [ostatné vynálezy ako napríklad] rádiový prenos, aerodynamický let a mnoho ďalších objavov približne v čase keď Kolumbus objavil Ameriku.
s. 90

"...Zažltnuté záznamy alchymistov zostávajú v zaprášených knižniciach - viac než 100 000 starovekých zväzkov napísaných kódom, ktorý bol rozlúštený natoľko, aby učencov presvedčil, že o také experimenty sa [len] pokúšali. ČO AK BY USPELI? Čo ak by nejakí ľudia s výnimočným intelektom, mocou a bohatstvom postupne dosiahli vysokú technickú úroveň už pred niekoľkými storočiami? Mohli by byť zodpovední aj za... záhadu lietajúceho taniera."
s. 91

- pokračovanie -

Greg Jenner

Zdroj: http://www.darkstar1.co.uk/

Prevzaté z: http://www.bibliotecapleyades.net/hercolobus/esp_hercolobus_61.htm

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Nibiru (Maldek, Marduk)
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/nibiru

Seriál: NIBIRU a spojenie s podzemím
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nibiru-a-spojenie-s-podzemim

Seriál: NIBIRU a spojenie s Atlantídou
http://www.cez-okno.net/serial-nibiru-a-spojenie-s-atlantidou

Vnútorná Zem - Dutá Zem
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duta-zem


marec 06, 2014 23:58 popoludní

 

 

Top