Obrázok používateľa CEZ OKNO
Číslo dňa Vášho narodenia, Vaše kľúčové slovo (k tomu šťastné a nešťastné dni)

+ označuje naše šťastné dni, – nešťastné. Pozrime sa tiež na naše plusové a mínusové vlastnosti (našu psychiku), ktoré si so sebou nesieme. Na tých negatívnych môžeme popracovať, aby sa z nich stali pozitívne. Skrátka - čo všetko si tu máme "odmakať"...

1 Nezávislosť (veľkorysosť, čestnosť, priamosť)

+ 1, 10, 19
– 28

+ potrebujete rozhodovať o všetkom sami, neradi sa niekomu zodpovedáte,
– môžete byť aj panovačný, žiarlivý, neústupný a kritický


2 Družnosť (cit, intuícia, láskavosť)

+ 2, 20, 29
– 11

+ máte silnú potrebu byť s niekým, šírite pokoj, krásu, diplomaciu, úprimnosť
– nerozhodnosť, zraniteľnosť, netrpezlivosť, citové výkyvy (depresie), nervozita


3 Kamarátstvo (aktivita, kreativita, úprimnosť)

+ 3, 30
– 12, 21

+ k životu potrebujete spoločnosť, máte dar reči, zábavné originálne myslenie
– často viete kriticky zhodnotiť situácie, či ľudí, aj posmeškárstvo, uvravenosť


4 Vyrovnanosť (spoľahlivosť, trpezlivosť, praktickosť)

+ 4, 22
– 13, 31

+ urobíte čokoľvek, čoho sa chytíte, v priateľstve dokážete byť srdečný a štedrý
– tvrdohlavosť, neústupnosť, vrodená neistota (v detstve často panovačný rodič)


5 Vnímavosť (energickosť, odvaha, cieľavedomosť)

+ 5, 14
– 23

+ ste otvorený zmenám, radi cestujete, máte dobrého obchodného ducha
– nemáte radi obmedzovania a príkazy, panovačnosť, náladovosť a nestálosť


6 Harmónia (tolerancia, tvorivosť, láska, romantika) = neutrálne

+ máte dobrý vkus, rodinne založený, potreba naplniť domov teplom a láskou
– môžete byť naivný, máte nedostatok sebadôvery, potreba niečo dokazovať


7 Skúsenosť (citlivosť, pravdivosť, priamočiarosť)

+ 7, 25
– 16

+ máte veľké ciele, nerozprávate zbytočne, priateľskosť, liečiace schopnosti
– potreba vyskúšať si všetko na vlastnej koži, vyrábanie problémov navyše


8 Rovnováha (vytrvalosť, spravodlivosť, silná osobnosť)

+ 8, 17
– 26

+ aktivita, podnikateľské a organizačné schopnosti, nedáte sa oklamať
– nadmerná kritika, nič neurobíte zadarmo, dôležité naučiť sa rovnováhe


9 Uvážlivosť (zodpovednosť, samostatnosť, analytické myslenie)

+ máte veľký charakter, skromný, chápavý, usilovný, odvážny a veľkorysý
– priťahujete ľudí s citovými problémami, beriete na seba veľa zodpovednosti


10 Sila charakteru (intelekt, pracovitosť, zásaditosť)

+ 1, 10, 19
– 28

+ ste obľúbený medzi ľuďmi, dokážete byť cieľavedomý a spoľahlivý
– môžete mať sklon k závislostiam, nedôvere, uzavretosti a prílišnej hrdosti


11 Citlivosť (vnímavosť, intuícia, senzitivita)

+ 11
– 20, 29

+ milujete kľud a mier, bez milujúceho partnera ste stratený, úspešnosť
– jedovatosť, nestálosť, neistota, nedochvílnosť, závisť, vyvoláte nezhody


12 Všestrannosť (otvorenosť, činorodosť, impulzívnosť)

+ 3, 12
– 21

+ môžete dobre vychádzať s ľuďmi, milujete cestovanie, tvorivosť, nadšenie
– potrebujete pochvalu a nemáte radi ak o Vás niekto pochybuje, obeť


13 Zraniteľnosť (samostatnosť, zodpovednosť)

+ 4, 13, 31
– 22

+ máte organizačné schopnosti, ste bystrý, praktický, dôveryhodný a priateľský
– urážlivosť, náladovosť, nízka sebaúcta, nervové výkyvy, pochybovačnosť


14 Cieľavedomosť (sloboda, vnímavosť, múdrosť)

+ 5, 14
– 23

+ potrebujete si zariadiť život podľa seba, rýchle a správne rozhodnutia
– radi komandujete iných, viete byť popudivý, diktátorský a občas špekulatívny


15 Odvaha (citlivosť, dobrodružstvo, mimoriadna bystrosť)

+ potreba pomáhať iným, milujúci s určitým odstupom, dokážete si získať ľudí
– často podliehate stresu (až strata reči), nedisciplinovanosť, nesústredenosť


16 Priamočiarosť (duchovná hĺbka, šarm, príťažlivosť

+ 7, 16
– 25

+ máte pevné názory, pozorovaciu schopnosť, potreba ujať sa velenia
– potrebujete všetko vyskúšať na vlastnej koži, máte stavať na pevných základoch


17 Zdatnosť (šikovnosť, samostatnosť, odvážnosť)

+ 8, 17
– 26

+ vodcovské schopnosti, nikdy sa nevzdávate, máte pevnú vôľu, čestnosť
– ak si neustrážite rovnováhu, ľahko podľahnete zlosti, vrtošivosti a konfliktom


18 Zodpovednosť (múdrosť, vážnosť, ambicióznosť)

+ ste silná osobnosť s prenikavou inteligenciou, šikovne môžete zarábať peniažky
– nepokojná myseľ, analyzovanie, náladovosť, nespavosť, žiarlivosť


19 Chápavosť (múdrosť, trpezlivosť, vysoký štandard)

+ 1, 10, 19
– 28

+ ľudia Vás často žiadajú o pomoc, dokážete sa vynájsť v ťažkých situáciách
– niekedy trpíte pocitom osamelosti, výbuchy zlosti, panovačnosť


20 Intuícia (láskavosť, jemnosť, úprimnosť)

+ 2, 20, 29
– 11

+ milujete kľud a harmóniu, ste chápavý a trpezlivý, zle znášate samotu
– nedostatok sebadôvery, prudký hnev, potláčané obavy a nervozita, pasivita


21 Pochopenie (prívetivosť, spoločenskosť, komunikatívnosť)

+ 3, 21
– 12

+ potrebujete stretávať ľudí, vychádzate skoro s každým, hovoríte na rovinu
– ľahko sa necháte vyprovokovať, dokážete šľahnúť slovom, ostrá kritika, pýcha


22 Vytrvalosť (praktickosť, vyrovnanosť, metodickosť)

+ 4, 22
– 13, 31

+ schopnosť riadenia a organizovania ľudí, možnosť splynúť s partnerom
– chýbajúca sebaistota, radi provokujete a podpichujete, tvrdohlavosť, precitlivelosť


23 Samostatnosť (učenlivosť, obľúbenosť, úspešnosť)

+ 5, 23
– 14

+ vynikajúce predpoklady na podnikanie, úspech pri jednaní s ľuďmi
– neschopnosť vyznať sa v citoch, chlad, sebeckosť, rozhadzovanie matérie


24 Prívetivosť (starostlivosť, ochota, úprimnosť)

+ potrebujete kvalitné rodinné vzťahy, dokážete udržať tajomstvo, potreba pokoja
– problém so sebadôverou, precitlivelosť, slabosť, neschopnosť odpustiť zradu


25 Nenáročnosť (skromnosť, láskavosť, zábavnosť)

+ 7, 25
– 16

+ dobrý pozorovateľ, ktorý potrebuje zmenu, výzvu, vzrušenie, dobrý filozof
– nezvládate stres, zasnenosť a náladovosť, necháte sa ľahko oklamať, bojovnosť


26 Priebojnosť (veľkorysosť, nezávislosť, príťažlivosť)

+ 8, 26
– 17

+ dobré organizačné a vodcovské schopnosti, nič Vám neunikne, vnútorná sila
– viete byť arogantní ak stratíte rovnováhu, lakomosť, pomstychtivosť


27 Svedomitosť (múdrosť, vnímavosť, poctivosť)

+ beriete život príliš vážne, prísne trestáte sám seba, duchovne založený
– seba zničujúce schopnosti, drogy, alkohol, nezvládnuté stresy, veľa rozmýšľate


28 Rozporuplnosť (mierumilovnosť, citlivosť, tvrdohlavosť)

+ 1, 28
– 10, 19

+ potrebujete rozhodovať sami za seba, nenecháte sa nikým zastrašiť, osamelosť
– mimoriadna agresivita, neústupčivosť a nerozhodnosť, neviete čo chcete


29 Neprehľadnosť (vnímavosť, mierumilovnosť, láskavosť)

+ 2, 20, 29
– 11

+ neradi hovoríte o svojich citoch, no milujete aj celým srdcom, všetko analyzujete
– vyvolávate nedorozumenia, dupete do druhých až kým si nepriznáte chybu


30 Ráznosť (kreativita, mnohostrannosť, dobrá logika)

+ 3, 12, 30
– 21

+ môžete pôsobiť dojmom vyrovnanej sebaistoty, silná a výrazná osobnosť
– často mávate pocit, že iba Vaše názory sú správne, malá nežnosť, kritika


31 Motivácia (veľkorysosť, ohľaduplnosť, nezávislosť)

+ 4, 13, 31
– 22

+ máte predpoklady vyniknúť v každej oblasti, kladiete na seba veľké nároky
– povrchnosť, zlomyseľnosť, nie vždy dodržíte slovo, sklon k špekuláciám


Július Vigaš

http://juvinumero.euweb.cz/

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

NUMEROLÓGIA
http://www.cez–okno.net/rubriky/numerologia


Sekcie: 
marec 14, 2012 14:52 popoludní

 

 

Top