Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nové dôkazy pre minerálny pôvod ropy – štúdia

Častice ropy nepochádzajú zo zvyškov rastlín a mikroorganizmov, ako sa doteraz predpokladalo, ale z uhlíka a vodíka, ktoré mohli pri vysokých teplotách a pod vysokým tlakom vo vrchných vrstvách zemského plášťa vytvoriť metánový plyn a rôzne ťažké uhľovodíky. Tento názor prezentujú autori jedného príspevku, ktorý bol zverejnený v americkom časopise "Nature Geoscience".Výskumný tím pod vedením Alexandra Gončarova z Geofyzikálneho laboratória Carnegiho ústavu vo Washingtone, uskutočnil experiment s použitím diamantovej nákovy, ktorá dokázala vydržať enormné tlaky.Metanový plyn – najjednoduchší uhľovodík a hlavná súčasť zemného plynu – bol vystavený tlaku 20 000 atmosfér a zohriaty na 700 až 1500 stupňov Celzia (takéto teploty sa vyskytujú podľa geofyzikov vo vrchných vrstvách zemskej kôry). Na základe spektrálnej analýzy sa zistilo, že metánový plyn za pôsobenia vysokých teplôt vytvára ťažké uhľovodíky - etán, propán a bután, ako aj vodík a uhlík.

Táto reverzibilná reakcia hovorí za to, že premena uhľovodíkov a vytváranie vodíka a uhlíka nevyžaduje žiadnu východziu organickú látku. Tým bolo dokázané, že ťažký uhľovodík, ropa, nevznikol z komplikovaných organických molekúl zvieracieho a rastlinného pôvodu, ale priamo z metánového plynu.

"Dôvod pre náš výskum dali experimentálne a teoretické práce uplynulých rokov, ktoré sa venovali abiotickému pôvodu ropy a zemného plynu", povedal Gončarov tlačovej službe ústavu.

"Tušenie, že sa uhľovodíky vytvárajú v zemskom plášti, „presakujú“ do vrchnej vrstvy zemskej kôry a môžu vypĺňať podzemné plynové a ropné panvy, vyjadrili už pred mnohými rokmi ruskí a ukrajinskí vedci. Náš výskum ukázal, že tieto tušenia boli realistické a vyžadujú ďalšie teoretické a experimentálne skúšky", povedal spoluautor Vladimir Kučerov, profesor Moskovskej štátnej akadémie pre jemné chemické technológie.

Podľa názoru vedcov, mohli horniny zemského plášťa pri takýchto reakciách pôsobiť ako katalyzátory a pritom uľahčovať a urýchľovať obojstrannú premenu uhľovodíkov. Teraz je potrebné, uskutočniť sériu podobných experimentov s ťažkými uhľovodíkmi a experimentálne zopakovať možnosť ich migrácie do vrchných vrstiev zemskej kôry.

RIA Novosti

Neue Beweise für mineralische Herkunft des Erdöls – Studie
http://de.rian.ru/science/20090727/122475717.html

Zdroj: protiprudu.info


Sekcie: 
Rubriky: 
august 11, 2009 11:31 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top