Obrázok používateľa CEZ OKNO
NIBIRU – POZITIVNÍ, ČI KATASTROFICKÝ SCÉNÁŘ ROKU 2012-13?

Podle přednášky dr. Courtney Brown ze 7. července 2010 o dálkovém nazírání, visí nad rokem 2012-13 katastrofický scénář nad vstupem „planety X, Nibiru nebo červeného či hnědého trpaslíka“ do našeho solárního systému a má vytvořit gigantickou solární záři a velké meteority, které střídavě spustí tsunami, zátopy pobřeží a kolaps systémů na Zemi.

Jako vědecky orientované lidstvo se můžeme oprávněně zeptat: Směřuje „planeta X, Nibiru nebo červený či hnědý trpaslík“ k Zemi, aby dorazil v roce 2012-13?

Jeden z ukazatelů, že „planeta X, Nibiru nebo červený či hnědý trpaslík“ může směřovat k Zemi a má se objevit v roce 2012-13, se může vyvozovat z dokumentu projektu Camelot, z dopisu z roku 2008 od norského politika, který uvádí, že:

„Planeta X přichází a Norsko začalo se zásobováním potravin a semen v oblasti Svalbard - a na arktickém severu začala s pomocí i USA a EU a okolní státy. Zachrání pouze ty, kteří jsou elitou mocných a ty, kteří se mohou znovu vzpamatovat: lékaři, vědci a tak podobně.

Co se týče mě, již vím, že odejdu před rokem 2012 do oblasti Mosjoen, kde máme hlubokou podzemní vojenskou základnu. Tam jsme rozděleni do sektorů – červeného, modrého a zeleného. Tato značení norské armády jsou již rozdána a již před delší dobou byly postaveny kempy. Lidé, kteří zůstanou na povrchu a zemřou, těm se nedostane žádné pomoci. Plán je takový, že 2 milióny Norů bude zachráněno a ten zbytek zemře. To znamená, že 2,6 miliónů zahyne.“

Projekt Camelot také obdržel nezávislé potvrzení existence norských podzemních základen doplněné o fotografie a mapy. Na své prezentaci 7. července 2010 o dálkovém nazírání ohledně roku 2012-13, dr. Courtney Brown uvedla, že část pobřeží, kde jsou norské základny, bylo kryto z amerických vládních finančních zdrojů. Norské podzemní základny pro rok 2012-13 ubytují asi polovinu norské populace elit a pracovníků se speciálním zaměřením (2,5 miliónů), jakož i dalších 2,5 amerických ekonomických a politických elit.

Je tu ovšem možnost, že zprávy o norských základnách pro rok 2012-13 jsou dezinformací. Avšak důkaz projektu Camelot a reportáže hlavního proudu médií ukazují, že na ostrovech Svalbard, bude rokem 2011 zapečetěna semenná banka, kterou nedávno navštívilo OSN.

Podle osmiletého bádání, které začalo rokem 2002, reportér Alfred L. Webre došel k závěru, že „katastrofický příchod planety X, Nibiru nebo červeného či hnědého trpaslíka“ je do značné míry jen víra nebo „myšlenkový virus“, který nekoresponduje s realitou. Je třeba podstatné zkoumání ostatních planet nebo Slunce v našem solárním systému, což je příhodná aktivita, která může přinést výsledky. Tato badatelská aktivita by se neměla plést s vírou, že Planeta X, Nibiru nebo červený či hnědý trpaslík přichází do našeho slunečního systému v roce 2012-13 s katastrofickými následky.

Nanci Lieder

Jeden zdroj uvádí: „Myšlenka o kolizi s Nibiru byla poprvé nastíněna v roce 1995 Nancy Liederovou, zakladatelkou webových stránek ZetaTalk. Liederová o sobě říká, že je kontaktérka se schopností přijímat zprávy od mimozemšťanů z hvězdného systému Zeta Reticuli, skrze implantát ve svém mozku. Uvádí, že byla vybrána, aby varovala lidstvo, že jistý objekt proklouzne skrze vnitřní solární systém v květnu roku 2003 (ačkoli se od tohoto data později upustilo) a způsobí to, že Země podstoupí posun pólů, který zničí většinu lidstva. Předpověděná kolize se následně nato rozšířila až za hranice Liederových stránek a chopilo se jí množství internetových katastrofických skupin, většina z nich se spojuje s událostí roku 2012. Ačkoli jméno Nibiru pochází z knih spisovatele Zecharia Sitchina, on sám popírá jakékoli spojení mezi jeho prací a různými tvrzeními o příchodu apokalypsy.“

Zdroj pokračuje: „Myšlenka o setkání Nibiru, původně pochází od Nancy Liederové, ženy z Wisconsinu a z jejích stránek ZetaTalks a od roku 1995 se tato myšlenka rozšiřuje. Liederová na sebe poprvé na internetu upozornila veřejnost během dělání reklamy na perihélium Hale-Boppovy komety v roce 1997 (nejbližší místo ke Sluci, jímž prochází nějaké těleso, pozn. překl.). Uváděla, že když mluvila se Šedými, že Hale-Boppova kometa neexistuje. Je to podvod páchaný těmi, kdo čeří klidné vody populace, dokud nebude pozdě. Tvrdila, že příběh o Hale-Bopp byl vymyšlen, aby odvedl pozornost od bezprostředního příchodu velkého planetárního objektu „planety X“, která brzy mine Zemi a zničí civilizaci. Po odhalení perihélia Hale-Bopp, jako jedné z nejčastějších a nejdéle pozorovaných komet minulého století, odstranila Liederová první dvě věty ze svého původního vyjádření ze svých stránek, ačkoli se stále mohou nalézt v archivech Googlu. Její tvrzení nakonec přinesl i New Yourk Times.

Liederová popisuje planetu X zhruba jako čtyřikrát větší než Zemi a řekla, že její perigeum (bod na dráze tělesa, kdy je nejblíže k Zemi. Pozn. překl.) se objeví 27. 5. 2003 a způsobí v pozemské rotaci zpomalení přesně o 5,9 pozemských dní. Tím se destabilizují pozemské póly vzhledem k magnetické přitažlivosti zemského jádra a magnetismu míjející planety. To střídavě přeruší magnetické jádro Země a povede k postupnému vychýlení pozemské krusty. Zhruba týden před předpokládaným příletem planety X se Liederová objevila v los-angelském rozhlase KROQ a radila posluchačům, aby uklidili své domácí mazlíčky v očekávání události. Když byla dotázána, zda tak sama učinila, odpověděla, že ano, že „štěňata jsou na vhodném místě“. Poté, co v roce 2003 osudné datum pominulo bez incidentu, Liederová řekla, že to byla pouhá „milosrdná lež..., která si tropila žerty z establišmentu“ a řekla, že odhalení pravdivého data by dala těm, kdo dřímají moc, dost času k vyhlášení výjimečného stavu a během posunu by to uvěznilo lidi ve městech, což by vedlo k jejich záhubě.

Mnoho internetových stránek pokračuje v prohlášeních o objektu Liederové, který má být na cestě k Zemi citujíce datum příchodu jako prosinec 2012. Toto datum vyznává mnoho apokalyptických sdružení, protože to je na konci současného cyklu mayského kalendáře. Mnoho autorů publikovalo knihy týkající se spojení s kolizí v roce 2012 včetně Marshalla Mesters a Jaysen Rand. Mark Hazlewood, tento kontroverzní autor, od té doby změnil svůj pohled na planetu X a nyní říká, že jsou to inteligentní mimozemské síly, které nás chtějí jako druh ochránit a že my jsme nastaveni k vyšším úrovni vědomí po roce 2012.

Zecharia Sitchin, Sumer a Nibiru 2012-13

Tento zdroj také uvádí, že: Ačkoli se Liederová původně odvolávala na objekt jako na „planetu X“, stala se hluboce spojovanou s Nibiru, známou pouze z prací Sitchina, zastánce starověkých astronautů, zvláště v knize „Dvanáctá planeta“. Podle Sitchinovy interpretace babylónských náboženských textů, která je v rozporu se všemi závěry, kterých dosáhli významní učenci o tomto tématu, obrovská planeta (Nibiru nebo Marduk) proletí kolem Země každých 3600 let a umožní tím svým vnímavým obyvatelům spolupůsobit s lidmi. Tyto bytosti, které Sitchin identifikuje jako Annunaki ze sumerské mytologie, se staly prvními bohy lidstva. Liederová nejprve učinila spojení mezi Nibiru a svou planetou X na svých stránkách v roce 1996 („Planeta X existuje a je to dvanáctá planeta, jedna a ta samá.“).

Sitchin však popírá jakékoli spojení mezi svou prací a tvrzením Liederové. V roce 2007 částečně jako odpověď na prohlášení Liederové, publikoval Sitchin knihu „The End of Days“, která nastavuje čas na poslední příchod Nibiru na Zemi v roce 556 před naším letopočtem, což by znamenalo, že podle předpokládaného orbitu objektu 3600 let, by se objekt měl vrátit někdy kolem roku 2900 našeho tisíciletí. Avšak dodal, že věří, že Annunaki by se mohli vrátit dříve kosmickou lodí a že doba jejich návratu by se shodovala s přechodem z astrologického věku Ryb do věku Vodnáře někdy mezi lety 2090-2370.

Věda a Nibiru 2012-13

Zdroj pokračuje: Astronomové zdůrazňují, že takový objekt, tak blízko Země by byl snadno vidět pouhým okem (jako např. Jupiter nebo Saturn, které jsou matnější, než by byla na tu vzdálenost Nibiru) a vytvářel by zaznamenatelné efekty na orbitech vnějších planet. Někteří mluví proti tomuto tvrzení a říkají, že objekt se skrývá za Sluncem již mnoho let, ačkoli jsou tato tvrzení geometricky nemožná. Záběry Nibiru blízko Slunce pořízené amatéry jsou obvykle odrazy záře čočky, falešné záběry Slunce byly vytvořeny odrazem uvnitř čočky. Mike Brown si všímá, že kdyby byl orbit objektu takový, jak se popisuje, trvalo by to jen v solárním systému milióny let předtím, než by byl vytlačen Jupiter a že neexistuje žádné jiné magnetické pole, které by mohlo mít na Zemi takový účinek. Výroky Liederové vedou k tomu, že přiblížení Nibiru by způsobilo zastavení pozemské rotace nebo že by se její osa posunula a tím by se porušily fyzické zákony. Ve svém vyvrácení „Worlds in Collision“, v knize Immanuela Velikovského, učinil autor stejná tvrzení o tom, že by se mohla pozemská rotace zastavit a pak restartovat. Carl Sagan poznamenává, že „energie požadovaná k zabrzdění Země není dostačující k tomu, aby ji roztavila, ačkoli by to mělo za následek znatelný vzestup teploty: oceány by se vzedmuly až do bodu varu... také, jak by se Země znovu nastartovala na přibližně stejnou rychlost rotace? Země to sama od sebe nemůže udělat, kvůli zákonu o zachování momentu hybnosti.“

Mnozí věří na bezprostřední příchod planety X/Nibiru a obviňují NASA z úmyslného zakrývání viditelných důkazů její existence. Jedno takové obvinění se týká infračervené vesmírné observatoře IRAS uvedené do provozu v roce 1983 (Infračervený astronomický satelit na Vanderbergově základně Air Force v Kalifornii, pozn. překl.).

Tento satelit krátce způsobil novinové titulky díky „neznámému objektu“, který byl nejprve popisován jako „možná tak velký jako obrovská planeta Jupiter a možná tak blízko Země, že by byl součástí slunečního systému.“ Tento článek z novin byl citován zastánci myšlenky kolize se samotnou Liederovou v čele, jako důkaz existence Nibiru. Avšak další analýzy odhalily, že některé z těchto neidentifikovaných objektů bylo devět vzdálených galaxií a ten desátý byl „mezigalaktický oblak“ a žádný z těchto objektů nebyl shledán tělesem sluneční soustavy.

Další obvinění, často činěná o internetové předpovědi kolize je, že americká vláda postavila teleskopy na Jižním pólu, aby stopovala dráhu Nibiru a že tento objekt byl vyfocen. Avšak teleskop na Jižním pólu (který nefinancovalo NASA), je radioteleskop a nemůže pořizovat optické snímky. Jeho umístění na Jižním pólu bylo vybráno vzhledem k prostředí s nízkou vlhkostí a není možné vidět přibližující se objekt z Jižního pólu. „Obrázek“ Nibiru poslaný na YouTube byl odhalen, že byl ve skutečnosti snímkem Hubblova teleskopu, který vyfotil expandující plyn kolem hvězdy V838 Mon.

Veřejná reakce, strach a Nibiru 2012-13

Zdroj uvádí: Dopad veřejného strachu z kolize Nibiru byl zvláště pociťován profesionálními astronomy. Mike Brown nyní říká, že Nibiru je obecné pseudovědecké téma.

David Morrison, hlavní vědec institutu astrobiologie ve výzkumném centru NASA v Ames říká, že dostává 20-25 emailů týdně o hrozícím příchodu Nibiru; někteří jsou vystrašení, jiní rozzlobeni a říkají mu, že je součástí konspirace zadržovat pravdu o hrozící apokalypse před veřejností. Polovina těchto emailů je mimo Spojené státy. „Vědci zkoumající vesmír jsou rozptylování Nibiru“, a vědec a spisovatel Govert Shilling si ztěžuje: „věnujeme mnoho času a kreativity udivujícím vědeckým výzkumům a ocitáme se na stopě těch nejúžasnějších a nejzajímavějších věcí a načež se celá veřejnost do značné míry zabývá nějakou potrhlou teorií o hliněných tabulkách, astronautech, bozích a planetou, která neexistuje.“ Morrison z NASA uvádí, že doufá, že nepříchod Nibiru by mohl posloužit jako poučný moment pro veřejnost, který by ji informoval o „konečně rozumných myšlenkách a nikoli o nesmyslných odhaleních“, ale pochyby prý budou vždy.

Werhner von Brown, válka proti asteroidům

V rozhovoru z roku 2004 s badatelkou Lindou Moulton Howe, dr. Carol Rosin, presidentka ICIS – Institutu pro kooperaci ve vesmíru, líčila svou konverzaci s dr. Werhnerem von Braunem na jeho smrtelné posteli, jehož charakterizovala jako informátora.

Howe: Jaká byla definice von Brauna toho, čím my ve skutečnosti jsme ve vesmíru?

Rosin: Tohle nepopisoval. Věřím, že to, co se stalo, je, že byl pod hrozbou.

Americký „seznam nepřátel“ k udržování válečného stavu a rozpočtů Pentagonu jsou: Sovětská unie, terorizmus, asteroid, mimozemšťané.

Všimněte si, že „asteroidy“ nebo přicházející hrozby od astronomických jevů včetně meteorů spojených s předpokládanou „planetou X, Nibiru nebo červeným či hnědým trpaslíkem“ je zahrnut mezi „americké nepřátele“. To znamená, že vymyšlená „hrozba“ o astronomickém tělese, jako jsou meteory spojené s planetou X a tak podobně, mají podle informátora dr. Werhnera von Brauna být brány v úvahu vysokými válečnými plánovači jako „nepřátelé“, abych použil hegeliánský dialekt „nepřátel“, který vytváří výdělečný průmysl, který společně známe jako „válečný konflikt.“

Takto, je možné, si vykládat podzemní základny v Norsku, hluboké vojenské podzemní základny v jižní části Spojených států a všechny anomálie, jako jsou formy výjimečného stavu jakou součástí psychologické operace nazvané: „válka proti podezřelým meteorům.“ Cílem takové psychologické operace by byl, podrobit lidskou populaci strachu, zotročení a ztráty civilní svobody během národní a mezinárodní „pohotovosti“ vytvořené kolem fóbie meteorů směřujících na Zemi. Vyspělá elektromagnetická technologie jako je HAARP může vytvořit něco jako projekt Blue Beam v případě stavu nouze z meteoru, bude-li potřeba.

Alfred Webre, 14. 7. 2010

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz

august 08, 2010 21:26 popoludní

 

 

Top