Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nič nie je zadarmo

„Mocný Duch Svetla, ktoré žiari Kozmom, pritiahni môj plameň bližšie v harmónii k tebe. Pozdvihni môj oheň von z temnoty, magnet ohňa, ktorý je v Jednote so VŠETKÝM. Pozdvihni moju dušu, ty mocný a silný. Dieťa Svetla, neodvracaj sa. Pritiahni ma silou, aby som sa rozpustil v tvojom ohnisku; v Jednote so všetkými vecami a všetky veci v Jednom, v ohni námahy života a v Jednote s Rozumom.“
Smaragdová doska IV – Zrodenie Vesmíru

Dnes, v dobe všeobecnej transformácie, je veľmi moderné o jej príznakoch a priebehu hovoriť čo možno najzasvätenejšie. Málokto však o nej naozaj niečo vie. Takí väčšinou mlčia a vedia, že to množstvo diletantov a šarlatánov, pre ktorých je dnes táto téma živnou pôdou, je neodmysliteľne späté s koncom Kalijugy. Aj takí musia byť a kto im sadne na lep, si bude možno o to lepšie vážiť skutočných Učiteľov, ktorí im ukážu Cestu ku Svetlu a pomôžu im nájsť bod, v ktorom sa prestali orientovať.

„Počúvajte, moje deti, nasledujte moje učenie. Buďte vždy hľadačmi Svetla. Svieť vo svete ľudí všade vôkol teba, Svetlom na ceste, ktoré bude svietiť medzi ľuďmi.
Nasleduj a uč sa mojej mágii. Vedz, že všetka sila je tvoja, ak strácaš odvahu. Neboj sa cesty, ktorá ťa privedie k poznaniu, ale radšej sa vyhýbaj temnej ceste.
Svetlo je tvoje, ó človeče, aby si si ho vzal. Odhoď okovy a budeš slobodný. Vedz, že tvoja Duša žije v otroctve spútaná strachom, ktorý ťa drží v zajatí. Otvor svoje oči a uvidíš veľké Svetlo Slnka. Neboj sa, pretože všetko je tvoje. Strach je Pánom temného Arulu pre toho, kto nikdy nečelil temnému strachu. Áno, vedz, že strach má existenciu vytvorenú tými, ktorí sú spútaní svojimi strachmi.“
Smaragdová doska X – Kľúč Času

Pomoc je tu neustále, a tiež je neustále potrebné sa na ňu obracať. Toto za nikoho nik neurobí. Taký je Zákon. A práve tu vzniká priestor pre rôzne zblúdilé entity, ktoré v područí čiernych majstrov vykonávajú ako stroje ich zvrhlé príkazy. Ako stroje? Áno, a to je ich prvá výhovorka, keď sú konfrontovaní so svojimi činmi – oni predsa len plnia rozkazy! Je skutočne naivné si myslieť, že takto sa vykrútia zo Zákona Karmy, no načas to vyzerá, že áno. Že môžu beztrestne týrať a viesť do nešťastia Duše, ktoré nepoznajú skutočné mechanizmy Vzostupu. Cesty ku Svetlu plnej skúseností a doslova odžitých vecí, bez ktorých nikto nezíska dostatok sily a múdrosti zlomiť putá otroctva temnoty.

„Straste zo seba svoje otroctvo, ó deti, a kráčajte vo Svetle nádherného dňa. Nikdy neobracajte myšlienky k temnote a isto budete v Jednote so Svetlom.
Človek je len tým, čomu verí, bratom temnoty alebo dieťaťom Svetla. Vstúpte do Svetla, moje Deti. Kráčajte cestou, ktorá vedie k Slnku.
Načúvajte teraz a počúvajte múdrosť. Použi slovo, ktoré som ti dal. Použi ho a isto nájdeš silu a múdrosť a Svetlo, aby si kráčal cestou. Hľadaj a nájdi kľúč, ktorý som dal a vždy budeš Dieťaťom Svetla.“
Smaragdová doska X – Kľúč Času

Chce to poriadnu dávku odhodlania a ťažkosti spolu s utrpením nám majú pomôcť uvedomiť si nástojčivosť a skutočnú hodnotu Slobody. Slobody s veľkým S – plne rešpektujúcej Božie zákony. Slobodu vo večnej Službe Stvoriteľovi! Alebo to vidíte inak? „Prispejte na pomoc hladujúcim deťom!“, „Benefičný koncert na podporu postihnutých!“ či „Zaslaním smsky zachránite život na druhom konci planéty!“ a podobné heslá, nás takpovediac dennodenne atakujú na našich uliciach, ale i v éteri. Robíme naozaj tak veľa pre krajší život na Zemi? Nie je to len alibi, ktoré je nám podsúvané? Prečo je zrazu charita elitami tak podporovaná a mediálne doslova živená? Odpoveď je jednoduchá, keď sa zamyslíme, čo odjakživa elity a ich médiá vedelo zdvihnúť zo stoličky – B I Z N I S ! Máme tu teda niekoľko nových „anjelov“, čo šuštia bankovkami miesto krídel a množstvo citlivých celebrít na posteroch a v programoch, kde prepožičiavajú svoju tvár pochybným podnikom, kde pod maskou podpory kvitne v podstate ten istý biznis, ako na burze a v politike. Naše nadšenie, alebo hoc len tichý súhlas, či neprotestovanie je len ďalším kamienkom v obludnej mozaike pokrivenia tak vznešených pohnútok a zámerov Duše, ktoré môžeme označiť jedným slovom ako ľudské...

„Počúvaj ty, teraz môj hlas a staň sa väčším, než bežný človek. Pozdvihni svoje oči, nechaj Svetlo zaplniť tvoje bytie, buď navždy Dieťaťom Svetla. Iba úsilím vyrastieš nahor do roviny, kde Svetlo je Všetkým zo Všetkého. Buď majstrom všetkého, čo ťa obklopuje.
Nikdy sa nenechaj ovládnuť účinkami tvojho života. Vytvor ešte dokonalejšie príčiny a časom budeš Slnko Svetla.
Slobodne, nechaj svoju dušu stúpať vždy nahor, slobodnú od otroctva a okov tmy. Pozdvihni svoje oči k Slnku na priestore neba. Dovoľ, aby bolo pre teba symbolom života. Vedz, že ty si Väčšie Svetlo, dokonalé v tvojej vlastnej sfére, kde si slobodný. Nikdy sa nepozeraj do temnoty. Pozdvihni svoje oči k priestoru hore. Nechaj slobodne svoje Svetlo planúť nahor a budeš Dieťaťom Svetla.“
Smaragdová doska XI – Kľúč k ceste Nahor a Nadol

Skutočne – i napriek lukratívnemu exportu demokracie je potreba flexibility na prvom mieste. Ľud bol vždy problematický a koho by bavilo vymýšľať pre neho stále nové hry? No predsa elity. Tie to baviť neprestane, pretože veľmi dobre vedia, aký silný nástroj moci to je. Takže dnes je v kurze charita. V jej kontrolovanej, pardon, chcel som povedať podporovanej forme sa pekne vybije väčšina altruistických sklonov, ktoré by mohli byť tak nebezpečné. Ono by totiž ľudia mohli naozaj s veľkou vnútornou silou žiadať nápravu a satisfakciu a pre elity by to mohlo znamenať vážne existenčné nebezpečenstvo. Najmä v prípade prekročenia tzv. „kritického množstva“. To je ona magická hranica, kedy sa už s tým „nedá nič robiť“, kedy už sú veci v pohybe. Milé elity, ten váš už storočia nepožívateľný guláš, v ktorom nás varíte naozaj môže vykypieť. Ale vy to viete – viete, že času už je málo a každým zrnkom piesku v pomyselných presýpacích hodinách vekov sa blížime k skutočnému obrazu Vesmírneho zákona, k jeho napĺňaniu, k jeho zhmotneniu. V skutočnosti k nemu spejeme už celé veky a nikdy sme neprestali i napriek vášmu beštiálne zvrhlému a nechutne dlhému intermezzu...

„Keď človek znovu dobyje oceán a poletí vo vzduchu na krídlach ako vtáci; keď sa naučí využiť blesk, potom začne čas vojny. Veľká bude bitka dvoch armád, veľká vojna temnoty a Svetla. Národ povstane proti národu použijúc temné sily k roztriešteniu Zeme. Zbrane armády zničia pozemšťana, pokiaľ polovica rás nezmizne. Potom prídu vpred Synovia Rána a dajú svoje nariadenie deťom ľudí, hovoriac:´Ó ľudia, prestaňte so svojim snažením brata proti bratovi. Iba tak prídete ku Svetlu. Prestaň so svojou nedôverou, ó brat môj, a nasleduj cestu a vedz, že máš pravdu.´ Potom ľudia prestanú so svojou snahou brata proti bratovi a otca proti synovi. Potom bude prastarý príbytok môjho ľudu vyzdvihnutý z miesta pod vlnami temného oceánu. Potom sa Vek Svetla rozvinie so všetkými ľuďmi hľadajúcimi Svetlo cieľa. Potom budú Bratia Svetla vládnuť ľuďom. Vypudená bude temnota tmy.“
Smaragdová doska XII – Zákon príčiny a následku a Kľúč k proroctvu

Dnes sú vo veľkej móde takisto rôzne „duchovné“ víkendové kurzy a naozaj nekresťansky drahé telocvičňové zasvätenia. Ono je to tak – prečo by sme neponúkli po spiritualite pokukujúcemu svetskému človeku dojem, že so sebou niečo duchovne robí, keď po tom tak prahne? Veď len splníme jeho túžbu prakticky vôbec sa nezmeniť a za pekné peniaze získať náuku od nejakého „veľkého majstra z východu“. Predsa nič nie je zadarmo – ani duchovno. A takto budú znova všetci spokojní!

„Potom som sa opýtal Deviatky: “Ó Pane, ukáž mi cestu. Daj mi cestu k múdrosti. Ukáž mi cestu k Slovu.” Potom mi odvetil Pán Deviatky: “Prostredníctvom Poriadku, nájdeš cestu. Nevidel si, že Slovo prišlo z Chaosu? Nevidel si, že Svetlo prišlo z Ohňa? Hľadaj vo svojom živote neporiadok. Vyváž a usporiadaj svoj život. Premôž všetok Chaos emócií a budeš mať poriadok v Živote. Poriadok zrodený z Chaosu ti prinesie Slovo Zdroja, dá ti moc Cyklov, a učiní z tvojej Duše silu, ktorá sa slobodná rozšíri v priebehu vekov, zdokonalené Slnko zo Zdroja.”
Smaragdová doska IX – Kľúč k Slobode Vesmíru

Takže všetko ostáva pekne pod jednou strechou. A máme tu prvých duchovných učiteľov – multi milionárov a ich pekné umiestnenia v rebríčku celebrít. Tiež sa môžete zúčastniť, pravdaže za patričný bakšiš, napríklad exkluzívneho víkendu zasvätenému tantre priamo v Taj Mahal a ak sa nestihnete poďakovať svojmu „majstrovi“, nesmúťte – už sedí v lietadle ponáhľajúc sa stihnúť vážne dobre zaplatenú súkromnú hodinu s Madonou, aby mohla okrem iného i sebavedome vyhlásiť, že je ochotná „pozdvihnúť svojho priateľa na svoju úroveň“. Fotku svojho Guru už netreba nosiť všade so sebou – veď sa na nás božsky usmieva z prvých stránok svetovej tlače a pop pokorou a verklikovaním potreby súcitu získava ďalších naivných a správne horlivých pešiakov do Veľkej čiernej hry. Myslíte, že preháňam?

„Načúvaj ty, ó človeče, a čuj moje varovanie: buď slobodný od otroctva tmy. Nevzdaj sa svojej duše Bratom Temnoty. Drž svoju tvár vždy obrátenú k Svetlu. Nevieš, ó človeče, že tvoj smútok prišiel len skrze Závoj tmy? Áno, človeče, dbaj mojich varovaní: snaž sa vždy stúpať, obracaj svoju dušu k Svetlu. Pretože dobre oni vedia, že tí, ktorí cestujú Vysoko k Slnku na svojej ceste Svetla, majú ohromnú, ba ešte väčšiu silu spútať temnotou deti Svetla.“
Smaragdová doska VI – Kľúč Mágie

kto má oči aspoň trochu otvorené, dávno vidí, že Tibet už duchovne kríva. A poriadne. A nehovorím teraz o čínskom vplyve. Keď k tomu pripočítame ako plieseň sa šíriace astrálne bandy pôsobiace i na našom území, skôr je dôvod na zaplakanie, než bujarú transformačnú radosť. „Neustále sa vteľujú milióny indigových, vydržať, už sme za vodou, len si sadnúť do lotosu a fijá! Rovno do neba!“ Pravdou však je, že naša Planéta je v priam smrtiacom zovretí temnoty! Kto má rozvinuté skutočné astrálne videnie, nemôže byť oklamaný ľúbivými rečičkami o raketovom vzostupe plnom „rúžových a indigových trblietavých obláčikov z inej Galaxie“! Našinec to naozaj nemá ľahké – alternatívne médiá sú tiež plné zavádzania a lží prameniacich - to uznajme - skôr z nevedomosti, než z úmyslu zviesť niekoho na scestie a v mori anjelskych stránok sa už topí takisto mnoho duší...

„Ó Svetlo, všeprenikajúce, Jedno so Všetkým a Všetko s Jedným, prúď ku mne kanálom. Vstúp tak, aby som mohol byť slobodný. Zjednoť ma so Všetkými Dušami, žiariac z temnoty noci. Nechaj ma byť oslobodeným od všetkých časopriestorov, voľným od Závoja tmy. Ja, dieťa Svetla, prikazujem: Buď oslobodený od temnoty.“
Beztvarý som ja pre Svetlo Duše, beztvarý, napriek tomu žiariaci Svetlom. Viem, putá temnoty musia sa rozbiť a padnúť pred svetlom.
Teraz dávam túto múdrosť. Slobodný môžeš byť, ó človeče, žijúc vo svetle a v jase. Neodvracaj svoju tvár od Svetla. Tvoja duša prebýva v ríšach jasu. Si dieťa Svetla.
Obráť svoje myšlienky dovnútra, nie navonok. Nájdi ty Svetlo Duše vo vnútri. Vedz, že si Majster. Všetko ostatné je prinesené z vnútra. Vyrastaj do ríš jasu. Udržiavaj svoje myšlienky na Svetlo. Vedz, že si v jednote s Vesmírom, plameň a Dieťa Svetla.
Teraz dávam ti varovanie: Nedovoľ svojej myšlienke odvrátiť sa preč. Vedz, že jas preteká tvojim telom naozaj. Neobracaj sa k Tmavému Jasu, ktorý pochádza od Bratov Temnoty. Ale drž svoje oči vždy zdvihnuté, svoju dušu zladenú so Svetlom.
Vezmi túto múdrosť a opatruj ju. Počúvaj môj Hlas a poslúchni ho. Nasleduj cestu k jasu, a budeš v Jednote s cestou.“
Smaragdová doska VII – Sedem pánov

Pravda je však stále na dosah. To je ona obrovská Milosť Stvoriteľova, že napriek toľkým chybám a sústavným opakovaným vedomým zlyhaniam máme VŽDY možnosť vyslobodiť sa. Vymaniť sa z okov temnoty naozaj nie je jednoduché – najmä pokiaľ sú naše ozajstné túžby v rozpore s dnes tak populárnou maskou duchovna. Ale ani tak ešte nie je nič stratené! Naozaj – Milosť je nepredstaviteľná! Ibaže treba „ísť s vlastnou kožou na trh“. Treba nájsť odvahu riešiť práve to, čo najviac skrývame. To za čo sa najviac hanbíme. To, kvôli čomu sa nenávidíme. To, kvôli čomu sami seba trestáme životom v temnote za veľkých ovácií čiernych légií. Rozhodnutie z vnútra, z hĺbky duše však trhá aj tie najtemnejšie mraky a Svetlo je na dosah našich úprimných prosieb.

„Teraz odchádzam prebývať do Amenti. Buďte mojimi deťmi v tomto a v ďalšom živote. Príde čas, keď vy tiež budete nesmrteľní, žijúc vek za vekom, Svetlo medzi ľuďmi.
Chráňte vchod do Siení Amenti. Chráňte tajomstvá, ktoré som tam ukryl. Nedovoľte, aby múdrosť bola odovzdaná barbarom. Budeš ju držať v tajnosti pre tých, ktorí hľadajú Svetlo. Teraz odchádzam. Prijmite moju milosť. Vyberte sa mojou cestou a nasledujte Svetlo.
Nech splynie vaša Duša vo Veľkolepej Esencii. Jednotou, Veľkým Svetlom, nechajte byť vedomie.
Zavolajte ma, keď ma budete potrebovať.
Použite moje meno trikrát v poradí:
Čikitet, Arelič, Vomalites.“
Smaragdová doska XII – Zákon príčiny a následku a Kľúč k proroctvu

Je ťažké milovať svojich nepriateľov, ešte ťažšie naozaj ľúbiť svojich vinníkov a ak vám niekto ubližuje takpovediac online-everyday-everynight... No cesta Svetla má svoje svetelné spôsoby:

„PROSÍM VESMÍR O BOŽIU SPRAVODLIVOSŤ
TY, ČIERNY BRAT, KTORÝ NA MŇA ÚTOČÍŠ,
VIDÍM TVOJE ENERGIE, VIDÍM TVOJU TVÁR.
PROSÍM VESMÍR, ABY TO ČO TY ROBÍŠ MNE, TI BOLO OKAMŽITE STONÁSOBNE VRÁTENÉ, PRETOŽE VESMÍR JE SPRAVODLIVÝ.
MODLÍM SA ZA TVOJU DUŠU, ABY NAŠLA CESTU KU SVETLU, PRETOŽE NEVIE ČO ČINÍ.
PROSÍM STVORITEĽA, ABY UKÁZAL TVOJEJ DUŠI CESTU KU SVETLU.
STAŇ SA TVOJA VÔĽA!“

Niekoho však zaujímajú práve naše temné sny. Tiene v nás, neakceptované a potlačované, či prešminkované „meditovaním“, charitou a láskou k nemým tvorom – výsledok je rovnaký. Naša slobodná voľba ako kráľovná vo vyhnanstve, zatiaľ čo ríši Duše vládnu žiadosti a vášne nižšieho ja. Neustále kočírovaní do série skúseností potvrdzujúcich našu „správnu voľbu“ vykonávať ponúkané instantné a patrične predžuté spôsoby zaručenej spásy.

„Temno je spôsob cestovania Temných Bratov, temno temnoty, nie noci, cestujúc nad Zemou, prechádzajú snami človeka. Silu získali z temnoty vôkol nich, aby volali iných obyvateľov mimo ich úrovne cestami, ktoré sú temné a človekom nevidené. Do priestoru mysle človeka siahajú Temní Bratia. Vôkol nej uzavrú závoj svojej tmy. Tam počas života tá duša žije v otroctve, zviazaná okovami Závoja tmy. Mocní sú oni v zakázanom poznaní, zakázanom, pretože je v jednote s tmou.“
Smaragdová doska VI – Kľúč Mágie

Ozvite sa do našej televízie! Je nám jedno, ako ste ku schopnostiam prišli a s akým cieľom ich využívate, urobíte pre nás show a my vás na oplátku spropagujeme. Harry Potterovia a čarodejnice z Eastvicku, sem sa!“ V zabudnutí a uvoľnení snívania, získavajú tie správne informácie. Ide o to, či máte tie správne túžby potencionálnych dealerov zla. Ale ako vidíme, nielen cez noc je usilované o naše duše. „Ale moja Duša s čiernymi spísala zmluvu – vraj už sa nedá cúvnuť!“ Do neba, či skôr „do pekla volajúca“ polopravda-lož! Áno, aj takto udržiavajú svorku pekne pokope. Prosba obracajúca sa na Vesmír je však VŽDY vyslyšaná! A VŠETKY problémy tohto rázu sa dajú vyriešiť cez Stvoriteľa! Budú sa Vám vyhrážať, budú na Vás tlačiť a vydierať Vás Vašimi minulými nedobrými činmi – ale to všetko sa dá prekonať a napraviť! A hrôzy každého osobného pekla zotročenej Duše Svetla len rastú v okovoch Bratov Tmy! Verte, že Vy ich musíte striasť! Okovy nespadnú samé – musí prísť podnet od Vás! Mocná túžba prameniaca z hĺbky Duše - túžba po Slobode a Svetle!

„Hľadaj najprv miesto spojené s temnotou. Umiestni kruh okolo seba. Stoj vzpriamene uprostred kruhu. Použi túto formuláciu, a budeš slobodný. Zdvihni svoje ruky k temnému miestu nad sebou. Zatvor oči a načerpaj Svetlo. Volaj k Duchu Svetla cez Časopriestor, použi tieto slová a budeš slobodný: „Naplň moje telo Duchom Svetla. Príď z Kvetu, ktorý žiari skrze temnotu. Príď zo Siení, kde Sedem Pánov vládne. Volám ich menami, Ja, tých Siedmich: Trojka, Štvorka, Päťka, a Šestka, Sedmička, Osmička-Deviatka. Menami ja volám ich, aby mi pomohli, oslobodili ma a chránili pred temnotou tmy: Untanas, Quertas, Čietal, a Gojana, Huertal, Semveta-Ardal. Ich menami ťa prosím, osloboď ma od temnoty a naplň ma Svetlom.“
Vedz, ó človeče, že keď toto urobíš, oslobodíš sa z okov, ktoré ťa pútajú, zvrhneš otroctvo Bratov Tmy. Nevidíš, že tie mená majú silu oslobodiť vibráciou z okov, ktoré ťa pútajú? Použi ich podľa potreby na oslobodenie svojho brata, aby on, takisto, mohol vyjsť von z tmy.“
Smaragdová doska VI – Kľúč Mágie

SMARAGDOVÉ DOSKY nájdete na tejto adrese, pozn. red.

„Človeče, počul si hlas mojej múdrosti. Nasleduj ma a budeš žiť veky, ako ja.“
Thoth Atlanťan

Autori: 
júl 30, 2008 20:03 popoludní
 • krát komentár

7 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjúl 31, 2008 14:02 popoludní

  Komentár: 

  Múdro vravíš: "Málokto však o nej naozaj niečo vie. Takí väčšinou mlčia a vedia, že ..." A tí, čo nevedia tu píšu tak ako ty ...

 2. Obrázok používateľa leaf
  leafnovember 23, 2014 17:40 popoludní

  Komentár: 

  Priať niekomu stonásobne vrátené to isté zlo
  je ho.adina...
  z hladiska karmy aj fyziky :-P

 3. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjúl 31, 2008 22:21 popoludní

  Komentár: 

  no comment

 4. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymaugust 04, 2008 14:33 popoludní

  Komentár: 

  ze niekto pomenoval veci v nasej spolocnosti pravym menom ze niekto nahlas povedal "kral je nahy"?

 5. Obrázok používateľa Ludmilka
  Ludmilkaaugust 04, 2008 10:19 dopoludnia

  Komentár: 

  kto toto píše????????? ten mudrc by sa nemusel hanbiť podpísať, keď už rozdáva také fundované rady. veď nech je sám príkladom toho, kto ide na trh s vlastnou kožou. a neskrýva sa za nickom.

 6. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymaugust 04, 2008 21:08 popoludní

  Komentár: 

  ved to citaj pozornejsie, v akej suvislosti tam pise o "ist s vlastnou kozou na trh"

 7. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymaugust 05, 2008 20:13 popoludní

  Komentár: 

  asi ta to moc ranilo ides v tom tiez patris k Black brothers company a nezda sa ti ze niekto o tom konecne napisal nie je prijemne ked sa tam niekto vidi on sa schovava za nickom a ty za cikom si Ludmilka alebo sa za cik Ludmilka len schovavas aby sa druhy odhalil a ty si zostal zahaleny ? asi sa pozname nie nebola si so mnou na rychlokurze majstrovskeho umenia Riki jaj pomylil som sa Reiki ale to je jedno tam je to vzdy o tom istom je to rychle prijatie medzi Temne bratsvo akysi nabor dusi

 

 

Top