Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 12

Najskôr vám poviem o tom, ako Thoth spolu s ďalšími Vzkriesenými Učiteľmi pristúpili k vytvoreniu syntetickej kryštalickej mriežky Kristovho Poznania na tejto planéte preto, aby odstránili dôsledky konfliktu udalosti v Atlantíde medzi Marťanmi a Zemou. Keď Vzkriesení Učitelia pristúpili k vybudovaniu mriežky, najskôr prerazili vrty na území Egypta, aby našli ohne života Siení Amenti a aktivovali geomantiu pomocou posvätných bodov na celej Zemi. Ďalej Vzkriesení Učitelia vypočítali, že do zimy roku 1998 musíme vstúpiť do 4. dimenzie, avšak najskôr sa to podarilo urobiť len málokomu. Na tomto experimente (zriadenie syntetickej kryštalickej mriežky Kristovho Poznania) nebolo nič zvláštne. Pravidelne vznikala na iných planétach. Pri prechode z jednej úrovne vedomia do druhej a nikto vo vesmíre nevidel v tomto procese nič zvláštne. Popritom všetkom asi pred 200 rokmi obyvatelia Síriusa, ktorí sú našim vyšším aspektom, pochopili, že existuje hrozba, že my to nikdy nedosiahneme. Predvídali udalosť, ktorá sa mala stať v roku 1972, a pochopili, že preto, aby sme vydržali, musíme byť v tom čaše na úrovni 4. dimenzie. A keď dosiahneme túto úroveň, problém nesmie vzniknúť, v opačnom prípade bude hroziť celej planéte záhuba, domnievali sa. Čas prešiel a začalo byť jasné, že ťažko dosiahneme 4. dimenziu.


1972

Síriusania si ani zďaleka neželali byť apatickými svedkami našej smrti. My sme v istom zmysle ich deťmi. Prechovávajú k nám rodičovské city. Začali hľadať spôsob riešenia tohto problému, avšak neúspešne. V histórii vesmíru neexistuje známy spôsob záchrany planéty, ktorá sa ocitla na tej úrovni vedomia, na ktorej je Zem dnes. Keď sa podobné veci diali v minulosti, niesli so sebou nezadržateľnú skazu planéty. Avšak obyvatelia Síriusa sa nevzdávali a objavili, že v odľahlej galaxií existuje predstava riešenia podobnej situácie, avšak ešte nebola vyskúšaná v praxi. V tomto čase ešte neexistovala úplná istota o tom, či budeme môcť sami postúpiť na potrebnú úroveň (veď vedomie niekedy koná obrovské kroky), ale obyvatelia súhvezdia Sírius predpokladali najhoršie. Preto robili všetko možné, aby pretvorili do života svoju ideu.

Vytvorili živú loď bez švov dlhú 15 míľ. Mala tvar cigary čiernej farby a spájala v sebe uhlík a silikónové formy života. Táto živá konštrukcia disponovala vedomím. Jeden jej koniec bol priezračný a tam sa nachádzala posádka, skladajúca sa z 300-350 obyvateľov tretej planéty Síriusa. Boli bieli, skrášlení zlatými znakmi. Plán bol vypracovaný do všetkých detailov a ako prídavok k veľkej lodi boli vytvorené malé kozmické systémy, vo forme lietajúcich tanierov - od 12 do 20 stôp v priemere. Obyvatelia Síriusa urobili všetko potrebné na zhotovenie a vypočítanie rôznych možností a rozhodli sa počkať určitý čas.

Vrátili sa na Zem. V roku 1972 bol Drunvalo vyslaný do Kanady. Tam sa mal tajne spojiť s človekom menom David Sudzuki. Sudzuki bol všestranne vzdelaný človek, súčasne pracujúci na niekoľkých úrovniach. Študoval genetiku, avšak nie cez mikroskop, ale cez ďalekohľad. Veril princípu: "čo je hore, to je aj dolu". Ak sa pozeráte na rozmerné veci, tak môžete rozlišovať všetky pohyby oveľa zreteľnejšie. Pozoroval let asteroidov a takto chápal zákony genetiky.

Sudzuki sa tiež zaujímal o slnečnú aktivitu a mal k dispozícii skupinu ľudí, neustále pozorujúcu Slnko. Vedel, že v roku 1950 boli výskumníci svedkami doposiaľ neznámeho javu. Žiarenie v podobe špirál sa vychrlilo zo Slnka a prebehlo celkom popri Zemi.

Zem sa otáča okolo svojej osi a os sa odchyľuje sama o sebe, robiac niekoľko cyklov. Doba trvania tohto pozvoľného cyklu (precesia) predstavuje 25 920 rokov. Existuje aj iné rozkývanie osi - dozadu a dopredu, trvajúce 46 000 rokov. Existujú ešte iné odklony, jeden z nich prebieha po 14-tich rokoch. Podľa Sudzukiho, v roku 1950 sme sa nachádzali v krajnom bode tohto výkyvu. Keď špirála preletela vedľa Zeme, rozsah výkyvov sa zväčšil, avšak návrat osi do predchádzajúcej polohy sa zabrzdil. Vedci venovali štrnásť rokov tomu, aby vypočítali, že zmeny v odklonených osiach môžu viesť k posunu pólov a Zem tým získa nový severný a južný pól. V roku 1964 si tým boli už istý.

Sudzukiho skupina študovala získané podklady ešte štyri roky. V roku 1968 vedci prišli k definitívnemu záveru o tom, že presun pólov je neodvratný. Sudzuki upovedomil najskôr kanadskú vládu, potom vládu Spojených Štátov a aj iných krajín o tom, že čoskoro má vzniknúť nový severný a južný pól. Povedal im o tom, že každé tri roky Slnko prepúšťa špirálové žiarenie s presnosťou hodinových ručičiek, len intenzita tohto žiarenia, čím ďalej viac narastá. Z ich výpočtov vychádza záver, že v roku 1972, v období medzi augustom a novembrom, sa energetická hladina zvýši natoľko, že na Slnku dôjde k výbuchu, pričom výbuch bude nevídanej sily. Vedci tiež predpovedali, že ďalšia explózia sa stane v roku 1984 a čoskoro nastane presun pólov.

Táto udalosť sa stala 7. augusta roku 1972. Z nášho pohľadu to bol veľký kozmický jav (my sme, pravdaže nevedeli, že by sme sa neobišli bez zásahu obyvateľov Síriusa). Vo svojej knihe "Kozmický almanach" Anton P. Kertis to pomenoval "najzúrivejšou slnečnou búrkou zo všetkých videných". Podľa "Vedeckého vestníka":

"V prvých augustových dňoch sme boli svedkami mocnejšej slnečnej aktivity. Medzi 2.- 7. augustom bol pozorovaný silný výbuch na Slnku... To, čo sa stalo v prvých dňoch augusta je najdôležitejšou zo všetkých zaregistrovaných udalostí... Pri výbuchu, ktorý sa stal 7. augusta, dozimetre neboli schopné ukázať presné hodnoty radiácie, keďže nepostačovali dieliky ich stupnice ..."

Slnečný vietor, priemerná rýchlosť ktorého bola 500 kilometrov za sekundu, v týchto dňoch dosahovala 2 a 1/2 milióna míľ za hodinu a len o tri dni jeho rýchlosť klesla na 1 a 1/2 milióna míľ za hodinu a táto rýchlosť zotrvala 30 dní. Podobné sa kedysi javilo byt nemožným, avšak stalo sa to. Správy o týchto udalostiach boli zverejnené vo všetkých veľkých vedeckých časopisoch a v mnohých novinách sveta. Ale vedci tápali v dohadoch, jediné, čo boli schopní ponúknuť, bolo vyloženie vedeckých údajov. O šesť mesiacov David Sudzuki zvolal medzinárodne vedecké sympózium, aby na ňom zhodnotili možné dôsledky výbuchu. Drunvalo sa rozlúčil s vedcom tri mesiace predtým a nevedel, čo sa odohrávalo na sympóziu. Avšak dozvedel sa, čo sa po sympóziu (od augusta do novembra roku 1972) objavilo v tlači, množstvo publikácií, týkajúcich sa tohto problému. Avšak po sympóziu, prebiehajúceho od júna do júla roku 1973, nastalo úplné mlčanie, akoby sa vôbec nič nestalo.

Keby sa obyvatelia Síriusa nezapojili, explózia by nás v každom prípade zničila. Zničila by aj celý život na planéte až po mikroorganizmy. Teda, čo sa stalo naozaj: naše Slnko sa rozšírilo do veľkosti gigantickej červenej pulzácie a zabralo priestor na orbite Jupitera. V takomto stave muselo zotrvať počas tisíc rokov a potom sa navrátiť do svojho obvyklého stavu. Ak by sme boli na to pripravení a nachádzali by sme sa v túto dobu na úrovni Kristovho Vedomia alebo vyššie, tak by nám stačilo jednoducho sa naladiť na potrebné vibrácie a vnímať podobné zmeny ako krásny úkaz. Ale keďže sme boli vrátení späť vo svojom vývoji udalosťou, ktorá sa stala pred šestnásť tisíc rokmi v Atlantíde, nepodarilo sa nám dovtedy vstúpiť do Kristovho Poznania a pripraviť sa náležitým spôsobom. Vtedy k nám prišlo 144 tisíc rás z rôznych dimenzií na pomoc. 80 tisíc rás prišlo na Zem už v polovici januára 1972. Pustili sa do horúcej rozpravy ohľadom tejto situácie a takto mohli pozastaviť červenú pulzáciu Slnka a 79 200 rás rozhodlo: "nie je tu žiadna nádej, nestojí za to sa dokonca ani modliť o záchranu ľudstva. Je treba vrátiť sa domov". A vypravili sa domov, verní svojej politike nezasahovania. Niekoľko stoviek obyvateľov s iným pohľadom (z Plejád, Aldebarana a iných súhvezdí) sa rozhodli ostať, počúvnutím mienky obyvateľov Síriusa. Delegácia Síriusa mala poruke nielen všetko potrebné technické vybavenie, ale s nimi prišla na Zem aj skupina vyslancov. A vo chvíli, keď situácia prijala hrozivú podobu, skupina vyslancov vyslala ku Galaktickej Rade prosbu o dovolenie vykonania experimentu. Ak by existovala nádej, že po výbuchu by prežil aspoň jeden pozemšťan, boli by zlyhali. Ale keďže na to nebola už ani najmenšia nádej, vyslanci obdržali rozhodnutie. Členovia Galaktickej Rady najskôr vypočuli názory vyslancov na to, koľko ľudí budú môcť zachrániť výsledkom experimentu. Nevedeli, čo odpovedať: "Možno dvoch alebo troch ľudí, ale isto nie viac ako desať". Hlavným predpokladom získania povolenia na uskutočnenie experimentu bola viera v to, že pomôžu zachrániť aspoň jedného človeka. Po pravde povedané, bol to radikálny krok, na ktorý sa predtým nikto neodvážil a oni nevedeli, koľko ľudí sa im podarí zachrániť.

Dosiahnutím povolenia, vyslanci Síriusa ihneď pristúpili k prácam a o tridsať dní mali k dispozícii všetko potrebné. Dali ku kryštalickej mriežke Zeme ten najväčší objekt vo forme cigary a umiestnili ho na membránu vedomia planéty, nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 440 000 míľ od povrchu Zeme. Naladili ho na ten najvyšší pozemský harmonický tón a tým sa objekt stal pre nás neviditeľným. Taktiež rozmiestnili osem maličkých lietajúcich tanierov na vrcholy hviezdy - štvorstenu, okolo našej planéty. Existuje jedna taká hviezda, vpísaná do zemegule, ale existuje aj iná, oveľa väčšia, vzdialené body ktorej sa nachádzajú vo výške 10 000 míľ od zemského povrchu. Jej vrcholy sú aj čakrami Zeme. Z veľkej lode našich spasiteľov spustili laserový lúč (nevieme ho analyzovať). Tento lúč mal v priemere osem palcov, bol rozdelený na drobné farebné numerické lúče a disponoval rýchlosťou svetla. Toto svetlo prebiehalo z jedného sveta do druhého.

Lúč vstúpil na severný pól a dostal sa na jeden z malých lietajúcich tanierov, umiestnených na vrchole tetraédera. Tam enormné množstvo informácií, nahromadených v laserovom lúči bolo rozdelených na tri lúče (červený, modrý a zelený). Tieto lúče boli odovzdané trom iným kozmickým lodiam, ktoré ich zároveň poslali zostávajúcim trom lodiam a výsledkom bolo, že lúče sa stretli na Južnom póle. Na Južnom póle boli opäť prevedené na informáciu a táto informácia bola spracovaná v strede Zeme. Odrazením sa zo stredu Zeme, informácia prenikla na povrch vo forme malého lúča svetla. Lúče, prichádzajúce zo stredu Zeme, spojili všetkých ľudí a zvieratá planéty.

Pamätajte, že vyslanci Síriusa nás chceli ochrániť pred stenou ohňa a dosiahli svoj cieľ. Ochránili nás tak, že my sme dokonca ani nič netušili - veď podobné vedomosti by mohli vyviesť ľudstvo z rovnováhy. Taktiež urýchlili evolúciu nášho vedomia, takže sme mohli vystúpiť na dostatočnú úroveň, aby sme zniesli blížiaci sa plameň. Obopínal Zem holografickým poľom a podobné holografické pole už bolo vytvorené okolo každej pozemskej bytosti. Prvých niekoľko mesiacov sa nič nezmenilo, jednoducho dohliadali na situáciu. Potom naprogramovali naše nebo ako hologram a urobili všetko možné, aby veci išli vlastným poradím. Potom naprogramovali udalosti nášho života takým výpočtom, aby sme sa vyvíjali čo možno najrýchlejšie. Zároveň nás bránili od stien plameňov. V rokoch 1972 do roku 1982 sme postupovali úplne novým smerom. Zrýchlilo sa tempo našej evolúcie. Proces napredoval a my sme skutočne začali byť evolučne rýchlejší. Tento pokus sa ukázal byť veľmi úspešný tak, ako predpokladali naši spasitelia. Namiesto 10 ľudí, 1 a 1/2 miliardy ľudí bolo pripravených dosiahnuť ďalšiu úroveň. Úplne všetci boli uchránení od ohnivých stien - všetci sme tu. Tento objav dal tiež príležitosť dovŕšiť syntézu kryštalickej mriežky Kristovho Vedomia. Bez tejto mriežky ani jeden človek nebude môcť vystúpiť na ďalšiu úroveň vedomia. Zriadenie mriežky už bolo dokončené 4. februára 1989.

Zvyčajne, keď planéta vstupuje do Kristovho Poznania, len nie veľa ľudí je schopných pochopiť v plnej miere novú skutočnosť. Zostávajúca masa však padá ešte nižšie na dlhé obdobie a čaká, keď títo niekoľkí budú môcť vytiahnuť všetkých zostávajúcich na novú úroveň.

Avšak existujú rôzne úrovne Kristovho Vedomia. Úroveň Kristovho Vedomia 4. dimenzie sa nachádza na 10., 11. a 12. harmonickom tóne. Zvyčajne sa planéta vyvíja v tomto štádiu dlhú dobu. Spodný harmonický tón 4. dimenzie zahŕňa v seba astrálnu sféru, na ktorej sa nachádzame v spánku a kde sa ocitá väčšina ľudí po smrti. Na tomto mieste sme schopní stretnúť sa s tvormi, podobnými vílam alebo lesným duchom. Nebudete môcť získať Kristovo Vedomie skôr, ako dosiahnete 10. harmonický tón 4. dimenzie. Toto je práve ten vysoký harmonický tón, ku ktorému práve teraz smeruje naša planéta. A mimochodom, tam nemôžu za nami Šedí. Majú prístup k najnižšiemu harmonickému tónu 4. dimenzie a neustále sa krútia v našom astrálnom svete. Áno, motajú sa nám pod nohy hlavne v astrálnej úrovni.

Geometria kryštalickej mriežky vedomia obklopujúca akúkoľvek planétu sa mení podľa toho, aké je evolučné vedomie planéty. Obvykle sa podobné zmeny dejú veľmi zriedka. Počas tisícročia sa stávajú jednotkové bezvýznamné zmeny. Teraz sa však zmeny štruktúry kryštalickej mriežky Zeme dejú každú hodinu. Toto pritiahlo pozornosť bytostí zo všetkých kútov galaxie.

Nachádzajúc sa vo vnútri systému si ťažko predstavujeme rýchlosť vlastného pokroku. Avšak pre druhých pozorovateľov je tento rýchly pohyb očividný. Vzniká niečo bezprecedentné. Prehrávky o našej planéte sa prekladajú na všetkých kanáloch mnohorozmernej galaktickej televízie. A preto dva naše najvyššie harmonické tóny pripomínajú parkovisko. Nachádzame sa v stredobode všeobecnej pozornosti, pretože každý vie: že to, čo prebieha tu, sa odrazí na všetkých. Život celého vesmíru v mnohom závisí od výsledku udalostí na Zemi.

Thoth hovorí, že teraz nás možno prirovnať k novorodencovi, ktorý sa premenil na dospelého za pätnásť minút. Tento dokonale unikátny úkaz, neobsahuje analógiu v štruktúre pamäti dokonca ani na úrovni Melchisedeka. Zdá sa, že toto je najúspešnejší zo všetkých v minulosti vykonaných experimentov. Teraz Drunvalo začína tušiť, že všetko toto bolo zamýšľané Bohom už na začiatku Tvorenia. Predsa však, Vzkriesení Učitelia ešte nevedia, aký bude výsledok. Thoth chce, aby Drunvalo všetko toto jasne pochopil. Zatiaľ sa vytvára dojem, že experiment plynie veľmi úspešne. Nanebovzatí Učitelia začali plánovať dlho pred realizáciou. Thoth a jeho spolubojovníci počítali, že naša planéta načerpá kritickú masu do posledného týždňa augusta alebo prvého týždňa septembra roku 1990 a na jar roku 1991 budeme môcť postúpiť na druhú priestorovú úroveň. Nanebovzatí Učitelia hovorili, že potom všetci spolu opustia Zem vo sfére svetla a rozprávali sa o druhej úrovni vedomia. Toto by zjednotilo nás všetkých a stalo by sa katalyzátorom všeobecného vzkriesenia.

Avšak, všetko sa stalo inak: v auguste roku 1990 Irak napadol Kuvajt a všetky najväčšie národy sveta sa naozaj zjednotili, ale preto, aby sa pripravili k vojne s Irakom. A preto sa Vzkriesení Učitelia rozhodili upustiť od naplánovaného kroku. Spoločným úsilím sme sa zjednotili proti jednému človeku v jednej zemi. Toto nemá precedens v histórii. Nikdy sa ešte celá planéta nespojila proti jednému - jedinému človeku. Dokonca aj svetové vojny mali iný charakter. Pre vojnu s Irakom Vzkriesení Učitelia vypracovali nový plán: 32 majstrov muselo odletieť do skupinovej Merkaby. Tak aj Thoth zanechal Zem 4. mája 1991. Tieto kroky smerovali k tomu, aby postupne zvyšovali úroveň nášho vedomia. Každopádne sa naše vedomie bude veľmi prudko rozširovať. Teraz plánujú tento priebeh. Skôr ako opustili našu planétu, Thoth povedal Drunvalovi, že nemyslí, že bude musieť nastať nečakaný a mocný presun pólov, ktorým je zvyčajne sprevádzaná zmena planetárneho vedomia. Musíme pravde pozrieť do oči a urobiť rad krokov a tento priebeh bude harmonický. Vzkriesení Učitelia chcú urobiť toto pozdvihnutie vedomia úplne kontrolovaným.

Drunvalo je presvedčený o tom, že všetky predchádzajúce predpovede o budúcnosti Zeme už stratili svoj význam. Experiment vyslancov Síriusa zmenil všetko. Predpovede Nostradama boli veľmi presné do roku 1972, ale v súčasnej dobe sa už nemusia napĺňať. Sudzuki predpovedal, že presun pólov nastane v roku 1984 a bol o tom presvedčený. Avšak nastal rok 1984 a my sme sa ocitli na úplne inom mieste. Thoth predpokladá, že sme získali najunikátnejšie skúsenosti v histórii galaxie. Do konca storočia každý žijúci na tejto planéte prejde na novú úroveň vedomia.

Ľudia stále umierajú. Keď zomrú, vstanú z mŕtvych a vystúpia na Kristove Vedomie. Práve prežívame také posunutie planetárneho vedomia, akoby sme preskočili milión rokov do budúcnosti. Množstvo bytosti z vyšších aspektov života sa sem obracia, aby zažili túto neobyčajnú udalosť. Prišli na Zem alebo sa narodili ako ľudia, alebo vstúpili do ich tela. Zdá sa, že sme uskutočnili neuveriteľný úspech a čoskoro sa to preukáže nielen na vyšších harmonických tónoch 4. dimenzie, ale pôjde to ešte ďalej. V jednej krásnej chvíli - zdá sa, že sa odohrá v roku 2012, dôjde k výnimočnej udalosti v histórii kozmu: prestúpime o oktávu vesmíru.

Tajná vláda

Ako by ste ich nazvali - Tajnou vládou, Iluminátmi, Bilderbergermi, Trojstrannou komisiou alebo Radou pre medzinárodne vzťahy, mená nemajú význam. "Tajná vláda" v podstate spočíva z najbohatších ľudí na svete. Je ich asi dvetisíc a už dlhú dobu kontrolujú našu takzvanú vládu. Oni určujú, koho a kedy musia zvoliť na určitú funkciu. Oni rozhodujú, či sa bude viesť vojna a kedy sa skonči. Kontrolujú svetové zásoby potravín, zvyšovanie a klesanie inflácie svetových devíz. Všetko toto vymedzuje uvedená skupina osôb. Dokonale, nemôžu vziať pod kontrolu len živelné katastrofy, avšak riadia mnohých.

Niekde medzi rokom 1900 a 1930 Šedí uzatvorili zmluvu s týmito ľuďmi. Rozhodne sa to stalo pred Filadelfským Experimentom (r. 1943), keď vedci využili získanú informáciu od Šedých. Nikola Tesla, fyzik, riadil Filadelfský Experiment, prehlásil vo výkaze, že dostávali informácie od mimozemšťanov, ale samozrejme, vtedy mu nikto neveril.

Zo začiatku tajná vláda uznala Šedých ako neškodné bytosti a uzatvorila s nimi dohodu. Dokonca aj rozhodla, že v Šedých sa na nich usmialo nevídané šťastie a našli silnejší zdroj neobmedzenej moci. Zmluvné podmienky dovoľovali Šedým robiť pokusy na našej planéte na výmenu za poskytnutie informácii o nových technologických spracúvaniach. Práve vďaka tejto technológii sme dosiahli v poslednej dobe neskutočné výsledky. Keď v roku 1968 David Sudzuki predpovedal vznik nových pólov a smrť celého života na planéte, tajná vláda sa rozhodla zachrániť sa útekom. Po roku 1970 títo ľudia podnecujú "studenú" vojnu medzi ZSSR a USA. Teraz sa však "studená" vojna skončila. To sa skôr čí neskôr muselo stať, tak ako sme aj my dlhú dobu fungovali ako jednotný štát.

Tajná vláda sa nikdy nepodelila o technológiu Šedých s ľudstvom, nechala si ju pre seba. Mali natoľko vyvinutú technológiu, že je tomu takmer ťažké uveriť. Už dávno mali k dispozícii UFO. Doteraz je zrátané, že viac ako 50 % zaregistrovaných UFO patrí Zemi a teda - Tajnej vláde. Tajná vláda, využila posledné vedecké úspechy sovietskej a americkej vedy a tiež technológiu Šedých, pripravila kozmické lode, aby opustila Zem predtým, ako sa odohrá presun pólov. Všetko sa to pripravovalo veľmi rýchlo, pretože, podľa prognóz Sudzukiho, na presun pólov zostávalo menej ako štrnásť rokov.

Najskôr Tajná vláda pripravila základňu na Mesiaci, rozhodli sa ju použiť ako odrazový mostík pre ďalšie skoky do kozmu. Na odvrátenej strane Mesiaca sú už vybudované tri malé, akoby hračkárske mestečká. V jednom mestečku sa stala katastrofa a mnohí ľudia tu zahynuli. Záznamy svedčia, že na Mesiac je už uskutočnených viac ako 2000 tajných letov.

Potom ako Tajná vláda ovládla Mesiac sa rozhodla vojsť hlbšie do kozmu. A čo myslíte, kam smerovali? No samozrejme, na Mars, na historickú vlasť Šedých. Na Marse bolo postavené výnimočne zložité podzemné mesto, kde by sa mohli premiestniť členovia Tajnej vlády a ešte nepatrné množstvo ľudí. Rozhodne veľmi málo ľudí, pretože Tajná vláda myslela v prvom rade sama na seba. Taký bol štýl ich života. Podobali sa Šedým a skoro všetci stratili svoje emocionálne telá. Doviezli si na svoju kolóniu na Marse všetko potrebné pre život. Podľa Alu Bileka, zúčastneného v spolupráci na Montaukskom Projekte (oficiálne známom ako "Projekt Fénix"):

Jeden z cieľov "Projektu Fénix " bolo práve využitie tunelov času na podporu marťanskej kolónie. Marťanské kolónie existovali už na začiatku 70-tych rokov. V roku 1962 sme uskutočnili verejné pristátie na Mesiaci. Vlastne, Nemci ho už navštívili v roku 1947. Aj my sme tam boli už pred rokom 1962, ako spoločná rusko-americká expedícia. Vypravili sme sa na Mars 22. mája 1962. Bolo to plne zaznamenané vo filme Alternative 3, ktorý bol odstránený 1.apríla 1977. Vo svedectve tohto priameho prenosu (farebné snímky, prenos, vysielaný televíziou z Marsu na Zem) pristáva kozmická loď Explorer. U nás existovali kolónie na Marse už koncom 60-tych, najneskôr, začiatkom 70-tych rokov.

V tom čase si členovia Tajnej vlády nielenže neželali zverejniť svoju činnosť, ale hlavne sa báli konkurencie v oblasti technológie. Každý človek, zaujímajúci sa o spracovávanie pokrokových technológií, bol zastavený tým alebo iným spôsobom. Ak nemohli zastaviť vedcov, tak sa ich priamo zbavili.

Asi v roku 1984 bola výstavba marťanského mesta takmer hotová. V každom prípade, členovia Tajnej vlády rozhodli, že dosiahli svoje. Avšak celkom nedávno, približne v roku 1989 - Drunvalo nevie presný dátum - urobili nepríjemne odhalenie: Zem - nie je ani zďaleka jediná planéta, kde prebieha presun severného a južného pólu. Dochádza k tomu aj na iných planétach slnečnej sústavy a tiež aj na Marse. Za sedem až deväť mesiacov sa na nich valí nový úder. Kolonisti pochopili, že s nimi prebiehajú nielen fyzické zmeny, ich medzi priestorové vedomie tiež podstupuje premenu. Oni, podobne ako Šedí, pocítili svoju celkovú bezradnosť a bezmocnosť. Potom pochopili, že jediná cesta ku spaseniu vedie cez lásku a jednotné vedomie. S podobnou situáciou sa Zem stretla v Atlantíde pred 16 000 rokmi, keď sa Marťania chceli oddeliť od Zeme a ísť svojou cestou, avšak neboli schopní zobrať si z nej poučenie. Členovia Tajnej vlády teraz vedia, že nebudú môcť vydržať, keď sa budú spoliehať len na seba. Sú živí ľudia, ktorí dúfajú , že On im odpovie a podá ruku na pomoc. Vráťme sa však ešte k Richardovi Chouglendovi a k jeho výskumu objektov na Marse. NASA prejavuje všetečnú ľahostajnosť k tejto otázke, pretože podľa ich názoru Mars nie je to miesto, ktoré je potrebné preskúmať. Na Marse prebieha niečo, čo chce vedenie pred nami skryť.

Vedenie podniká všetko možné, aby sa vysmialo možnosti existencie monumentu na Marse a aby zosmiešnilo možnosť existencie pamätníka na Marse a odvrátilo našu pozornosť od tejto tematiky.

Pretože ľudia z vedenia v mnohom pripomínajú Šedých, úplne sa zbavili emócií, ale sú veľmi rozumný. Keby našli iný spôsob záchrany, tak by ho rozhodne využili. Ale v súčasnej dobe pochopili, že existujú formy života, nachádzajúce sa na oveľa vyšších úrovniach, ako Šedí. Ide už len o prežitie ľudí, tak sa musia zachrániť všetci, alebo nikto.

O to sa snažili vyššie bytosti počas katastrofy v Atlantíde. Nechceli dopustiť zničenie Zeme, aby obete boli prenesené Marťanmi, ale naopak. Chceli, aby zostali nažive všetci.

To, čo sa obyčajne deje

Drunvalo nevie, čo sa môže stať pri nasledujúcom presune pólov. Je zrejmé, že to nevie nikto, pretože vznikla vrcholne neobvyklá situácia. Predsa však Thoth a ďalší Vzkriesení Učitelia predpokladajú, že tentoraz by sme mali prežiť oveľa miernejšiu a prirodzenejšiu premenu z jednej dimenzie na druhú, ako zvyčajne.

Drunvalo samozrejme vie, čo sa zvyčajne deje pri presune pólov. Keď dosiahneme kritický bod precesie, v ktorej dochádza k premene, všetko sa začína rúcať.

Príčinou je magnetické pole Zeme, ktoré používame na pochopenie samých seba. Je archívom našej pamäte. V tomto zmysle sme podobní počítačom. Musíme mať magnetické pole pre spracovanie údajov. V deň splnu, deň predtým a deň po ňom narastá úroveň zločinnosti: vraždy, znásilnenia a krádeže sú častejšie. Toto je spôsobene tým, že Mesiac núti "bublať" magnetické pole Zeme. Tieto malé bubliny nútia nervovo narušených ľudí prestúpiť hranicu.

Keď sa presun priblíži, dôjde k prejaveniu fluktuácie (kolísaniu) magnetického poľa (tá trvá 3 - 6 mesiacov), ako by sa Mesiac stával jasnejším a plnším každým dňom. V túto dobu sú ľudia krajne emocionálne labilní. Ekonomické a sociálne štruktúry spoločnosti sa rúcajú, keďže tieto štruktúry sú udržiavané len ľuďmi. Keď ľudia strácajú nad sebou kontrolu, všetko okolo sa začína rozpadávať na časti. Je možné, že tentoraz to bude všetko odlišné, že sa nám podarí naladiť sa na meniace sa magnetické pole. Spravidla, presun pólov a presun vedomia prebiehajú súčasne. Za 5-6 hodín po momente presunu sa často pozoruje vizuálny fenomén.

Tretia a štvrtá dimenzia vstupujú do vzájomnej interakcie. Trojrozmerné vnímanie začína pozvoľna ustupovať a my vystupujeme na novú úroveň vedomia.

Keď sa kryštalická mriežka trojrozmerného priestoru začína rozpadávať, strácajú sa všetky objekty, vytvorené z umelých materiálov. Toto je jeden z dôvodov, pre ktorý nemôžeme nájsť stopy civilizácií, existujúcich na našej planéte pred päťdesiat miliónmi rokov. Iba veci, vyrobené z prírodných materiálov, ktoré sú v rezonancii s vibráciou Zeme, napríklad pyramídy a sfingy, môžu zostať nedotknuté pri presune pólov. Uchovávajú sa dokonca aj vtedy, keď všetky ostatné objekty sú doslova zmetené z povrchu Zeme.

Keď sa syntetické objekty začnú strácať, odrazu vznikajú objekty 4. dimenzie. Príroda nadobúda nevídané farby a tvary. Preto, aby sme vedome prešli z trojrozmerného do štvorrozmerného vedomia, je zvyčajne potrebné vytvoriť Merkabu. Avšak tentoraz sa má stať všetko inak. Podľa Drunvala sme už dosiahli ten bod, kde musí prejsť posunom vedomia jeden a pol miliardy ľudí. Učitelia robia všetko, čo je v ich silách, aby každý, alebo takmer každý mohol vstúpiť do ďalšej dimenzie. Ľudia musia náhle spoznať alebo spomenúť si na Merkabu, dokonca aj keď nebudú chápať, kde sa objavila táto znalosť. Dokonca aj keď sa nám podarí udržať magnetické pole Zeme do momentu posunu pólov, takmer určite nastane perióda trvajúca tri a pol dňa, keď magnetické pole úplne zmizne. Ak budete môcť realizovať vlastnú Merkabu, tak zostrojíte osobný živý stroj priestoru - času, ktorý, po prvé, vám nahradí stratené magnetické pole Zeme a po druhé, pomôže vám preniesť sa z jednej dimenzie do druhej. Len čo sa zníži napätie magnetického poľa, Zem sa vám stratí spred očí a vy sa ocitnete vo veľkej Prázdnote. Dĺžka trvania tohto "uviaznutia" predstavuje tri a pol dňa. Potom sa život vráti, avšak na úroveň 4. dimenzie.

Ocitne sa v úplne novom svete, existenciu ktorého ste predtým ani nepredpokladali. Aj predtým ste tam boli neraz, ale vaša spomienka bola vymazaná. Budete sa podobať dieťaťu, ktoré nemá predstavu o samotných veciach, ani o ich farbách.

Jediná súvislosť medzi týmito dvoma svetmi - je svätá trojica, teda matka, otec a dieťa. Keď vstúpite do Nového sveta, spočiatku nebudete nič chápať, ale privítajú vás tam dve bytosti - matka a otec. Pocítite veľkú vzájomnú lásku. Potom ako vstúpite do štvrtej dimenzie, potrebujete asi dva roky, aby ste vyrástli a dospeli. Vaši noví rodičia vás budú ochraňovať.

Budete tam takmer taký istý, ako ste teraz, avšak úplne obnažený. Odev sa s vami neocitne v Novom svete Predsa však anatomická stavba vášho tela (vaše telo prejde s vami) podstúpi dramatické zmeny. Vaša atómová podstata sa premení na energiu. Jednotlivé atómy budú oddelené fenomenálnou vzdialenosťou. V podstate vaše telo bude pozostávať z energie - premení sa na svetlo. Majte na pamäti, že v tomto novom svete vytvárate svoju realitu vlastnou myšlienkou. Manifestácia bude okamžitá: keď si pomyslíte "pomaranč", tak sa ihneď objaví pred vami pomaranč, ktorý môžete očistiť a zjesť. A preto treba rozmýšľať v pokoji, láske a nádhere. Ak strach prejde za vami do štvrtej dimenzie a vy budete tvoriť vlastnú realitu, okamžite sa ocitnete tvárou v tvár vlastnej manifestovanej hrôze v podobe vrahov, ktorí vás prenasledujú. Vtedy sa vám okamžite zjaví v rukách zbraň, z ktorej vystrelíte na svojho nepriateľa. Len čo sa ozve výstrel, okamžite budete odvrhnutý jeho spätným nárazom do tretej dimenzie, kde vzťah medzi príčinou a dôsledkom nie je natoľko bezprostredný. Vo štvrtej dimenzii má kvalita myšlienky najdôležitejší význam. Práve toto mal na mysli Kristus, hovoriac o čistote myšlienok. Láska a Jednota, starostlivosť o blížnych - to sú veľmi potrebné city, pretože vždy pracujú recipročne.

Všetko toto je dôležité aj na úrovni 3. dimenzie, ale keďže tu sa všetko prejavuje pomalšie, stačíme ujsť od dôsledkov alebo zatvoríme pred nimi oči. Trojrozmerný priestor je ideálne miesto na vytvorenie obmedzenia alebo na vypracovanie obetavého vedomia. Obetavé vedomie sa rozvíja neodvratne pri obeti, totiž u človeka, odmietajúceho pochopiť, že on sám činí vlastnú skutočnosť a predpokladá, že všetko sa mu deje mimo jeho vôle.

- pokračovanie -

Zdroj: Bob Frissell: "Nothing in This Book Is True, But It´s Exactly How Things Are"

Prevzaté z: Pyramida.eu.sk


máj 23, 2009 12:28 popoludní

 

 

Top