Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nilský kříž

O Nilském kříži (Ankh), nejznámějším symbolu starého Egypta bylo napsáno mnoho superlativů, ale stejně jako u jiných egyptských památek, jeho podstata nebyla dosud vysvětlena.


Z průběhu empirického výzkumu, v souvislosti s nově objevenými vlastnostmi statické elektřiny, Nilský kříž ztrácí svá tajemství stejně jako mnohé megality...

Na http://www.miroslavprovod.com/, v článku 3 – Diagrams, No.3, "Iron and stone" (http://miroslavprovod.com/diagrams-2003.html, pozn. red.), je zaznamenán pozoruhodný jev – kámen statickou elektřinu od kovu převzal a kovu energie neubylo. Pro snadnější vysvětlení mohu doporučit, se seznámit s obsahem článku Diagrams, kde jsou podrobně popsány přesuny statické elektřiny.

Nilský kříž je tedy anténa zprostředkující přemístění energie. Na obrázku je patrný přesun statické elektřiny prostřednictvím Nilského kříže z kovu do horniny ve tvaru koule. V tomto případě lze ještě prokázat, že tvar koule absorbuje větší množství energie než jiné tvary o stejné hmotnosti.

Nilský kříž funguje tak, že mezi stejnou i odlišnou hmotou umožňuje přesun statické elektřiny. Jinými slovy také platí: Člověk, který kontaktem s větším nábojem získal energii, prostřednictvím nilského kříže ji může snadněji dále předávat jinému člověku, zvířeti, rostlinám, nebo libovolnému menšímu náboji.

Uvedené energetické přesuny lze označit jako základní poznatek, jakým způsobem lze optimální množství energie transportovat zůstává nadále nevysvětleno. Zde neplatí, čím více, tím lépe. Nadměrným množstvím energie lze vyvolat negativní jevy, které popisuji na webových stránkách (EN http://miroslavprovod.com/static-electricity-1-2008.html, EN http://miroslavprovod.com/static-electricity-2-2008.html, pozn. red.). Optimální množství energie vyplyne z poznatků o dalších dosud neznámých vlastnostech statické elektřiny.


Pokud někdo neodolá a bude experimentovat na sobě, doporučuji při jakékoliv anomálii (bolesti v zádech, třes rukou, zhoršené vidění, poruchy stability apod.) pokusy přerušit!


Miroslav Provod

www.miroslavprovod.com

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Statická elektrina
http://cez-okno.net/staticka-elektrina


Sekcie: 
máj 24, 2013 01:22 dopoludnia

 

 

Top