Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 7

Harmónia hudby a systém čakier nášho tela v sebe zjednocuje geometrický tvar "vajce života". Ako je zobrazené na Obr. 9.48, 3-tia a 4-tá, 7-ma a 8-ma nota hudobnej stupnice sú rozdelené polovičným intervalom. Zdá sa, že nikto nevie, prečo sa tak deje. Niektorí ľudia tiež hovoria o prerušení medzi 4-tou a 5-tou notou. Je to zrkadlový obraz:
jeden, dva, tri, polovičný interval, štyri
jeden, dva, tri, polovičný interval, štyri

- tu sú skutočne dva intervaly po štyroch. Jeden ženský, jeden mužský.


Systém čakier

Dôvod existencie polovičných intervalov medzi 3-ťou a 4-tou, 7-mou a 8-mou notou, a tiež prerušeniami medzi 4-tou a 5-tou notou možno objasniť, ak preskúmame zvuk z pozície "vajca života" (Obr. 9.49). Keď zvuk prichádza zdola, zachytáva (dotýka sa) sféru číslo 1. Odtiaľto môže preniknúť do dvoch iných miest štvorstenu: zo sféry číslo 1 do sféry číslo 2 i do sféry číslo 3. Zvuk sa pohybuje po trojuholníku, v jednej ploche (rovine). Potom kvôli tomu, aby zvuková vlna zmenila smer (orientáciu), musí postúpiť k 4 sfére, ktorá je umiestnená vzadu za sférou číslo 5. Keď zvuková vlna mení smer (orientáciu), zdá sa nám, že prechádza menšiu vzdialenosť, a vnímame to ako pol-interval. Zvuková vlna teraz dokončila svoju cestu v prvom štvorstene (tetraédere) a smeruje do druhého štvorstena (tetraédera). Preto je potrebné, aby zvuková vlna prešla Prázdnotou v strede vajca života. Vo sfére číslo 5 sa zvuková vlna ocitá, keď prejde cez Veľkú Prázdnotu. Keď sa zvuk ocitne v druhom štvorstene (tetraédere), zmení svoju polaritu: mení sa z mužského na ženský alebo zo ženského na mužský. Potom zvuk prechádza v jednej ploche (rovine) do sfér číslo 6 a číslo 7, avšak pri jeho prechode do sféry číslo 8 vzniká nasledujúci polovičný interval.
Drunvalom popísaný systém ôsmich čakier pripomína osem nôt hudobnej stupnice. Avšak v čakrách ľudského tela je "vajce života " znázornené v rozvinutom stave. Čakry sa začínajú v kostrči a dvíhajú sa k temenu hlavy. Podľa slov Drunvala, toto je hinduistický alebo tibetský systém, ktorý je veľmi zjednodušený (Obr. 9.50). Drunvalo potvrdzuje, že čakry existujú aj mimo nášho tela. Tá čakra, ktorá sa nachádza pod našimi nohami, odráža úroveň vedomia, z ktorého sme vyšli, ale tá, ktorá sa nachádza nad našou hlavou, patrí k nasledujúcej úrovni. Na túto úroveň sa iba chystáme vystúpiť. Čakry sa medzi sebou nachádzajú v pomere fí. Dolná čakra je veľmi krátka, ale horná je veľmi dlhá. Tento polovičný interval, ktorý sme videli v hudobnej stupnici, sa opakuje v systéme čakier. Čakry sú podobné šošovkám, cez ktoré sa láme skutočnosť. Napríklad, pri narodení sa nový duch v prvom rade stará o prežitie v trojrozmernom svete. Čo chce následne - je stanovenie fyzického kontaktu s inými živými bytosťami. Utvrdiac seba vo svete a vstúpiac do pohlavných vzťahov s inými bytosťami, chceme získať možnosť kontrolovať situáciu. Toto všetko je zobrazené tromi dolnými čakrami. Potom vzniká prekážka a polovičný interval pri zmene smeru. Nebudete môcť prekonať túto prekážku, ak sa nenaučíte ovládať tri dolné čakry. Keď to dosiahnete, tak vojdete do srdca, t.j. do štvrtej čakry.

Piata čakra je v oblasti hrdla a zodpovedá za hudbu, šiesta - nad očami a vzťahuje sa ku geometrii, siedma je umiestnená v oblasti šišinkovitej žľazy a je "tretím okom". Tu vzniká nasledujúca prekážka s jeho polovičným intervalom zmeny smeru. Za ním, nad našou hlavou, sa nachádza ôsma čakra, ukazujúca na nasledujúci stupeň evolúcie vedomia. Tento systém ôsmich čakier zobrazuje len biele noty hudobnej stupnice a ako som už hovoril, Drunvalo ho považuje za veľmi zjednodušený. V hudobnej stupnici existuje ešte päť čiernych nôt, alebo stupňov.

Skutočne, existuje ešte aj systém dvanástich čakier, kde trinásta čakra je umiestnená nad hlavou (Obr. 9.51). Každá z dvanástich čakier predstavuje v sebe päť pomocných čakier. Takto celkove obsahuje šesťdesiat bodov. Každá z týchto dvanástich skupín je oddelená od nasledujúcej skupiny čakier 90 stupňovým pootočením. Rovná rúrka, podobná fluorescenčnej žiarivke, prechádza cez telo, začínajúc od kostrče a prechádzajúc nahor, cez mäkký bod hlavy. Dvanásť čakier je rozmiestnených pozdĺž tejto trasy, v priemernej vzdialenosti 7,23 cm vzájomne od seba. Tento rozstup je rovný šírke dlane priemerne veľkého človeka, alebo rozstupu od brady po konček nosa. Energia špirálovito stúpa systémom čakier a vykoná pootočenie o 90 stupňov pri prechode od bodu k bodu. V dolnej čakre (Obr. 9.52) všetkých päť kanálov smeruje rovno dopredu. Otvor pošvy je vesica piscis, ale aj malý otvor penisu je tiež vesica piscis . Z týchto piatich bodov všetka energie smeruje späť (nazad). Keď energia stúpa k nasledujúcej čakre (i k vaječníkom) vykoná pootočenie o 90 stupňov. Ešte jedno stúpnutie o 7,23 cm, ešte jedno pootočenie o 90 stupňov, a energia dosiahne pupok, to miesto, ku ktorému bola kedysi upnutá pupočná šnúra. Odtiaľto energia smeruje do protismeru - vpred. Keď dosiahne solar plexus, ktorý je nasledujúcou vesica piscis, tak znova zmení svoj smer, opakujúc pohyb odohrávajúci sa vo vaječníkoch.

Nasledujúci bod je hrudná kosť, symbolizujúca /kruh/ (Obr. 9.53). Piata čakra je prvý pohyblivý prvok; ktorej zvláštnosť spočíva v tom, že sa v nej súčasne opakujú všetky predchádzajúce pohyby. Energia robí úplné otáčanie o 360 stupňov a dostáva informáciu o všetkých smeroch. Preto hruď vystupuje dopredu a je rozdelená na dve polovice. Toto je bod Kristovho Vedomia. Nachádza sa na 19,5 stupňoch šírky tela a vytvára kríž. V šiestom bode je umiestnené srdce, v siedmom - ohryzok (Adamovo jablko), ôsmy bod odpovedá brade. Potom energia dosahuje nasledujúcu oktávu a prechádza cez hlavu. Fyzické črty tváre, odpovedajúce čakre, začínajú sa od brady. Dvíhajúc sa od brady po pery sa energia rozvíja (rozbaľuje) na 90 stupňov (energia sa pohybuje zo strany na stranu). Na úrovni nosa vykoná pohyb zozadu dopredu, na úrovni očí znova vzniká pohyb zo strany na stranu. Potom energia dosahuje tretie oko a vykonáva úplné otočenie o 360 stupňov.

Vonkajšie čakry

Tiež máme aj vonkajšie čakry - body v priestore okolo našich tiel. Sme obkľúčený tvarom vo forme tetraéderickej hviezdy s ôsmymi vonkajšími čakrami (Obr. 9.54). Keby sme mohli vyfotografovať vnútorné čakry, tak by sme uvideli, že sú úplne identické s vonkajšími bodmi. Všetky vonkajšie čakry pulzujú zhodne, tak ako aj vnútorné. Takto disponujeme dvomi aspektmi systému čakier - vonkajšími a vnútornými. Keď hovoríme o komponentoch tetraéderickej hviezdy okolo našich tiel, tak je nutné podotknúť, že štvorsten (tetraéder), smerujúci vrcholom (špičkou) nahor, alebo k nebu, je mužským, ale ten, ktorý ukazuje vrcholom (špičkou) nadol, alebo na Zem, je ženský (Obr. 9.54). Uvedené sa vzťahuje ako k mužom, tak i k ženám. Existujú len dva spôsoby ako symetricky zapadnúť do tetraéderickej hviezdy. Keď vrchol (špička) základu mužského štvorstena smeruje dopredu, tak to vyhovuje pre mužov. Pokiaľ však vrchol (špička) základu ženského štvorstena je smerovaný dopredu, tak do tetraéderickej hviezdy zapadá žena. Tetraéderická hviezda sa stýka s ľudským telom v oblasti kostrče. Keď poskakujete, vaša vonkajšia tetraéderická hviezda vzlieta spolu s vami, a keď si sadnete, tak klesá spolu s vami. Obr. 9.54 je dvojrozmerným znázornením toho, ako muž zapadá do tetraéderickej hviezdy. Keby na tejto kresbe bola zobrazená žena, potom by musela byť otočená chrbtom k pozorovateľovi. Obr. 9.55 nám poskytuje pohľad na tetraéderickú hviezdu zhora a predstavu o tom, ako do nej musia zapadnúť muž a žena.

- pokračovanie -

Zdroj: Bob Frissell: "Nothing in This Book Is True, But It´s Exactly How Things Are"

Prevzaté z: Pyramida.eu.sk


apríl 10, 2009 16:43 popoludní

 

 

Top