Obrázok používateľa CEZ OKNO
NIBIRU a spojenie s UFO 4.

"Podľa ezoterických výskumníkov Louisa Pauwelsa a Jacquesa Bergiera, alchymisti poznali ´umenie´ levitácie a výborným príkladom toho je aj súdobá maľba z knihy z roku 1686 Discourses on the Plurality of Worlds (Rozpravy o pluralite svetov) od Bernarda de Fontenelle."
"Stalo sa to napríklad aj počas návštevy susednej opátky, kedy sv. Terézia v blízkosti stropu chcela bez okolkov pokarhať Všemohúceho za to, že z nej robí blázna."

LEVITÁCIA - STAROVEKÁ MÚDROSŤ

Z Ukážky 7) Brinsley Le Poer Trench (Večný subjekt)

"Katolícka cirkev vlastní dlhý zoznam, na ktorom je približne 200 mien svätých, ktorí vedeli levitovať. To znamená, že vedeli lietať bez krídel. Desmond Leslie napísal, že svätá Terézia z Avily sa často vznášala vo vzduchu a zvykla pristávať v najnevhodnejších chvíľach."

"Stalo sa to napríklad aj počas návštevy susednej opátky, kedy sv. Terézia v blízkosti stropu chcela bez okolkov pokarhať Všemohúceho za to, že z nej robí blázna."

"V modernejších časoch škótskemu špiritistovi menom Daniel Dunglas Home pripisujú, že vyletel von oknom v jednom londýnskom dome a následne vletel naspäť za prítomnosti hodnoverných svedkov. Podstúpil testy tejto schopnosti pred Sirom Williamom Crookesom a neskôr aj pred profesorom von Boutlerowom z ruskej akadémie vied. Obaja boli presvedčení o jeho čestnosti. Zomrel v roku 1886..."
s. 56

 
Z Ukážky 6) Louis Pauwels a Jacques Bergier (Ráno kúzelníkov)

"... Vo svojej knihe Magie Chaldeenne (Chaldejská mágia) Lenormand cituje legendu, ktorá spomína mýtus o Orfeovi. Napísal: ´V dávnych časoch za pomoci zvukov kňazi privolali vysoké vetry, ktoré do vzduchu pozdvihli veľké kamene a tak postavili svoje chrámy, ktoré by nedokázali zdvihnúť ani tisíce mužov.´
[Boli takto postavené aj egyptské pyramídy? - GJ]
s. 123
 
Ukážka 8) David Hatcher Childress (Technológia Bohov © 2000)

"... V roku 1939 švédsky letecký konštruktér Henry Kjellson tvrdil, že bol svedkom toho ako tibetskí mnísi nechali levitovať kamene za dunenia veľkých bubnov. Kjellson v knihe publikovanej v švédčine tvrdil nasledovné: Išlo o 14 veľkých alebo priemerných bubnov, sprevádzaných trubkármi a davom asi 200 mníchov; vytvárali špeciálny rytmus až pokiaľ sa veľký žulový blok nenadniesol až na vysoký útes. Ťažký blok kameňov vraj letel vzduchom oblúčikom a pristál na skalnom výčnelku útesu na svahu 250 metrov nad davom. Kjellson údajne natočil celú udalosť na 16mm film, no tento film nikdy nebol publikovaný..."
s. 162

Podľa ezoterických výskumníkov Louisa Pauwelsa a Jacquesa Bergiera, alchymisti poznali ´umenie´ levitácie a výborným príkladom toho je aj súdobá maľba z knihy z roku 1686 Discourses on the Plurality of Worlds (Rozpravy o pluralite svetov) od Bernarda de Fontenelle.
 
Ukážka 9) Robin Collins Did Spacemen Colonise the Earth © 1974. s. 129


Znázorňuje obrázok (vyššie) alchymistu vykonávajúceho umenie levitácie vnútri ufa? Ja hovorím áno!

Ďalšia správa o ´lietajúcej guli´ pochádza z rovnakej knihy, pozri nižšie:

"Alberto Fenoglio z Turína počas svojho výskumu ufa objavil nasledujúcu fascinujúcu správu: Clypeus, Anno III, No. 3. Správa je z Liabeuf. Policajný inšpektor bol v júni v roku 1790 vyslaný z Paríža do Alenconu, aby vyšetril záhadu:

"12. júna o piatej ráno niekoľko roľníkov spozorovalo veľkú guľu, ktorá vyzerala, že je obkolesená plameňmi... bola rýchla a vychádzal z nej pískajúci zvuk. Roľníkov to zmiatlo. Guľa spomalila, zakolísala sa a potom sa zrútila na kopec, vytrhnúc pri tom všetku vegetáciu rastúcu na svahu. Teplo, ktoré vychádzalo z objektu bolo také veľké, že po chvíľke sa od neho chytila tráva a kríky."

"Roľníkom sa podarilo odrezať oheň, ktorý by sa inak mohol rozšíriť na celé územie. Večer bola guľa ešte teplá a stala sa aj jedna neobyčajná, neuveriteľná vec."

"Očití svedkovia tejto udalosti boli dvaja starostovia, fyzik a traja ďalší miestni predstavitelia, ktorí potvrdili moju správu a to nespomínam tucty roľníkov, ktorí tam boli tiež."

"Teleso bolo dosť veľké na to, aby mohlo obsahovať aj nejaký náklad. Po celej tejto udalosti zostalo nedotknuté. Vzbudilo toľko zvedavosti, že ľudia sa sem hrnuli z každej svetovej strany, aby si ho mohli pozrieť. No potom zrazu sa niečo ako dvere otvorilo a z nich vyšla POSTAVA, TAKÁ AKO MY, no zvláštne oblečená, ŠATY JEJ CELKOM PRILIEHALI K TELU. Keď postava uvidela toľko ľudí, niečo nezrozumiteľné si zašomrala a rozbehla sa do lesa."

"Roľníci inštinktívne cúvli, so strachom a to ich aj zachránilo, pretože guľa krátko na to explodovala, kusy lietali všetkými smermi až kým sa úplne nerozpadli na prach. Ľudia sa snažili ZÁHADNÚ OSOBU nájsť, no bezvýsledne, ako by sa rozpustila v riedkom vzduchu. Nenašla sa po nej ani najmenšia stopa..."

"...Túto správu poslali do parížskej akadémie vied v júni 1790, no postavili sa k nej s nedôverou. Pravdepodobne by si táto udalosť získala väčšiu pozornosť a vážnosť, keby sa bola udiala v dvadsiatom storočí."
s. 223-224

Z ukážky 7) Brinsley Le Poer Trench (Večný subjekt)

"...Toto [boli] príklady toho ako UFO úspešne prekonáva obmedzenia gravitácie... bolo to o Svätých, ktorých sme spomínali skôr a ich lietanie pri strope. Nedokážem vám vysvetliť ako to robili, a v skutočnosti ani oni celkom nevedeli kontrolovať túto schopnosť. Sv. Terézia bola ohľadom tejto skutočnosti veľmi znepokojená... Ufonauti samozrejme túto schopnosť ešte zdokonalili. Oni nielenže pochopili zákony, ktoré sa skrývajú za umením levitácie, dokonca sa ju naučili aj ovládať.
s. 61

"V priebehu celej histórie existovali skupiny ľudí, ktorí vlastnili určité vedomosti, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu. Prenieslo sa to na nových, STAROSTLIVO VYBRANÝCH A ZASVÄTENÝCH DRŽITEĽOV, POMOCOU ŠKÔL MYSTÉRIÍ A ĎALŠÍCH EZOTERICKÝCH SKUPÍN, ktorí s tým pracovali a držali to v tajnosti. Tento poznatok [o levitácii a anti-gravitácii - GJ] bol ´Tajomnou múdrosťou´ a v súčasnosti sa o nej čoraz viac vie... Skutočné záhady stále udržujú v tajnosti tí, ktorí rešpektujú dôveru, ktorá im bola priznaná a existuje mnoho skutočných okultistov, ktorí svoje vedomosti nezneužívajú..."

"...Nepochybne v minulých storočiach žili ľudia, ktorí boli s touto Starovekou Múdrosťou oboznámení. Ľudia [ako napr. Gróf Saint-Germain], ktorí spolu pracovali a medzi sebou komunikovali..."
s. 160-161 

- koniec prvej časti -

- pokračovanie -

Greg Jenner

Zdroj: http://www.darkstar1.co.uk/

Prevzaté z: http://www.bibliotecapleyades.net/hercolobus/esp_hercolobus_61.htm

Preklad: Lucia Urbanová

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Levitácia
http://www.cez-okno.net/levitacia

Seriál: NIBIRU a spojenie s podzemím
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nibiru-a-spojenie-s-podzemim

Seriál: NIBIRU a spojenie s Atlantídou
http://www.cez-okno.net/serial-nibiru-a-spojenie-s-atlantidou

Vnútorná Zem - Dutá Zem
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duta-zem


marec 11, 2014 23:00 popoludní

 

 

Top